»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

---------------------------- ================= FAMILY PICTURES & STORIES (TWO) ================= 

In front of a bottling-room in The Hague/Den Haag in the Netherlands around the year 1905 

 

# This old and somewhat battered picture was taken about a century ago in the city of The Hague in the Netherlands , in the Wilhelminastraat in the well-known quarter of Bezuidenhout .
Depicted here are , among some other people , my late grandmother and my late great-grandfather .
They are standing in front of , what was then called , a bottling-room (in Dutch : bottelarij) , but nowadays we would simply call it  'pub' or 'café'.
My grandmother is the woman on the right holding a dog and my great-grandfather is the man in the middle standing in front of the window .
My great-grandfather owned this café and his daughter , my grandmother so , worked here as a waitress , most certainly nót to her satisfaction ....
Shortly before my grandmother had been living in the town of Arnhem , but after the tragic and early death of her mother , her father had forced her more or less to come to The Hague and work in his café as a  -  cheep -  labourer  ;  and besides , unlike his daughter , my great-grandfather can't have been a very pleasant and easy-going kind of person ...

Years later my great-grandfather found an other occupation elsewhere in a heighbouring town , and my grandmother started up her own life , (far) away from her strict father .

The shop and all the other premises on this side of the Wilhelminastraat in Bezuidenhout were completely laid in ruins as a result of a both very tragic and unnecessary bombardment during World War II .

 

*********************************

 

Het Blok/'The Block'  -  Den Haag/The Hague , 1931 , Holland

 

 # Picture of (all) the children of the neighbourhood , gathered together in front of the milkstore of J.Slappendel , living in a somewhat remote corner of the city of The Hague in the Netherlands in the year 1931 , for the rare occasion of being 'photographically perpatuated.'
 - and probably quite a lot of 'quarter-gossips' were exchanged over the years in this tiny store ... 

The  - informal  -  name of this small area of the city was 'Het Blok' = 'The Block' , since it was nothing more than three small streets linked together and enclosing a common garden .
In the sixties a huge Cash & Carry-supermarket arose in this particular part of the city , which inevitably led to the quick and sad fall of this once so flourishing little shop ......


>  Op de achterkant van deze antieke foto ontwaren we het jaartal 1931 en de naam van  BERNARD TEN WOLDE , toen woonachtig in de Eemstraat op nummer 12 .
De foto is eertijds genomen voor de melkzaak van J.Slappendel , gevestigd in de Spaarnestraat , in de buurt van de Grebbestraat en de Eemstraat , gelegen in de Haagse Rivierenbuurt .
Later is deze zaak overgenomen door het echtpaar Docx (Piet en Riet) , die er eerst een groentezaak en later een kleine buurtsuper van gemaakt hebben  -  en toen er later , in de loop van de jaren zestig , bij de Binckhorstlaan een voor die tijd mega-Cash&Carry-supermarkt verrees , moet het met de kleine buurtsuper al spoedig helemaal gedaan zijn geweest ......
Maar in het jaar waarin deze foto is gemaakt , 1931 , was er wat dat betreft natuurlijk nog geen vuiltje aan de lucht .
In dat jaar lijken zo'n beetje alle kinderen uit deze kleine buurt uitgelopen te zijn om plaats te nemen voor  de melkwinkel van Slappendel om zich voor het oog van de fotograaf allemaal te laten vereeuwigen ...

Zelf heb ik ook in deze buurt gewoond , maar dan wel een dertigtal jaren later , waardoor het voor mij onmogelijk is om veel van de geportretteerde jeugdigen van toen nog te kunnen 'identificeren' , op een paar na dan :  de lange jongeman met het donkere haar achteraan voor de gesloten deur moet  JAN SLAPPENDEL zijn , zoon van de winkelier J.Slappendel , en de jongeman die pal voor hem staat , met kort haar en stropdas , is met absolute zekerheid mijn oom  BERNARD/BEN TEN WOLDE , die toentertijd om de hoek in de Eemstraat op nr. 12 woonde en die later met vrouw en dochter in deze zelfde Spaarnestraat op de nummers 123 en 121 heeft gewoond .
De jongeman achterin in de deuropening moet  HENK GODEFROOIJ / GODEFROOT zijn en de jongen die pal onder het huisnummer 147 staat moet , als we ons niet vergissen althans , JAN(?) MA(A)IJERS zijn en verder hebben we het vermoeden dat de ernstig kijkende jongen links , met stropdas , ....BLOK moet heten , een in dit verband zéér toepasselijke familienaam , durven we wel te stellen .....
Het is best mogelijk dat meerdere van de kinderen die hier allemaal op de gevoelige plaat zijn vastgelegd , later als (jong) volwassenen ook nog steeds in deze zelfde buurt gewoond hebben , zoals bijv. Jan Slappendel en mijn oom Ben ten Wolde .

