»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

SPEUREN NAAR VROEGER - EEN FAMILIEONDERZOEK NAAR HET GESLACHT (SEIJEN) TEN HOORN 

SPEUREN NAAR VROEGER

 

 

EEN FAMILIEONDERZOEK NAAR HET GESLACHT   

 ( SEIJEN ) TEN HOORN

 

 

 

 

 

 

 

HOE HET BEGON

 

Aanvankelijk was ik een aantal jaren geleden gestopt met het zoeken naar nog niet gevonden nazaten van de families ten Hoorn en Seijen ten Hoorn. Datgene wat ik had willen vinden, de oorsprong van deze volgens mij zo nauw verbonden namen, was mij na veel gezoek gelukt te vinden. Wat gezocht werd was gevonden. De missie was geslaagd, en daarmee basta.

Niks te ´basta.´ De nieuwsgierigheid naar de vraag of er misschien toch iets meer te vinden zou zijn bleef stiekem bestaan. Via het internet kwam ik, dank zij de heer W. v. d. Groef uit Den Haag plotseling in het bezit van een nieuwe hoeveelheid familieinformatie waarvan ik tevoren nooit had durven dromen.

Het resultaat van deze informatie, met daarbij gevoegd de nog gevonden andere namen, is zo goed mogelijk geordend en als extra aanvulling aan het oorspronkelijke verslag toegevoegd.

 

EXTRA

Omstreeks de jaren 1640 kwam helemaal uit het niets nog een ander geslacht ten Hoorn uit de hoge hoed te voorschijn. Namelijk de gebroeders Jan- en Timotheus ten Hoorn. Hun ouders waren de uit Duitsland afkomstige schipper Claes Tymons en de uit het Belgische Hasselt afkomstige Geertje Jansen. Het gezin bestond uit 6 kinderen waarvan alleen Jan (2 Okt. 1639) en Tymen, zoals Timotheus oorspronkelijk heette (6 Juni 1644) in leven bleven. Later werd hun naam veranderd in Claesen, dan in Claesen ten Hoorn, en tenslotte in Ten Hoorn. Hoe de broers op de gedachte gekomen zijn om deze niet alledaagse naam als familienaam aan te nemen zal wel eeuwig in nevelen gehuld blijven. In het Amsterdamse archief zullen nog wel gegevens over dit, in die tijd bekende tweetal, (boekbinders en uitgevers) terug te vinden zijn. Bovendien is op internet een uitvoerige beschrijving over de handel en wandel van beide heren terug te vinden. Zeer waarschijnlijk staan zij echter buiten de oorspronkelijke stamboom van de familie Strijker- ten Hoorn- Seijen ten Hoorn, en ook nog een beetje de zijtak ten Hoorn Boer.

 

Rijswijk, December 2005

H. A. ten Hoorn

 

 

 

 

Het eerste begin?

{ # de toevoeging van de extra familienaam Strijker binnen de oudste generaties is naar alle waarschijnlijkheid incorrect  -   pas later in de tijd schijnt de beroepsnaam Strijker binnen de ten Hoorn-familie als extra naam verschenen te zijn }

 

De voorlopig allereerste naamgever van de ten Hoorn-familie blijkt de Amsterdammer  Arend Pouwels Strijker ten Hoorn te zijn, ook wel Arend Pouwels ten Hoorn genoemd. Hij werd te Amsterdam in 1640 geboren. Was gehuwd, maar met wie is onbekend, kreeg 2 zonen en stierf te Amsterdam in 1695- of in Hoogeveen in 1700. Het laatste is het meest aannemelijk daar hij reeds in 1678 inwoner van Hoogeveen was. In de ´lidmatenlijst´ van 1686 van de kerk in Hoogeveen staat ingeschreven, en ook in de ´Haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Hoogeveen´ van 1691 t m 1694.

Arend Pouwels Strijker ten Hoorn 1640 – 1695

Gehuwd NN

 

1. Zoon Jan Arents Strijker ten Hoorn  Geboren te Amsterdam – 1660

Overleden te Hoogeveen – 1758

 

2. Zoon Roelof Arends Strijker

Geboren te Amsterdam – 1665

Overleden te Hoogeveen – 1750

1. Zoon Jan Arents ten Hoorn (zonder Strijker) – Geboren te Amsterdam in 1660 en overleden te Hoogeveen op 20 December 1758, werd liefst 98 jaar oud, was Bakker van beroep en werkte-, of had een bakkerij in de blomstraat te Amsterdam. (Thans bloemstraat, in de Jordaan te Amsterdam). Hij trad op 7 augustus 1695 te Amsterdam in het huwelijk met Fijgje Peters Kramer. Geboren te Beulaker op 2 Oktober 1664. (Vollenhove - Ov). Zij overleed te Hoogeveen in November 1754 op de leeftijd van 90 jaar. Tijdens hun huwelijk kregen zij 5 kinderen, allemaal dochters. Hierdoor was aan het voortbestaan van deze kant van het geslacht meteen een einde gekomen.

