»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

VROEGE VOOROUDERS IJACOB , de oudst bekende en tevens laatst gevonden voorvader , duidelijk nog deel uitmakend van , wat we zouden kunnen noemen 'het pre-Ten Wolde-geslacht' , moet zo ergens rond het jaar 1575 ter wereld gekomen zijn < dus slechts zo'n tien jaren verwijderd van de geruchtmakende beeldenstorm .... > ; en naar we aannemen vond zijn geboorte plaats ergens in de omgeving van het Noord-Overijsselse Steenwijkerwold .

Alle Ten Wolde's die tot de (oudste) Steenwijk-stam behoren , stammen dus rechtstreeks af van deze oer-voorvader , deze 'jonge Adam' , deze 'jeugdige nazaat van Lucy.....' , ook al weten we niet meer van hem af dan enkel en alleen zijn voornaam ......

De 'Steenwijkse Ten Wolde-victorie' begon dus ooit ergens in een inmiddels eeuwenoud verleden in het vermoedelijk Overijsselse (of wellicht Drentse) land , met deze'jongeman' , wiens genen op grote schaal , op de een of andere manier , voortleven in velen van ons , tot op de dag van vandaag én die van morgen , tot in lengte van dagen ........

 

*

WIJBE JACOBS , rond het jaar 1605 ter wereld gekomen in ....Steenwijkerwold (?) , zal zo rond het jaar 1630 in Steenwijkerwold (?) het jawoord gegeven hebben aan ene  SWAANTJE , geboren rond het jaar 1605 in Steenwijkerwold (?)   -   en zij kregen minstens één zoon .

 

LEBBERT WIEBEN  , geboren rond het jaar 1632 in Steenwijkerwold (?) ,  zoon van Wijbe en Swaantje , trad begin 1657 in de gemeente Steenwijkerwold  in het huwelijk met ....WYTSJEN (?)  [ het huwelijk staat door schade aan het DTB-boek van Steenwijkerwold slechts gedeeltelijk vermeld ] .

Voor zover bekend zijn er uit het huwelijk van Lebbert en zijn echtgenote in een periode van tien jaar (1660 - 1670)  z e s  kinderen geboren (waaronder twee tweelingen !) , alle zes ter wereld gekomen in Steenwijkerwold :  Wiebe Lebberts , Swaentien Lebberts , Jacob Lebberts , Meynderts Lebberts , Marchien Lebberts , Trijntje Lebberts .

Steenwijkerwold was dus de plaats waar zij gezamenlijk woonden , werkten , leefden , tevens de plaats waar Lebbert en zijn vrouw mogelijkerwijs ook allebei geboren en getogen waren .   

 > Dankzij medewerking van Fokke de Groot zijn we er achter gekomen dat Lebbert in 1678 opnieuw in het huwelijk getreden was  -  Lebberts tweede echtgenote heette  GEERTIEN T(H)EUNIS  (zij was 'weduwe van Stenwijk')  -  én dat er uit dit tweede huwelijk nog (minstens) twee kinderen geboren waren (Swaentjen Lebberts , Geert Lebberts) , én verder nog dat Lebberts dochter Swaentien uit zijn eerste huwelijk vermoedelijk al op jonge leeftijd gestorven moet zijn .
> Lebbert zélf heeft in ieder geval wél een hogere leeftijd bereikt : hij wordt namelijk vermeld in een boek (Schoutambt) van eind 1691 , én zijn naam komt voor in de zogeheten resulutieregisters van het Kerspel Steenwijkerwold van 1675 - 1751 (verpachting van de kerk- en pastorielanden , Inv. nr. 95) , in een aparte lijst met een 80-tal namen , betrekking hebbend op de inning van het schoorsteengeld dd. 22-5-1702 ( zijn naam kan ook voorkomen in 'de verpachting van de kerk- en pastorielanden')   -  we nemen aan dat Lebbert dus pas ná 22 mei 1702 , vermoedelijk in Steenwijkerwold ,  is heengegaan . 

 

*

WIEBE LEBBERTS ,  geboren in het jaar 1660 en gedoopt op 15 juli 1660 in het Overijsselse Steenwijkerwold , oudste zoon van Lebbert en Wytsjen (??) , trad op 21-jarige leeftijd , op 1 februari 1682 (kerkelijk huwelijk) in het Overijsselse Oldemakt (ten noordwesten van Steenwijkerwold , vlak onder het Friese Weststellingwerf)  in het huwelijk met  JANTIEN HEERTIES , die in het jaar 1659 (in Oldemarkt ?) geboren was  -  zij was de dochter van  Heertien Luitties en van  Wijtske ....

Binnen tien jaar tijd kregen Wiebe en Jantien  v ij f  kinderen  (Peter Wybes , Peter Wijben ten Wolde , Wytsjen Wybes , Heert Wybes , Swaentjen Wybes) , die met elkaar gemeen hadden dat zij allen in het Overijsselse Oldemarkt het levenslicht zagen , máár .....onder wie er slechts één was die verder door het leven zou gaan onder die fraai klinkende , een tikkeltje jaloers makende en licht poëtische familienaam Ten Wolde ..........!!   

 

*************************************************************