INFO MELEINDe naam komt het meest voor als Melein maar wordt ook geschreven als: Melin=Melijn=Moulin etc.


Herman Joseph Melin

Getrouwd met Maria (of Anne) Thérèse Delaittre 

in de parochie van Saint Michel, Namen op 21-8-1753 

en in de Église Wallone van Namen (de protestantse kerk) op 16-9-1753.

(tot 1795 was in Nederland de Nederduits Gereformeerde Kerk (is de huidige hervormde kerk) staatskerk en een huwelijk was alleen rechtsgeldig als het in een protestantse kerk was voltrokken. 

Katholieken trouwden daarom vaak twee keer, eerst in de katholieke kerk en daarna in een protestantse kerk of andersom)

Bronnen: de inhoudsopgave van de DTB boeken in Namen.

(de originele DTB boeken zijn grotendeels verbrand bij een bombardement op het stadhuis van Namen tijdens de eerste wereldoorlog. Wat er over is van de DTB boeken is wel op microfilm gezet maar is zeer moeilijk leesbaar)

Herman Melin was soldaat in de compagnie mineurs (mijnenleggers) van overste luitenant-colonel De Lacro. (bron: collectie Wolters in het Nationaal Archief). Dit is genie compagnie 710a op de website van Dutch Regiments. 

Een belangrijke taak van mineurs (en sappeurs) was het graven van loopgraven. Omdat mijnwerkers uit de regio Luik dit goed konden werden de mineurs daar geworven. (Rondom Luik ligt de steenkool vlak onder de grond en de steenkool werd gewonnen door sleuven in de grond te graven tot de steenkoollaag bereikt was. Ondergrondse mijnen waren niet nodig.) 

De voorlopige conclusie is dat Herman Melin afkomstig was uit de regio Luik.

Kinderen van Herman Joseph Melin en Maria Thérèse Delaittre.

 

Jean Joseph 30-12-1753, parochie Saint Nicolas, Namen

Antoine Joseph 22-12-1754, parochie Saint Nicolas, Namen

Maria Thérèse Joseph 27-9-1755, parochie Saint Michel, Namen

Jeanne Thérèse Joseph 14-11-1758, parochie Saint Nicolas, Namen

Jean Joseph 13-9-1760, parochie Saint Michel, Namen

Francis Etienne Joseph 25-12-1767, parochie Saint Michel, Namen

Jean François Joseph 20-4-1773, parochie Saint Michel, Namen 

Antoine Joseph en Jean François Joseph zijn de twee kinderen die oud genoeg worden om te trouwen en voor nageslacht te zorgen. De bron van bovenstaande informatie is de inhoudsopgave van de DTB boeken in Namen.

De familie van Maria Thérèse Delaittre. 

Haar ouders zijn Jean François Delaittre en Marie Anne George.

Ze zijn getrouwd op 10-2-1732.

Het huwelijk is geregistreerd in Naninne en in Fooz. Waarschijnlijk woonde de bruidegom in Nanine en de bruid in Fooz of omgekeerd. Merkwaardig genoeg is het huwelijk ook nog geregistreerd op 7-2-1733 in Dave. Misschien is het echtpaar in 1733 in Dave gaan wonen en is het huwelijk toen nog een keer geregistreerd. Naninne, Fooz en Dave liggen dicht bij elkaar en in de buurt van Namen. 

Kinderen:

06-1-1734 Marie Joseph, parochie Saint Michel, Namen

23-06-1736 Marie Thérèse, parochie Saint Michel, Namen

31-01-1739 Jean François Joseph, parochie Saint Michel, Namen

26-09-1742 Maximilianus Josephus, parochie Saint Michel, Namen

10-01-1746 Joannes Franciscus, parochie Saint Michel, Namen

06-06-1750 Marie Joseph, parochie Saint Jean l’Évangeliste, Namen 

Bron: inhoudsopgave van DTB boeken in archief van Namen.

 

Maria Thérèse overlijdt in 1796 of later. In 1796 is ze nog tweede doopheffer bij de doop van Maria Theresia Melin in Leeuwarden. (bron: Tresoar.nl)

 

Tweede huwelijk van Maria Thérèse Delattre. 

