»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

BEKNOPTE GENEALOGIE FAMILIE TEN HOORNGENEALOGIE FAMILIE TEN HOORN

 


 

 

 

1. Arent Bakker 

Is de vader van de volgende kinderen, waarvan geen doop is bekend:

 

1. Jan Arents Bakker alias ten Hoorn                        verder 1.1.

2. Roelof Arends Bakker alias ten Hoorn                  verder 1.2

 

 

 

 

1.1. Jan Arents Bakker alias ten Hoorn

begraven 20 december 1758; beroep: bakker; Jan Arents doet 10 september 1694 belijdenis,

maar het is niet zeker, dat dat onze Jan Arends is; hij wordt in 1693/44 in het haardstedenregister van het van Echtens Hoogeveen vermeld, daarna van 1704- 1708 als Jan Arends of Jan Arends Bakker in het Noordsche Rot en van 1722-1733 als Jan Arents ten Hoorn in het Hollandsche Rot

ondertrouwt juni 1695 te Hoogeveen om 8 juli 1695

te Amsterdam te trouwen met

Fijchien Peters Kramer

geboren te Beulak(k)e, gedoopt te Vollenhove op 2 oktober 1664 als dochter van Peter Harmens Kramer en Aaltje Beenen; zij komt Kerst 1695 met attestatie van Amsterdam en doet Pasen 1703 belijdenis; zij is november 1754 begraven

Kinderen uit dit huwelijk bekend:

1. Aafke geen doop begr. 05-02-1768

trouwt Hendrik Andries Veltman; 4 kinderen gedoopt; doet 16 juni 1720 belijdenis

2. Niesjen geen doop begr. 17-03-1761

trouwt Jurjens Jans Bakmeyer alias Poep;( 4 kinderen gedoopt)

3. Aaltjen geen doop begr. 04-07-1755

trouwt Hendrik Hendriks Jonge Vos (6 kinderen gedoopt)

4. Annigien geen doop begr. 03-12-1771

ondertrouwt te Yhorst 06-11-1717 Harm Harms Smeding (11 kinderen)

5. Arentien doop 06-09-1709 begr. 09-03-1779

trouwt 1. Geuchien Hendriks Lunenborger (8 kinderen) en 2. Laurens Harmens Hoogezand (vlg

momberprotocol van 24 febr. 1758) 

 

Ofschoon er veel nakomelingen van dit echtpaar zijn geweest, zijn er geen nakomelingen met de naam ten Hoorn in Hoogeveen te bespeuren, omdat ze immers alleen dochters hadden. Omdat de dopen over deze periode ontbraken, kan er natuurlijk nog wel een zoon geweest zijn, die naar elders vertrokken is.

 

 

1.2. Roelof Arents ten Hoorn alias Bakker alias Honties

vermeld in de haardstedenregisters van het Westerse Rot op nr 131 van 1707 tot 1714 en op

nr 131 van 1717 tot 1733; beroep: bakker en grutter; wordt ook vermeld als van Hoorn

trouwt

Trijntje P(i)eters Kramer

dochter van Peter Harms Kramer en Aaltje Beenen; Het echtpaar komt 25 dec.1698 met attestatie van Amsterdam naar Hoogeveen.

Kinderen uit dit huwelijk bekend:

1. Beeltien geen doop begr. 16-11-1776

trouwt 1. Gerrit Boer Rigter (2 kinderen) en 2. Paulus Albertus van der Veen (7

kinderen)

2. Pieter geen doop verder 1.2.2.

 

 

 

 

1.2.2. Pieter (Roelofs) ten Hoorn

begraven 21 mei 1779; vermeld in de haardstedenregisters van het Noordse Rot van 1721 tot 1733 als Pieter ten Hoorn en in 1754,1764 en 1774 in het Wester Rot als bakker; hij betaalt de hoogste bijdrage van 4 car.gld.

trouwt

Magdalena Cattouw

begraven 28 september 1764

Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Roelof 03-11-1720                verder 1.2.2.1.

