»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

================= OUDEWATER - STAM / PARENTEEL VAN CORNELIS ================= 

DE

VAN DER GROEF -

OUDEWATER - STAM

 

ANALYSE VAN DE CHAOS..........

 

 

>>> De Oudewater-tak is zonder twijfel het genealogische buitenbeentje binnen de gehele VAN DER GROEF - familie : het is de enige net-Flakkeese VDG-familietak en het is de enige familietak naast onze hoofdtak die een lang leven beschoren zou zijn .....al zou er dan in de loop van de 20e eeuw aan deze eens zo veelbelovende mogelijke Midden-Nederlandse zijtak van onze uitgebreide VDG-familie , uiteindelijk toch een onafwendbaar en definitief einde komen , helaas ......zonder dat wij hier en nu ook nog maar iets aan deze situatie veranderen kunnen .........

De term 'familie-tak' is niet helemaal op zijn plaats : ook na intensief en uitgebreid speurwerk zijn we niet in staat gebleken om een familieband te ontdekken tussen CORNELIS (VAN DER GROEF) , de allereerste gesignaleerde VDG-vertegenwoordiger in Oudewater e.o. aan de ene kant , en onze JACOB (VAN DER GROEF) uit Dirksland , de stamvader van alle hedendaagse Van der Groefen aan de andere kant - zodat de term 'FAMILIE-STAM' hier eigenlijk meer recht doet.

>>> In de plaats Oudewater , een eeuwenoud plaatsje gelegen op de grens van de provincies Zuid-Holland en Utrecht , duikt rond het jaar 1700 plotseling , als vanuit het niets , de familienaam VAN DER GROEF op , met als lokale stamvader ene CORNELIS , wiens kinderen hier allemaal in het huwelijk getreden zijn , later zelf veelal ook weer kinderen gekregen hebben enz. enz. , en zodoende de VDG-familienaam voor geruime tijd in Oudewater e.o. stevig verankerd hebben - en gelukkig zijn zij gn van allen (een pak van ons hart ....) ooit nog eens op de lokale , zo bekende en o zo gevreesde , Oudewaterse 'Heksenwaag' terechtgekomen , gewogen n te licht bevonden .........

 

>>> De niet onbelangrijke , zelfs wat prangende genealogische vraag die nu allereerst nog beantwoord dient te worden , is kernachtig geformuleerd de volgende : WIE WAS CORNELIS ??? Oftewel , wat minder kernachtig geformuleerd : waar kwam Cornelis nu precies vandaan , waar en met wie is hij getrouwd geweest en hoeveel kinderen hebben hij en zijn vrouw ooit op deze wereld gezet en wanneer en waar zijn deze kinderen dan wel allemaal geboren ?????

Tot op heden - en te vrezen valt zelfs tot in lengte der dagen .... - zijn we niet in staat gebleken antwoord te vinden op ook maar n van deze intrigerende vragen .

Het enige waar wij absoluut zeker van zijn , is Cornelis' voornaam , CORNELIS dus , en daar houdt het dan feitelijk allemaal mee op .......

We zijn er zlfs niet absoluut zeker van dat we te maken hebben met slechts n Cornelis , maar om nu niet helemaal te hoeven verzinken in een zompig genealogisch moeras , hebben we vanwege de overzichtelijkheid van het betoog de theoretische mogelijkheid van meer dan n Cornelis gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten , zodat we ons nu dan maar zullen gaan bezighouden met die belangrijke vraag waar deze (ene) CORNELIS dan wel precies vandaan gekomen zou knnen zijn ?????

Grondige bestudering van de persoonsgegevens uit het Oudewater van de eeuwen die achter ons liggen , heeft ons tot de volgende DRIE mogelijke VERKLARINGEN geleid :

 

# VERKLARING 1 : In het Oudewater van voor 1800 kwam naast de familienaam Van der Groef(f) ook nog de familienaam Van der Kroef(f) voor , aanvankelijk veelal gespeld als (Van der) Croef(f) , met daarbij als tamelijk opmerkelijke spellingsvariant : Van der Kroeg(h) !

En zeker Van der Croef lijkt natuurlijk in schrijfwijze n in klank verdacht veel op Van der Groef ....

En , wat te verwachten viel , is ook inderdaad een enkele maal gebeurd : we troffen een Van der Kroef(f)/Croef(f) ook aan onder de naam Van der Groef :

 

----- I N T E R M E Z Z O (1) -----

 

> CORNELIS WILLEMS VAN (DER) CROEF(F) / VAN DER KROEFF / VAN DER GROEF , geboren tegen het eind van de 17e eeuw , en vemoedelijk de zoon van WILLEM CORNELISZ. V.D. CROEF (van de Lange Linschoten) en van ANNICHGEN PIETERS V. VLIET (van Waarder) ( die met elkaar op 18 nov. 1661 in Oudewater getrouwd moeten zijn geweest) , trouwde zelf op 5 april 1706 in Oudewater met MARRIGJE PIETERS VAN DER BORRE , en kreeg samen met haar (minstens) twee kinderen :

1) ANNETJE , gedoopt op 30 sept. 1707 in Oudewater (bij de inschrijving van de doop heet vader Cornelis : Cornelis VAN DER KROEFF) , en

2) WILHELMINA , gedoopt op 22 maart 1712 in Oudewater (bij de inschrijving van haar doop heet vader Cornelis : Cornelis VAN DER GROEF)

 

Naast Willem en zijn zoon Cornelis met zijn twee dochters kwamen we zo rond het jaar 1700 ook nog tegen :

> GRIETJE (GERRITJE) CORSZ. , NEELTIE CORSSEN , KRIJN JANSZ. , PIETERTJE JANSZ , ELYBETH(LYSBETH) , WILLEM JANSZ. met zijn twee kinderen QUIRINUS en ENGELBERTA en tenslotte ng een WILLEM , maar zij werden , voor zover bekend althans , immer (van der ) Croef(f) , Van der Kroeff f Van der Kroeg(h) genoemd , en nimmer Van der Groef .

 

*

 

# VERKLARING 2 : De naam (VAN DER) GRAAF is een veel voorkomende naam in Nederland met soms duidelijke betekenis . In Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf spreekt men over de Graaf als men de rivier de Graafstroom of de dorpen bedoelt - en met een bepaald accent uitgesproken zu je dan van der GROEF knnen verstaan ......

Laten we dus maar eens gaan kijken naar een mogelijke 'overlapping' van de familienaam Van der Graaf en Van der Groef in het 18e eeuwse Oudewater .

Kwamen we zouist bij Van der Croef slechts n geval tegen van familiale verwarring ....onder de Van der Graafen blijken dat er veel meer geweest te zijn !

In het Oudewater van rond de eeuwwisseling (die van 1700 wel te verstaan) komen we in totaal VIER gezinnen tegen waar binnen de namen Van der Graaf en Van der Groef als het ware door elkaar heen lijken te lopen .

 

Lees thans , zoals we het genoemd hebben :

>> DE GENEALOGIE VAN N.N. VAN DER GROEF :

 

------ I N T E R M E Z Z O (2) -------

A) ARY VAN DER GRAAF/GROEF/GROEV , geb. ca. 1685 , ging ca. 1712 in ondertrouw met STIJNTJE SAMUELS VERHOEF , en zij kregen de volgende kinderen :

1) WILLEMIJNA/WILHELMINA , ged. Oudewater , 25 9 1712

2) SAMUEL , ged. Oudewater , 12 10 1714

3) AARTJE , ged. Oudewater , 28 7 1716

 

B) JAN JANSE VAN DER GRAAF/GRAEF/GROEF/GROEV/GRAF(T) , ook wel genoemd : DE GRAEF/GROEF , geb. ca. 1693

Otr (1) Oudewater , 20 2 1718 met MARYTJE VAN REE (MARIA JACOBS VAN DER HEE) , ged. Oudewater , 18 2 1693 , overl. vr 1727 , dr. van JACOB WILLEMSEN VAN REE en GEERTRUI CORNELIS VAN QUARQUIEN (GEETRUY KOENRAET)

Kinderen uit dit eerste huwelijk :

1) JAN , ged. Oudewater , 15 3 1719

2) JANNIGJE , ged. Oudewater , 5 3 1721

3) JACOB , ged. Oudewater , 18 7 1723

4) GEERTRUIJ , ged. Oudewater , 30 5 1725

 

Otr (2) Oudewater , 5 1 1727 met DIRKJE KOPPERS (COPPERS) , geb. Aarlanderveen ? ca. 1705 , overl. 1735

Kinderen uit dit tweede huwelijk :

1) GIJSBERT , ged. Oudewater , 9 11 1727

2) MARRIGJE , ged. Oudewater , 29 5 1729

3) NELLA , ged. Oudewater , 23 9 1731

4) JAN , ged. Oudewater , 29 4 1733

5) MARRIGJE , ged. Oudewater , 1 1 1735

 

C) JAN JANSZE DE GROEF , geb. ca. 1700 , trouwde met FIJTJE GEERLOF BLOM ; uit dit huwelijk is n dochter bekend :

1) BARBER(A) (VAN DE GRAAF(F)) , ged. Oudewater , 17 7 1735

Otr. Oudewater 1758 met LODEWIJK VAN SANTEN

 

D) CORNELIS JANSEN VAN DER GRAEF/GROEF , geb. ca. 1700 , zou getrouwd moeten zijn in Oudewater op 7 11 1722 , met LEENTJE CORN. VERSLUYS

Kinderen uit dit huwelijk :

1) JAPIE , ged. Oudewater , 29 10 1736

2) JOANNA , ged. Oudewater , 11 3 1738

3) LIJSJE , ged. Oudewater , 20 8 1739

 

 

*

 

# VERKLARING 3 : In de wetenschap dat lle huidige Van der Groefen van Flakkees-Dirkslandse origine zijn , dat ook alle andere 'Van der Groef-stammen' die er ooit , veelal zeer kortstondig , zijn geweest , hun wortels in dat zelfde schilderachtige Flakkeese dorp Dirksland gehad moeten hebben , zullen we natuurlijk ook ons vizier moeten gaan richten op Goeree-Overflakkee , met name dan op het plaatsje Dirksland , om te zien of daar de herkomst van aartsvader CORNELIS nog ergens gevonden zou knnen worden ....

De schrijfwijze van de familienaam - Van der Groef - zoals deze sedert het huwelijk van de zeven kinderen van Cornelis zeer consequent gebruikt werd , komt volledig overeen met de schrijfwijze van de familienaam zoals deze , sinds jaar en dag , op Flakkee en daarbuiten voorkwam en voorkomt - een eerste lichte aanwijzing voor een mogelijke verwantschap dan wel vergelijkbare herkomst van de familienaam .

Als in de loop van de 18e eeuw een nazaat van Cornelis , Albertus Pietersz van der Groeff (O4o) , 'de wijde wereld intrekt' en zich vestigt in de plaats Oud-Beijerland , dan blijkt dit dezelfde plaats te zijn waar zich enige tijd later een Dirkslandse naamgenoot , ene Sacharias van der Groef , ook zou gaan vestigen - toeval of 'afgesproken werk', m.a.w. onderhielden zij contact en heeft Albertus toen wellicht zijn mogelijke zeer verre Flakkeese verwant en naamgenoot ertoe kunnen overhalen zijn geluk te gaan beproeven , net als hij zelf , in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland ??!

Ze hadden het overigens beter niet kunnen doen , want zowel voor Albertus als voor Sacharias zou het verblijf in deze nieuwe woonomgeving verre van aangenaam en gelukkig blijken te zijn ....... en dan drukken we ons nog voorzichtig uit .....

En toen , op zekere dag anno 2000+ , ontdekten we iets zeer opmerkelijks rondom het leven van n van de kleinkinderen van Cornelis , rondom het leven van diens kleindochter ANNA VAN DER GROEF ......

Anna , dochter van Cornelis' zoon Adriaen , moet ooit in of rond het jaar 1738 op grote afstand van Oudewater n op grote afstand van de huidige landsgrenzen geboren zijn : in of rond dat jaar kwam zij namelijk ter wereld in de plaats Menen (Menin) , en dat ligt helemaal in het meest zuidelijke puntje van de nu Belgische provincie West-Vlaanderen , pal langs de Franse grens , niet ver weg gelegen van de Franse plaatsen Roubaix en Lille .

Adriaen , Anna's vader , was soldaat van beroep , en was samen met vrouw en kinderen naar deze Zuid-Nederlandse plaats getrokken , had hier in de loop der jaren nog enkele kinderen gekregen , onder wie Anna , die overigens in Menen , 'volgens goed Zuid-Nederlands gebruik' , net Van der Groef , maar De Groef werd gedoopt , zoals ook vader Adriaen of Ary hier steevast De Groef moet zijn genoemd .

