»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

SEIJEN TEN HOORN - WHAT'S IN A NAME ...?!    M E E R V O U D I G E         A C H T E R N A M E N
                           
               
        
      Over  Seijen ten Hoorn  Tiliking Bolding  Ten Hoorn Boer ........ kortom over de vele bijzondere , chique en iets minder chique , maar in ieder geval interessante meervoudige familienamen , waar ons aller familieverleden patent op gehad lijkt te hebben .......
                          
Ons áller gemeenschappelijke voorouder , de echt allereerste voorvader die wij traceren konden , heette  Arend Pouwels Strijker / Ten Hoorn  , geboren in 1640 in Amsterdam .
In deze familienaam is Arend uiteraard de voornaam  , verwijst Pouwels naar de naam van Arends vader (Pouwels betekent letterlijk : zoon van Pouwel)  , is  Strijker een beroepsnaam  en is Ten Hoorn een topografische naam  : letterlijk betekent dit :  (wonend) op de - spitse - hoek .
Hoe Arend in het dagelijks leven genoemd werd , zal wisselend geweest zijn (afhankelijk van de omstandigheden vermoedelijk) : Arend Pouwels , Arend Pouwels ten Hoorn  óf  Arend Pouwels Strijker ten Hoorn...........onze allereerst bekende voorouder had dus reeds een dubbele achternaam en hij zou daarmee zeker niet de enige zijn  én blijven ........
                                        
Arend kreeg twee zonen : Jan en Roelof.
De kinderen en nazaten van Jan heetten Ten Hoorn of Strijker , die van zoon Roelof , de zoon van wie wij allen in rechte lijn afstammen , heetten allemaal Ten Hoorn , zodat de beroepsnaam Strijker in deze zijtak van de familie al spoedig volledig 'verdampen' zou .
                             
Arends zoon Jan trouwde en kreeg vijf  dochters , onder wie Arendje Jans Strijker/Ten Hoorn .  Ook zij trad later in het huwelijk , in Hoogeveen , met een man met een wel bijzonder  klinkende naam :   Geugje Hendriks Lunenberger Schonewil  !
    < en of Arendje zich ooit wel eens , sinds haar trouwen , genoemd heeft :
Arendje Jans Lunenberger Schonewil - Strijker ten Hoorn   vertellen de overgeleverde aktes ons niet .... >
                                 
Arendje en Geugje kregen in totaal acht  kinderen  -   laten we nu eens kijken hoe zij hun kinderen noemden ....
   Hun eerste drie kinderen hadden 'pech' : zij werden 'gewoon'  Geuchies  genoemd , hun vierde en zevende kind heetten   Geuchies Strijker  ,   hun zesde kind heette  Jan Arends Geuchies Strijker   en hun achtste en tevens laatste kind noemden zij    Geugjes Lunenborg     -   alhoewel je je zou kunnen voorstellen dat zij toch alle acht liever Lunenberger Schonewil  hadden willen heten ....!?
                           
Het zesde kind , Jan Arends Geuchies Strijker , trad later in het huwelijk  en kreeg zes kinderen  die allen  (Jans) Strijker heetten .
Het tweede kind , Hilligje Jans Strijker , trad later ook in het huwelijk , met een man met een deels  wel wat  bekend  klinkende  familienaam   :
Jan Philips Stoffers Schonewille        -   en dan gebeurt er toch wel iets bijzonders :  als Jan en Hilligje kinderen krijgen (en dat zouden er maar liefst negen blijken te zijn) , heten al deze kinderen opeens , álle negen  ............Oelen !! 
                        
             
We keren nu weer terug naar onze tak , de tak van Roelof  : een latere Roelof trad in het huwelijk met  Jantien Samuels Tiliken / Tilleking / Tiliking   en dan kwamen we nóg wel een paar andere schrijfwijzen tegen van deze wat ongebruikelijke familienaam .
Roelof en Jantien kregen zeven kinderen , onder wie Hendrik ten Hoorn  ;  Hendrik kreeg later een dochter , Dina ten Hoorn  en deze Dina trouwde met ene Wessel Hendriks Boer  : van de zes kinderen , allen zonen , die Dina en  Wessel kregen , heetten er vijf  ten Hoorn Boer   en déze dubbele familienaam bestaat heden ten dage nog steeds !
                           
