OVER DEZE WEBSITEOm kort te zijn: ik hoop hiermede een kleine schakel te ontsluiten en deze schakel, met uw medewerking, in de vorm van aanvullende informatie, langzaam te veranderen in een zo breed mogelijke tak van namen........Niet alleen namen en data zijn belangrijk. Ook foto's, leuke en minder leuke verhalen over het voorgeslacht zijn welkom!

Bij voorbaat dank.

Peter