Jan Arents Strijker ten Hoorn 1660 - 1758

Fijgje Peters Kramer 1664 - 1754

 

1. do. Annigien Jans van Hoorn Geboren te Hoogeveen, ±1696

Overleden te Hoogeveen, 1771

Gehuwd te Hoogeveen, 6 November 1717 met Harmen Harmens Smeding

Geboren te De wijk, ± 1693

Overleden te Hoogeveen, 3 December 1771

het echtpaar kreeg 2 kinderen.

2. do. Aafje Jans van Hoorn  Geboren te Hoogeveen, 1700

Overleden te Hoogeveen, 1780

Gehuwd te Hoogeveen, 6 November 1720 met Hendrik Andries Veltman

Geboren te Hoogeveen, ± 1710

Overleden te Hoogeveen, 5 Februari 1768

Het echtpaar had geen kinderen

3. do. Niesje Jans strijker ten Hoorn

Geboren te Hoogeveen, 1702

Overleden te Hoogeveen, 1761

Gehuwd te IJhorst in 1729 met Jurjen Jans Poep Geboren te ? , 1704

Overleden te Hoogeveen, 30 Juni 1779

Het echtpaar kreeg 9 kinderen die de achternaam Jurjens kregen.

4. do. Aaltje Jans ten Hoorn Geboren te Hoogeveen, 1705

Overleden te Hoogeveen, 4 Juli 1755

Gehuwd te Hoogeveen, 1725 met Hendrik Jonge Vos

Geboren te Hoogeveen, Oktober 1702

Overleden te Hoogeveen, 6 september 1770

Het echtpaar kreeg 6 kinderen van wie de familienaam varieerde van

Jongevos – Vos – Jonge Vos

Hendrik Jonge Vos huwde na het overlijden van zijn vrouw te Hoogeveen

in 1750 met Beertjen Hendriks Lunenborg

Geboren te Hoogeveen, 26 maart 1730

overleden te Hoogeveen, 18 maart 1755

Het echtpaar kreeg ččn kind

Hendrik Jonge Vos huwde na het overlijden van zijn 2de vrouw  nogmaals.

op 25 februari 1756 met Femmigje Everts ten Kleij

Geboren te Hoogeveen, 21 Mei 1724

Overleden te Hoogeveen, 19 December 1806

Het echtpaar kreeg 5 kinderen. Hendrik Jonge Vos kreeg dus van 3 vrouwen in totaal 12 kinderen. De familienaam van zijn laatste 5 kinderen varieerde van Jongevos – Jonge Vos – tot Luneborger

5. do. Arentien Jans ten Hoorn

Geboren te Hoogeveen, 12 september 1709

Overleden te Hoogeveen, 9 Maart 1779

Gehuwd, Hoogeveen in 1732 met Geugjen Hendriks Schonewil (Lunenborg)

Geboren te Hoogeveen, 1 Februari 1710

Overleden te Hoogeveen, 8 Mei 1778   Het echtpaar kreeg 8 kinderen waarvan de familienaam ook weer varieerde van Lunenborg – Schonewil – tot Strijker Hierbij kreeg hun pappa ook nog eens een verbastering van zijn voornaam voorgeschoteld van Geuchjes – Geugies – en Geuchiensz  

Dit was het einde van het geslacht van Jan Arends ten Hoorn,

(wiens nazaten werden opgezadeld met allerlei verschillende familienamen).

 

 

 

2. Zoon Roelof Arends Strijker. Geboren te Amsterdam in 1665, is op 1 Januari 1750 op 85 jarige leeftijd overleden in Hoogeveen. Hij huwde te Amsterdam op 9 April 1695 met Trijntje Pieters Kramers. (Een zusje van Fijgje Peters Kramer). Geboren te Beulaker (Vollenhove- Ov.) op 9 april 1667 en overleden in Hoogeveen, waarschijnlijk in 1730. Zij kregen 4 kinderen. Roelof werd ook wel Roelof Bakker genoemd – of Roelof Honties (grutter) In Hoogeveen werd hij in 1720 beboet omdat hij brood verkocht boven de door de ´Schulte met volmachten´vastgestelde prijs. In 1778 werd door de Hoogeveense bakkers een request (verzoek) ingediend bij de ´Drost en Gedeputeerden´. Waarvoor is niet bekend. Deze was mede ondertekend door de ondernemer Hendrik ten Hoorn. Zoon van Roelof Roelofs ten Hoorn, en kleinzoon van Roelof Arends ten Hoorn.

