»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

HET GEZIN VAN JOHANNES SEIJEN TEN HOORN EN NEELTJE WASSENAARLeo en Cor Seijen ten Hoorn , met het paard van de schillenboer , voor de melk-boter-kaas-en-eieren zaak in de Haagse Maliestraat

 

JOHANNES SEIJEN TEN HOORN

Johannes Seijen ten Hoorn , tweede zoon van Pieter Seijen ten Hoorn en Elisabeth Lalleman , geboren te Loosduinen op 21 maart 1813 (dus in het 'geboortejaar' van het Koninkrijk der Nederlanden) , (geboorteakte 26 , dd 1/4/1813 , nog wel geheel en al opgesteld in de Franse taal) , werd tuinman van beroep , vestigde zich op enig moment in het nabij gelegen 's-Gravenhage en trouwde op 4 mei 1836 (akte 156 , dd 4/5/1836) in Den Haag als Johannes Ten Hoorn met Neeltje Wassenaar , dienstbode van beroep , dochter van Klaas Albertsz. Wassenaar en van Lijtje Pietertz. Groenendijk , in 1836 beiden reeds overleden , net als de beide ouders van echtgenoot Johannes - Neeltje was , blijkens het doopboek van Noordwijk ( in het Rijksarchief van Den Haag ) , geboren en gedoopt te Noordwijk op 11 november 1807 .

Op die - historische - dag van het huwelijk fungeerden Johannes' broers Hendrik en Pieter beiden als getuigen ; net als Johannes werden zij in deze officiele huwelijksakte aangeduid als Hendrik en Pieter Ten Hoorn en blijkens deze akte waren zij op dat moment (anno 1836) allebei werkzaam als bouwman .

De huwelijksakte verschaft ons ook op nog een ander punt niet geheel juiste informatie :  de leeftijd van zowel Hendrik als Pieter wordt hier verkeerd weergegeven .

De enige Seijen ten Hoorn die we in de akte tegenkomen , is vader Pieter Seijen ten Hoorn - vermoedelijk ging de ambtenaar er vanuit dat Seijen vader Pieters patroniem was en Seijen dus 'slechts' behoorde bij zijn voornaam .

Maar er is nog iets opvallends aan deze huwelijksakte : zowel broer Pieter als broer Hendrik ondertekenden de akte ook - duidelijk leesbaar - met Ten Hoorn , dus zónder de naam Seijen , zelfs zónder de letter S. te gebruiken !

De handtekeningen van Neeltje Wassenaar alsmede die van Johannes (Seijen) Ten Hoorn ontbreken onder de huwelijksakte , omdat , zo staat er in de laatste regel van de akte te lezen : "bruidegom en bruid verklaard hebbende hun naam niet te kunnen schrijven ......."

En dát is toch ook weer opmerkelijk !

Johannes' oudste broer Hendrik én zijn jongste broer Pieter konden hun handtekening wél zetten , terwijl de middelste broer dat weer niet kon ...

De huwelijksakte vertelt ons ten slotte ook nog , zonder verdere details te geven , dat Johannes "zijn plicht ter voldoening aan de Nationale Militie" had voldaan  -  en de duur van de dienstplicht liep in die jaren op tot maar liefst vijf jaar .......!

In een periode van ruim tien jaren kregen Johannes en Neeltje vijf kinderen , één dochter en vier zonen .

Helaas zouden slechts twee van deze kinderen , de oudste twee , uiteindelijk de volwassen leeftijd bereiken .

*

De vijf kinderen van Johannes Seijen ten Hoorn en Neeltje Wassenaar :

1) ELISABETH CATHARINA SEIJEN TEN HOORN :

Bijna drie jaar na het huwelijk kwam hun eerste kind ter wereld :  Elisabeth Catharina , geboren te Den Haag op 29 maart 1839 (akte 588 , dd 30/3/1839).

Elisabeth trouwde , 26 jaar oud , op 27 september 1865 , in haar geboorteplaats (akte 587) met Adrianus van der Ende .

Adrianus was op dat moment 37 jaar oud , dus elf jaar ouder dan Elisabeth , hij was koopman van beroep en geboren en getogen in de gemeente Wassenaar .