Van het bestaan van Anna hadden wij echter geen enkel bewijsstuk gevonden , ttdat wij in n van de trouwboeken van het Flakkeese Sommelsdijk stuitten op de vermelding van een huwelijk tussen ene Teuwis van Dueren en Anna van der Groef , afkomstig van het plaatsje Menen ........

De ontdekking dat Anna van der Groef , geboren en getogen onder de naam De Groef in het Zuid-Nederlandse Menen/Menin , dochter van een Oudewaterse vader en een Rotterdamse moeder , op jong volwassen leeftijd helemaal naar het eiland Goeree-Overflakkee was afgereisd en hier in het huwelijk was getreden , terwijl het een paar eeuwen terug nog nauwelijks voorkwam dat een vrouw alleen een dergelijke lange reis ging maken met als eindbestemming het tamelijk afgelegen Flakkee , is voor ons , samenstellers van deze stamboom en parenteel , de belangrijkste grond geworden voor de veronderstelling dat onze Oudewaterse Cornelis eeuwen terug vanuit Flakkee , en vermoedelijk dan vanuit de plaats Dirksland , direct of indirect , naar Oudewater of naaste omgeving vertrokken was , daar op zeker moment in het huwelijk getreden was en vele , vermoedelijk zelfs zr vele kinderen gekregen had , die gezamenlijk voor veel nageslacht zouden gaan zorgen .........

 

.........en dan is nu , na deze uitgebreide maar noodzakelijke uiteenzetting , toch eindelijk het moment aangebroken waarop we een aanvang kunnen gaan maken met onze Oudewaterse genealogie , beginnend met stamvader CORNELIS en zijn zeven getrouwde kinderen , in...............

 

>>> THE VER ENDING STORY OF CORNELIS / VAN DER GROEF <<<

 

AUTEURS : WIM VAN DER GROEF en PIET SCHADDELEE

 

[ tenzij anders vermeld zijn de gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag (=WvdG) , hier en daar aangevuld met enkele gegevens afkomstig van het provinciaal archief van de provincies Zuid-Holland en Utrecht ]

# GENEALOGIE VAN DE OUDEWATER-STAM VAN DE FAMILIE VAN DER GROEF (WvdG) , en tevens

# PARENTEEL VAN CORNELIS ............VAN DER GROEF (PS) ::

 

 

 

 

 

C O R N E L I S (O 1)

 

 

>>> Cornelis (geboren ca. 1650) en zijn vrouw (of vrouwen ?) hebben minstens ZEVEN kinderen gekregen (zie : 2a - O2g) , die allemaal in de plaats Oudewater in het huwelijk getreden zijn .

Wetend hoe hoog de kindersterfte eertijds was , zou het ons niets verbazen als de totale kinderschare van Cornelis en zijn eega(-as) veel hoger geweest is dan dit zevental dat het geluk heeft gehad gezond en wel op te groeien om op zekere dag ook zelf in het huwelijksbootje te kunnen stappen .

We hebben niet weten te achterhalen wanneer , waar en met wie Cornelis in het huwelijk getreden is , evenmin waar en wanneer al zijn kinderen ooit geboren en gedoopt zijn geweest - en daarom zullen wij deze genealogie noodzakelijkerwijs gaan beginnen met de beschrijving van de levens van de ZEVEN GETROUWDE KINDEREN VAN CORNELIS , vanaf het moment waarop wij in staat zijn geweest een eerste levensteken van hen allen op te pikken , het moment vlak vr hun huwelijksdag ........

 

>>>>>>>>>> DE ZEVEN KINDEREN VAN CORNELIS <<<<<<<<<<<

 

O2a TRIJNTJE CORNELISSE VAN DER GROEF (? Catharina), geb. ca. 1677. Otr. Oudewater 21 11 1702 (bron: trouwboek, brontekst: Jacobus Jacobszen en Trijntje Cornelis van der GROEST), tr. kerk Oudewater 10 12 1702 CLAES VAN HASSELS, geb. ca. 1672. (zie verder : O2a Trijntje Cornelisse van der Groef)

 

O2b ADRIAEN CORNELISSE VAN DER GROEF (Ary de Groeff), soldaat, geb. ca. 1682.

Otr. (1) Oudewater 3 4 1712 (bron: trouwboek Oudewater, brontekst: JM en JD beyde van Oudewater), tr. kerk Oudewater 17 4 1712 MARIA AELBRECHTS (VAN DER) POT, geb. Oudewater ca. 1687, overl. 1731/1732 (bron: WvdG).

Maria is vermoedelijk eind 1731 in het kraambed gestorven - haar dochter kwam levend en wel ter wereld en werd (naar haar overleden moeder) Maria gedoopt.

Uit dit eerste huwelijk zijn in totaal ACHT kinderen geboren (zie verder : O3a - O3h) ; van deze acht kinderen waren op 2 juni 1732 nog slechts DRIE kinderen in leven , onder wie in elk geval : Marrigje (O3c) en Maria (O3h).

Otr. (2) Menen 2 6 1732 (bron: WvdG) MARIA CLOEK, geb. Rotterdam. Kort na het overlijden van zijn eerste vrouw zou Adriaen hertrouwen , ver weg van Oudewater , helemaal in het Zuid-Nederlandse Menen/Menin (thans Vlaams-Belgisch grondgebied) , gelegen tegen de Franse grens aan . Ten tijde van het aangaan van dit tweede huwelijk was Adrianus (= Ary) DE GROEFF , zoals hij en zijn kinderen voortaan in Zuid-Nederland door het leven gingen , SOLDAAT onder compagnie te Menen.

Uit Ary's tweede huwelijk zijn in Menen ten minste DRIE kinderen geboren (zie verder : O3i , O3j , O3k)

[ de gegevens over Menen zijn bij het CBG evenwel net compleet]

 

O2c WILLEM CORNELISZ VAN DER GROEF (GRAEF), geb. Oudewater ca. 1682 (bron: WvdG). Otr. Oudewater 6 11 1712 (bron: trouwboek, brontekst: Willem Cornelis Graef en Maegje Pieterze van der MAET, beijde wonende Oudewater), tr. kerk Oudewater 29 11 1712 MAEGJE PIETERS VAN DER MAET, geb. ca. 1687.

Uit dit huwelijk zijn gn kinderen bekend.

 

O2d GEERTJE CORNELIS VAN DER GROEF (Gerrigje), geb. ca. 1686.

Otr. Oudewater 10 5 1711 (bron: trouwboek Oudewater), tr. kerk Oudewater 25 5 1711 CORNELIS HEYNDRICKS DE JONGE, geb. Oudewater ca. 1681. (zie verder : O2d Geertje Cornelis van der Groef)

 

O2e NICOLAES CORNELISSE VAN DER GROEF, geb. Oudewater ca. 1688.

Otr. Oudewater 3 6 1718 (bron: trouwboek Oudewater), tr. kerk Oudewater 19 6 1718 GRIETJE JANS de GOEDEREN, 33 jaar oud, geb. Oudewater, ged. Oudewater 12 11 1684 (bron: doopboek, brontekst: vader : Jan de Goederen), dr. van JAN DE GOEDEREN.

Van Nicolaes en Grietje zijn TWEE kinderen bekend ( zie verder : O3l en O3m)

 

O2f PIETER CORNELISSE VAN DER GROEF (Groeff), geb. Oudewater ca. 1690, overl. Oudewater v 1737, w.s., dus niet 7-5-1791, mogelijke ouders : Cormelis van der Groef en Margje Pieters van der BORRE, woonde Oudewater.

Otr. Oudewater 8 12 1720 MARIGJE PIETERS VAN MEEL (Vermeel,Meters,van der Mel), 19 jaar oud, ged. Oudewater 13 5 1701 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 177), overl. ? Dr. van PIETER PIETERSE VAN MEEL en GEERTJE ABRAHAMS LAMSBERG (van Lamsberg). Hertr. AERT VAN DONSELAER.

In een periode van twaalf jaren hebben Pieter en Marigje ACHT kinderen gekregen (O3n - O3u)

 

O2g CORNELIS CORNELISSE VAN DER GROEF, geb. ca. 1692.

Otr. Oudewater 13 3 1722, tr. kerk Oudewater 29 3 1722 (bron: trouwboek) BASTIAENTJE CORNELISSE VAN DE WERF, geb. Montfoort ca. 1697.

Bastiaantje en echtgenoot Cornelis hebben in totaal ZES kinderen gekregen (O3v - O3za) ; onder hun zes kinderen komen slechts TWEE verschillende voornamen voor : Cornelis en Gijsbertje ; te vrezen valt dat verschillende en , in het allerergste geval zelfs alle kinderen van dit echtpaar reeds in hun (vroege) kinderjaren gestorven zijn - en aangezien we weten dat zowel Cornelis' vader als die van Gijsbertje Cornelis heette , en er dus tw grootvaders met de naam Cornelis waren om vernoemd te worden , zouden , in het allergunstigste geval , de beide zonen in leven kunnen zijn gebleven , maar voor het lot van de meeste Gijsbertje's in dit gezin moet toch wel , met terugwerkende kracht , het allerergste gevreesd worden ....

 

**

 

O2a TRIJNTJE CORNELISSE VAN DER GROEF (? Catharina), geb. ca. 1677.

Otr. Oudewater 21 11 1702 (bron: trouwboek, brontekst: Jacobus Jacobszen en Trijntje Cornelis van der GROEST), tr. kerk Oudeewater 10 12 1702 CLAES VAN HASSELS, geb. ca. 1672.

### Uit het huwelijk van Claes van Hassels en Trijntje Cornelisse van der Groef zijn de volgende DRIE kinderen geboren :

1. v HAESJE VAN HASSELS, ged. Oudewater 1 1 1712 (bron: doopboek)

2. m CORNELIS VAN HASSEL, ged. Oudewater 19 7 1713 (bron: doopboek, brontekst: zoon van Claas van HASSEL en Trijntje Cornelis)

3. m DIRK VAN HASSELS (Harssel), ged. Oudewater 3 3 1715 (bron: doopboek, brontekst: zoon van Claas HARSSEL en Stijntie Cornelis)

 

*

 

O2b ADRIAEN CORNELISSE VAN DER GROEF (Ary de Groeff), s o l d a a t , geb. ca. 1682.

Otr. (1) Oudewater 3 4 1712 (bron: trouwboek Oudewater, brontekst: JM en JD beyde van Oudewater), tr. kerk Oudewater 17 4 1712 MARIA AELBRCHTS (VAN DER) POT, geb. Oudewater ca. 1687, overl. 1731/1732 (bron: WvdG).

Otr. (2) Menen 2 6 1732 (bron: WvdG) MARIA CLOEK, geb. Rotterdam (bron :CBG/WvdG)

### Uit het EERSTE huwelijk de volgende ACHT kinderen :

O3a CORNELIA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 27 12 1712 (bron: doopboek, brontekst: dochter van Ary GROEF en Maria Aelberts), overl. v 1712

O3b ALIDA VAN DER GROEF (van der Hoef), ged. Oudewater 21 5 1716 (bron: doopboek, brontekst: dochter van Adriaen Cornelisse van der HOEFen Maria Aelberts)

O3c MARRIGJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 1 1 1719 (get.: Marigje Aelberts) (bron: doopboek, brontekst: dochter van Ary van den GOGH en Maria BOT)

Marrigje raakte op 21-jarige leeftijd als ongehuwd moeder zwanger van een dochter (zie verder : O3c/O4a)

O3d AELBERT VAN DER GROEF, ged. Oudewater 14 4 1721 (bron: doopboek, brontekst: zoon van Arie van der GOES en Maria van der POT), overl. v 1725

O3e AELBERT VAN DER GROEF, ged. Oudewater 29 4 1725 (bron: doopboek, brontekst: zoon van Ary van der GROEP en Maria van der POT)

O3f CORNELIA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 13 5 1728 (bron: doopboek, brontekst: dochter van Arie van der GRAEF en Maria POT)

O3g DIRK VAN DER GROEF, ged. Oudewater 1 10 1730 (bron: doopboek, brontekst: Arie de GROEG en Maria van der POT)

O3h MARIA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 7 10 1731 (bron: doopboek), [ in het doopboek zou de naam van haar moeder , Maria Pot , gelezen kunnen worden als 'Maria Klok' , zeer sterk lijkend op de naam van de tweede echtgenote van Adriaen ,Maria Kloek - Adriaen zou echter pas het volgende jaar met haar in het huwelijk treden , zodat we mogen aannemen dat Maria van der Groef toch het laatste kind geweest zal zijn van Adriaen en zijn eerste echtgenote , Maria Pot ]

 

### Uit het TWEEDE huwelijk MINSTENS de volgende DRIE DOCHTERS :

O3i JOHANNA DE GROEF kwam ter wereld in het Zuid-Nederlandse Menen/Menin , en werd hier gedoopt op 5 september 1733 (bron : CBG/WvdG)

O3j ANDRYNA DE GROEF werd twee jaar later geboren en gedoopt op 7 augustus 1735 in Menen/Menin (bron :CBG/WvdG)

O3k ANNA DE GROEF / VAN DER GROEF zal zo rond het jaar 1738 in Menen geboren en gedoopt moeten zijn als Anna DE GROEF (bron = geen bron : de persoonsgegevens van Menen van n 1735/6 ontbreken bij het CBG ; pas als Anna trouwt in 1760 op Flakkee worden we op de hoogte gesteld van haar bestaan en lezen we dat Anna afkomstig moet zijn van het Zuid-Nederlandse Menen)

Anna trouwde op 18 december 1760 in het Flakkeese Sommelsdijk met TEUWIS VAN DUEREN , weduwnaar ;  zowel Anna als Teuwis woonden ten tijde van het afsluiten van dit huwelijk in de plaats Sommelsdijk.

