»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

HET KORTSTONDIGE LEVEN VAN PIETER (SEIJEN) TEN HOORNPIETER TEN HOORN óf SEIJEN TEN HOORN was de derde en laatste zoon van vader Pieter en moeder Elisabeth .
Hij was tevens de laatst geboren naamdrager , 'staande ergens in de 'ambivalente schemerzone' van de Ten Hoorn's en Seijen ten Hoorn's ......' : heette Pieter nu Ten Hoorn of tóch Seijen ten Hoorn ???
In zijn geboorte- en huwelijksakte wordt hij Ten Hoorn genoemd , máár in de allerlaatste akte , zijn overlijdensakte , dáárin verschijnt dan wel 'ineens' de toevoeging 'Seijen' - en dan blijkt tevens zijn vóórnaam én die van zijn inmiddelsoverleden vader , te zijn veranderd in : Petrus !!
 

Pieters levensstart was , zijn ondanks , zeer dramatisch en ook nog tamelijk verwarrend ....
Pieters moeder heeft die dag weliswaar het leven geschonken aan een levensvatbare zoon , maar zwangerschap en bevalling hadden haar toen tevens het leven ontnomen ...... op de nog jonge leeftijd van 35 jaar ...

Moeder Elisabeth Lalleman stierf dus in het kraambed , terwijl zij het leven schonk aan Pieter , maar op welke dag precies ......???

In Elisabeth's overlijdensakte , opgemaakt op 20 februari 1816 , wordt vermeld dat zij twee dagen eerder gestorven was , máár in de geboorteakte van zoon Pieter , opgemaakt op de 21e februari van dat jaar , lezen we dat hij één dag eerder ter wereld gekomen was , ''s avonds om zes uur' ... en bovendien wordt in deze akte nérgens melding gemaakt van het overlijden van zijn moeder .......
 

Deze beide officiele stukken van de burgerlijke stand voor waar aannemend , zouden we als bizarre conclusie moeten trekken dat Pieter geboren moest zijn twee dagen ná het overlijden van zijn moeder ........ en aangezien dít om biologische redenen volstrekt onmogelijk is , zullen we maar als eindconclusie trekken dat de datum vam 20 februari de enig juiste is en dat dít dus de datum zijn moet waarop zowel Elisabeth's leven eindigde als dat van Pieter ooit begon .....
Ook het leven van Pieter zou een leven blijken te zijn dat zeer zeker niet zijn uitsluitend en alleen voort zou gaan over met zacht fluweel geplaveide paden .......
 

Kon Pieter aan het bestaan van zijn moeder uiteraard geen enkele herinnering overgehouden hebben , ook Pieters vader is immer voor hem een grote onbekende gebleven : kort na Pieters tweede verjaardag kwam er reeds een eind aan het leven van zijn toen nog enige ouder , en zodoende waren Pieter en zijn twee broertjes al op zeer jonge leeftijd weeskinderen geworden .....

Vanaf dat moment zal Pieter -  zo is althans zeer aannemelijk om te veronderstellen - samen met zijn twee oudere broers zijn opgegroeid en grootgebracht in het plaatselijke , Loosduinse katholieke weeshuis voor jongens , waar zij gedrieën een hopelijk níet al te 'Oliver Twist-achtige' opvoeding hebben moeten ondergaan - we spreken hier immers nog van de beginjaren van de 19e eeuw ... - , alvorens hun vleugels uit te slaan en aan het 'echte levensavontuur' te kunnen gaan deelnemen .....
 
 
Net als zijn beide broers werd ook Pieter - vroeg - volwassen , begon , want daar kon hij zich echt niet aan onttrekken ,  een arbeidzaam leven , in nogal uiteenlopende beroepen : als arbeider , melkslijter , molenaar , slijter/tapper .... én hij vond op zeker moment een vrouw met wie hij in het huwelijk trad en vijf kinderen kreeg die gelukkig allemaal gezond en wel door de kritieke kinderjaren heen zouden komen .
En dan líjkt Pieters leven , na een zeer triest begin , voorspoedig te gaan verlopen ..... líjkt ...
Slechts enkele maanden na de geboorte van zijn vijfde kind zou er al een abrupt en definitief einde komen aan zijn korte bestaan .
Pieter (Seijen) ten Hoorn is niet ouder geworden dan 33 jaar .

Twee jaren later overleed ook zijn weduwe CATRINA VAN DEN BERG - zij was nóg jonger : Catrina werd niet ouder dan 30 jaar ...