 

 

 

1.2.2.1. Roelof (Pieters) ten (ook Ten) Hoorn

gedoopt 3 november 1720; begraven 10 april 1783; doet in 1758 belijdenis; is niet in de haardstedenregisters te vinden;

trouwt

Jantien (Samuels) Tileken of Tilliken

overleden 19 maart 1808, begraven 25 maart

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Pieter 05-03-1747 wordt later alleen

vermeld als medemomber in 1784 bij het 2e huwelijk van zijn broer Hendrik

2. Geesje 06-07-1749 ol voor 1751

3. Geesje 13-06-1751 trouwt 1. Harm

Prakke en 2. 29-03-1801 te Kloosterveen Simon Klaas te Stege; overl. 19 janauri 1822

4. Samuel 06-01-1754               verder 1.2.2.1.4

5. Hendrik 23-05-1756               verder 1.2.2.1.5.

6. Marlena 24-12-1758

7. Metjen 11-10-176

 

 

Roelof wordt 23 september 1752 tot medemomber benoemd over de 7 kinderen van wijlen Jantjen Tijlken (een nicht van zijn vrouw ?) en Fijtze Liekeles Nijenhuis wegens diens hertrouwen en op 18 januari 1774 wordt hij tot medemomber benoemd over de volle wezen van Fake

Berends ten Caat en Metje Jans Bloemberg. Bij de volkstelling van 1797/98wordt Jantje Tijleken

op nr 107 West vermeld, 75 jaar, weduwe van R.ten Hoorn samen met Geesje ten Hoorn, 47 jaar, arbeidersche, weduwe van H.Prakken met 1 kind.

 

 

 

1.2.2.1.4.Samuel (Roelofs) ten Hoorn

gedoopt 6 januari 1754; overleden 4 december 1828; vermeld in de haardstedenregisters van 1784 in Westerrot 40; ook vermeld in 1807 en 1812; beroep: bakker; aan de nummering is te zien, dat Samuelde bakkerij van zijn grootvader heeft overgenomen;bij devolkstelling 1797/98 vermeld: 45 jaar, nr 106 West, bakker, 5 kinderen plus inwonende zoon Roelof (16 jaar) en knecht Jan Bijleveld( 32 jaar).

trouwt

Lammegjen Jans Winters

gedoopt 30 december 1753 als dochter van Jan Jans Winters en Fijgjen Hendriks Smit; overleden 23 mei 1830

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Roelof 30-01-1780

trouwt 6 mei 1810 Hilligje Hartman; overleden 21-11-1857

2. Fijgje 17-03-1782

trouwt Derk Brandlegt

3. Jantje 28-04-1784

trouwt Albertus Johannes ter Stege

4. Jan Winters 22-07-1787

trouwt 03-02-1810 Ringje van der Berg, j.d. van de Nieuwe Sluis; 25-02-1810 met attestatie naar de Sluis.

5. Pieter 28-10-1789

trouwt 27-06-1829 Femmigje Bruins Slot; overleden 6 oktober 1860

6. Pouwel

Winters 29-06-1792 bij de volkstelling van 1829 nog ongehuwd.

 

Samuel komt regelmatig in de momberprotocollen voor: hij wordt o.a. in 1808,1810 en 1812 genoemd als administratief voogd over het kind van Hendrik Thijs Thalen; 16 juli 1806 wordt hij tot medemomber benoemd over de kinderen van Willem Vowinkelwegens diens hertrouwen met Luigje Lucas, j.d. van Makkum (Beilen), 15 november 1805 is hij getuige bij het 2de huwelijk

van Hermannus Karstenberg met Aaltje Klaas Dekker, 28 maart 1801 wordt hij medemomber bij het 2de huwelijk van zijn zuster Geesje met Simon Klaas ter Stege, op 5 mei 1797 wordt hij medemomber i.v.m. het 2de huwelijk van Hendrik Helmig, weduwnaar van Geertruit Padding, met

Garregien van der Weert, op 21 augustus 1793 wordt hij hoofdmomber i.v.m. het 2de huwelijk van Femmegien Wolters, weduwe van Arent Coops, met Harm Alberts, op 18 augustus 1784 wordt hij medemomber i.v.m. het 2de huwelijk van zijn broer Hendrik en op 28 november 1782

wordt hij hoofdmomber i.v.m. het 2de huwelijk van Arent Alberts van der Veen, weduwnaar van Gerdina Credus, met Geesien Clases Pijpers.

