INFO SMITDe katholieke familie Smit heeft zijn oorsprong in de Stellingwerven en met name in Oldemarkt, Blesdijke en Steggerda, en nog eerder, in buurtschap Overburen. Vandaag de dag kan men nog steeds "Smitties" vinden die in genoemde plaatsen zijn blijven wonen. Het is een, van huis uit,  hardwerkend boerengeslacht met grote huishoudingen.

Men ging ter kerke in Oldemarkt, Steenwijkerwold, Steggerda en of Overburen. Steggerda werd vroeger ook Steggerden of Steckarden genoemd. In buurtschap Overburen was sinds 1657 een zo genoemde schuurkerk, ver verwijderd van het centrum van het dorp Steggerda, zodat dit buurtschap terecht de naam "Overburen" kreeg. Deze plek lag immers honderden meters af van de normale verkeerswegen. Wilden de katholieken in die tijd een "schuilkerk"oprichten, dan was de de eis van de wereldlijke overheid, dat deze op ruime afstand was gelegen van de normale weg en van buiten niet als "kerk" kon worden herkend. Deze plek was daarvoor gekozen door pater Becker, die zich los had gemaakt van de vele ruzies in statie Steenwijkerwold. De gekozen standplaats in Overburen was bovendien een veilige plaats, zo vlak tegen de grens van Friesland en Overijssel. Bij veelvuldige gevaren en huizoekingen kon hij snel naar Overijssel uitwijken en omgekeerd, wanneer vanuit Overijssel gevaar dreigde. De schout van Overijssel had geen bevoegdheid in Friesland en die van Friesland niet in Overijssel. Onwillekeurig groepeerden zich rond dit nieuwe "centrum" verschillende huizen en wel speciaal van katholieken, zodat daar een katholieke buurtschap ontstond. In 1839 werd op de oude plaats van de schuurkerk een nieuw gebouwd door pastoor Schutten en de parochianen. In die tijd werd ook de begraafplaats aangelegd waarvan vandaag de dag de fundamenten nog zichtbaar zijn.

In 1812 werd door Harm Arends, wonende te Blesdijke, de achternaam Smit aangenomen. Hij verklaarde toen geen kinderen te hebben en het was duidelijk dat hij ook "het schrijven nooit geleerd hebbende". Zie hiervoor zijn "gezette mark". Voor die tijd beslist geen uitzondering, velen tekenden met een kruisje. Harm Arends, boer te Steggerda, huwde pas op 57 jarige leeftijd met de 43 jarige Aukje Sipkes. Hij was een broer van directe voorvader Jan Arends Smit uit Blesdijke.

 

De boerderij te Blesdijke waar drie generaties Smit hebben gewoond en gewerkt. Allereerst Jan Roelofs Smit en zijn eega Mettje Alberts Vonk. Jan stierf in 1917 nadat hij onwel was geworden op het toilet. Dat was in die tijd niet meer dan een houten hokje achter op het erf.  Mettje heeft hem daar persoonlijk weggesleept voor iemand hem daar kon zien. Opoe Mettje heeft hier, tot aan haar overlijden, altijd ingewoond bij haar zoon Albert.

Albert was voor zijn huwelijk werkzaam geweest als melkknecht in Duitsland en later nog samen met zijn broer Roelof op een boerderij onder Oldemarkt.

Albert Jans Smit en eega Christina waren eigenaar van deze boerderij. Vijf van hun kinderen werden hier geboren, de laatste, een doodgeboren dochtertje te Heerenveen in het ziekenhuis. Hun enigste zoon Jan Albertszn. bleef op de boerderij nadat zijn zussen, op één na, naar elders vertrokken. Jan huwde in 1944 met hun dienstmeid Ybeltje Hoekstra.


Meer gegevens betreffende personen uit deze genealogie Smit vindt men onder "Stamboom"