Volgens ´Geneanet´ zou er nog een 5de kind zijn geweest: Roelof Roelofs ten Hoorn, maar dat lijkt een totale onmogelijkheid te zijn daar hij in 1720 geboren zou zijn. 21 Jaar later als zijn oudste broer. Zijn moeder zou dan 53 jaar zijn geweest. Logischer is het dat hij een zoon was van Roelof´s zoon, Pieter ten Hoorn en zijn vrouw Magdalena Cattouw. Hun zoon heette precies hetzelfde en was eveneens in 1720 geboren. 

Roelof Arends strijker 1665 – 1750

Trijntje Pieters Kramers 1667 - 1730

1. do. Aaltje Roelofs Strijker, Geboren te Amsterdam, Juni 1696

2. zo. Arent Roelofs Strijker . Geboren te Amsterdam, Sept.1697

3. do. Beeltien Roelofs ten Hoorn . ? Gehuwt te Hoogeveen ?

met Gerrit Boerrigter, daarna in Okt. 1727  Poulus Jans van der Veen

4. zo. Pieter Roelofs ten Hoorn. Geboren te Hoogeveen, ±1699

Gehuwd met Magdalena Cattouw

do. 1 en 2 Van de eerste 2 kinderen van Roelof en Trijntje, Aaltje Strijker en Arent Strijker

is slechts bekend dat zij geboren zijn in Amsterdam. Juni 1696 en September 1697.

Dit is de laatste keer dat de naam Strijker is genoemd. Hierna werd alleen de naam ten Hoorn gebruikt .

 

3. Dochter Beeltien Roelofs Ten Hoorn. Geboorte / Overlijdensdatum is onbekend. Zij huwde voor de 1ste keer met Gerrit Boerrigter waarmee zij 2 kinderen kreeg. Daarna huwde zij te Hoogeveen in Okt.1727 met Paulus Jans van der Veen. (geboren in 1690) waarmee zij 7 kinderen kreeg.

 

4. Zoon Pieter Roelofs ten Hoorn. Geboren te Hoogeveen, ± 1699. Hij huwde in 1719 met Magdalena Cattouw waarvan verder ňňk niet veel gegevens bekend zijn. Zij kregen 1 kind, een zoon. Deze zoon heeft een zeer belangrijke rol in de familiegeschiedenis gespeeld, want dank zij deze Roelof Roelofs ten Hoorn heeft het hele voortbestaan van de families ´ten Hoorn´ en latere ´Seijen ten Hoorn´ plaats gevonden. Zonder hem was het waarschijnlijk afgelopen geweest met de naam ´ten Hoorn´. 

Pieter Roelofs ten Hoorn – ±1699

Magdalena Cattouw - ±1695 

Roelof Roelofs ten Hoorn

Gedoopt te Hoogeveen , 3 November 1720

Het is opvallend dat tot heden steeds achter de eerste voornaam de naam van de vader volgde. Pouwels – Arends – Jans – Roelofs. Zeer waarschijnlijk is dit hetzelfde als bijvoorbeeld bekend is van Jan Pieterszoon Coen – Michiel Adriaanszoon de Ruyter – Maarten Harpertszoon Tromp, om enkele bekende namen te noemen.

 

Roelof Roelofs ten Hoorn werd gedoopt te Hoogeveen op 3 November 1720. Hij overleed, eveneens te Hoogeveen op 10 April 1783. Hij huwde met Jantien samuels Tileken.. Gedoopt te Hoogeveen in ± 1720. Jantien stierf te Hoogeveen in Maart 1808. Over de naam ´Tileken´ bestaan overigens nogal wat verschillende meningen. De familienaam van haar vader en grootvader werd overigens gespeld als Tileking. Het echtpaar kreeg 7 kinderen

Roelof Roelofs ten Hoorn 1720 - 1783

Jantien Samuels Tiliken ±1720 - 1808

|

1. zo. Pieter Roelofs ten Hoorn  Geboren te Hoogeveen, 5 Maart 1747

Overleden te Amsterdam, tussen 27 Juli en 18 Aug.1786

2. do. Geesjen Roelofs ten Hoorn

Geboren te Hoogeveen, Juli (?) 1749

3. do. Geesjen Roelofs ten Hoorn  Geboren te Hoogeveen, Juni 1751 

Overleden te Hoogeveen, 19 Jan. 1822

Over de geboortedata van de beide Geesjens ten Hoorn is veel verwarring. Volgens het overlijdensregister van Hoogeveen heeft er alleen een Geesjen ten Hoorn bestaan die geboren is op 00-00-1749. Toen zij overleed op 19 Januari 1822 was zij echtgenote van Simon ter Stege. Ook was zij gehuwd op 29 maart 1775 met Harm Harmsen van wie zij op 00-00-1775 een dochter kreeg. Volgens andere gegevens zou zij geboren zijn op 12 Juni 1751. De 2 Geesjens zouden er dus ook ččn geweest kunnen zijn .