Alhoewel Anna in Menen gedoopt zal zijn geweest onder de naam Anna de Groef , wordt zij in haar Flakkeese huwelijksakte gewoon weer , dus zoals het hoort....Anna VAN DER GROEF genoemd (bron :CBG/WvdG)

> Aangezien bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag niet alle gegevens van het doopboek van de plaats Menen uit die periode beschikbaar zijn , is het zeer wel mogelijk dat Ary en Maria Cloek in Menen nog meer kinderen gekregen hebben , allen dan DE GROEF geheten - en dan zou het - theoretisch gesproken althans - zo kunnen zijn dat er op dit moment in het huidige Belgi nog mensen rondlopen met de familienaam DE GROEF , die de zeer verre nazaten zijn van deze Ary VAN DER GROEF!

 

*

 

O2d GEERTJE CORNELIS VAN DER GROEF (Gerrigje), geb. ca. 1686.

Otr. Oudewater 10 5 1711 (bron: trouwboek Oudewater), tr. kerk Oudewater 25 5 1711 CORNELIS HEYNDRICKS DE JONGE, geb. Oudewater ca. 1681.

### Uit dit huwelijk DRIE kinderen :

1. v GERRIGJE DE JONGE, ged. Oudewater 9 2 1712 (bron: doopboek)

2. m CORNELIS DE JONGE, ged. Oudewater 3 5 1713 (bron: doopboek)

3. m HERMANNUS DE JONGE, ged. Oudewater 20 3 1715 (bron: doopboek)

 

*

 

O2e NICOLAES CORNELISSE VAN DER GROEF, geb. Oudewater ca. 1688.

Otr. Oudewater 3 6 1718 (bron: trouwboek Oudewater), tr. kerk Oudewater 19 6 1718 GRIETJE JANS DE GOEDEREN, 33 jaar oud, geb. Oudewater, ged. Oudewater 12 11 1684 (bron: doopboek, brontekst: vader : Jan de Goederen), dr. van JAN DE GOEDEREN.

### Uit dit huwelijk zijn TWEE kinderen bekend :

O3l JAN VAN DER GROEF, ged. Oudewater 22 03 1720 (bron: doopboek), zoon van KLaes van der Groef en Grijtje de Goede

O3m CORNELIS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 28 10 1722 (bron: doopboek, brontekst: zoon van Claas van der Hoef en Grietje de Goede)

> Omdat we noch Jan , noch Cornelis later nog ergens in een officieel stuk zijn tegengekomen , kunnen er , wat hun 'levensloop' bertreft globaal drie mogelijkheden zijn :

1) ze hebben later hun geboorteplaats verlaten en hebben elders nog 'carrire' gemaakt ,

2) ze zijn tamelijk oud geworden , maar zijn nimmer getrouwd , of

3) ze zijn reeds op (zeer) jeugdige leeftijd gestorven - dit laatste scenario is helaas het meest waarschijnlijke .....

 

*

 

O2f PIETER CORNELISSE VAN DER GROEF (Groeff), geb. Oudewater ca. 1690, overl. Oudewater v 1737 [ w.s., dus niet 7-5-1791, mogelijke ouders : Cormelis van der Groef en Margje Pieters van der BORRE ] woonde Oudewater.

Otr. Oudewater 8 12 1720 MARIGJE PIETERS VAN MEEL (Vermeel,Meters,van der Mel), 19 jaar oud, ged. Oudewater 13 5 1701 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 177), dr. van PIETER PIETERSE VAN MEEL en GEERTJE ABRAHAMS LAMSBERG (van Lamsberg). Hertr. AERT VAN DONSELAER.

### Uit het huwelijk van Pieter Cornelisse van der Groef en Marigje Pieters van Meel zijn ACHT kinderen geboren :

O3n CORNELIS PIETERSZ VAN DER GROEF (Kornelis van der Groeff), ged. Oudewater 31 8 1721 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 202, brontekst: zoon van Pieter van der GROEF en Narigje van der MEL), begr. Oudewater 28 2 1802 (bron: WvdG)

Otr. Oudewater 23 3 1742 (bron: Trouwboek Oudewater, brontekst: beyde won Oudewater), tr. kerk op 20-jarige leeftijd Oudewater 8 4 1742 JOHANNA VAN VEEN (Anna Van der VIEN), 21 jaar oud, ged. Oudewater 27 9 1720 (bron: WvdG), begr. Oudewater 21 11 1796 (bron: WvdG), dr. van AERT VAN VEEN en ANNICHJE VAN VEEN

Zowel Cornelis als Johanna hebben een voor die tijd zeer hoge leeftijd bereikt : Johanna overleed op 76-jarige leeftijd en haar echtgenoot Cornelis bereikte zelfs de leeftijd van 80 jaar.

Cornelis en Johanna hebben ELF kinderen gekregen , allen geboren en gedoopt in Oudewater (zie verder : O3n/O4b - O4k)

O3o ABRAHAM PIETERSZ VAN DER GROEFF (Groef), ged. Oudewater 8 9 1723 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 205, brontekst: tweeling)

Otr. Rotterdam 23 10 1757 (bron: Digi Rotterdam), tr. kerk op 34-jarige leeftijd 8 11 1757 (bron: WvdG; Digi Rotterdam) LIJSBET VAN SAXEN (van Sax(s)om), begr. Rotterdam 3 6 1766 (bron: WvdG; Digi Rotterdam, brontekst: Lijsje van Saxsen). Wed. van MATHIAS VAN VUREN, wed. van WILLEM MAAGDELIJN, woont Knollemanssteeg Rotterdam 1740.

In het trouwboek der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam staat vermeld dat kort voor de huwelijkssluiting Abrahams woonplaats onbekend was en dat Lijsbet op dat moment (1757) woonde in "Baan agter 't Clooster' in Rotterdam.

In het begrafenisboek van Rotterdam [Waalse kerk op de dijk in de Zevenhuissteeg bij de Baan] over het jaar 1766 lezen we dat op 3 juni van dat jaar Lijsbet van Saxen begraven is en dat Abraham toen nog in leven was ; verder wordt vermeld dat de overledene n minderjarig kind naliet : was dit kind een jongen of een meisje en heette hij of zij Van Vuren , Maagdelijn of Van der Groef ???

 

O3p PIETER PIETERSZ VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 8 9 1723 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 205, brontekst: tweeling) Otr. Oudewater 13 3 1750 (bron: Doopboek Oudewater), tr. kerk op 26-jarige leeftijd Oudewater 30 3 1750 GIJSBERTJE VERGEER, 24 jaar oud, ged. Oudewater 27 1 1726 (bron: WvdG).

Binnen een tijdsspanne van 17 jaar hebben Pieter en Gijsbertje ACHT kinderen gekregen.

> Binnen dit gezin zouden uiteindelijk slechts twee kinderen , twee zonen , voor nageslacht zorgen. (zie verder : O3p Pieter Pietersz van der GROEF : O4m - O4t)

O3q GEERTRUY VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 15 1 1727 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 211), overl. v 1728

Geertruij (1) kan dus niet ouder geworden zijn dan hooguit n jaar.

 

O3r GEERTRUY PIETERSZ VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 8 8 1728 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 213), overl. Oudewater 13 5 1806 op 77-jarige leeftijd, begr. Oudewater 14 5 1806 (bron: WvdG) Otr. Oudewater 30 3 1759 (brontekst: JM en JD beide geb en won Oudewater), tr. kerk op 30-jarige leeftijd Oudewater 16 4 1759 (bron: huwelijksklapper), bij het huwelijk wordt de naam HEE gehanteerd bij de dopen REE JACOBUS CORNELISZ VAN DER REE (van der Hee) KW 112, 23 jaar oud, ged. Oudewater 30 10 1735 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 222). Jacob zoon van Cornelis van der HEE en Annigje KOREVAAR, overl. Oudewater 7 3 1799 op 63-jarige leeftijd (bron: WvdG), bij het huwelijk wordt de naam HEE gehanteerd en bij de dopen de naam REE, zn. van CORNELIS JACOBSE VAN DER HEE (van der Ree) KW 224 en ANNIGJE DIRCKSE COREVAER (Hanna Koornvaart) .

Geertruy is op 74-jarige leeftijd nog als doopgetuige aanwezig geweest bij de doopplechtigheid van de , naar alle waarschijnlijkheid , naar haar vernoemde Geertruy v.d.Weijden , dochter van Jan v.d.Weijden en Bartha van der Hee. Geertruy en Jacobus hebben ZEVEN kinderen gekregen : zie verder bij : Geertruy Pieters van der GROEF (Groeff) ; het eerste kind kwam ter wereld in Rotterdam ; het echtpaar woonde toen voor korte tijd hier 'Op 't Slaak(a)'; kort na de geboorte van dit eerste kind keerde het gezin 'voorgoed' terug naar Oudewater. (zie verder bij : O3r : Geertruy Pieters van der Groef)

 

O3s MARIA PIETERS VAN DER GROEF (van der Graf, Groeff), geb. ca. 1730

Otr. Oudewater 28 3 1757 (bron: Trouwboek Oudewater), tr. kerk Oudewater 11 4 1757 JACOBUS DIRCKSZ COREVAER (Kobus), 21 jaar oud, ged. Oudewater 27 4 1735. RAU : akte van indemniteit op 22-12-1779 te Oudewater ingekomen van Heekendorp :Dirk KOREVAAR, 21 jaar, Cornelis KOREVAAR 11 jaar en Maria KOREVAAR 7 jaar, kinderen van Jacobus KOREVAAR en Maria van der GROEFF (KROEFF). [zou dat betekenen dat de de ouders en de andere kinderen overleden zijn ? want Dirk ( de oudste zoon) trouwde in 1781 te Oudewater met Dirkje van HARTEN], zn. van DIRK AERTSZ COREVAER en NEELTJE JANS. Het gezin woont sinds de geboorte van het zevende kind , in 1767 ,in de gemeente Hekendorp.

Het echtpaar heeft in totaal TIEN KINDEREN gekregen . (zie verder bij : O3s Maria Pieters van der GROEF (van der Graf, Groeff))

 

O3t DIRKJE PIETERS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 3 5 1731, naam van de moeder Marrigje Vermeel, begr. Oudewater 6 4 1808 (bron: WvdG)

Otr. ca 1766 DINGEN VAN GENDEREN, ged. Oudewater 13 3 1737, zn. van CLAAS VAN GENDEREN en JIFJE LANGERAK (Eva).

Dirkje en Dingen hebben VIER ZONEN gekregen ; bekend is dat er tot in de huidige tijd nazaten van dit echtpaar zijn met de familienaam Van Genderen. (zie verder bij : O3t Dirkje Pieters van der GROEF)

 

O3u GIJSBERT PIETERSZ VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 6 12 1733 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 219)

 

*

 

O2g CORNELIS CORNELISSE VAN DER GROEF, geb. ca. 1692.

Otr. Oudewater 13 3 1722, tr. kerk Oudewater 29 3 1722 (bron: trouwboek) BASTIAENTJE CORNELISSE VAN DE WERF, geb. Montfoort ca. 1697.

### Uit het huwelijk van Cornelis Cornelisse van der Groef en Bastiaentje Cornelisse van de Werf zijn de volgende ZES kinderen geboren :

O3v CORNELIS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 28 2 1723 (bron: doopboek)

O3w GIJSBERTJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 15 10 1724 (bron: doopboek), overl. vr 1726

O3x GIJSBERTA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 30 6 1726 (bron: doopboek), overl. vr 1729

O3y CORNELIS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 11 9 1727

O3z GIJSBERTJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 2 2 1729 (bron: doopboek), overl. vr 1731

O3aa GIJSBERTJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 21 2 1731 (bron: doopboek) [ een aantekening in het doopboek is zeer bevreemdend : in het doopboek staat namelijk vermeld dat de ouders anno 1731 nog ongehuwd waren ??? - alsof ze dus op dat moment al zo'n negen jaren 'aan het hokken' waren geweest ...! in werkelijkheid waren Cornelis en Bastiaentje anno 1731 , volgens de gegevens van het trouwboek van Oudewater , toch al echt gedurende negen jaren heel erg officieel met elkaar in de echt verbonden ]

 

***

 

O3c MARRIGJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 1 1 1719 (get.: Marigje Aelberts) (bron: doopboek, brontekst: dochter van Ary van den GOGH en Maria BOT).

