OUDSTE FRIEZIN !!!(Ontleend aan het archief Leeuwarder Courant)

Cecilia Smits - Voortallen, geboren te Leeuwarden op 03-03-1856 overleed op 104 jarige leeftijd 27-03-1960 te Het Meer bij Heerenveen. Zij was toen de oudste inwoner van Friesland. Toen zij 103 jaar werd was zij bijzonder in haar nopjes met de bloemenzee in haar voorkamer. Het mooiste stuk van de gemeente Heerenveen kreeg zij overhandigd door burgemeester Kuperus, dit bloemstuk kreeg een ereplaats. Cecilia komt voor in de kwartierstaat Smit en is te vinden via "stamboom".

Petrus Johannes (Piet) Smits, onderwijzer en Hoofd der School Apeldoorn. Hij is een zoon van Cecilia Smits - Voortallen.


Het grote gezin van 13 kinderen van Piet Smits en Jo Peters.