Na de vermoedelijke dood van haar man hertrouwt Maria Thérèse op 26-12-1783 in de gereformeerde kerk van Maastricht met Jan Baptist van der Stok en op 11-1-1784 in de katholieke kerk. Bron: collectie Wolters in Nationaal Archief. 

Jan Baptist van der Stok is soldaat in de compagnie van luitenant-colonel van Beerestein onder het regiment van colonel Sulyan de Leefdael. Dit is infanterie regiment 690c op de website van Dutch Regiments.

De zoon Antoine Joseph van Marie Thérèse is grenadier in hetzelfde regiment.

Het regiment zit van 1784 tot 1787 in Maastricht en van 1789/1790 tot 1794 in Leeuwarden, vandaar dat de familie Melin uiteindelijk in Leeuwarden belandt. 

Jan Baptist van der Stok zal later op 20-1-1832 in Oosterhout overlijden. (Genlias)

Op grond van dit feit vermoed ik dat Jan Baptist (of Babtist) van der Stok een leeftijdsgenoot is van de zoon Antoine Joseph. Als dit klopt lijkt het me dat dit destijds wel wat stof zal hebben doen opwaaien.

Antoni Joseph Melin.

Antoni Joseph trouwt op 17-11-1786 in de gereformeerde kerk in Maastricht met Maria Geertruida Dodemont, afkomstig uit Maastricht. Op 03-12-1786 trouwen ze in de katholieke parochie Sint Jacob. Zoals hierboven al vermeld is Antoni Joseph grenadier in het leger.

In 1789 is zijn onderdeel gelegerd in Leeuwarden en op 05-09-1789 wordt zijn eerste kind, Joannes Baptista, geboren.  

Opmerkelijk is dat het kind vernoemd is naar de stiefvader van Antoni Joseph, Jan Baptist van der Stok. Deze is ook de doopheffer (peter). De meter is Maria Isabella Dodemont, een zus van moeder Maria Geertruida. 

Antoni Joseph stapt uit het leger en wordt schoenmaker. Hij doet het goed als schoenmaker.

In 1795 wordt hij burger van Leeuwarden en betaalt hiervoor 25 Carolus Guldens ( is ca. 6 Goud Guldens). Om burger te worden (en daarmee stemrecht te krijgen) was een zekere welstand vereist. (bron: burgerboeken van Leeuwarden op internet)

In 1814 haalt hij de order binnen voor de levering van 800 paar schoenen aan de President- Burgemeester van Leeuwarden. (bron: provinciaal bestuurlijk archief van Friesland op de website www.altijdstrijdvaardig.nl)

Uiteindelijk sterft hij op 20-9-1826, 71 jaar oud.

 Jean (François Joseph) Melin

 Uit de militaire stamboeken;

Bruin haar en wenkbrauwen, een spitse neus en lengte 5 voet 9 duim en 1 streek.  

(Nationaal archief 2.01.17-21, blz 245).

Waarschijnlijk zijn voor de lengtemeting Rijnlandse voeten gebruikt, deze waren van 1806-1810 de officiele lengtematen in Nederland en daarvoor vanaf eind 16e eeuw de meest gebruikte. (bron: Wikipedia, hoogheemraadschap Rijnmond)

1 voet is 31.4 cm, 1 duim is 1/12 voet = 2.61 cm, 1 streek is 1/12 duim = 0.21 cm. Jean was dan 1 meter 81 lang, behoorlijk lang dus voor zijn tijd. 

Het is interessant om op te merken dat de Meleins die uit Belgie kwamen bruin haar en bruine ogen hadden. Nu hebben de Meleins door huwelijken met Friezen blauwe ogen en licht gekleurd haar. 

In 1830 treedt Jean als kapitein in dienst bij de Zeeuwse Mobiele Schutterij. (bron: www.zeeuwengezocht.nl)

  

Familie van Hester Cornelia van der Bent (de vrouw van Jean).

Haar ouders zijn Cornelis van der Bent en Cornelia Verhaar welke trouwden op 13-9-1770 in Katwijk.

De kinderen:

18-11-1770 Cornelis

8-11-1772 Hester (blijkbaar voortijdig overleden)

11-6-1775 Hester

5-7-1778 Willem 

(Bron: 10 jaarlijkse tafels van de DTB boeken van Zuid Holland op internet bij het Nationaal Archief)

Bovenstaande gegevens aangeleverd door Sietse Oostra.