# Kind: O4a GERRIGJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 2 3 1740 (bron: doopboek, brontekst: een speelkint)

{ een speelkind is een kind van wie de ouders niet kunnen trouwen , bv. omdat de vader al getrouwd is ; indien de moeder zelf al getrouwd is , wordt het (in overspel geteelde) kind als een kind van haar man aangemerkt }

 

*

O3n CORNELIS PIETERSZ VAN DER GROEF (Kornelis van der Groeff), ged. Oudewater 31 8 1721 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 202, brontekst: zoon van Pieter van der GROEF en Marigje van der MEL), begr. Oudewater 28 2 1802 (bron: WvdG).

Otr. Oudewater 23 3 1742 (bron: Trouwboek Oudewater, brontekst: beyde won Oudewater), tr. kerk op 20-jarige leeftijd Oudewater 8 4 1742 JOHANNA VAN VEEN (Anna Van der VIEN), 21 jaar oud, ged. Oudewater 27 9 1720 (bron: WvdG), begr. Oudewater 21 11 1796 (bron: WvdG), dr. van AERT VAN VEEN en ANNICHJE VAN VEEN.

### Uit het huwelijk van Cornelis Pietersz van der Groef en Johanna van Veen zijn de volgende ELF kinderen geboren :

O4b PIETER VAN DER GROEF, ged. Oudewater 9 6 1743 (get.: Maritje Donselaar), naam van de moeder Anna van der VIEN, overleden op ongeveer 50-jarige leeftijd , in het jaar 1791 f 1795 , in zijn woonplaats Oudewater.

Otr. Oudewater 6 1 1769 (bron: trouwboek Oudewater), tr. kerk op 25-jarige leeftijd Oudewater 22 1 1769 JANNIGJE BAKKER , op 26 september 1745 in Oudewater gedoopt , dr. van JAN BACKER en JANNETJE BROUWER .

Pieter en Jannigje/Jannetje hebben NEGEN KINDEREN gekregen , merendeels dochters ; alleen het jongste kind , een dochter nog wel (!) , zou de familienaam Van der Groef aan volgende generaties doorgeven. (Zie verder : O4b Pieter van der Groef : O5a - O5i)

 

O4c JOHANNA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 31 3 1745 (get.: Johanna Vink) (bron: doopboek), overl. v 1747

O4d JOHANNA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 15 1 1747 (get.: Johanna van Veen), naam vader Cornelis van der Graaf, overl. Oudewater 5 5 1816 op 69-jarige leeftijd (bron: GENLIAS)

O4e CORNELIA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 12 1 1749 (bron: doopboek), overl. v 1752

O4f JOHANNA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 19 4 1750 (get.: Johanna Froerzen)

Otr. Oudewater 20 7 1781 (bron: trouwboek, brontekst: volgens placaat d.d. 24-1-1755) HENDRKUS STAPRAAD, RK , ged. Oudewater 12 12 1750. Eerder tr. MARIA VAN STEIN.

 

O4g CORNELIA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 11 6 1752 (get.: Bery van Veen), overl. Oudewater 3 2 1814 op 61-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, brontekst: weduwe)

Otr. Oudewater 22 4 1774 (bron: trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd Oudewater 15 5 1774 JAN VAN DER HOOGEN, op 21 februari 1745 in Oudewater gedoopt en overl. vr 3-2-1814 , zoon van JAN VAN DER HOOGEN en NIESJE BAKKER

Van 1774 t/m 1786 hebben Cornelia en Jan in totaal NEGEN KINDEREN gekregen :  (zie verder bij : O4g Cornelia van der Groef).

 

O4h ADRIANA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 7 10 1753, overl. v 1755

O4i ADRIANA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 1 10 1755 , overl. Tiel 24 1 1841 , 85 jaar oud , 'des namiddags te twee ure'.

Adriana is vermoedelijk TWEE maal getrouwd geweest :

Tr.(1) , ca. 1779 GERRIT KAPTEYN.

Uit het huwelijk met Gerrit Kapteyn zijn TWEE KINDEREN geboren (zie verder bij : O4i Adriana van der Groef)

Tr. (2) , tussen 1783 en 1790 (bron : trouwboek 1769 - 1790 der N.H. Gem. te Tiel (RA Arnhem))  JAN WALRAVEN REFFLINGH , overl. vr 24/1/1841.

 

 

O4j DIRKJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 22 3 1758, overl. Oudewater 21 1 1835 op 76-jarige leeftijd  (bron: GENLIAS, brontekst: 79 jaar [?] e Pieter Pulkus)

Otr. (1) Oudewater 19 10 1781 (bron: Trouwboek Oudewater), tr. kerk op 23-jarige leeftijd Oudewater 4 11 1781  HUGO VAN DE ROEST, ged. Oudewater 13 4 1743 (peet : Margriet van der Roest) , overl. vr 1800 , zoon van JAN VAN DER ROEST en JOHANNA DE HAAN , wedr. van NIESJE VERHOEFF ( Hugo was op 20 4 1767 in Oudewater met haar getrouwd ) ;

Hugo en Dirkje van der Groef hebben ZEVEN KINDEREN gekregen (zie verder bij : O4j Dirkje van der Groef)

Tr. (2) Oudewater 23 8 1799 PIETER PULKUS , gedoopt op 9 1 1752 , zoon van SCHELTUS PULKUS en JOHANNA DE JONG , overl. vr 21/1/1835. Eerder tr. JOHANNA ZEGEL ( Pieter was met haar gehuwd te Oudewater op 8 6 1777 ) ; Pieter en Dirkje hebben EEN ZOON gekregen (zie verder bij : O4j Dirkje van der Groef)

 

 

O4k GERRIT VAN DER GROEF, ged. Oudewater 23 3 1760

Op 26 oktober 1791 is in de Zuid-Hollandse gemeente Delfshaven , onder de rook vam Rotterdam , na een kort maar hopelijk niet al te triest leven , begraven een zekere Gerrit van der Groef , oud slechts 31 jaar , en , naar wij aannemen althans , nog vrijgezel.

 

O4l CORNELIS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 14 7 1762 (get.: Baartsie van Veen) , overl. Oudewater 8 9 1804.

Otr. Oudewater 10 12 1784 (bron: trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd Oudewater 26 12 1784 JOHANNA MARIA HEGEMAN, geb. Utrecht ca 1758, overl. Oudewater 5 8 1811 (bron: GENLIAS, brontekst: 53).

Alhoewel we slechts vijf doopaktes aangetroffen hebben , moeten er uit deze relatie in totaal ZES KINDEREN geboren zijn (zie verder : O4l Cornelis van der Groef : O5j - O50)

> Van hun zes kinderen zouden drie kinderen niet ouder worden dan n jaar , zou een dochter later ongehuwd overlijden , zou een andere dochter later wel trouwen en minstens n kind krijgen , en zou hun enige levensvatbare zoon , Cornelis , later in het huwelijk treden , mr gn kinderen krijgen , zodat deze zijtak van de Oudewaterse Van der Groef-familie reeds spoedig voorgoed 'van de aardbodem zou verdwijnen.....'

 

*

 

O3p PIETER PIETERSZ VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 8 9 1723 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 205, brontekst: tweeling).

Otr. Oudewater 13 3 1750 (bron: Doopboek Oudewater), tr. kerk op 26-jarige leeftijd Oudewater 30 3 1750 GIJSBERTJE VERGEER, 24 jaar oud, ged. Oudewater 27 1 1726 (bron: WvdG).

### Uit het huwelijk van Pieter Pietersz van der Groef en Gijsbertje Vergeer zijn de volgende ACHT kinderen geboren :

O4m PIETER PIETERSZ VAN DER GROEF, ged. Oudewater 17 5 1750, overl. Oudewater 21 4 1815 op 64-jarige leeftijd (bron: WvdG, brontekst: ongehuwd)

Pieter overleed in het huis van zijn neef Klaas van Genderen (= zoon van zijn tante Dirkje van der Groef) ; Klaas van Genderen was de eerste declarant van dit overlijden , Pieters jongere broer Symon was de tweede declarant.

 

O4n SIMON PIETERSZ VAN DER GROEF (Sijmen), ged. Oudewater 27 5 1753, overl. Oudewater 25 12 1821 op 68-jarige leeftijd (bron: WvdG)

Otr. Oudewater 7 5 1779 (bron: trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd Oudewater 23 5 1779 MARIA TETENBURG, geb. Den Bosch ca. 1755, overl. na 1821 en voor 1848.

Simon en Maria hebben VIJF KINDEREN gekregen , allen geboren in Oudewater (zie verder : O4n Simon Pietersz van der Groef : O5p - O5t)

> Slechts twee van hun kinderen , allebei dochters , werden oud genoeg om te trouwen om zelf kinderen te kunnen krijgen.

 

O4o ALBERTUS PIETERSZ VAN DER GROEF (Bart(holomeus), Aelbertus), ged. Oudewater 3 3 1756, overl. Oud-Beijerland 14 7 1830 op 74-jarige leeftijd (bron: WvdG)

Op jong volwassen leeftijd vertrok Bart vanuit Oudewater naar de plaats Oud-Beijerland waar hij zich in de plaatselijke Kerkstraat als w i n k e l i e r vestigde.

Sinds 1809 woonde er in Oud-Beijerland nog een ndere naamgenoot , Sacharias van der Groef , toevalligerwijs (!?) , in de gemeente Oud-Beijerland.

Otr. Oud-Beijerland 3 10 1790 (aktenr.: OB 11-113) NEELTJE JANS LANDHEER, 26 jaar oud, ged. Oud-Beijerland 5 8 1764 (bron: Cdrom dopen), overl. Oud-Beijerland 2 2 1822 op 57-jarige leeftijd (bron: WvdG), dr. van JAN GIJSBERTSZ LANDHEER en ARIAENTJE CORNELISSE LUIJENDIJK.

> Ofschoon Bart als winkelier misschien toch wel een , voor die tijd althans , redelijk inkomen en dito bestaan zal hebben gehad , zou er in de vele jaren die volgden op de huwelijksdag van een gelukkig gezinsleven voor hem en zijn vrouw absoluut geen sprake zijn .....

Binnen een tijdsbestek van 18 jaren baarde Neeltje maar liefst TIEN KINDEREN , zes dochters en vier zonen (zie verder bij : O4o Albertus Pietersz van der Groef : O5u - O5ad) , en dit hd het begin knnen zijn van een wellicht uitgebreide Oud-Beijerlandse Van der Groef-dynastie , indien het levenslot dit gezin veel en veel beter gezind was geweest : van de tien kinderen stierven er a c h t  reeds als baby of jonge kleuter , bereikte er n uiteindelijk de leeftijd van 25 jaar , en zou uiteindelijk de laatstgeborene van het tiental de allerhgste leeftijd weten te bereiken , 48 jaar ....

 

O4p ABRAHAM VAN DER GROEF, ged. Oudewater 9 5 1759, overl. v 1761

O4q MARRETJE VAN DER GROEF (Marietje) , ged. Oudewater 20 7 1760, overl. Oudewater v 1765 (bron: WvdG)

O4r ABRAHAM VAN DER GROEF, ged. Oudewater 20 9 1761, overl. ? v 1767

O4s MARRIGGIE VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 27 1 1765 (get.: Johanna van Veen) (bron: Doopboek Oudewater), overl. Oudewater 20 5 1795 op 30-jarige leeftijd (bron: WvdG)

O4t BASTIAAN VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 30 8 1767 (get.: Geertruy van der Groeff (bron:Doopboek Oudewater), begr. Oudewater 4 10 1796 (bron: WvdG), ongehuwd , slechts 29 jaar oud .

 

*

O3r GEERTRUY PIETERS VAN DER GROEF (Groeff), ged. Oudewater 8 8 1728 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 213), overl. Oudewater 13 5 1806 op 77-jarige leeftijd, begr. Oudewater 14 5 1806 (bron: WvdG).

Otr. Oudewater 30 3 1759 (brontekst: JM en JD beide geb en won Oudewater), tr. kerk op 30-jarige leeftijd Oudewater 16 4 1759 (bron: huwelijksklapper), bij het huwelijk wordt de naam HEE gehanteerd bij de dopen REE JACOBUS CORNELISZ VAN DER REE (van der Hee) KW 112, 23 jaar oud, ged. Oudewater 30 10 1735 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 222). Jacob zoon van Cornelis van der HEE en Annigje KOREVAAR, overl. Oudewater 7 3 1799 op 63-jarige leeftijd (bron: WvdG), bij het huwelijk wordt de naam HEE gehanteerd en bij de dopen de naam REE, zn. van CORNELIS JACOBSE VAN DER HEE (van der Ree) KW 224 en ANNIGJE DIRCKSE (Anna) COREVAER (Hanna Koornvaart).

