SCHEEPSDRAMA1849

(extract uit het Journaal gehouden aan boord van het nederlandsche Kofschip "Edzardina Catharina" gevoerd door kapitein W. Dijk.

"dat op de reis van Larvick naar Delfzijl den 21-10-1849, na gissing zes mijlen afstand van Arendalh des 's morgens omstreeks zes uren, buiten boord geraakt, en niet gered kunnen worden, Berrend Wijbes, geboren den 5 oktober 1828 te Sint Jacobaparochie, provincie Vriesland, zoon van Klaas Wijbes en Antje Berends Mug"