WAPENSWapen van de familie Vogelzang uit Noordenveld en Westerkwartier

Doorsnede: a. In rood een korenaar  tussen twee klavers, alles in goud; b. In zilver een links geplaatste schuinrechts aan weerszijden afgesneden eikentak van natuurlijke kleur, met daaruit links een groen blad en een naar rechts groeiende groene twijg, en daaraan twee eikels en drie bladeren met op de twijg zittend een zwarte zingende lijster met een gouden oog en een gouden geopende bek.

Helmteken: Twee rode ganzenveren met de pennen omlaag, en daar tussenin een groen eikenblad.

Helmkleed en wrong: rood, en een wit spoor.

 

Dit wapen is hoofdzakelijk gemaakt in de Saksische kleuren rood-wit (Drentse vlag). Het rode gedeelte van het bovenschild is belegd met drie agrarische emblemen: twee klaverbladeren en een korenaar van goud. Dit wijst op de meest uitgeoefende beroepen van dit geslacht als Meijer op ,,het erwe Old Voochelsang” in het buurtschap ,,De Zulthe” bij Roden. Old Voochelsang hoorde bij de borg Nienoord in Leek, een gebied met rogge- en grasland tussen de eikenbossen. Mensen van het geslacht Vogelzang worden in 1742 aldaar genoemd. Het zilveren gedeelte van het onderschild is een sprekend wapen: de zingende vogel op de eikentak.

Uit dit geslacht kwamen aan het einde van de 18e eeuw een paar onderwijzers voort en aan het einde van de 20e eeuw een directeur van het postkantoor te Franeker en een ambtenaar van de burgerlijke stand in Gaasterland. Voor deze laatste twee beroepen zijn de twee rode ganzenpennen in het helmteken. Tussen de beide pennen is een groen eikenblaadje uit het wapenschild neergezet.

Zo is het ongeveer verwoord in het ,,Familieboek Vogelzang” van de heren J. Vogelzang te Leeuwarden en J.G.Vogelzang te Balk in overleg met de Fryske Rie foar de Heraldyk.

 

Het wapen is officieel (inter)nationaal geregistreerd en vastgelegd in het ,,Genealogysk Jierboek 1992” van de Fryske Rie foar de Heraldyk  (pagina 165).

 

 

  

  Wapen van Het Bildt, de gemeente waar deze tak van de familie De With begint.

 

 


--ONESTAT SCRIPTCODE START-->