Het buurtje bestond uit niet veel meer dan drie straten : de Grebbestraat , de Eemstraat en een deel van de Spaarnestraat , die gedrieën als een gesloten blok de gezamenlijke buurttuin omsloten -  en vandaar dus dat het buurtje in volksmond steevast Het Blok werd genoemd .
Het Blok was een tamelijk geïsoleerde volksbuurt aan de rand van de stad Den Haag en werd indertijd aan vrijwel alle kanten als het ware afgesneden van de "bewoonde wereld" , waardoor het bijna een enclave te noemen was , een soort van dorpsgemeenschap binnen de stad .

Jaren later ontmoette ik nog weleens mensen die , ook al waren ze eveneens al jaren geleden uit deze buurt verhuisd naar elders in de stad , toch nog steeds met veel genoegen over hun jonge jaren en over het wel en wee van toen in deze buurt konden vertellen .
Onder andere uit deze verhalen zijn mij uit de periode van na de oorlog tot en met de jaren zestig de volgende familienamen van , deels markante, bewoners van Het Blok bijgebleven :  de families Roos , Luchtmeijer , Groenewegen , het echtpaar Bootsma met zoon Kees , het echtpaar v.d. Noordaa met hun zoon Peter , Piet en Riet Docx van de buurtwinkel met  zoon Peter , mevr. Rackwitz . de opvallende mevrouw Gerritsma , het echtpaar IJspelder en het echtpaar Davids , de families De Bruijn , Alphenaar , Van Beelen , Smit en Steijger , de opmerkelijke mevrouw Winter en haar man en dochter , verder Ben en Sien ten Wolde met dochter Elly , mevrouw Lena ten Wolde , Wiet ten Wolde , Riet van der Groef - ten Wolde plus echtgenoot en zoon Wim , de bejaarde mevrouw Lokkerbol - van Drongelen  en , nog wat dieper spittend in mijn geheugen , schieten mij op de valreep nog de volgende namen te binnen : Kip , Leek , Zwartepoorte , Oosterbaan , de Nennie , Schoenmaker en Stolwijk  -  allemaal dus mensen ( en er moeten er uiteraard nog veel en veel meer geweest zijn)  wier leven zich gedurende enige of geruime tijd in deze , thans deels voorgoed verdwenen , enigszins afgesloten volksbuurt aan de rand van de stad Den Haag moet hebben afgespeeld ......

 

*********************************

 

Picture of my grandmother and great-grandfather , The Hague , Bezuidenhout , Holland , appr. 1908

 

# This is a picture of a group of men and one woman who all seem to have been sitting and carefully posing for this very special and rare occasion of getting photographed  ;  the photo must have been taken in the city of The Hague in the Netherlands probably in the Wilhelminastraat (Bezuidenhout) about 100 years ago .
Two long deceased relatives of mine are portrayed here : the second man from the right , with moustache and cap , is my great-grandfather  ALBERTUS PAULUS WILHELMUS TEN WOLDE  , and the only woman on the picture is my grandmother  PAULINA LEENDERIKA TEN WOLDE .

I never had the chance to get to know these two people : my great-grandfather already died in the thirties and my grandmother passed away just a year before I was born , so she too has never been aware of my (up coming) existence .

Though life wasn't always that good and bright for her  -  during her lifetime of 74 years she had to endure some misfortune and hardship occasionaly  - my grandmother seems to have always maintained her optimistic and very cheerful character ! 

 

*********************************

 

Man on the moon ...?   Impossible, not in a million years !!

 

# This is an very old and very well conserved picture of a married couple , portrayed around 100 years ago .
These people raised my mother and gave her a pleasant and secure childhood in the city of The Hague in the Netherlands .

The names and data of the man and the woman who are -  slightly majestic in the 'old fashioned way' - portrayed here are :

MARIE CORNELIA ANNA VAN DRONGELEN  (callname : Marie)  ;  she was the daughter of Jacobus Lodewijk van Drongelen and  Marie Keijzer    /

JOHANNES PAULUS LOKKERBOL  (callname : Jan)  ;  he was the son of Paulus Leenderd Lokkerbol and of Christina de Jong  ;  he had been formerly married to  Rosalie Eugenie Anastasie Mulder .

