»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

================== > A K T E S & DOCUMENTEN (I)*AKTES EN DOCUMENTEN *

 

I) Aktes van VDG-verwanten uit inmiddels lang vervlogen tijden

 

> overlijdensakte van Jacob van der Groef (1777 - 1846) , zoon van Leendert van der Groef (naam van moeder volgens deze akte 'onbekend') , echtgenoot van Leentje van Pelt , dd 18 december 1846 , Nieuwe-Tonge

 

 

> overlijdensakte van Leentje van Pelt , dochter van Teunis van Pelt , weduwe van Jacob van der Groef , dd 12 november 1857 , Nieuwe-Tonge

 

 

> overlijdensakte van Lena van der Groef (1811 , Dirksland  -  1849 , Nieuwe-Tonge) , dochter van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt , weduwe van Adrianus Los , dd 17 september 1849 , Nieuwe-Tonge

 

 

 

> overlijdensakte van Leendert van der Groef , zoon van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt , dd 26 november 1827 , Nieuwe-Tonge

 

 

> overlijdensakte van Elisabeth van der Groef (1814 , Dirksland   -  1834 , Nieuwe-Tonge) , dochter van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt , dd 15 december 1834 , Nieuwe-Tonge

   

 

 

> overlijdensakte van Neeltje van der Groef (1815 , Dirksland  -  1825 , Nieuwe-Tonge) , dochter van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt , dd 25 februari 1825 , Nieuwe-Tonge

 

 

> extract uit het geboorteregister , Jacob van der Groef (geb. 12 januari 1809) , zoon van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt , dd 1 november 1832

 

 

JACOB VAN DER GROEF , derde zoon van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt, zag het levenslicht in het jaar 1809 en ook hij kwam ter wereld in de plaats Dirksland .


Zou zijn broer Teunis twee maal in het huwelijk treden en negen kinderen krijgen , Jacob zou zelfs DRIE maal in het huwelijksbootje stappen en de vader worden van in totaal ELF kinderen !


Evenals zijn broer Teunis was Jacob volledig analfabeet .
Zijn militaire dienst had Jacob voldaan bij het zgn. 'regiment ligte dragonders no. 5' ; op 29 februari 1832 was hij uit actieve dienst ontslagen .

Het beroep dat Jacob uitoefende kan als weinig verrassend beschouwd worden : Jacob verdiende zijn dagelijkse brood namelijk als ..... arbeider .

Twee weken voor zijn 24e verjaardag trad hij in het huwelijk met PIETERNELLA DONKERSLOOT , net als Jacob arbeider van beroep.
Om twee redenen zouden we dit eerste huwelijk van Jacob - er zouden er immers nog twee volgen - het belangrijkste kunnen noemen : veruit de meeste kinderen zijn uit dit eerste huwelijk geboren en , voor ons verre nazaten zeker net onbelangrijk .... , lle nu levende VDG-naamdragers , behorend tot deze tak van de familie , zijn de verre nazaten van Jacob en Pieternella .

Pieternella overleed op de laatste dag van het jaar 1852 in Sommelsdijk - ze was nog geen 40 jaar oud .

Twee jaren later , op 15 april 1854 , trad Jacob opnieuw in het huwelijk , met ADRIAANTJE DROOGER .
Een jaar nadien werd hun eerste kind , een dochter , geboren - het zou ook hun nige kind blijken te zijn ..... want moeder Adriaantje stierf tien dagen na de geboorte van haar kind , op de zeer jonge leeftijd van 24 jaar ...... en voor de tweede keer in zijn bestaan was Jacob nu weduwnaar geworden ....

Eind 1857 zou Jacob voor de derde maal aan een vrouw het zo belangrijke jawoord gaan geven : CORNELIA TULP , weduwe van de in 1851 overleden Jacob Spee , heette zijn derde en laatste bruid .
Dat ook Cornelia , arbeidster van beroep , van eenvoudige afkomst was , blijkt wel uit het aanhangsel dat indertijd bij de huwelijkspapieren was gevoegd : hierin staat namelijk vermeld dat voor dit huwelijk tussen Cornelia en Jacob , zowl ten behoeve van Cornelia ls ten behoeve van Jacob , een bewijs van onvermogen was afgegeven , wegens , zoals dat toentertijd standaard omschreven werd de " behoeftige omstandigheden" , waarin zij dus klaarblijkelijk beiden in verkeerden .

Jacob en Cornelia hebben  twee kinderen gekregen .
Jacob overleed eind 1886 in Nieuwe-Tonge , in de leeftijd van 77 jaar ; dus ondanks het zeer zware leven dat hij ongetwijfeld moet hebben gekend , heeft hij uiteindelijk toch nog wel een verhoudingsgewijs hoge leeftijd bereikt .

Ruim een jaar later emigreerde zijn weduwe Cornelia Tulp naar de Verenigde Staten - zij was op dat moment bijna 70 jaar oud .......!

