»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

LEONARDUS SEIJEN TEN HOORN (1888 - 1944) 

#   Leonardus (Leo) Seijen ten Hoorn , geboren op 16 maart 1888 in Den Haag , was al weer het negende kind van vader Johannes Petrus Seijen ten Hoorn en moeder Elisabeth van der Meer .

Ook Leo werkte in de , reeds vele malen gememoreerde , winkel in de Maliestraat , hoek Smidswater - alhoewel , ín de winkel ....??
Leo trok er regelmatig met de handkar op uit om lángs de huizen te gaan en op deze wijze de produkten uit de winkel (melk , boter , kaas en eieren) aan de man , of beter geformuleerd : aan de vrouw te brengen . En soms nam Leo de fiets en ging helemaal naar Wassenaar om daar bij de - gefortuneerde - familie Loudon de bestelling te bezorgen ; achteraf zullen we dus maar hopen dat Leo er dan een aardige fooi aan overhield ....

Anno 1910 / 1911 woonde Leo in dezelfde straat waar zijn broer Johannes woonde : in de Charlotte de Bourbonstraat , op nr. 171 .

Aan de vooravond van de hongerwinter , op 18 december 1944 , is Leonardus Seijen ten Hoorn , beter bekend onder de naam (ome) Leo , op 56-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag overleden .
Aangezien we in zijn overlijdensakte lezen dat tien dagen na het overlijden aangifte werd gedaan in de gemeente Oegstgeest , veronderstellen we dat Oegstgeest anno 1944 Leo's woon- of verblijfplaats was .

Ook Leo moet zijn gehele leven óngehuwd gebleven zijn én ook Leo heeft dus helaas geen al te hoge leeftijd mogen bereiken : Leo kwam te overlijden negen jaren vóór zijn uiteindelijke pensionering , kort vóór de intreding van de hongerwinter die het westen van het land maandenlang zou teisteren , maár tevens dus ook slechts enkele maanden vóór het losbarsten van het grootste , dagenlange feest van de bevrijding van ons land ......