 

4. zo. Samuël Roelofs ten Hoorn

Geboren te Hoogeveen, 1 Jan. 1754

Overleden te Hoogeveen, 4 Dec. 1828

5. zo. Hendrik Roelofs ten Hoorn

Geboren te Hoogeveen, 20 Mei 1756

Overleden te Hoogeveen, 1821

6. do. Marlena Roelofs ten Hoorn

Geboren te Hoogeveen, 13 Jan. 1758

Overleden te Borger, 14 Nov. 1826

7. do. Metjen Roelofs ten Hoorn

Geboren te Hoogeveen, Okt. 1761

(verdere gegevens onbekend)

1. Zoon Pieter Roelofs ten Hoorn. Geboren te Hoogeveen, 5 Maart 1747. Overleden te Amsterdam tussen 27 Juli en 18 Augustus 1786, (de juiste datum is niet bekend) 39 jaar oud, Hij huwde te Amsterdam op 20 Augustus 1773 als Pieter ten Hoorn met Hillegonda Seijen. Gedoopt te Amsterdam op 2 September 1753. Overleden te Amsterdam in Januari 1797. Zij was de dochter van Rutger Seijen uit het Duitse Reinberg (tussen Greifswald en Stralsund) en Hillegonda van Delden. Pieter ten Hoorn was koekebakker en bezat een winkel met bakkerij op de hoek van de Utrechtsestraat en de Keizersgracht. Hij liet volgens zijn testament 5 kinderen achter. Hččl bijzonder is dat volgens de archieven er nog een 6de kind was. Namelijk de op 11 december 1777 te Amsterdam geboren Geertrui Johanna ten Hoorn. Het wordt nog raadselachtiger als volgens hetzelfde archief blijkt dat Hillegonda Seijen na het overlijden van Pieter ten Hoorn met haar 2de man 3 zonen blijkt te hebben gehad, terwijl het er volgens het testament 2 waren. Het echtpaar ten Hoorn kreeg dus volgens de notaris 5 kinderen, en volgens het archief 6 kinderen

1. do. Hillegonda ten Hoorn. Gedoopt te Amsterdam, 3 Augustus 1774. 

 Gehuwd met Hendrik Tiel. (verder geen gegevens)

2. do. Jannetje ten Hoorn. Gedoopt te Amsterdam, 23 Juli 1775

Overleden te Amsterdam, kort voor 17 februari 1797, 21 jaar oud.

3. do. Geertrui Johanna ten Hoorn. Gedoopt te Amsterdam,1 December 1777. (verder geen gegevens)

4. zo. Rudolf ten Hoorn gedoopt te Amsterdam, 14 Mei 1780. 

Gehuwd te Kuinre, 22November 1811 met IJtjen Huisman.

Geboren te Cuinre op 18 November 1781.

Het echtpaar kreeg 3 dochters.

1. Petronella Hendrica ten Hoorn. Geboren, Kuinre, 1820

2. Hendrika Anthonia ten Hoorn.  Geboren te Kuinre, 19 December 1822

Overleden te Wilnis, 5 November 1916 (94 jaar)

3. Margretha Rutgera ten Hoorn.  Geboren te Kuinre 1823

Dit was het einde van het geslacht van Rudolf ten Hoorn

5. do. Rutgera ten Hoorn Gedoopt te Amsterdam, 3 December 1783

Gehuwd met Auke Minne Tolsma. (verder geen gegevens)

6. zo. Pieter Seijen ten Hoorn. Gedoopt te Amsterdam, 18 Augustus 1747.

Overl. te Loosduinen, 14 Maart 1818.

Gehuwd met Elisabeth Lalleman. geboren te loosduinen,1780/81

Overl. te Loosduinen, 20 Februari 1816.

Het echtpaar kreeg 3 kinderen.

1. zo. Hendrik Seijen ten Hoorn Geb. Loosduinen, 9-4-1812

2. zo. Johannes Seijen ten Hoorn Geb. Loosduinen, 21-3-1813

3. zo. Pieter Seijen ten Hoorn Geb. Loosduinen, 20-2-1816

Deze 3 zonen van Pieter Seijen ten Hoorn en Elisabeth Lalleman zijn voornamelijk

bepalend geweest voor het verdere geslacht ten hoorn—Seijen ten Hoorn.

Dit gedeelte zal later worden behandeld.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

2 do. Geesjen Roelofs ten Hoorn, Geb. te Hoogeveen, Jan 1749 (?)   (geen verdere gegevens bekend) 

3. do. Geesjen ten Hoorn, Geb. te Hoogeveen, Juni 1751 (?)  Overl. te Hoogeveen, 19 januari 1822 .

Zij huwde te Hoogeveen op 29 Maart 1775 met Harm Cornelis Prakken. (overleden vňňr 1801) Zij kregen 5 kinderen.

Hierna huwde zij nogmaals, te Hoogeveen op 12 April 1801 met Simon klaas ter Ste(e)ge. Geb. Maart 1739 Overl. 12 Jan. 1810  (Eerder gehuwd met Grietje Steenbergen, waarmee hij 6 kinderen had)

4. zo. Samuël Roelofs Tilliking ten Hoorn 

Geb. te Hoogeveen, 1 Jan. 1754. 

