BIJZONDERE ZAKENHierkomen de meest uit eenlopende zaken te staan die met de mensen uit de stamboom te maken hebben. Dit kan uit eenlopen van werk, politie zaken en vele andere zaken.

Getracht wordt de privacie zoveel mogelijk te waarborgen.