»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

ANTONIUS SEIJEN TEN HOORN (1891 - 1961)# Biografie van ANTONIUS SEIJEN TEN HOORN


> Antonius Seijen ten Hoorn werd geboren op 1 september 1891 in de stad Den Haag .
Antonius was reeds het twaalfde kind en het - vermoedelijk - een na laatste kind dat binnen het gezin van vader Johannes Petrus Seijen ten Hoorn en moeder Elisabeth van der Meer te wereld kwam .
Een jaar vr hem werd er ook al een Antonius geboren in dit gezin , maar dit kind stierf al vier maanden na zijn geboorte , zodat de nu volgemde baby-zoon , zoals indertijd zeer gebruikelijk was , dezelfde voornaam kreeg als zijn kort daarvoor gestorven broertje .

Antonius groeide weliswaar op in de hofstad , in en in de buurt van de winkel van zijn ouders in de Maliestraat , maar zelf zou hij een geheel andere werkplek krijgen en een geheel andere carrire gaan nastreven dan die van zijn vader , want .....:

In het jaar 1912 - hij is dan nog maar een jaar of twintig oud - verliet Antonius Nederland om aan de andere kant van de wereld , in het toenmalige Nederlands Indi , een geheel nieuw , wat ongewis en exotisch bestaan op te bouwen in een wat meer avontuurlijke omgeving dan de voor hem zo bekende van zijn woonplaats Den Haag ...

Terwijl Antonius al geruime tijd in het land van smaragd vertoefde , trad hij op 23-jarige leeftijd in het huwelijk met een landgenote die op dat moment echter nog in Nederland verbleef .....
Deze bijzondere echtverbintenis , een huwelijk dus op wel zr grote afstand , 'met de handschoen' zogezegd , afgesloten op 16 september 1914 , werd enkele maanden later 'nog eens stilletjes overgedaan' in Nederlands Indi , op 14 december , en dze maal wl in elkanders directe , zichtbare n tastbare aanwezigheid ..... want trouwen met vele duizenden kilometers aan land en zee tussen bruid en bruidegom in , is toch bepaald net ideaal te noemen .....


Antonius Seijen ten Hoorn kunnen we in tweerlei opzicht als pionier beschouwen : hij was , voor zover nu bekend , de rste Seijen ten Hoorn die naar Oost-Indi vertrok n hij moet ook de echt allereerste naamgenoot geweest zijn die een daadwerkelijk begin had gemaakt met het aanleggen van een genealogie van een deel van de (Seijen) Ten Hoorn - familie .
Antonius was hier al in de jaren dertig van de vorige eeuw (in 1935 f al in 1930) ooit serieus mee begonnen .

Van enkele van deze gegevens die Antonius indertijd onder , als we zo mogen uitdrukken , veel primitievere genealogische omstandigheden had moeten verzamelen , hebben wij , zo'n 70 jaar na dato (!) nog zeer dankbaar gebruik kunen maken .
Zo lezen we hierin op welke wijze de familienaam Seijen ten Hoorn ontstaan is n zien we dat de oorsprong van de naam Seijen een eind biten Nederland , helemaal in het Oost-Duitse plaatsje Reinberg of omgeving gezocht moet worden !

Antonius werkte in Indi voor de cassave-onderneming van de H.V.A. , oftewel : de Handels Vereniging Amsterdam .
Hij woonde met vrouw en kinderen in de plaats Kepandjen (afd. Malang) ; later is het gezin verhuisd naar de plaats Singosarie .

Om de vijf jaar had Antonius een half jaar verlof .
Met z'n allen (= vader , moeder en de drie dochters) kwamen ze vanuit Indi naar Nederland en huurden dan ergens in de stad Den Haag voor een half jaar tijd een volledig gemeubileerde woning .

Een jaar vr het uitbreken van de oorlog ging Antonius reeds met pensioen en daarom vertrok hij in dat jaar wederom , maar deze maal dus voorgoed , naar Nederland , in het gezelschap van zijn vrouw en tw van zijn dochters - de oudste dochter , Riet , was toen namelijk al getrouwd en bleef met haar man en kinderen in Nederlands Indi achter , zich nog onbewust van naderend onheil ......

Antonius , Adriana en hun op dat moment nog twee jonge dochters vestigden zich in Nederland in de gemeente Oegstgeest .

Weer later is Antonius samen met zijn vrouw naar het Gelderse Gaanderen vertrokken , waar ze begin jaren zestig kort na elkaar overleden zijn .
In de zomer of in de herfst van 1961 is Antonius op 69- of 70-jarige leeftijd gestorven .
Zijn echtgenote Adriana Maria Louise Retl overleed hier enkele maanden later , plotseling , op de eerste december 1961 - zij was toen 71 jaar oud .