### Uit dit huwelijk zijn ZEVEN kinderen geboren :

1. m CORNELIS JACOBSZ VAN DER REE, ged. Rotterdam 10 1 1760 (get.: Lijsbet van Saxen) (bron: Digi Rotterdam), naam vader van der REE

2. m PIETER VAN DER RHEE, touwslager, ged. Oudewater 9 9 1761 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 259), naam ouders : Jacobus van der REE en Geertruy van der GROEF, overl. Oudewater 1 2 1826 op 64-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, brontekst: 61 jaar)

Tr. HELENA WESTERHOUT, geb. ca 1770, overl. Oudewater 4 2 1852 (bron: GENLIAS, aktenr.: 7, brontekst: 81 jaar), dr. van JAN WESTERHOUT en ANNA VAN VAASSEN. (zie verder bij : Pieter van der Rhee)

 

3. m CORNELIS VAN DER REE , ged. Oudewater 11 12 1763 (get.: Cornelia van der Kooren) (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT p 262, brontekst: ten selvigen dage ofwel 's avonds), tweeling met Abraham , overl. Oudewater 16 1 1813 op 49-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 2, brontekst: ouders N.N.l geen echtgenote vermeld)

Otr. Oudewater 13 6 1800 (bron: huw inschrijving), tr. op 36-jarige leeftijd Oudewater 29 6 1800 ALETTA VAN DIJK, 31 jaar oud, ged. Ysselstein 5 3 1769 (get.: Neeltje van Dijk) (bron: Doopklapper Ysselstein RA UT), overl. Oudewater 30 10 1819 op 50-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 52, brontekst: 49 jaar), acte van indemniteit Oudewater 22-76 : afgegeven te Ysselstein 9-6-1800 Aletta van Dijk 31 jaar dr van Floor van Dijk en Catharina Kastelein, dr. van FLORIS JAN JOOSTENSZ VAN DIJK en CATHARINA ERASMUSSE CASTELIJN. (zie verder bij : Cornelis van der Ree)

 

4. m ABRAHAM VAN DER RHEE, ged. Oudewater 11 12 1763 (get.: Gijsbertien Vergeer) (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT, brontekst: ten selvigen dage ofwel 's avonds), tweeling met Cornelis , overl. Oudewater 14 2 1831 op 67-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 6, brontekst: ongehuwd)

5. v BARTHA VAN DER REE (Bartje, Barbara), ged. Oudewater 1 6 1766 (get.: Dirkie van der Groeff) (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT p 267)

Otr. Oudewater 2 11 1792 (bron: trouwboek), tr. kerk op 26-jarige leeftijd Oudewater 18 11 1792 JAN MAERTENSZ VAN DER WEIJDE, geb. Krimpen aan de Lek. Crimpen op de Lecq. (zie verder bij : Bartha van der Ree)

 

6. v JANNIGHJE VAN DER REE (Johanna), ged. Oudewater 18 7 1770 (get.: Grietje van Sassen) (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT p 273), overl. Oudewater 5 12 1829 op 59-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 88, brontekst: leeftijd 62) Tr. vr 1802 PIETER HOGENBOOM, overl. na 1829

# Uit dit huwelijk is EEN ZOON bekend : JOANNES HOGENBOOM , geb. ca. 1802 , in 1836 op 34-jarige leeftijd getrouwd { in de huwelijksakte wordt Joannes' vader Petri genoemd (i.p.v. Pieter) , wat duidt op een katholiek huwelijk }

 

7. v ANNA VAN DER REE, ged. Oudewater 28 11 1773 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 278), overl. Oudewater 4 6 1818 op 44-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 42)

Tr. vr 1802 BARTHOLOMEUS WITMAN, overl. v 1818 ; Anna en Bartholomneus hebben minstens EEN DOCHTER gekregen , die in het jaar 1877 zou komen te overlijden { in de latere huwelijksakte van deze dochter wordt moeder Anna van der Ree dan Johanna van der Ree genoemd }

 

 

*

 

# MARIA COREVAER  :  

O3s MARIA PIETERS VAN DER GROEF (van der Graf, Groeff), geb. ca. 1730.

Otr. Oudewater 28 3 1757 (bron: Trouwboek Oudewater), tr. kerk Oudewater 11 4 1757 JACOBUS DIRCKSZ COREVAER (Kobus), 21 jaar oud, ged. Oudewater 27 4 1735. RAU : akte van indemniteit op 22-12-1779 te Oudewater ingekomen van Heekendorp :  Dirk KOREVAAR, 21 jaar, Cornelis KOREVAAR 11 jaar en Maria KOREVAAR 7 jaar, kinderen van Jacobus KOREVAAR en Maria van der GROEFF (KROEFF).

[zou dat betekenen dat de de ouders en de andere kinderen overleden zijn ? want Dirk ( de oudste zoon) trouwde in 1781 te Oudewater met Dirkje van HARTEN], zn. van DIRK AERTSZ COREVAER en NEELTJE JANS. Hij woont Hekendorp 1767.

### De TIEN kinderen uit het huwelijk van Jacobus Dircksz Corevaer en Maria Pieters van der Groef :

1. v NEELTJE COREVAER, ged. Oudewater 8 6 1757 (get.: Annitje de Goederen) (bron: Doopboek Oudewater), overl. v 1767

2. m DIRK COREVAER, ged. Oudewater 4 10 1758 (bron: Doopboek Oudewater)

Otr. Oudewater 5 5 1781 (bron: Trouwboek Oudewater), tr. kerk op 22-jarige leeftijd Oudewater 20 5 1781 DIRKJE VAN HARTEN, geb. Ameide (bron: Trouwboek Oudewater).

 

3. m PIETER COREVAER, ged. Oudewater 21 9 1760 (bron: Doopboek Oudewater), overl. v 1762

4. m PIETER COREVAER, ged. Oudewater 13 1 1762 (bron: Doopboek Oudewater), overl. v 1765

5. v MARRIGGIEN COREVAER, ged. Oudewater 8 4 1764 (bron: Doopboek Oudewater)

6. m PIETER COREVAER, ged. Oudewater 16 5 1765 (bron: Doopboek Oudewater, brontekst: na den middag)

7. v NEELTJE COREVAER, ged. Oudewater 26 8 1767 (bron: Doopboek Oudewater), wonend in Hekendorp

8. m CORNELIS COREVAER, ged. Oudewater 7 12 1768 (bron: Doopboek Oudewater)

9. v MARIA COREVAER, geboren in Hekendorp en gedoopt in Oudewater 13 5 1772 (bron: Doopboek Oudewater) , overl. op 7 maart 1832 heeft een (onwettige ) zoon met veel nageslacht gekregen [zie verder bij  : MARIA COREVAER/KOOREVAAR ]

10. m JAN COREVAER, ged. Oudewater 11 8 1773 (bron: Doopboek Oudewater)

 

KOOREVAAR :

Kind : JACOBUS KOOREVAAR , geboren op 28 maart 1807 in Oudewater , baander van beroep , trouwde op 26 oktober 1833 met MARIA VERKERK , geboren op 10 januari 1807 in Oudewater , dochter van JAN VERKERK en van MARRIGJE WESTERWAAL ;

Jacobus en Maria hebben twee kinderen gekregen :

1) JAN KOOREVAAR , geboren op 17 juni 1836 in Oudewater (zie verder bij : 1) JAN KOOREVAAR)

2) MARRIGJE KOOREVAAR , geboren op 25 maart 1846 in Oudewater en overleden op 29 juni 1929 in Gouda ;  trouwde op 12 februari 1879 in Gouda met ANTONIUS WIJNHOF , geboren ca. 1847 in Moordrecht en overleden vr het jaar 1929 .

 

1) JAN KOOREVAAR : trouwde twee maal : eerste huwelijk : vr 1866 , met JOHANNA VAN DAM , overleden op 9 maart 1866 in Oudewater ; tweede huwelijk : op 4 maart 1880 in Sliedrecht , met JOHANNA HUIZER , geboren op 11 november 1847 in Ridderkerk .

Jan Koorevaar en zijn tweede vrouw Johanna Huizer hebben twee kinderen gekregen :

- 1 JOHANNA KOOREVAAR , geboren op 9 juni 1880 in Sliedrecht

- 2 JOHAN KOOREVAAR , geboren op 2 juli 1887 in Sliedrecht en overleden op 1 mei 1963 in Gouda ;  touwslager van beroep ; is twee maal getrouwd geweest : eerste huwelijk : op 3 januari 1914 in Sliedrecht met  ELIZABETH VET , geboren op 31 oktober 1886 in Sliedrecht ; tweede huwelijk ; op 22 december 1916 in Reeuwijk met TEUNTJE PETRONELLA VAN ES , geboren op 9 december 1893 in Reeuwijk en overleden op 22 december 1958 in Gouda .

Uit het tweede huwelijk van Johan Koorevaar zijn zes kinderen geboren :

> 1 JOHANNA KOOREVAAR , geboren in Gouda op 16 december 1917

> 2 FREDERIK KOOREVAAR , geboren in Gouda op 30 maart 1919 en overleden in Gouda op 9 januari 1986 ; van beroep chauffeur ; trouwde in Gouda op 8 december 1943 met PIETERNELLA CORNELIA SNATERSE , geboren in Gouda op 6 oktober 1921

> 3 JAN KOOREVAAR , geboren in Gouda op 18 augustus 1923

> 4 CORNELIS KOOREVAAR , geboren op 15 december 1930 in Gouda ; op 2 februari 1956 in Gouda getrouwd met JANNA VAN HERK , geboren op 19 april 1932 in Gouda

> 5 APOLONIA KOOREVAAR , geboren in Gouda op 21 oktober 1932

> 6 MARIA KOOREVAAR , geboren op 3 februari 1934 in Gouda ; trouwde op 16 oktober 1957 in Gouda met ARIE DE JONGE , geboren op 11 juni 1933 in Gouda .

 

*

 

O3t DIRKJE PIETERS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 3 5 1731, naam van de moeder Marrigje Vermeel, begr. Oudewater 6 4 1808 (bron: WvdG).

Otr. ca 1766 DINGEN VAN GENDEREN, ged. Oudewater 13 3 1737, zn. van CLAAS VAN GENDEREN en JIFJE LANGERAK (Eva).

### Uit het huwelijk van Dingen van Genderen en Dirkje Pieters van der Groef zijn de volgende VIER ZONEN geboren :

1. m KLAAS VAN GENDEREN, ged. Oudewater 18 1 1767 (get.: Grietje Van Genderen)

2. m PIETER VAN GENDEREN, ged. Oudewater 15 2 1769 (get.: Johanna Bakker)

3. m CORNELIS VAN GENDEREN, ged. Oudewater 31 3 1771 (get.: Cornelia Geelhuysen)

4. m ABRAM VAN GENDEREN, ged. Oudewater 7 7 1776

 

****

 

O4b PIETER VAN DER GROEF, ged. Oudewater 9 6 1743 (get.: Maritje Donselaar) ,overl. in Oudewater in 1791 of 1795 , naam van de moeder Anna van der VIEN.

Otr. Oudewater 6 1 1769 (bron: trouwboek Oudewater), tr. kerk op 25-jarige leeftijd Oudewater 22 1 1769 JANNIGJE BAKKER , op 26 september 1745 in Oudewater gedoopt.

# Uit dit huwelijk zijn de volgende NEGEN kinderen geboren :

O5a JOHANNA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 9 8 1769 (get.: Johanna) (bron: Vander Groef), overl. v 1773

O5b CORNELI(U)S VAN DER GROEF, ged. Oudewater 13 3 1771

O5c JOHANNA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 7 2 1773 (get.: Johanna Van der Groef), overl. v 1774

O5d JANNIGJE VAN DER GROEF (Jannetje), ged. Oudewater 28 8 1774 (get.: Cornelia van der Groef), overl. Oudewater 18 8 1833 op 58-jarige leeftijd (bron: GENLIAS)

Otr. Oudewater 21 11 1794 (bron: trouwboek), tr. Oudewater kerk op 20-jarige leeftijd 4 12 1794 LEENDERT LUGTIGHEID, ged. Leijderdorp 10 4 1774 , overl. Oudewater 1 7 1832 (bron: Oudewater, brontekst: 58), zn. van CORNELIS LUGTIGHEID en EMMIGJE VAN BRUNT.