Overl. te Hoogeveen, 4 Dec. 1828

Hij was gehuwd met Lammegjen (Jans) Winters.

Geb.te Hoogeveen,30 Dec. 1753.

Overl. te Hoogeveen 23 Mei 1830   -  het echtpaar kreeg 6 kinderen.

1. zo. Roelof Samuëls ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 30 Jan. 1780

Overl. Hoogeveen, 21 Nov .1857

Gehuwd te Hoogeveen, 6 Mei 1810 met

Hilligjen Jans Hartman.  Geb. Hoogeveen, 23 Nov. 1777

Overl. te Hoogeveen, 22 Aug. 1864

Dit echtpaar kreeg 3 kinderen

1. do. Lammigien ten Hoorn. Geb.te Hoogeveen, 6 Juli 1811

Overl. te Hoogeveen, 15 Mei 1895

Zij was gehuwd met Hendrik Uiterwijk.

Geb. te Zwartsluis, 26 sept.1811

Overl. te Hoogeveen, 22 Febr.1875

Het echtpaar had 4 kinderen

2. do. Margaretha ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, 11 Jan 1815

zij was gehuwd met Karel Visscher. Hoogeveen, 30 Dec.1843

Geb. Zwarsluis, 25 Sept. 1818

Overl, Hoogeveen, 2 April 1874

(geen verdere gegevens)

3. zo. Samuël ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, 2 Mei 1817

Overl. te Hoogeveen, tussen 2/4/1868 en 28/2/1874

Samuël is 3 x getrouwd geweest.

1ste huwelijk met Jantien Lubbi Geb. Borger, 10 Aug 1827

Overl. Hoogeveen, 10 Juli 1866 38 jaar

Gehuwd Hoogeveen, datum onbekend

Dit echtpaar kreeg 4 kinderen

. 1. do. Hilligje ten Hoorn. Geb Hoogeveen, 29 Aug. 1858

2. do. Anna ten Hoorn. Geb.Hoogeveen, 8 Mei 1860

3. do. Anna ten Hoorn. Geb.Hoogeveen, 2 Apr. 1862

4. zo. Jan Jacobus ten Hoorn.

Geb. Hoogeveen, 21 Mei 1864

(geen verdere gegevens)

2de huwelijk met Jantje slagter Geb. Hoogeveen, 21 Okt. 1818

Overl. Hoogeveen, 22 Jan. 1857 38 Jaar.

Gehuwd te Hoogeveen, 21 Mei 1845

(geen verdere gegevens)

3de huwelijk met Jantien Berents Geb. Avereest, 11 Okt 1820

Overl. Hoogeveen, 8 Sept.1886

Gehuwd te Hoogeveen, 2 April.1868

Hertrouwd als weduwe van Samuël ten Hoorn

op 28 Febr. 1874 met Taede Oedzes

(geen verdere gegevens)

4. zo. Jan ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, 27 Mei 1821

Overl. te Hoogeveen, 3 Mrt.1822

2. do. Fijgje Samuëls ten Hoorn Geb. te Hoogeveen, 17 Maart 1782.

Overl. te Hoogeveen, 4 Oktober 1830 

Gehuwd te Hoogeveen met Derk Gerrits Brandligt

Geb. ? 17 Maart 1771.

Overl. te Hoogeveen, 23 Februari 1839.

Het echtpaar kreeg 6 kinderen.

3. do. Jantje ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, April 1784.

Gehuwd te Hoogeveen, 28 Okt. 1810 met

Albertus Johannes (paulus) ter Stege.

Geb. te Hoogeveen, Mei 1781.

Overl. te Zwartsluis, 29 sept. 1852.

Zij kregen 2 kinderen.

4. zo. Jan Samuëls ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, Juli 1787  (geen verdere gegevens)

 

5. zo. Pieter Samuëls ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, 28 Oktober 1789

Overl. te Hoogeveen, 6 Oktober 1860

Gehuwd te Hoogeveen, 1 Juni 1829 met Femmegien Bruins Slot

Geb. Hoogeveen, 4 Aug. 1791

Overl. Hoogeveen, 28 Sept.1867

het echtpaar had 2 kinderen

1. do Lammigje ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 8 Juni 1831

Overl. Hoogeveen, 24 Febr.1905

2. zo Samuël ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 15 Mei 1833

Overl. Hoogeveen, 26 Mei 1908

Gehuwd te Hoogeveen, 22 Juni 1872 met Jantje Padding

Geb. Hoogeveen, 19 Nov.1823

Overl. Hoogeveen, 14 Febr.1902 (geen gegevens over kinderen gevonden)

6. zo. Pouwel Samuëls Winters ten Hoorn.

