FAMILIEWAPENLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.massop.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.
Ondanks dat alles er nu op wijst dat alle Massoppen van dezelfde Massop afstammen, zijn er twee familiewapens in omloop.  In Nederland staat het een ieder vrij een familiewapen te voeren of er een te (laten) ontwerpen. Het is dus mogelijk dat een tak van de familie Massop zijn eigen wapen heeft laten ontwerpen.
Familiewapen volgens het historisch-genealogisch archief, uitgezocht in 1960. Volgens het bijbehorende document zijn er een aantal Massoppen gevonden, die een zilver wapen met 3 groene lindebladeren voerden. Het helmteken bestond uit een lindeblad tussen 2 hertshorens. Volgens het document voerden de volgende personen dit familiewapen.
  • "Ot Hendriksz Massop 1494 gerichtsman van Over-Betuwe zegelde een charter in het archief van Huis Bergh met een effen schild waarin een hart schild beladen met een hart. (...) Naar mijn mening is dat hart ook een lindeblad. De vorm komt overeen en oudtijds kent men eigenlijk het hart niet in de heraldiek. Dat kwam pas later op bij toename der wapens en figuren."
  • "Johan Massop 1566 te Bergh in archief van de graven van Culenborg."
  • "Gerhardt Masscop 1635/49 richter te Lobith in de civ.procesen Hof van Gelre en in civ. processen behandeld voor de Lage Bank te Arnhem."
  • "Henrik Massop priester te Nijmegen voor 1557."
  • "Henrik Massop 1580 erfpachter in Herwen (leenregister van Gelre)."
  • "Johan Massop, 1690 I.U.L. getrouwd met Anthonia van Bebber."
  • "Dick (?) of Rick Masschop 1537 eigenaar van de waag bij het veerhuis Peppelgraaf in de Betuwe en zeer vermoedelijk schepen van Huissen."
  • "Johan Masschop 1690 schepen van Emmerik."
  • "Steven Massop ie in 1514 een magescheid oprichtte met Henrijck van Wychen."