 

### Jannigje en Leendert hebben (minstens) VIER KINDEREN gekregen :

1) PIETERNELLA LUGTIGHEID , geb. 19 3 1795 , Oudewater , tr 1 6 1827 , Oudewater met JAN VAN DEN BERG , geb. 5 4 1799 , ged. 5 6 1799 , Oudewater , onecht kind , zoon van ENGELTJE VAN DEN BERG (bron : doopboek Oudewater)

2) CORNELIA LUGTIGHEID , geb. 17 7 1797 , Oudewater

3) JAN LEENDERT LUGTIGHEID , geb. 26 8 1799 , Oudewater

4) DIRK LUGTIGHEID , geb. 8 1 1802 , Oudewater

 

 

 

O5e JOHANNA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 25 2 1776 (get.: Cornelia van der Groef)

O5f ADRIANA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 26 12 1778 (get.: Cornelis van der Groef; Johanna van Veen (oma van de dopeling , op dat moment 58 jaar oud )) Tr. GIJSBERT BOER , geb. ca. 1778

# Adriana en Gijsbert hebben minstens EEN kind gekregen :

CORNELIA BOER , geboren op 30 april 1809 in Oudewater - Adriana en Gijsbert woonden toen in het buurdorp Hekendorp

 

{Zij , en l deze families , werden indertijd gedoopt in Oudewater , ook al woonden ze dan in het nabij gelegen Hekendorp , waarschijnlijk omdat ze dan dichter bij de kerk van Oudewater woonden , f omdat de dominee in Hekendorp niet zo aardig was of te streng in de leer of juist niet streng genoeg .......wie zal het zeggen .....}

 

 

O5g DIRK VAN DER GROEF, ged. Oudewater 8 3 1780

O5h DIRKJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 22 8 1784 (get.: Dirkje van der Groef)

O5i CILIA VAN DER GROEF(F) (Chielja , Gilia), ged. Oudewater 29 7 1787 en overl. 2 11 1828 Veenhuizen (gem. Norg) als "koloniste" : van Cilia wordt de ene keer vermeld dat zij zonder beroep is en de andere keer weer dat haar beroep "koloniste" zou zijn ; en alhoewel het "beroep" van kolonist nogal interessant lijkt , betekende het in de praktijk toch niets meer of minder dan een dergelijk persoon als bedelaar door het leven ging .........en bedelaars konden indertijd worden opgepakt en - onvrijwillig - worden opgeborgen in Veenhuizen , zoals dus met Cilia moet zijn gebeurd , en ook met haar "bijna-verwante" Trijntje Jans (lees over haar straks meer) ; een prettig , comfortabel en gezellig bestaan kan het dus noch voor Cilia noch voor Trijntje ooit geweest zijn ....[ Pas later verschenen de chte kolonisten in Veenhuizen , d.w.z. zij die vrijwillig verschenen en bij aankomst een stukje land toebedeeld kregen dat zij dan , in het kader van de werkverschaffing , konden gaan bewerken ] (bron : WvdG/CBG ; GENLIAS , aktenr. 155/PS)

> overlijdensakte van Cilia van der Groef(f) (rechts , no. 155)

 

> Cilia heeft als ongehuwd moeder (minstens) TWEE DOCHTERS en TWEE ZONEN gekregen (zie verder : O5i Cilia van der Groef : O6a , O6b , O6c , O6d)

> Lees haar nogal opmerkelijke levensverhaal onder : 'Bijzondere vrouwenlevens (NED)'  { 'Een aantal bijzondere vrouwenlevens uit onze roemruchte Van der Groef-historie' }

{ Toevalligerwijs verbleef er gelijktijdig met Cilia in het Drentse Veenhuizen een vrouw die net als Cilia arbeidster (of zonder beroep) was , net als Cilia 'koloniste' was (en zich dus ook zeer zeker niet in al te overdadige weelde zal hebben kunnen wentelen.....) n die , bjna net als Cilia , DE GROEF genoemd werd .....en dus een achternaam droeg die wel erg veel gelijkenis vertoonde met die van Cilia , z veel zelfs dat we heel even verondersteld hadden gestuit te zijn op een naaste verwante van Cilia ......

Deze vrouw , Trijntje Jans genaamd , was - en dat had ze dan ook al weer gemeen met Cilia - ngehuwd moeder van een zoon : Jan Pieters de Groef ; zoals later blijken zal , was Jan waarschijnlijk de zoon van Geerbe Klazes van Boven , maar aangezien zijn biologische ouders niet met elkaar getrouwd waren , droeg Jan de achternaam van zijn moeder ( De Groef ) en zal zijn patroniem ( Pieters ) weer een verwijzing geweest zijn naar de voornaam van zijn opa Pieter Jans de Groef (terwijl de dochter van Pieter Jans de Groef , Trijntje Jans dus , dan k een patroniem gedragen heeft dat net naar haar vader verwees , maar , vermoedelijk , dus ook naar de voornaam weer van hr opa !) .

Trijntje's zoon Jan Pieters de Groef kwam ooit , in het jaar 1813 , in het Friese Heerenveen ter wereld , zodat hij en zijn moeder dus zeker gn verwanten geweest kunnen zijn van 'onze' Cilia .

Wel kenden ze allen een weinig aanlokkelijk en verre van florissant bestaan : ook Trijntje vertrok , vermoedelijk in het gezelschap van zowel haar vriend Geerbe als haar zoon - noodgedwongen - naar het Drentse Veenhuizen om hier een nieuw , zwaar en wat meer geordend bestaan op te bouwen ; desondanks zouden zowel Trijntje als haar vriend Geerbe een , zeker voor die tijd , vrij hoge leeftijd weten te bereiken - en hoe zou het nu met haar/hun zoon Jan verder in het leven vergaan zijn ???

Wel , we zijn er achter gekomen dat zoon Jan al spoedig het mistroostige Veenhuizen achter zich had gelaten , dat hij noordwaarts getrokken was , richting Groningen , dat hij tot twee maal toe in het huwelijk getreden was en dat hij ook vader geworden was van meerdere kinderen , maar ook dat er helaas een aantal van zijn kinderen op zeer jeugdige leeftijd gestorven waren , zodat we ten slotte hebben kunnen vaststellen dat met het uiteindelijk heengaan van zijn dochter Trijntje op 7 februari 1917 in de stad Groningen er een onafwendbaar en definitief einde gekomen was aan deze familie(naam) De Groef - en misschien was Trijntje zelfs wel de echt allerlaatste DE GROEF die hier op vaderlandse bodem ooit nog had rondgelopen .........

 

 

kif74f95&^Tgf04jhj3!$KK-85mLYT9294hL9jr$YY6k5^^%hf7j4274fg

jek48hi5fje&$k309Tk304utk~#NJYol5rpPo706k6t

 

 

--------- I N T E R M E Z Z O (3) --------

>>>>>>>> Parenteel van PIETER JANS DE GROEF <<<<<<<<

# PIETER JANS DE GROEF zal zo rond het jaar 1750 geboren moeten zijn , waarschijnlijk in de provincie Friesland in of in de buurt van de plaats Heerenveen ; hij kreeg op zekere dag een relatie met ene TRIJNTJE JOHANNES , en uit deze verbintenis is toen geboren :

# TRIJNTJE JANS DE GROEF , geboren op 31 10 1777 in Heerenveen (bron : GENLIAS ) , overleden op 8 9 1846 in Veenhuizen (Norg) op 68-jarige leeftijd (bron : GENLIAS , aktenr. 306) ; koloniste , arbeidster (of zonder beroep) ; woonde te Oude Haske (Friesland) en later - onvrijwillig -  in het Drentse Veenhuizen (gem. Norg) ; had een relatie (maar gn huwelijk) met GEERBE KLAZES VAN BOVEN , eveneens kolonist , geboren op 10 6 1776 te Lemmer (Friesland) , overleden op 11 2 1844 te Veenhuizen (Norg) op 67-jarige leeftijd , zoon van KLAAS VAN BOVEN en ene WIEPKE , woonde te Oude Haske (Fr.) , waar hij naar alle waarschijnlijkheid op een dag Trijntje tegen het lijf gelopen zal zijn ; en hij woonde later , tot aan de dag van zijn overlijden - verplicht , naar wij zullen aannemen - in het  Drentse Veenhuizen .

> Van Trijntje is het volgende KIND bekend :

# JAN PIETERS DE GROEF , geboren op 10 9 1813 te Heerenveen (Fr.) (bron : GENLIAS) , overleden op 30 8 1891 te Groningen (in het Academisch Ziekenhuis) op 77-jarige leeftijd (bron o.a. : GENLIAS , aktenr. 870) , religie : N.H. ;  beroep : arbeider , smidsknecht ; Jan is twee maal getrouwd geweest :

Eerste huwelijk : op 25-jarige leeftijd trouwde hij op 23 9 1838 te Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 219) met TRIJNTJE SCHOLTENS , 31 jaar oud , geboren op 7 11 1806 te Groningen (bron : GENLIAS) , overleden op 14 12 1859 te Groningen op 53-jarige leeftijd (bron : GENLIAS , aktenr. 1562) , dochter van HARM SCHOLTENS , kleermaker en van TRIJNTJE ROEBERTS ; ten tijde van het aangaan van dit huwelijk waren zowel de grootouders als de beide ouders van de bruid overleden ; de moeder van de bruidegom , Trijntje Jans , was die dag niet aanwezig , maar had , zoals het in de huwelijksakte geformuleerd staat , "haar mondeling consent tot dit huwelijk gegeven" ( en aangezien Jan de zoon was van een ongehuwd moeder , wordt er in de huwelijksakte verder uiteraard met geen woord meer gerept over zijn biologische vader) ; de huwelijksakte was indertijd middels een heldere handtekening van de bruidegom ondertekend .

> Jan en Trijntje hebben VIJF KINDEREN gekregen (zie verder)

Tweede huwelijk : op 47-jarige leeftijd trouwde Jan op 25 11 1860 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 305) met MARIA VAN TOL , 44 jaar oud , dienstmeid , N.H. , geboren op 12 1 1816 in Boskoop (bron : GENLIAS) , overleden op 9 3 1885 in Groningen op 69-jarige leeftijd (bron : GENLIAS , aktenr. 269) , dochter van JANIS VAN TOL , koopman en van KLAASJE DIRKS VAN DER VEEN ; Jan en Maria hebben geen kinderen gekregen ; ze zijn bijna 25 jaar met elkaar getrouwd geweest en woonden in Groningen (o.a.) in de Bloemstraat op nr. 363 .

Uit het eerste huwelijk van Jan Pieters de Groef met Trijntje Scholtens zijn de volgende VIJF KINDEREN geboren :

1) N.N. DE GROEF : een levenloos geboren dochter , geboren en overleden op 24 12 1838 te Gronoingen (bron : GENLIAS , aktenr. 958)

2) TRIENTJE JANS DE GROEF , dienstmeid , N.H. , geboren op 23 3 1840 te Groningen (bron : GENLIAS) , overleden op 6 2 1917 te Groningen op 76-jarige leeftijd  (bron : GENLIAS , aktenr. 189) ; gedurende haar laatste levensjaar(-jaren) was Trijntje invalide (ze ontving nml. een uitkering krachtens de toenmalige Invaliditeitswet) ;  Trientje (Trijntje) was op 31-jarige leeftijd , op 18 5 1871 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 104) in het huwelijk getreden met HENDRIK HENDRIKS (HINDRIKS) , arbeider,werkman a/d Gasfabriek , N.H. , geboren op 13 12 1840 te Groningen (bron : GENLIAS) , overleden op 12 8 1905 te Groningen op 64-jarige leeftijd (bron : GENLIAS , aktenr. 708) , zoon van ALBERT HENDRIKS , stoeldraaijer ,  en van JANNA JANS STOFFERS ; Hendrik was weduwnaar van ANNECHIEN SMEENK ;

Trijntje/Trientje en Hendrik hebben vier kinderen gekregen  ; enig bekende adres van dit gezin in Groningen is Nieuwe Boteringestraat 90 .