Geb. te Hoogeveen, 29 Juni 1792

Overl.te Hoogeveen, 24 Apr. 1854 Ongehuwd.

Opmerkelijk is het dat Pieter (Samuëls) ten Hoorn ook bekend is als zoon van Samuël Tielken ten Hoorn, wat de verbasterde achternaam van zijn grootmoeder ( Jantien Samuels Tiliken – 1720 ) was.

5. Zo. Hendrik Roelofs ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen in Mei 1756 , Overl. te Hoogeveen in 1821.

Hij was gehuwd in ±1776 met Hilligjen Jans Smit.

Geb. te Hoogeveen in December 1753.

Zij kregen 3 kinderen.

1. do. Hilligje Hendriks ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, April 1777

Overl. te Hoogeveen, vňňr Dec.1781

2. zo. Jan Thomas Hendriks ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, Mrt 1779

geen verdere gegevens.

3. do. Hilligje Hendriks ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, Dec.1781

Na het overlijden van Hilligjen Jans smit huwt Hendrik voor de 2de keer.

2de huwelijk met Johanna Olphingh (Janna Alfing) in ±1784

Geb. te Dwingelo, datum onbekend

Overl. te Hoogeveen, 19 Oktober 1816

dit echtpaar krijgt dan nog 8 kinderen

4. zo. Roelof Hendriks ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, Mei 1785

Overl. vňňr April 1801

5. do. Diegjen Hendriks ten Hoorn. Geb. te Hoogeveen, Febr.1787

(geen verdere gegevens)

6. zo. Hendrik Willem Hendriks ten Hoorn.

Geb. te Hoogeveen, 20 Febr.1788

Overl. te Hoogeveen, 29 Nov.1852

Gehuwd te Hoogeveen, 8 Juli 1832 met Jentien Bouwhuis.

Geb.te Nieuwleusen, 17 Jan. 1797

Overl.te Hoogeveen, 28 Okt. 1862

1.do Johanna ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 12 Mrt. 1833

Overl. Hoogeveen, 13 Mrt. 1833

2. zo Hendrik ten Hoorn. Geb. Genemuiden, 22 Mrt. 1834

3. zo. Jan ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 5 Okt 1835

Overl. Hoogeveen, onbekend

1ste Huwelijk. Hoogeveen,15 Mei 1858 met Margaretha Padding

Geb. Hoogeveen, 16 Mei 1830

Overl. Hoogeveen, 14 Juni 1863

1. do Jentje ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 22 Mrt 1859

Overl. Hoogeveen, 8 Juni 1860

2. zo. Hendrik Willem ten Hoorn.

Geb. Hoogeveen, 9 Mei 1862

Overl. Hoogeveen, 7 Aug. 1863

2de Huwelijk. Hoogeveen, 7 Aug. 12 Dec. 1863 met Geertje Denneman.

geen verdere gegevens (overl.nŕ 1877)

4. zo. Hendrik Willem ten Hoorn

Geb. Hoogeveen, 14 Nov. 1864

Overl.Hoogeveen, 31 Mrt. 1865

5. zo. Albert ten Hoorn Geb. Hoogeveen, 9 Febr. 1867

(geen verdere gegevens)

6. do. Jentje ten Hoorn. Geb. Zwartsluis, 6 Sept.1871

Overl. Hoogeveen, 3˝ mnd.oud

7. do. Jentina Alberdina ten Hoorn

Geb. Hoogeveen, 2 Febr. 1877

Overl. Hoogeveen, 15 Jan.1880

7. zo. Pieter Hendriks ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, Aug. 1790

(geen verdere gegevens)

8. zo. Pieter Hendriks ten Geb. Hoogeveen, Mei 1792

(geen verdere gegvens)

9. zo. Pieter Hendriks ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 12 Juni 1793

Overl. Hoogeveen, 27 Juli 1862

Gehuwd te Hoogeveen, 8 Mei 1818 met Geertje Wessels Boer.

Geb. Hoogeveen, 25 Dec. 1785

Overl. Hoogeveen, 30 Sept.1845

1. do. Johanna ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 12 Juni 1818

Overl. Hoogeveen, 6 Juli 1843

(Johanna was ongehuwd)

2. zo. Hendrik ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 27 febr. 1822

Overl. Hoogeveen, 25 Dec. 1826

3. zo Roelof ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 22 Dec. 1824

Overl. Hoogeveen, 25 Jan. 1909

Gehuwd te Hoogeveen, 9 Juli 1851 met Anna Limbergen

Geb. te Smilde, 1 April 1826

Overl. Hoogeveen, 11 Sept. 1911

1. zo. Pieter ten Hoorn Geb. Hoogeveen, 1 Jan. 1852

Overl. Hoogeveen, 15 Juni 1891

(Pieter was ongehuwd)

2. do Johanna ten Hoorn. Geb.Hoogeveen, 1 Apr.1853

(geen verdere gegevens)

Gehuwd. Hoogeveen, 26 Mei 1878 met Jacob Bremer.