In deze gemeente is het pas getrouwde stel gaan wonen en hier kwamen ook hun negen kinderen ter wereld .

 

2) JOHANNES PETRUS SEIJEN TEN HOORN :

Johannes Petrus werd geboren op 19 mei 1840 in Den Haag (akte 877 , dd 21/5/1840) .

De familienaam Seijen ten Hoorn had binnen de Johannes - tak reeds spoedig volledig 'verloren gegaan' kunnen zijn , als niet de oudste zoon , deze Johannes Petrus dus , op bijna 37-jarige leeftijd - zo heel erg jong was hij dus al niet meer - in het huwelijk getreden was met Elisabeth van der Meer , geboren te Loosduinen op 1 augustus 1853 (akte 49 , dd 2/8/1853) , dochter van Quirinus van der Meer en Elisabeth Ziraard .

Het echtpaar zou namelijk 13 kinderen krijgen ! - mede dankzij het gegeven dat Elisabeth ruim 13 jaar jonger was dan Johannes , natuurlijk ....

Helaas zouden niet alle kinderen gezond en wel opgroeien en de volwassen leeftijd weten te bereiken .

Johannes was melkhandelaar van beroep .

Op enig moment , in de loop van zijn arbeidzaam leven , is Johannes een zogenoemde melk-boter-kaas-en-eieren zaak begonnen , gevestigd in de Maliestraat op nummer 15 , op de hoek met het Smidswater . Het was een karakteristieke , ietwat chique lokatie in de Haagse binnenstad , gelegen vlakbij de Denneweg , niet al te ver verwijderd van het Lange Voorhout .

Het werd een waar familiebedrijf : later in de tijd , na het overlijden van Johannes , zouden een aantal van zijn (vele) kinderen de bedrijfsvoering helemaal overnemen .

Johannes Petrus Seijen ten Hoorn is in zijn woonplaats Den Haag op de 20ste juli van het jaar 1911 , op 71-jarige leeftijd gestorven (akte 2198 , dd 21/7/1911) .

De melkhandel in de Maliestraat was een winkel annex woonhuis .

Op een oude foto van deze zaak (zie boven) zien we de voordeur en het winkelraam , daarnaast was de huiskamer en daarnaast weer de keuken . Achter de winkel was ruimte voor het stallen van de zgn. 'uitventwagen' , en hier kon je dan weer de trap omhoog nemen en achter de trap bevond zich dan de ruimte van de koelbakken die gebruikt werden om de emmers e.d. te kunnen boenen en de w.c. .

Aan de Smidswater-kant bevond zich eerst nog een raam van de winkel en dan twee grote deuren om de ventwagen achter de winkel binnen te rijden .

Elisabeth , 'oma' van der Meer , moet volgens de overlevering een zeer aardige vrouw geweest zijn . De laatste jaren van haar leven bracht zij door in de Eerste v. d . Bosch -  straat 177 - daarvoor zou zij nog gewoond moeten hebben in de Witte de Withstraat .

Elisabeth van der Meer , op dat moment al ruim 23 jaar weduwe van Johannes Petrus , overleed op 17 november 1934 in haar woonplaats Den Haag , na een leven dat voor haar vooral in het teken had gestaan van het in verwachting zijn , het baren en het zo goed mogelijk zien groot te brengen van een steeds verder 'uitdijende kinderschare' , dus na een leven dat verre van eenvoudig en gemakkelijk geweest kan zijn , een leven bovendien waarbinnen meerdere pas geboren kinderen haar vroegtijdig ontvallen waren . Uiteindelijk overleed zij nog op de voor die tijd en zeker ook gezien de omstandigheden , hoge leeftijd van 81 jaar (akte 2820 , dd 20/11/1934) .

 

> Ná Johannes Petrus zouden nóg drie zonen binnen het gezin van Johannes Seijen ten Hoorn en Neeltje Wassenaar geboren worden , maar geen van deze kinderen zou een leeftijd van meer dan een paar maanden weten te bereiken .....

Hier zijn hun personalia :

 

3) HENDRICUS CORNELIS SEIJEN TEN HOORN :

Hendricus Cornelis werd ruim een jaar na Johannes Petrus geboren : op 22 juli 1841 in Den Haag (akte 1312 , dd 24/7/1841) - hij werd nog geen drie weken oud : op 10 augustus 1841 (akte 1029 , dd12/8/1841) overleed Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn in zijn geboorteplaats Den Haag .