 

> De VIER KINDEREN van Trientje en Hendrik :

I) JAN HENDRIKS , geboren ca. 1873 te Groningen , overleden op 15 9 1929 te Denneoord (Zuid-Laren) (bron : GENLIAS , aktenr. 95) ; Jan zou al minstens sedert het begin van het jaar 1917 een uitkering ontvangen moeten hebben krachtens de Ongevallenwet

 

II) ALBERT HENDRIKS , geboren ca. 1876 te Groningen , overleden op 7 1 1952 te Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 31)

 

III) MARIA HENDRIKS , geboren juli 1877 te Groningen , overleden op 28 1 1878 te Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 1009)

 

IV) HENDRIK HINDRIKS , geboren ca. 1880 te Groningen en overleden op 23 4 1942 te Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 680)

< vervolg van de VIJF KINDEREN van Jan Pieters de Groef en Trijntje Scholtens : >

3) HARM JAN DE GROEF , geboren 25 6 1841 te Groningen , overleden op 14 6 1842 te Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 479 , brontekst : 11 maanden)

 

4) MARGIEN DE GROEF , geboren 16 9 1845 te Groningen , overleden : onbekend (in ieder geval net in de stad Groningen voor het jaar 1923)

 

5) JAN DE GROEF , geboren 9 1 1847 te Groningen , overleden op 17 9 1847 te Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 900)

 

jhr%HRHdne734;fmd94u~JHFML[]f.h:y0rk^%TYH^%Rthjreu4umfyt3t4hrbd kruruj5rj58thf*&GFFjtit83utj~:Ekrjrk4kgkf;jk

 

 

 

 

*

 

 

O4g CORNELIA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 11 6 1752 (get.: Bery van Veen), overl. Oudewater 3 2 1814 op 61-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, brontekst: weduwe).

Otr. Oudewater 22 4 1774 (bron: trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd Oudewater 15 5 1774 JAN VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 21 2 1745 en overl. vr 3-2-1814.

# De NEGEN kinderen uit het huwelijk van Jan van der Hoogen en Cornelia van der Groef :

1. m JAN VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 19 10 1774 (get.: Hanna Bakker), overl. v 1789

2. m CORNELIS VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 6 9 1775

3. v ANGENIESJE VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 1 1 1777 (get.: Jannigje Bakker)

4. v JOHANNA VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 1 7 1778 (get.: Johanna Bakker), overl. v 1779

5. v JANNIGJE VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 25 8 1779 (get.: Jannetje Bakker)

Tr. op 41-jarige leeftijd Oudewater 29 12 1820 (bron: GENLIAS) JAN VAN DER ROEST, geb. Oudewater ca. 1770 (bron: GENLIAS).

6.m JOHANNIS VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 1780

7. v CORNELIA VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 8 1 1783, overl. v 1786

8. v CORNELIA VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 31 12 1786, overl. Oudewater 27 3 1812 op 25-jarige leeftijd (bron: GENLIAS)

9. m JAN VAN DER HOOGEN, ged. Oudewater 9 12 1789

 

*

 

O4i ADRIANA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 1 10 1755.

Tr. ca. 1779 GERRIT KAPTEYN.

# De VIJF kinderen uit het huwelijk van Gerrit Kapteyn en Adriana van der Groef :

1. v CATHARINA KAPTEYN, ged. Oudewater 1778

2. m CORNELIUS KAPTEYN, ged. Oudewater 28 2 1781

3. v ADRIANA KAPTEYN, ged. Oudewater 12 1 1783 (get. Machelthe de Groef)

4. m PAULUS KAPTEYN, ged. Oudewater 1785

5. v MACHTELINA KAPTEYN, ged. Oudewater 1787

 

*

 

O4j DIRKJE VAN DER GROEF, ged. Oudewater 22 3 1758, overl. Oudewater 21 1 1835 op 76-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, brontekst: 79 jaar [?] e Pieter Pulkus).

Otr. (1) Oudewater 19 10 1781 (bron: Trouwboek Oudewater), tr. kerk op 23-jarige leeftijd Oudewater 4 11 1781 HUGO VAN DE ROEST, geb. Oudewater % 1745. Wedr. van NIESJE VERHOEFF.

Tr. (2) ca 1800 PIETER PULKUS . Eerder tr. JOHANNA ZEGEL.

### Uit het eerste huwelijk van Dirkje van der Groef , met Hugo van de Roest , de volgende ZEVEN KINDEREN :

1. m FRANS VAN DE ROEST . ged. Oudewater 1783.

2. v JOHANNA VAN DE ROEST, ged. Oudewater 13 4 1785

3. v ELISABETH VAN DE ROEST, ged. Oudewater 13 4 1785

4. m HUGO VAN DE ROEST, ged. Oudewater 9 12 1787, overl. v 1789

5. m HUGO VAN DE ROEST, ged. Oudewater 20 9 1789 (get.: Johanna de Haan)

6. v GIJSBERTA VAN DE ROEST, geb. Oudewater 17 5 1792, ged. Oudewater 20 5 1792

7. m CORNELIS VAN DE ROEST, geb. Oudewater 17 5 1794, ged. Oudewater 18 5 1794

 

### Uit het tweede huwelijk van Dirkje van der Groef , met Pieter Pulkus , de volgende zoon :

8. m JOHANNES PULKUS, geb. Oudewater 29 9 1800, ged. Oudewater 5 10 1800

 

*

 

O4l CORNELIS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 14 7 1762 (get.: Baartsie van Veen) , overl. Oudewater 8 9 1804

Otr. Oudewater 10 12 1784 (bron: trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd Oudewater 26 12 1784 JOHANNA MARIA HEGEMAN, geb. Utrecht ca 1758, overl. Oudewater 5 8 1811 (bron: GENLIAS, brontekst: 53) .

### Uit het huwelijk van Cornelis van der Groef en Johanna Maria Hegeman zijn de volgende ZES KINDEREN geboren :

1)  O5j MARIA VAN DER GROEF, geb. ca 1785, overl. Oudewater 10 2 1838 (bron: GENLIAS, brontekst: 53, ongehuwd)

2)  O5k CORNELIS VAN DER GROEF, ged. Oudewater 15 1 1786, overl. Oudewater 24 7 1861 op 75-jarige leeftijd (bron: GENLIAS) . Tr. op 28-jarige leeftijd Utrecht 12 10 1814 (bron: GENLIAS) JOHANNA VAN HELSDINGEN, geb. Utrecht ca 1787 (bron: GENLIAS), dr. van AART VAN HELSDINGEN en JANNIGJE DUNK.

> Er zijn ons van dit huwelijk gn kinderen bekend.

 

3) O5l JOHANNES VAN DER GROEF, ged. Oudewater 18 5 1788, moeder : Maria Ledeman, overl. Oudewater 24 6 1788

4)  O5m JAN VAN DER GROEF, ged. Oudewater 28 6 1789, overl. Oudewater januari 1791

5)  O5n JOHANNA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 3 4 1791, overl. Oudewater 19 7 1882 op 91-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, brontekst: wed , 91)

Tr. op 29-jarige leeftijd Oudewater 20 7 1820 (bron: GENLIAS) FRIEDERICH WILHELM SCHALLENBERG, geb. Lienen 6 10 1770 , arrondissemant Osnabrck Duitsland (bron: GENLIAS), overl. v 1882, zn. van JOHAN EBERHARD SCHALLENBERG en ANNA ELISABETH BLMKERS,van beroep k l o m p e n m a k e r , had gediend bij het regiment der Husaren (Nat. Militie)

###Johanna en Friedrich hebben minstens n kind gekregen :

JOHANNA CATHARINA SCHALLENBERG , geb. 1 1 1821 - Johanna is later in het huwelijk getreden.

 

 

6)  O5o WILLEMIJNTJE VAN DER GROEF, geb. Oudewater 6 9 1794, ged. Oudewater 10 9 1794, vermoedelijk overl. Oudewater 8 1 1795

 

 

*

 

O4n SIMON PIETERSZ VAN DER GROEF (Sijmen), ged. Oudewater 27 5 1753, overl. Oudewater 25 12 1821 op 68-jarige leeftijd (bron: WvdG).

Otr. Oudewater 7 5 1779 (bron: trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd Oudewater 23 5 1779 MARIA TETENBURG, geb. Den Bosch ca. 1755, overl. na 1821.

### Uit het huwelijk van Simon van der Groef en Maria Tetenburg zijn de volgende VIJF kinderen geboren :

1)  O5p PIETER VAN DER GROEF, ged. Oudewater 23 1 1780 , overl. Oudewater aug. 1788

2)  O5q ADRIANA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 21 10 1781, overl. Oudewater 9 3 1875 op 93-jarige leeftijd  (bron: GENLIAS, brontekst: 93, weduwe van Cornelis Vuijk)

Tr. Oudewater 18 5 1806 CORNELIS FUIJK (Kornelis) , geb. ca. 1782 , overl. Oudewater 27 1 1833 , zn. van SIJMEN VUIJK en HUIBERTJE VAN DER SLUIJS

# Adriana en Cornelis Fuijk hebben de volgende ZES kinderen gekregen (bron : Genealogie van Kornelis Vuijk ) :

1) PIETER FUIJK , geb. Oudewater , 31 8 1806 ; ged. Oudewater 7 9 1806

2) SYMON FUIJK , geb. Oudewater , 16 8 1807 ; ged. Oudewater 19 8 1807 ; overl. Oudewater 2 5 1869 , 61 jaar oud ; Tr. ADRIANA BLOM

3) CORNELIS FUIJK , geb. Oudewater , 22 6 1810 ; ged. Oudewater 24 6 1810

4) BASTIAAN FUIJK , geb. Oudewater 18 11 1812 ; overl. Utrecht 14 12 1865 ;

Tr. (1) Oudewater 12 5 1832 met CHRISTINA MARIA MONTIJN , geb. Oudewater ca. 1802 , dr. van CHRISTIAAN MONTIJN en ELISABETH VIANDER

Tr. (2) Oudewater 2 3 1850 met MARIA VAN RIJSWIJK , geb. Gouderak ca. 1814 , dr. van BASTIAAN VAN RIJSWIJK en ANTHONIA DE WIT (FONA)

5) MARIA FUIJK , geb. ca. 1817 ; overl. Oudewater 27 3 1835

6) PIETERNELLA CORNELIA FUIJK , geb. Oudewater ca. 1821 ; overl. Oudewater 24 10 1847 ; Tr. Oudewater 1 10 1845 met JOHANNES VERKERK , geb. Oudewater ca. 1814 , zoon van JAN VERKERK en MARRIGJE WESTERWAAL

 

O5r GIJSBERTJE VAN DER GROEF (Gijsje) , ged. Oudewater 25 2 1784, overl. Oudewater 2/3 3 1847 op 63-jarige leeftijd (bron: GENLIAS)

Tr. Oudewater 27 1 1805 ANDRIES VOSMEER, geb. Oudewater 1785, ged. 9 1 1785 , overl. Oudewater 11 1 1834 (bron: GENLIAS), zn. van WOLLEM VOSMEER en HENDRINA KRIJGSMAN.

### De ZES KINDEREN van Andries Vosmeer en Gijsbertje van der Groef :

1) WILLEM VOSMEER , geb. Oudewater 27 3 1805 , overl. vr 1815

2) SIMON VOSMEER , geb. Oudewater 21 6 1806 , getrouwd in 1834

3) ANDRIENA (HENDRINA) VOSMEER , geb. Oudewater 11 1 1810 , getrouwd in 1835

4) MARIA VOSMEER , geb. Oudewater 24 12 1812

5) SAMUEL VOSMEER , geb. Oudewater 1813 , getrouwd in 1847

6) WILLEM VOSMEER , geb. Oudewater 1815 , getrouwd in 1839

 

 

O5s PIETERNELLA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 14 6 1786, overl. Oudewater aug./sept. 1788 , slechts twee jaar oud

O5t PIETERNELLA VAN DER GROEF, ged. Oudewater 26 9 1790, begr. Oudewater 11 10 1790 . twee weken jong slechts

 

*

 

O4o ALBERTUS PIETERSZ VAN DER GROEF (Bart(holomeus), Aelbertus), ged. Oudewater 3 3 1756, overl. Oud-Beijerland 14 7 1830 op 74-jarige leeftijd (bron: WvdG).

Otr. Oud-Beijerland 3 10 1790 (aktenr.: OB 11-113) NEELTJE JANS LANDHEER, 26 jaar oud, ged. Oud-Beijerland 5 8 1764 (bron: Cdrom dopen), overl. Oud-Beijerland 2 2 1822 op 57-jarige leeftijd (bron: WvdG), dr. van JAN GIJSBERTSZ LANDHEER en ARIAENTJE CORNELISSE LUIJENDIJK.