 

> certificaat der Nationale Militie van Jacob van der Groef (geb. 12 januari 1809 , Dirksland) , zoon van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt , dd 22 oktober 1832

 

 

 

> geboorteakte (extract) van Geertje van der Groeff , dochter van Jacob van der Groef(f) en Leentje van Pelt , dd 20 april 1819 , Dirksland

 

 

> ondertrouwakte van Geertje van der Groeff en Jan Noordijk , dd 20 november 1838 , Nieuwe-Tonge

 

 

> extract uit het doopboek , Jan Noordijk , Nieuwe-Tonge , 1800

 

 

> certificaat der Nationale Militie , Jan Noordijk , dd 26 oktober 1838

 

 

> overlijdensakte van Geertje van der Groeff , dochter van Jacob van der Groeff en Leentje van Pelt , dd 20 mei 1896 , Nieuwe-Tonge

 

 

> geboorteakte van Adriana van der Groef , dochter van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt , dd 11 februari 1825 , Nieuwe-Tonge

 

 

> geboorteakte van Jacob van der Groef , zoon van Jacob van der Groef en Pieternella Donkersloot , dd 30 september 1833 , Nieuwe-Tonge

 

 

> overlijdensakte van Jacob van der Groef (1833 - 1834) , zoon van Jacob van der Groef en Pieternella Donkersloot , dd 9 oktober 1834 , Nieuwe-Tonge 

 

 

> geboorteakte van Jacob van der Groef , zoon van Jacob van der Groef en Pieternella Donkersloot , dd 28 februari 1835 , Nieuwe-Tonge

 

 

> overlijdensakte van Jacob van der Groef (1835 - 1837) , zoon van Jacob van der Groef en Pieternella Donkersloot , dd 8 mei 1837 , Nieuwe-Tonge

 

 

> geboorteakte van Anna van der Groef (1836 - 1874) , dochter van Jacob van der Groef en Pieternella Donkersloot , dd 27 december 1836 , Nieuwe-Tonge

 

Even though the circumstances of life were better for  ANNA VAN DER GROEF than they were for her brothers who had already died during their childhood years , a long and prosperous life wasn't quite in store for her .....

Anna van der Groef , born and raised in the small place of Nieuwe - Tonge on the island of Goeree  - Overflakkee in the Netherlands , was the daughter of  JACOB VAN DER GROEF  and  PIETERNELLA DONKERSLOOT .

As a labourer or maid-servant Anna worked and lived in Herkingen and Dirksland , two small villages on the island .

When she was 29 years of age and still being an unmarried woman , Anna gave birth to a still-born child of the female sex ...

One and a half year later Anna  - still ... -  got married to labourer  WITTE ADMIRAAL who was also an inhabitant of the island .

In the years that followed several children were born : the marriage was blessed with the coming of four daughters  - and so it seemed that from that moment on Anna's life had become a much more sunshiny one , so to speak , than it had ever been before ...well , it just seemed that way ....
Two of Anna's daughters must have died shortly after they were born , and then , just two years later , there also came a sad and definitive end to Anna's poor and sorrowful existence .

Anna's life came to a final end on july 28th 1874 in her hometown Nieuwe - Tonge on Goeree - Overflakkee at the young age of 37 ....

 

> overlijdensakte van Anna van der Groef (1836 - 1874) , dochter van Jacob van der Groef en Pieternella Donkersloot , echtgenote van Witte Admiraal , dd 29 juli 1874 , Nieuwe-Tonge

 

> huwelijksakte van Johannes van der Groef en Maria Kievit , dd 29 januari 1847 , Nieuwe-Tonge

 

 

> geboorteakte van Teuntje van der Groef , dochter van Johannes van der Groef en Maria Kievit , dd 30 maart 1847 , Nieuwe-Tonge

 

 

> huwelijksakte van Jacob van der Groef en Lena Cornelia van Eck , dd 2 november 1882 , Nieuwe-Tonge

 

 

> geboorteakte van Maria van der Groef , dochter van Jacob van der Groef en Lena Cornelia van Eck , dd 12 januari 1883 , Nieuwe-Tonge

 

 

> geboorteakte van Jannetje van der Groef , dochter van Jacob van der Groef en Lena Cornelia van Eck , dd 3 februari 1885 , Nieuwe-Tonge

 

 

> geboorteakte van Johanna Teuntje van der Groef , dochter van Jacob van der Groef en Lena Cornelia van Eck , dd 20 september 1886 , Nieuwe-Tonge

 

 

 

 >>>  Aktes van VDG-verwanten afkomstig uit de OUDEWATER-STAM   : 

 

> geboorteakte (1821) van Willem van der Groef(f) 

  

 

extract uit het geboorteregister van Willem van der Groeff

 

> geboorteakte (1823) van Pieter van der Groef  

 

 

> overlijdensakte (1828) van Cilia van der Groef(f)  ( Oudewater-tak )

 

> extract uit het overlijdensregister van Cilia van der Groeff

 

> huwelijksakte (1847) van Johanna van der Groef  ( Oudewater-tak )

 

> afkondiging van het huwelijk tussen Willem van der Groeff en Anna Engels

 

 

> uittreksel uit het geboorteregister van Anna Engels (latere echtgenote van Willem van der Groeff)

 

> extract uit het geboorteregister van Willem van der Groef v/h Willem Engels (zoon van Anna Engels)

 

 

> extract uit het register der akten van huwelijksafkondiging , van het huwelijk tussen Willem van der Groeff en Anna Engels

 

 

> certificaat van onvermogen van Willem van der Groeff t.b.v. het aangaan van het huwelijk

 

 

> certificaat van onvermogen van Willems echtgenote Anna Engels eveneens t.b.v. het aangaan van dit huwelijk

 

 

> certificaat der Nationale Militie  van Willem van der Groeff

 

> geboorteakte van Geertje van der Groef