 

4) PETRUS CORNELIS SEIJEN TEN HOORN :

Ook de volgende zoon , Petrus Cornelis , geboren op 3 april 1844 (akte 745 , dd 4/4/1844) in Den Haag , stierf al zeer jong : op 20 mei 1844 in Den Haag (akte 775 , dd 21 /5/1844) - Petrus Cornelis Seijen ten Hoorn is nog geen zeven weken oud geworden .

 

5) HENDRICUS CORNELIS SEIJEN TEN HOORN :

Jaren later kwam wederom een Hendricus Cornelis ter wereld - en deze combinatie van voornamen was zeker níet exclusief voor deze Johannes-tak (kwam namelijk ook voor in de Hendrik-tak) .

Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn kwam ter wereld in Den Haag op 22 juli 1849 (akte 1462 , dd 24/7/1849) .

Zou de geboortedatum van deze zoon , 22 juli , zijn beide ouders nieuwe hoop geschonken hebben , zodat ze hem eveneens Hendricus Cornelis gedoopt hebben , in de verwachting wellicht dat het met hém in het leven voorspoediger zou vergaan dan met zijn , op de dag af (!) , acht jaren daarvoor ter wereld gekomen oudere broer......??

Nog geen twee weken na de geboorte was reeds alle hoop vervlogen :  Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn , de tweede , overleed op 4 augustus 1849 (akte 1609 , dd 6/8/1849) in zijn geboorteplaats Den Haag , slechts 13 dagen oud .

 

*

De (eerste vijf kinderen) kinderen van Johannes Petrus Seijen ten Hoorn en Elisabeth van der Meer :

1) Johannes Petrus Cornelis Seijen ten Hoorn :

Hun eerste kind werd geboren op 23 april 1877 in Den Haag (akte 1371 , dd 25/4/1877) . Johannes is op enig moment in het huwelijk getreden met :

Hillegonda Engelberta Harmsen .

Johannes en Hillegonda woonden anno 1910/11 in de Haagse Charlotte de Bourbonstraat 37 in Bezuidenhout-west .

Het echtpaar moet één dochter gekregen hebben .

Johannes Petrus Cornelis Seijen ten Hoorn is op 19 februari 1939 in zijn geboorteplaats Den Haag overleden (akte B 419) , 'ten een en twintig ure dertig' - Johannes is 61 jaar oud geworden ; op het moment van overlijden was Johannes' echtgenote Hillegonda Engelberta Harmsen al niet meer in leven .

 

2) Elisabeth Maria Seijen ten Hoorn :

Hun eerste dochter , Elisabeth Maria gedoopt (en dus vermoedelijk vernoemd naar haar oma Elisabeth Ziraard), werd ruim een jaar later in Den Haag geboren : op 18 mei 1878 (akte 1686 , dd 21/5/1878) .

Alhoewel op dit ogenblik nadere gegevens van Elisabeth ontbreken , is het aannemelijk te veronderstellen dat zij korte tijd later , in ieder geval vóór 9/7/1883 , reeds gestorven zal zijn .

 

3) Adrianus Seijen ten Hoorn :

Adrianus en zijn latere echtgenote van Zutphen woonden anno 1910/11 in de Haagse Toussaintkade , op nr. 7a .

 

4) Cornelia Johanna Seijen ten Hoorn :

Cornelia Johanna kwam ter wereld op 1 juli 1880 in Den Haag (akte 2317, dd 2/7/1880) . Ze is nog geen jaar oud geworden : op 15 april 1881 (akte 948 , dd 15/4/1881) is Cornelia Johanna Seijen ten Hoorn in haar geboorteplaats Den Haag reeds op de leeftijd van ruim negen maanden gestorven .

 

5) Quirinus Seijen ten Hoorn :

Quirinus (roepnaam : Rien) , vernoemd naar zijn opa Quirinus van der Meer , werd op 2 juli 1881 in Den Haag geboren (akte 2372 , dd 5/7/1881) .

 

---------------------------------------------------------------------------------