»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

SAMUEL ROELOFS TILIKING TEN HOORN (1754 - 1828 , HOOGEVEEN)SAMUEL ROELOFS TILIKING TEN HOORN  was het vierde kind van  Roelof ten Hoorn en Jantien Tileken of Tiliken of Tileking of Tilleking of Tiliking of Tijleken ......

Samuel is vermoedelijk rond nieuwjaarsdag 1754 ter wereld gekomen , want op de 6e januari van dat jaar vond , in het Drentse Hoogeveen , zijn doop plaats .
Twee latere beroepen hebben we van Samuel kunnen traceren : Samuel was bakker en tevens (in ieder geval anno 1821) veeneigenaar .

Op 25-jarige leeftijd , in het jaar 1779 , trad Samuel in het huwelijk met  LAMMEGJEN JANS WINTERS , op 30 december 1753 gedoopt in Hoogeveen , dochter van Jan Jans Winters en Fijgjen Hendriks Smit .
Het echtpaar Ten Hoorn kreeg in de daaropvolgende jaren in totaal ZES kinderen , 'getooid' met uiteenlopende zgn. patroniem-namen :  Roelof Samuels ten Hoorn (geb. in 1780) ,  Fijgje Samuels ten Hoorn (geb. 1782) , Jantje ten Hoorn (geb. 1784) , Jan Samuels Winters ten Hoorn (geb. 1787) , Pieter Samuels ten Hoorn (geb. 1789) , Pouwel Samuels Winters ten Hoorn (geb. 1792) .

De naam van Samuel Roelofs (Tiliking) ten Hoorn komen we een aantal malen tegen in bewaard gebleven zgn. secundaire bronnen ; zo wordt Samuel vermeld in de haardstedenregisters van 1784 , in Westerrot 40 , hij wordt eveneens vermeld over de jaren1807 en 1812 - aan de nummering is dan te zien dat Samuel de bakkerij van zijn grootvader had overgenomen ; ook in de bewaard gebleven gegevens van de volkstelling uit de jaren 1797/98 komen we hem tegen en worden we tevens ge´nformeerd over zijn gezinsleven : er staat daarin vermeld dat Samuel op dat moment 45 jaar was ( met leeftijden nam men het , zo is onze ervaring althans , veelal niet zo nauw , want in werkelijkheid was Samuel toen ÚÚn of twee jaar jonger ) , we lezen dan tevens over hem dat hij woonachtig was in huis nr. 106 in wijk West  [  ook al hebben we geen flauw idee waar dit huis dan ook precies in Hoogeveen gestaan moge hebben ....]  ,  verder lezen we dat hij bakker van beroep was Ún dat hij toentertijd VIJF kinderen had plus een inwonende zoon (Roelof , 16 jaar , zo staat er weer - abusievelijk - vermeld : hij was toen namelijk al 17 ˇf zelfs al 18 jaar oud) en dat Samuel ook nog een knecht , ene Jan Bijleveld , 32 jaar oud , bij hem had inwonen .
 
Samuels naam en personalia komen we ook regelmatig tegen in de zgn. momberprotocollen  .
Op 18 augustus 1784 wordt SamuŰl benoemd tot medemomber over de twee kinderen van zijn broer Hendrik ten Hoorn en wijlen Hillegje Jans Smit .
Hij wordt o.a. in de jaren 1808 , 1810 en 1812 genoemd als administratief voogd over het kind van Hendrik Thijs Thalen , op 16 jili 1806 wordt Samuel tot medemomber benoemd over de kinderen van Willem Vowinkel wegens diens hertrouwen met Luigje Lucas , afkomstig uit Makkum (Beilen) ; maar ook al eerder , op 28 maart 1801 bijv. zien we dat Samuel tot medemomber was benoemd bij het tweede huwelijk van zijn zuster Geesje met Simon Klaas ter Stege .

Op 15 november 1805 treedt Samuel ook nog op als huwelijksgetuige bij het tweede huwelijk van Hermannus Karstenberg met Aaltje Klaas Dekker .

In 1821 is SamuŰl ten Hoorn veeneigenaar .
 
 
E P I L O O G :

Wetend dat Samuel een eigen bakkerij bezat met een knecht in dienst , dat zijn kinderen allemaal de volwassen leeftijd zouden bereiken en later in het huwelijk zijn getreden , dat zijn echtgenote een hoge leeftijd wist te bereiken (zij overleed uiteindelijk op 23 mei 1830 (Het Schut B 495) in Hoogeveen)  en dat Samuel ook zelf op de leeftijd van bijna 74 jaar , op 4 december 1828 in zijn woonplaats Hoogeveen (Het Schut B 495) , uiteindelijk pas zijn laatste adem uitblies , heeft ons tot de conclusie gebracht dat Samuel en zijn vrouw - in tegenstelling tot zovele plaats- en tijdgenoten - een verhoudingsgewijs goed leven gekend kunnen hebben .