Kort ná Hendrik werd in het gezin van Roelof en Jantien een dochter geboren : Marlena, Magdalena of Helena ten Hoorn  , die echter ook  Magdalena Tielken ten  Hoorn werd genoemd , of  zelfs  - en dat was dan wel heel apart :  Tielken ten Noorden ..........?!
                
Magdalena trad in het huwelijk met Harm Bolding    -   en hoe werden hun kinderen dan genoemd ..?    :  respectievelijk  Harms Bolding  , Bolding ,  ten Hoorn Bolding   en ........ Tiliking Bolding    -  en hier is het toch wel bijzonder te noemen dat in de achternaam van deze laatstgeborene de familienaam van zijn  moeders moeder   nog bewaard  gebleven  was !
Overigens zouden de latere kinderen van Roelof ten Hoorn Bolding   en ook die van Teunis Tiliking Bolding wel weer verder heel gewoon Bolding gaan heten ... 
                                              
Oók zoon Samuel , nóg een kind van Roelof ten Hoorn en Jantien Samuels Tiliken ,werd   Samuel Tiliking ten Hoorn  genoemd  , maar als Samuel later zelf kinderen krijgt , heten die weer  ten Hoorn  , althans...... op één na dan .........het  vermoedelijk één na  jongste kind van dit echtpaar (Jan)  krijgt als 'extraatje' óók de familienaam van zijn moeder mee :  Winters  , en  heette dus : Jan Winters ten Hoorn .
               
De jongste zoon van Samuel , 'slechts' ten Hoorn geheten , trad later in het huwelijk met ene Femmegien  Bruins Slot     -   'ter compensatie' , zullen we dan maar zeggen ....... 
                         
                 
De voor onze genealogie belangrijkste zoon van Roelof en Jantien was evenwel Pieter (Roelofs) ten Hoorn .
Pieter trouwde met  Hillegonda Seijen   en uit deze echtverbintenis kwam één kind voort met de voor ons allen zo vertrouwd klinkende naam   Seijen ten Hoorn .
De overige broers en zusters heetten zonder uitzondering  ten Hoorn .
Pieter heette Pieter omdat hij ter wereld kwam kort ná het overlijden van zijn vader en hij werd dus als het ware postuum vernoemd naar zijn  vader .
Zóu moeder Hillegonda Seijen nu bewust , 'in de wetenschap' dat Pieter haar 'laatste' kind zou zijn , voor de extra toevoeging van haar meisjesnaam gekozen hebben  . om "op de valreep" haar eigen familienaam  "veilig te kunnen stellen voor het nageslacht..........?!               
 
En deze geschiedenis zou zich toch nog een keer , min of meer , herhalen  , aangezien Hillegonda opnieuw in het huwelijk zou treden (met Anthony ten Harmsen)  én wederom kinderen krijgen zou , van wie er ook weer één , zoon Rutger(us) , als extraatje de familienaam van zijn moeder vóór die van zijn vader geplaatst kreeg  , en dus door het leven ging als :  Rutgerus Seijen ten Harmsen .
  < en afgekort tot Seijen ten H. zie je overigens  geen enkel verschil met Seijen ten H.....>
Bekend is van Rutgerus dat hij later dominee geworden is , maar voor zover bekend , heeft hij geen kinderen gekregen , zodat  déze  achternaam   -  dit in tegenstelling tot die bekende ándere dus  -  eenmalig is voorgekomen en dus zowel bijzonder als uniek is gebleven .....
                           
                         
    Tot slot nog even dit :   Niesje Jans ten Hoorn (zuster van Arendje Jans Strijker ten Hoorn ,die getrouwd was met eerder genoemde  man met die exclusieve naam , Geugje Hendriks Lunenborger Schonewil)   trouwde zélf met een man met een heel wat minder poëtische familienaam  :  Niesje's echtgenoot heette namelijk........ Jurjen Jans Poep ..........en met deze naam moesten ook al haar kinderen  'zich een moeizame weg door het leven zien te banen.................'