»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

PAR EXCELLENCE 

EXCELLERENDE  TEN WOLDE'S   -  
 
                                  
enige spraakmakende naamgenoten>>  In de loop van de lange , inmiddels al zéér lange , geschiedenis van onze wijdvertakte Steenwijkse Ten Wolde - familie zijn er meerdere naamgenoten geweest die op hun eigen wijze een bijdrage geleverd hebben aan onze familie-geschiedschrijving , een bijdrage die zó uniek , bijzonder of in ieder geval zo in het oog springend is geweest , dat we deze excellerende verre verwanten , zoals we ze genoemd hebben , hier graag heel even in het zonnetje willen zetten .

Zo was er eens , 2 1/2 eeuw geleden al weer , een illustere , capabele Ten Wolde - verwant die , mede dankzij inspanningen van de toenmalige stadhouder Willem IV , het hoogste bestuurlijke ambt kon gaan bekleden : WYBEN TEN WOLDE  werd rond het midden van de 18e eeuw gekozen tot   b u r g e m e e s t e r  van de gemeente Steenwijk , de plaats die in onze genealogische geschiedenis zo'n prominente plek inneemt : Steenwijk is immers de plaats waar onze verste directe voorouder met onze familienaam ooit neerstreek , PETER WIJBEN TEN WOLDE en , zonder het te beseffen , zorg zou gaan dragen voor een eeuwigdurend en niet onaanzienlijk Ten Wolde - nageslacht !Vele jaren later zou nog een ándere verre verwant ,
LIEFFERT TEN WOLDE  in Steenwijk het   w e t h o u d e r s a m b t   gaan bekleden , zodat we kunnen concluderen dat in de loop der tijd dus minstens twee van onze verre voorouderlijke verwanten een invloedrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het bestuurlijk reilen en zeilen van de voor ons bestaan én voor onze genealogie zo belangrijke Noord-Overijsselse plaats Steenwijk !!Maar ook op geheel andere terreinen zijn er verschillende verre bloedverwanten geweest die een uitzonderlijk levenspad bewandeld hebben .
PETER TEN WOLDE  < de naam Peter kwamen we al eerder tegen en zullen we later nóg wel een keer gaan tegenkomen > was zelf weliswaar geboren en getogen in Steenwijk , máár zou het grootste deel van zijn arbeidzame leven gaan doorbrengen in het westen van het land , in Leiden en in 's-Gravenhage , aanvankelijk werkzaam als bediende , maar later als hofbediende oftewel als  l a k e i  , één van de redenen dus waarom we onze familie ook wel - met een knipoog - een vorstelijke familie genoemd hebben .....


Lees meer over zijn levensloop en die van zijn naaste verwanten in dat andere toegevoegde hoofdstuk over : 'Ten Wolde : een vorstelijke familie .....?!?'Ook in de huidige tijd zijn er enkele markante Ten Wolde's die door hun beroep of op geheel ander wijze de aandacht zeer naar zich toe weten te trekken , alleen .......... alhoewel het toch zonder enige twijfel allemaal 'echte Ten Wolde's' zijn , is het ons tot op heden nog niet gelukt een familieband tussen deze 'buitenbeentjes' en onze Steenwijkse familiestamboom vast te stellen .
Maar ondanks deze noodzakelijke kanttekening hebben wij toch besloten een plekje in te ruimen voor deze opvallende en uitblinkende naamdragers binnen de zeer uitgebreide en voltallige 'Ten Wolde - familie'.

En wie zijn dan wel deze markante persoonlijkheden ....???

Allereerst willen we hier noemen PROF. MR. M.H. ( MATHIJS ) TEN WOLDE ,  h o o g l e r a a r   privaatrecht , i.h.b. internationaal privaatrecht , met meerdere wetenschappelijke publicaties op zijn naam , zodat we bij het intoetsen van de naam 'ten Wolde' in elke willekeurige ruim gesorteerde bibliotheek met geen mogelijkheid om deze hooggeleerde naamverwant van ons heen kunnen !!Dan is er het bijzondere , welhaast unieke kunstenaars-duo Harkes / Ten Wolde , bestaande uit de twee beeldend kunstenaars Lia Harkes en PETER TEN WOLDE  < en alweer een Péter ten Wolde getraceerd ! >
Lia en Peter leggen zich al meer dan tien jaar toe op het ontwerpen van allerlei bijzonder artistieke ruimtelijke installaties , waaronder het zogeheten  h o f v ij v e r s p r o o k j e   in Den Haag uit 1998 en   i l l u m i n a d a  , op en langs het strand van Scheveningen .
Dit zijn immer imposante artistieke manifestaties in de open lucht - maar waar het kunstenaars-duo (nog) niet voor zorgen kan , is een garantie van goed weer tijdens de uitvoering ......... en wat dit betreft spreken wij uit proefondervindelijke ervaring .......


Ten Wolde's wonen níet alleen in Nederland : ook in de bekende emigratie-landen van weleer , zoals Canada , Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten , kunnen wij onze naamgenoten < met enig geluk weliswaar ....> tegen het lijf lopen - maar buiten deze landen zijn we ook nog gestuit op een aftak van onze immer uitdijende familie op een onverwachte locatie , in een onvermoed land , aan de andere kant van de oceaan , in een uithoek van het Amerikaanse continent , helemaal in  U r u g u a y !!
Deze onvermoede Uruguayaanse Ten Wolde's hebben hun wortels in de Zaanstreek liggen , maar vooralsnog hebben we nog geen direct familieverband kunnen vaststellen tussen deze Zuid - Amerikaanse Ten Wolde - aftak en onze Steenwijkse - familiestamboom - maar wie weet slagen we daar in de nabije toekomst toch nog wel een keer in !

 


Tot slot van deze mini-Ten Wolde verhandeling willen we eindigen met de beschrijving van een wel zeer uitzonderlijke , zéér in het oog springende naamgenote van ons ......... en dát kan natuurlijk niemand anders zijn dan de vrouw die in het jaar 1972 algemeen beschouwd werd als de mooiste vrouw in ons land en dus in dat jaar gekozen werd tot M i s s H o l l a n d 1972 ,  JENNY TEN WOLDE !

 En zo begonnen wij deze enigszins beknopte Ten Wolde - beschrijving over hedendaagse Ten Wolde's met professor Mathijs ten Wolde en eindigen we hier met voormalig schoonheidskoningin Jenny ten Wolde en kunnen we dus zonder enige terughoudendheid vaststellen dat de Ten Wolde's werkelijk van alle markten thuis zijn , en dat zij in staat zijn geweest binnen één en dezelfde 'familie' schoonheid , gratie en bevalligheid te combineren met kennis , intellect en wetenschappelijke prestaties !

We hadden het met z'n allen beslist een stuk slechter kunnen treffen
......!!