Geb. Hoogeveen, 16 Sept. 1848

Overl.Hoogeveen, 26 Febr. 1937

3. do. Geertje ten Hoorn. Geb.Hoogeveen, 12 Mei 1857

Overl. Hoogeveen, 28 Febr.1888

Gehuwd Hoogeveen, 23 Sept.1882 met Derk Otten

Geb. Hoogeveen, 12 Dec. 1855

4. zo. Willem ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 4 Sept. 1860

Overl. Hoogeveen, 5 Aug, 1862

5. zo. Willem ten Hoorn. Geb Hoogeveen, 12 Aug. 1864

Overl. Hoogeveen, 5 Dec. 1867

6. do. Mietje ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 23 Dec. 1869 

2de huwelijk van Pieter Hendriks ten Hoorn. met

Marchien Visscher (Margje Jacobs Visscher) Hoogeveen, 9 Nov.1849

Geb, Hoogeveen, 27 Febr. 1816

Overl, Hoogeveen, 21 Mrt. 1895

4. zo. Hendrik Pieters ten Hoorn.

Geb. Hoogeveen, 29 Sept.1850

Overl. Hoogeveen, 2 Apr. 1853

5. do. Anna Johanna Pieters ten Hoorn.

Geb. Hoogeveen, 29 Okt. 1852

Overl. Hoogeveen, 24 Mei 1931

Gehuwd. Hoogeveen, 31 Dec 1881

1ste keer gehuwd. Hoogeveen,31 Dec. 1881 met Derk Kattouw

Geb. Hoogeveen, 27 Sept. 1847

Overl. Hoogeveen, 23 Dec. 1911

2de keer gehuwd. Hoogeveen, 30 Okt. 1925 met Jan Vreeburg

Geb. Hoogeveen, 26 Sept. 1852

Overl. Hoogeveen, 26 Febr. 1930

6. zo. Hendrik Pieters ten Hoorn

Geb. Hoogeveen, 9 jan. 1857

Overl. Hoogeveen, 20 Dec. 1939

1ste huwelijk. Hoogeveen, 25 Nov.1882 met Elsje Koelink

Geb. Hoogeveen, 16 Mei 1859

Overl. Hoogeveen, 2 Okt. 1911

1. zo. Pieter ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 22 Juli 1883

Overl. Hoogeveen, 14 Sept 1883

2. do. Maria ten Hoorn.Geb. Hoogeveen, 29 Dec. 1884 

Overl. Hoogeveen, 17 Apr. 1873.

3.zo. Pieter ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 17 Sept 1888

Gehuwd. Hoogeveen, 3 Juni 1911 met Catharina Booij

Geb. Hoogeveen, 10 Nov.1881  (geen verdere gegevens)

4. zo. Jan ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 9 Apr. 1891

Overl. Hoogeveen, 23 mei 1893

5. do. Sophia ten Hoorn.Geb. Hoogeveen, 13 Jan. 1896

Gehuwd. Hoogeveen, 17 April 1920 met

Johannes Gerhardus de Ruiter

Geb. Hellendoorn, 1897 (geen verdere gegevens)

2de huwelijk. Hoogeveen, 21 Dec.1912 met Anna Geertsema Geb. Winsum, 23 Okt. 1869

Overl. Hoogeveen, 27 Febr.1947

 Hendrik Pieters ten Hoorn en zijn 2de echtgenote Anna Geertsema

kregen 9 kinderen die allen de familienaam GEERTSEMA kregen

7. do. Maria ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 10 Apr. 1900

Overl. Hoogeveen, 1 Nov. 1901

 

10. dochter Dina Hendriks ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 8 Nov.1797

Overl. Hoogeveen, 12 Febr.1870

Zij beviel van een zoon van een onbekende vader.

1. zo Karst ten Hoorn, Geb. Hoogeveen, 20 Dec. 1818

Overl. Hoogeveen 9 Aug. 1888

Gehuwd te Hoogeveen, 28 Juli 1848 met Zwaantje Eggen

Geb. Hoogeveen, 19 Mrt. 1822

Overl. Hoogeveen, 11 Mrt. 1873

1. zo. Wessel ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 15 Okt. 1848

Overl. Hoogeveen, 12 Jan. 1862.

2. do. Janna ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 2 Juni 1851

Overl. Hoogeveen, 17 Mei 1864

3. do. Diena ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 28 Jan. 1854

Overl. Hoogeveen, 7 Apr. 1856

4. do. Diena ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 22 Febr. 1857

Overl. Hoogeveen, 19 Juli 1896

Diena kreeg een zoon van een onbekende vader

1. zo Roelof ten Hoorn Geb. Hoogeveen, 20 september 1885

(geen verdere gegevens)

Diena huwde te Hoogeveen, 6 Mrt. 1889 met Aaldert Jan Steen.