 

 

 

1.2.2.1.5.Hendrik (Roelofs) ten Hoorn

gedoopt 23 mei 1756; overleden 4 november 1821 in de haardstedenregisters van 1807 en 1812 vermeld als arbeider; bij de volkstelling van 1797/98 vermeld: 42 jaar, arbeider, gehuwd, 6 kinderen; woont volgens het momberprotocol van 16 december 1796 aan de Molendijk;

trouwt 1

Hillegje Jans Smit

gedoopt 23 december 1753 als dochter van Jan Thomas Smit en Hillegjen Jans Mulder;

overleden tussen 9 maart 1779 en 18 augustus 1784.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt;

1. Hillegje 06-04-1777 begr.18-11-1777

2. Jan Thomas 07-03-1779

bij volkstelling 1797/98 vermeld op nr 33 West als knegt van Hendrik Smit; oud 22 jaar

3. Hillegje 09-12-1781 overleden 1802

trouwt 2 blijkens momberprotocol van 18 augustus 1783 met

J(oh)anna Olfing (ook Olfen)

geboren in 1756 te Dwingeloo als dochter van Hendrik Willems Olfen en Dijgje Blumers; overleden 19 oktober 1816, 60 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

4. Roelof 28-05-1785 overl. voor 1801

5. Diegjen 04-02-1787 begr. 10-04-1787

6. Hendrik

Willems 20-02-1788

trouwt 8 juli 1832 Jantje Bouwhuis

7. Pieter 08-08-1790 begr. 27-07-1791

8. Pieter 17-05-1792 begr. 24-07-1792

9. Pieter 12-06-1793

10. Dina 08-11-1797

trouwt 5 mei 1824 Wessel Boerr;

11. Roelof 26-04-1801

 

Niet op een bepaald kind af te boeken sterfgevalen, daar in het begraafregister enkel vermeld is: kind van Hendrik ten Hoorn: 25-08-1796, 29-04-1802 en 04-06-1802.

Op 18 augustus 1784 worden i.v.m.het 2de huwelijk van Hendrik mombers aangesteld. Hoofdmomber wordt Hendrik Jans Smit (broer van overleden vrouw), medemombers

Jannes Jans Smit (zwager), Pieter ten Hoorn (broer) en Samuel ten Hoorn (broer). In leven zijn dan nog de kinderen Jan (5 jaar) en Hilligje (2 jaar). De boedel bestaat uit 3/4 deel van een huis met grond, staande bij Poort Roelof (is Roelof Willems Poort.die in 1784 op Westerrot nr 21 woont) en een klinkien veen plus een uitgebreide boedel. Saldo van de boedel bedraagt 1324 car.gld. Hendrik wordt 4 augustus 1797 tot hoofmomber benoemd bij het 2de huwelijk van zijn zuster Benina Moes na het overlijden van zijn zwager Roelof Jans Smit en 28 maart 1801 wordt hij medemomber i.v.m. het 2de huwelijk van zijn zuster Geesje.

 

 

 

 

NIET DIRECT TE PLAATSEN 'TEN HOORNS' IN DE 18DE EEUW

 

1. Roelof ten Hoorn : begraven 17 mei 1779.

Hij zou de Roelof kunnen zijn, die 15 november 1722 gedoopt wordt als zoon van Arend Roelofs en Grietien Gerrits. Deze Arend zou dan een zoon van Roelof Arents ten Hoorn en Trijntje Peters Kramer geweest moeten zijn. Deze Arend en Grietje laten 9 mei 1721 een Femmigje

dopen.

2. Swaantien ten Hoorn: overleden 8 februari 1806

Dit zal een verschrijving zijn en bedoeld zal zijn Zwaantje ten Toorn, welk bij de volkstelling van 1797/8 vermeld wordt als weduwe van Cornelis Hermannus, vroedvrouw, oud 56 jaar.

 

DE FAMILIENAAM TEN HOORN-BOER

Deze dubbele naam is in de burgerlijke stand periode ontstaan uit het huwelijk van Wessel Hendriks Boer en Dina Hendriks ten Hoorn. De naar opa ten Hoorn vernoemde Hendrik kreeg als vanouds de naam Hendrik ten Hoorn Boer, waarbij de toevoeging ten Hoorn als

tweede voornaam ten gemeentehuize werd ingeschreven. Deze voornaam is later, natuurlijke tegen de wettelijke voorschriften in, als extra naam aan de familienaam toegevoegd. Dit zal wel aan de aandacht der betreffende ambtenaar ontglipt zijn. Het is wel opmerkelijk, dat de familienaam ten Hoorn thans geheel uit Hoogeveen verdwenen is, doch de familienaam ten Hoorn-Boer hier nog goed vertegenwoordigd is.

1