Jan Lokkerbol was born on march 15 1872 in The Hague and he passed away in the year 1944 in a small place named Groessen in the eastern part of the country .

His wife , Marie van Drongelen , was born on march 28 1883 in The Hague in the morning at about half past six , as we once read in her certificate of birth  ;  Marie finally died on august 23 1976 in The Hague , at the privileged age of 93.

I personally never had the chance to get to know my 'grandfather' , since he already died 16 years before I was born , but I díd have the opportunity of getting to know my 'grandmother' , rather well even , and that's why I can still vividly remember her reaction to the sensational news of the landing of the first man on the moon in the summer of 1969  -   at the time my grandmother already was an elderly woman of 86 .
My grandmother couldn't , no really refused (!) to accept   -  and not even from an acquaintance who , coincidentally , had been living in Houston , USA , the place of the flight-control centre of the Apollo-project  -  that such a fully improbable event as 'a man walking on the moon' could have taken place in reality .....
"Only in the stories of Jules Verne , but nót in reality , that's for sure !" ,  may have been the comment to this staggering news of my grandmother   -   my grandmother was already stricken in years , and had been raised and had been living in her younger years in a completely different world of course (the one of the towboat !)   -  and so she kept on persisting in her refusal to believe the fully incomprehensible ...........

 

*********************************

 

The very last picture of an elderly married couple ....

# This is a picture of the late Dutch elderly married couple  LOKKERBOL - VAN DRONGELEN .
The photo must have been made in the Netherlands during the second world war , when Jan and Marie Lokkerbol were married for about 25 years .
It's a precious picture to me and to my mother , since it had turned out to be the very last picture ever taken of Jan Lokkerbol , who had deceased rather shortly after this portrait-picture had been taken .
Though it isn't quite obvious to see on the picture  -  he still looks rather firm and healthy to me  -  Jan Lokkerbol can't have been in a very good physical shape when the picture was shot .
Due to severe lung-problems, caused by the unhealthy working conditions from his younger days while he was working as a blacksmith , his general physical condition had deteriorated .

Had he been working and living almost his entire life in the western city of The Hague , now in the early forties ,  while he and his wife were already two elderly people   -  Jan Lokkerbol had already passed 70  -  this couple was forced by the German occupiers of the country , to leave their house and their hometown , at very short notice (!) , and to move to the other side of the country .....

Their only "crime" was the fact that Jan was unemployed  -  and considering his health and his age , that wasn't so very much surprising of course ......
Jan and Marie moved to the other side of the country , to a place near the city of Arnhem , to a tiny place named Groessen , and here , in this to them both rather strange environment where they both stayed very much unwillingly  , the life of Jan Lokkerbol stopped in the course of the year 1944 .
In this part of the country the lungs of Jan Lokkerbol had finally given up  ; he hadn't been able to see his beloved Den Haag / The Hague ever again ....
Jan Lokkerbol reached the age of 72 .

And what about his widow , Marie Lokkerbol - van Drongelen ??
Well , after the war she would return to The Hague , pick up her former life , live on and finally , in the year in which the United States celebrated their 200th anniversary , she would pass away , nót at that same age of 200 of course ... bút at the privileged age of 93 !

 

*********************************

 

'De jonge Boschkanters op reis , 1924'  -   from The Hague to Rotterdam

 

# This is one of those rare pictures out of days long past , that can still be pinpointed on the exact date : august 6th 1924 , as can clearly be seen on the board that's been hold up by two boys for the viewers' sake , being us now !
The full text on the board is : "De jonge Boschkanters op reis  Rotterdam 6 Augustus '24" , meaning : 'The young (children of) the Boschkant(-church) on a journey to Rotterdam  august 6 1924'
 - and , as is very plain to see and understand now watching the picture , such trips of boys or girls , organized by the katholic Boschkant-church , always took place completely segregated !

The text on the briefcase in the hands of the the boy on the right ('secretaris') means 'secretary' , so this boy must have been functioning as some sort of secretary on this trip , on this very special occasion of a common day off , from their hometown Den Haag/The Hague to the even bigger city of Rotterdam .

One of the boys on this photo is my late uncle  BERTUS TEN WOLDE , and he certainly can't be overlooked on the picture , since he is the boy right in the middle , wearing a white shirt , tie ánd a pair of braces , holding his hands comradely on the shoulders of two of his fellow young members of the katholic Boschkant-community of those days .

My uncle was born in 1910 and already died a few decades ago , and knowing that all of these boys were around that  age , one may wonder if any of these boys still would be among the living .....well possibly and hopefully one or maybe two or .......