Geb. Hoogeveen, 5 jan. 1850

Overl. Hoogeveen, 17 Juli 1905

Weduwnaar van Aaltje Martinus (geen verdere gegevens)

5. do. Geesje ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 31 Jan. 1860

Overl. Hoogeveen, 2 Febr. 1860

6. zo. Roelof ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, 15 Okt. 1863

Overl. Hoogeveen, 30 Juni 1929

Dina Hendriks ten Hoorn, later gehuwd te Hoogeveen, 5 mei 1824

met Wessel Hendriks Boer Geb. Hoogeveen, 17 febr. 1793

Overl. Hoogeveen, 29 Mei 1845

2. do. Hermanna Boer. Geb. Hoogeveen, 13 Juli 1824

Overl. Hoogeveen, 24 Dec. 1880

Gehuwd met Albert Stoter. Hoogeveen, 2 Mei 1851

3. zo. Hendrik ten Hoorn Boer. Geb.Hoogeveen, 25 Nov. 1825

Overl. Hoogeveen, 6 Aug. 1881

Gehuwd met Geertje Koster. Hoogeveen, 1 Mrt. 1856

Geb. Hoogeveen, 9 Mrt. 1829

Overl. Hoogeveen, 4 Apr. 1901

1. zo. Wessel ten Hoorn Boer. Geb. Hoogeveen, 20 Sept. 1856

Overl. Hoogeveen, 20 febr. 1943

Gehuwd met Catharina Smit. Hooggeveen, 1 Juni 1889

Geb. Hoogeveen, 4 Mei 1860

Overl. Hoogeveen, 16 Apr. 1918

(geen verdere gegevens)

2. zo. Jan Boer. Geb. Hoogeveen, 19 Jan. 1859

Overl. Hoogeveen, 20 Jan. 1915

3. zo. Jannes ten Hoorn Boer

Geb. Hoogeveen, 17 febr. 1861

Overl. Hoogeveen, 23 Dec. 1861

4. zo. Jannes ten Hoorn Boer

Geb. Hoogeveen, 2 Dec. 1862

Overl. Hoogeveen, 6 Mrt. 1939

1ste Huwelijk met Jantje Bekelaar. Hoogeveen, 9 Juni 1888

Geb. Hoogeveen, 16 Aug. 1862

Overl. Hoogeveen, 15 Juli 1889

2de Huwelijk met Hendrikje Damming. Hoogeveen, 15 Nov. 1890

Geb. Hoogeveen, 24 Aug. 1862

Overl. Assen, 18 Juni 1945

5. zo. Hendrik ten Hoorn Boer. Geb. Hoogeveen, 17 Jan.1865

Overl. Hoogeveen, 2 Mrt. 1918

Gehuwd met Annigje Meinders. Hoogeveen, 13 Okt. 1894

Geb. Hoogeveen, 24 Sept. 1869

Overl. Hoogeveen, 28 Juli 1948

6. zo. Hendrik Jan ten Hoorn Boer.

Geb. Hoogeveen, 3 Okt. 1868

Overl. Amsterdam, 23 Mei 1940

Gehuwd met Jantje Stoter. Hoogeveen, 21 Apr. 1900

Geb. Rheden, 1873

(geen verdere gegevens)

4. do. Hendrika Boer. Geb. Hoogeveen, 1 Juli 1827

5. zo. Hendrik Wessels Boer. Geb. Hoogeveen, 26 Juni 1829

6. zo. Roelof Boer. Geb. Hoogeveen, 27 Aug. 1831

7. do. Johanna Boer. Geb. Hoogeveen, 6 Aug. 1833

8. do. Geertje Boer. Geb. Hoogeveen, 20 Jan. 1836

9. zo. Roelof Wessels Boer. Geb. Hoogeveen, 14 Juni 1840

Door de namen (Dina) ten Hoorn en (Wessel) Boer te verbinden is de nieuwe

familienaaam ten Hoorn Boer ontstaan waarvan er thans velen vooral rond Amsterdam wonen.

11. zoon Roelof hendriks ten Hoorn. Geb. Hoogeveen, April 1801

(verdere gegevens zijn niet bekend)

6. do. Marlena Roelofs ten Hoorn. Geboren te Hoogeveen , in December 1758

Gehuwd met Harm bolling. Het echtpaar kreeg 2 dochters.

(verdere gegevens zijn niet bekend)

7. do Metjen Roelofs ten Hoorn. Geboren te Hoogeveen in Oktober 1761

(verdere gegevens zijn niet bekend)

De toevoeging van de voornaam van de vader is, zoals eerder vermeld, na deze generatie niet meer in gebruik geweest.

==========================================================

HIERNA WORDT VERDER GEGAAN MET DE GENEALOGIE VAN DE FAMILIES

ten HOORN en SEIJEN ten HOORN  met als startpunt het toentertijd bij Den Haag gelegen dorpje LOOSDUINEN.