»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

PIETER ROELOFS TEN HOORN (1747 , HOOGEVEEN - 1786 , AMSTERDAM)PIETER ROELOFS TEN HOORN

Pieter Roelofs ten Hoorn , geboren in het jaar 1747 , gedoopt op de 5e maart van dat jaar in het Drentse Hoogeveen , was de zoon van  Roelof ten Hoorn  en  Jantien Tileken ˇf Tiliken ˇf Tileking ˇf Tilleking ˇf Tiliking ˇf Tijleken ...... nu ja , in ieder geval was het een (weinig bekende) familienaam afkomstig van een Duits geslacht uit Westfalen , waar vandaan ÚÚn of meerdere leden ooit naar de Nederlandse provincie Drenthe vertrokken waren .

Later in zijn leven kwam Pieter in de hoofdstad van het land terecht , waar hij als Pieter ten Hoorn trouwde met een Amsterdamse vrouw met een Duitse vader : Hillegonda Seijen .

Hillegonda was de dochter van  Rutgerus Seijen  en van Hillegonda van Delden

Pieter was koekenbakker van beroep en bezat samen met zijn vrouw een winkel op de hoek van de Utrechtsestraat en de Keizersgracht , dus in het hart van de stad , maar nou woonde je als Amsterdammer anno 1750 natuurlijk al vrij snel  centraal , in elk geval sneller dan heden ten dage ....

Volgens een zeer uitgebreid , zeer gedetailleerd , maar vanwege het ambtelijke Ún oud-Hollandse taalgebruik , moeilijk toegankelijke testament dat door notaris Samuel Enter te Amsterdam geopend werd 'op den negen en twintigsten May des jaars 1806 en volgende dagen tot den tienden Juny deszelven jaars 1806' , moet er in opdracht van Pieter ten Hoorn , en waarschijnlijk mede in opdracht van zijn echtgenote Hillegonda Seijen , op 24 juni 1774 door notaris Pieter Meeling te Amsterdam een eerder testament zijn opgemaakt - tot op heden hebben wij echter nog geen inzage kunnen krijgen in dit bewuste oudere testament .
Als we kijken naar de datum (24 juni 1774) , dan vermoeden we dat dit testament is opgemaakt kort na het huwelijk , met het oog op de toekomst van hun zaak Ún die van hun kinderen , want - en dit zal de urgentie wel versterkt hebben - in juni 1774 was Hillegonda namelijk al hoog zwanger .....

Pieter wordt in het jaar 1784 nog vermeld als medemomber (= medevoogd) bij zijn broer Hendrik ten Hoorn .

Pieter en zijn vrouw kregen z e s  kinderen - helaas stierven twee van hun kinderen al jong en vlak vˇˇr de geboorte van zijn laatste kind kwam Pieter op 23 juli 1786 in Amsterdam op 39-jarige leeftijd - plotseling ? - te overlijden .

Toekomstig vader Pieter heeft dus nooit geweten of dit laatste kind een jongen of een meisje was Ún Pieter heeft dus ook nimmer kunnen bevroeden dat er ruim twee eeuwen later uitgerekend van dit laatste kind zˇ vele nazaten in den lande en elders zouden blijken rond te lopen .......