'T SPūKEHūSKELet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.weber.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

'T SPŪKEHŪSKE - 'T SPOOKHUISJE.

 

BIJ ALE MEESTER  ( 1834-1920 ) EN ANNA DE LANG ( 1838 - 1928 )

AAN DE ROLBRUG  " KLOPT EN KRAST HET AAN DE KEET "  IN 1893

ZONDER DAT MEN WEET WIE HET DOET.

DE PLEK DES ONHEILS WAS:

HET KLEINE HOUTEN HUISJE AAN DE ROLBRUGSWEG

WERD HET 'T SPŪKEHŪSKE  GENOEMD.

( JA NIETS MINDER DAN DAT)  WAAROM ??

HET GROTE NIEUWS IN DIE DAGEN WAS

DAT HET IN TERWISPEL SPOOKT.

BIJNA IEDERE AVOND HOORT MEN HET BIJ A. MEESTER

MET VROUW EN KINDEREN VOORTDUREND KLOPPEN,

DAT SOMS ZO HEVIG IS, DAT DE HEL OP VERRE AFSTAND

KAN WORDEN WAARGENOMEN.

ÉÉN KEER  IS EEN SCHILDERIJ ER DOOR VAN DE WAND GEVALLEN.

HET KLOPPEN OP DE WAND WORDT NU AFGEWISSELD DOOR GERAAS,

DAT VEEL LIJKT OP HET ZAGEN DOOR EEN TIMMERMAN.

OVER DE OORZAAK WORDT VERSCHILLEND GEDACHT.

VERREWEG DE MEESTEN DENKEN AAN EEN GRAP.

ANDEREN DENKEN AAN SPOKERIJ.

EN DOOR DE AANKONDIGING VAN ONHEIL IEDERE AVOND

ZIJN ER VEEL NIEUWSGIERIGEN, OP SOMMIGE AVONDEN BIJZONDER VEEL.

VOLGENS OVERLEVERING IS HET ZELFS GEBEURD DAT

VANAF GORREDIJK VEEL BELANGSTELLENDEN

ZELFS MET DE STOOMBOOT WERDEN AANGEVOERD

OM DE GEHEIMZINNIGE GELUIDEN TE HOREN.

HET GAF IN DE ANDERS ZO STILLE STREEK VEEL LEVENDIGHEID.

SOMMIGEN HEBBEN ER ZELFS EEN NACHT IN HET BEWUSTE WONINKJE

DOORGEBRACHT, MAAR KONDEN NIETS VAN OPZET BESPEUREN.

UITEINDELIJK WAS ER SPRAKE VAN EEN

GERECHTELIJK ONDERZOEK OPGEZET VANUIT LEEUWARDEN.

TOEN DIT VOOR DE DEUR STOND, WAS HET SPOKEN PLOTSELING OVER.

TEGELIJK BLEEK DE MORGEN ER NA :

 HET SCHIP VAN DE FAM. ZWERVER DAT ER VRIJ LANG IN DE BUURT GELEGEN HAD,

TE ZIJN VERDWENEN. !!!

WAT TE DENKEN GAF. !!!!

          

OVER DE BEWONER HET VOLGENDE:

PAKE ALE MEESTER

HAD  O.A. EEN HANDEL IN POTTEN EN PANNEN

EN BEDIENDE ZIJN KLANTEN MET EEN HONDENKAR.

ONDERWEG RAAKTE HIJ WEL EENS IN DE " PROBLEMEN "

EN GING ZIJN HANDEL IN DE VERNIELING.

VEEL POTTEN EN PANNES SNEUVELDEN.

DAARDOOR KREEG HIJ DE BIJNAAM

" ALE KAPOT "

 

"(scheldversje over Alle Kapot, die met een hondenkar met zijn nering potten en pannen langs de deuren ging)

Ale Kapot, dyn doar sit op slot, de kaai is wei, wat dogst do d'r mei"

 

Volgens familieoverlevering werden de klop en zaag geluiden waarschijnlijk veroorzaakt door een strak over het dak
gespannen draad die door "een zwerver" werd 'bespeeld'..
Later zou Ale een of andere constructie hebben bedacht waarmee hij stiekem de lamp kon laten bewegen. Bezoekers konden
tegen betaling de schommelende spooklamp in ogenschouw nemen.