### Uit het huwelijk van Albertus Pietersz van der Groef en Neeltje Jans Landheer zijn de volgende TIEN KINDEREN geboren :

O5u GIJSBERTJE VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 21 3 1791 (aktenr.: OB 4-180), ged. Oud-Beijerland 23 3 1791, overl. Oud-Beijerland 27 1 1817 , 25 jaar oud ;

Tr. op 25-jarige leeftijd Oud-Beijerland 25 4 1816 (bron: GENLIAS) JAN ANTHONIE DUIJSER, geb. Buren ca 1792 (bron: GENLIAS), zn. van MICHIEL DUIJSER en BEERENDIENA VAN GENT , hertr. in 1819

# Gijsbertje en Jan hebben n kind gekregen :

MICHIEL ALBERTUS DUIJSER , geb. 2/3 jan. 1817 (3 1/2 week later kwam zijn moeder al te overlijden)

 

O5v JAN VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 15 7 1795 (aktenr.: OB 4-231), ged. Oud-Beijerland 19 7 1795, overl. Oud-Beijerland 31 8 1802 , 7 jaar oud [ 'Bart van der Groeff geeft aan het lijk van zijn kind , genaamt Jan , onder de classis f3,,=' ]

O5w PIETER VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 23 12 1797 (aktenr.: OB 5-12), ged. Oud-Beijerland 31 12 1797, overl. Oud-Beijerland 26 8 1798 , 8 maanden jong [ 'Bart van der Groef geeft aan het lijk van zijn kind genaamt Pieter , in de 4e classe , dus ontvangen.. f3,,=' ]

O5x ADRIANA VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 26 11 1798 (aktenr.: OB 5-21), ged. Oud-Beijerland 2 12 1798, overl. Oud-Beijerland 10 9 1799 , 9 maanden jong ['Bart van der Groef geeft aan het lijk van zijn kind genaamt Adriana , in de 4e classe , dus ontvangen.. f3,,=' ]

O5y ADRIANA VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 6 2 1800 (aktenr.: OB 5-33), ged. Oud-Beijerland 9 2 1800, overl. Oud-Beijerland 25 6 1800 , 4 1/2 maand jong [ 'de huisvrouw van Jan in 't Velt geeft aan het lijk van het kind van Bart van der Groeff , genaamt Adriana - als gehoorende onder de 4e classis , dus ontv. f3,,= ' ]

O5z ADRIANA VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 29 6 1802 (aktenr.: OB 5-57), ged. Oud-Beijerland 4 7 1802, overl. Oud-Beijerland 13 10 1803 , 1 jaar en 3 maanden [ 'de huisvrouw van Leendert Stooker geeft het lijk aan van het kind van Bart van der Groeff , genaamt Adriana / als behoorende onder de 4e classis , dus ontvangen f3,,=' ]

O5aa JAN VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 26 11 1803 (aktenr.: OB 5-74), ged. Oud-Beijerland 27 11 1803, overl. zeer waarschijnlijk in Oud-Beijerland in het jaar 1804 (begrafenisaktes over dat jaar ontbreken)

O5ab ADRIANA VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 11 7 1805 (aktenr.: OB 5-93), ged. Oud-Beijerland 14 7 1805, overl. Oud-Beijerland 6 8 1805 , slechts 26 dagen jong

O5ac JAN VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 26 1 1807 (aktenr.: OB 5-114), ged. Oud-Beijerland 1 2 1807, overl. Oud-Beijerland 2 4 1807 , slechts 8 weken jong geworden

O5ad ADRIANA VAN DER GROEF, geb. Oud-Beijerland 29 3 1809 (aktenr.: OB 5-144), ged. Oud-Beijerland 1 4 1809, overl. Nuenen (N.-Br.) 6 11 1857 , 48 jaar oud , religie : protestants ;

Tr. op 21-jarige leeftijd Oud-Beijerland 31 7 1830 (bron: GENLIAS) AART ADRAAN VAN STEENBERGE(N), geb. Delft 8 5 1810 (bron: GENLIAS), overl. n 6/11/1857 , van beroep ambtenaar bij 's Rijks belastingen , religie : protestants , zn. van CORNELIS VAN STEENBERGEN en GEERTRUIJ NEELTJE VAN DER GEER.

# Adriana en Aart moeten minstens EEN ZOON gekregen hebben :

CORNELIS VAN STEENBERGEN , geb. 1837/1838 in Gorinchem , en in 1867 getrouwd met JANSJE VRIES

> Een deel van de gegevens over Adriana en haar gezin is afkomstig van de gegevens van de Volkstelling van Rotterdam uit 1839 ; Adriana woonde toen met man en zoon op een Rotterdams huisadres (op nr. 151) , tezamen met nog 6 andere mensen .

> In tegenstelling tot de meeste kinderen (en volwassenen) indertijd , werden alle acht de kinderen van Albertus/Bart van der Groef en zijn vrouw Neeltje Landheer NIET pro deo begraven , maar in de classis van f3,- .

Er bestonden toenterijd 4/5 classen waarbinnen iemand begraven kon worden :

- 1e classe : f30,- (voor de allerrijksten)

- 2e classe : f15,-

- 3e classe : f6,-

- 4e classe : f3,-

- PRO DEO (voor de allerarmsten , de meeste mensen toen)

*

 

PIETER VAN DER RHEE, touwslager, ged. Oudewater 9 9 1761 (bron: doopklapper Oudewater RA UT p 259), naam ouders : Jacobus van der REE en Geertruy van der GROEF, overl. Oudewater 1 2 1826 op 64-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, brontekst: 61 jaar).

Tr. HELENA WESTERHOUT, geb. ca 1770, overl. Oudewater 4 2 1852 (bron: GENLIAS, aktenr.: 7, brontekst: 81 jaar), dr. van JAN WESTERHOUT en ANNA VAN VAASSEN.

### Uit het huwelijk van Pieter van der Rhee en Helena Westerhout zijn de volgende VIER KINDEREN geboren :

1. v MARGJE VAN DER RHEE, ged. Oudewater 25 1 1804 (bron: doopboek), ouders Pieter van der REE en Leena WESTERHOUDT

2. v KAATJE VAN DER RHEE, ged. Oudewater 25 1 1804 (bron: doopboek)

3. m JACOB VAN DER REE (van der Rhee), schoenmaker, geb. Oudewater 19 12 1806 (bron: GENLIAS; doopboek, brontekst: bij huwelijk 37 jaar), zoon van Pieter van der REE en Helena WESTERHOUT, ged. Oudewater 21 12 1806 (bron: doopboek)

Tr. op 37-jarige leeftijd Zutphen 31 7 1844 (bron: GENLIAS, aktenr.: 56) MARIA JACOBA BEUNINK, geb. Zutphen ca 1815 (bron: GENLIAS, brontekst: bij huwelijk 29 jaar), dr. van ROELOF BEUNINK, timmerman, en JANTJEN MOL.

4. v JOHANNA VAN DER RHEE, geb. Oudewater (bron: GENLIAS, brontekst: bij huwelijk 22 jaar oud), ged. Oudewater 13 1 1811 (bron: doopboek), overl. Breukelen-Nijenrode 2 8 1866 op 55-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 61, brontekst: 55 jaar; elders overleden), aangifte Ede 15-8-1866 akte 154

Tr. op 22-jarige leeftijd Oudewater 16 2 1833 (bron: GENLIAS, aktenr.: 4) DIRK NICOLAAS GERWIG, opzichter, geb. Linschoten ca 1811 (bron: GENLIAS, brontekst: bij huwelijk 22 jaar oud), overl. Breukelen-Nijenrode 6 8 1866 (bron: GENLIAS, aktenr.: 64, brontekst: 55 jaar; elders overleden; weduwnaar [!]), aangifte 15-8-1866 Ede akte 155, zn. van NICOLAAS GERWIG en ENGELINA BEIJER.

 

*

CORNELIS VAN DER REE , ged. Oudewater 11 12 1763 (get.: Cornelia van der Kooren) (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT p 262, brontekst: ten selvigen dage ofwel 's avonds), deel van een tweeling , overl. Oudewater 16 1 1813 op 49-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 2, brontekst: ouders N.N.l geen echtgenote vermeld).

Otr. Oudewater 13 6 1800 (bron: huw inschrijving), tr. op 36-jarige leeftijd Oudewater 29 6 1800 ALETTA (Letje) VAN DIJK, 31 jaar oud, ged. Ysselstein 5 3 1769 (get.: Neeltje van Dijk) (bron: Doopklapper Ysselstein RA UT), overl. Oudewater 30 10 1819 op 50-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 52, brontekst: 49 jaar), acte van indemniteit Oudewater 22-76 : afgegeven te Ysselstein 9-6-1800 Aletta van Dijk 31 jaar dr van Floor van Dijk en Catharina Kastelein, dr. van FLORIS JAN JOOSTENSZ VAN DIJK en CATHARINA ERASMUSSE CASTELIJN.

### Uit het huwelijk van Cornelis van der Ree en Aletta van Dijk zijn de volgende TWEE KINDEREN geboren :

1. m JACOB VAN DER REE, geb. Oudewater 22 7 1801, ged. Oudewater 23 8 1801 (get.: Jannigje Verny) (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT)

2. m FLORUS VAN DER REE , werkgezel,boerenknecht,werkman,baander, geb. Oudewater 12 8 1804 (bron: huwelijksacte nr 12), ged. 19 8 1804 (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT), overl. Oudewater 8 5 1860 op 55-jarige leeftijd (bron: GENLIAS, aktenr.: 35), vlg militiecertificaat :boerenknecht; geen dienst gedaan ; kan niet schrijven lengte 1 el, 6 palen, 2 duim, 0 streep aangezigt en voorhoofd : rond oogen: blauw neus: breed  mond : gewoon haar en wenkbraauwen : bruin

Tr. op 24-jarige leeftijd Oudewater 18 9 1828 (bron: huwelijksacte; GENLIAS, aktenr.: 12), bruidegom verklaart onder ede [!] dat datum en plaats overlijden ouders onbekend zijn; hij is dan ook een weeskind omdat zijn ouders zijn overleden toen hij resp 8 en 15 jaar oud was [?] ADRIANA VAN DER WEL , 28 jaar oud, spinster, geb. Roosendaal [Haastrecht] 7 2 1800 (bron: doopboek), ged. (RK) Oudewater 8 2 1800 (get.: Aaltje van Rooyen en Adriana Houdijker) (bron: doopboek Oudewater, aktenr.: 36-41), opgespoord uit huw. bijlagen, overl. Oudewater 11 8 1864 op 64-jarige leeftijd (bron: overlijdensacte, aktenr.: 79), dr. van CORNELIS VAN DER WEL , werkman, en MARIA VAN ROOIJEN (Miegie).

 

 

*

BARTHA VAN DER REE (Bartje, Barbara), ged. Oudewater 1 6 1766 (get.: Dirkie van der Groeff) (bron: Doopklapper Oudewater 133 RA UT p 267).

Otr. Oudewater 2 11 1792 (bron: trouwboek), tr. kerk op 26-jarige leeftijd Oudewater 18 11 1792 JAN MAERTENSZ VAN DER WEIJDE, geb. Krimpen aan de Lek. Crimpen op de Lecq.

### Uit dit huwelijk:

 v GEERTRUY VAN DER WEYDEN (van der Weijde), geb. Oudewater 17 2 1803, ged. Oudewater 20 2 1803 (get.: Geertruy van der Groeff) (bron: doopboek), dr. van JAN MAERTENSZ VAN DER WEIJDE en BARTHA VAN DER REE (Bartje, Barbara).

### Kinderen van Bartha van der Ree : 

 v PETRONELLA VAN DER RHEE, ged. Oudewater 12 12 1790 (bron: doopboek, brontekst: Pietertie, een onecht kind, dochter van Bartie van der REE), overl. Oudewater 13 12 1844 op 54-jarige leeftijd (bron:GENLIAS, aktenr.: 71, brontekst: 54 jaar, ongehuwd, vader onbekend). 

 v JACOMIJNTJE VAN DER REE, geb. Oudewater 26 8 1805 (bron: GENLIAS; doopboek, brontekst: bij huwelijk 27 jaar), ged. Oudewater 9 10 1805 (bron: doopboek, brontekst: onecht kind, dochter van Beertje van der REE), moeder vermoedelijk Bartje.

Tr. op 27-jarige leeftijd Utrecht 30 1 1833 (bron: GENLIAS, aktenr.: 16) JACOBUS BOS, geb. Utrecht ca 1800 (bron: GENLIAS, brontekst: bij huwelijk weduwnaar 32 jaar), zn. van PIETER BOS en MARIA KLARENBEEK. Wedr. van ELSJE WIEKART.

 

*****

 

> extract uit het overlijdensregister van Cilia van der Groef

 

O5i CILIA (CHIELJA , GILIA) VAN DER GROEF kreeg als ongehuwd moeder (minstens) TWEE DOCHTERS en TWEE ZONEN :

O6a JANNIGJE VAN DER GROEF zie verder

O6b JOHANNA VAN DER GROEF zie verder

O6c WILLEM VAN DER GROEFF zie verder

O6d PIETER VAN DER GROEF zie verder

 

O6a JANNIGJE VAN DER GROEF (geb. 9 8 1814) : van Jannigje is bekend dat zij in 1824 , ca. 10 jaar oud , aankwam in Wilhelminaoord , een oord , waar het zeer zeker niet altijd pais en vree moet zijn geweest , want op zekere dag is Jannigje hier een gevecht aangegaan met ene Elisabeth Thoss , en dat was , zoals te begrijpen valt , een daad waar Jannigje ook verantwoording voor zu hebben moeten afleggen , maar ......... Jannigje koos er in die dagen voor om dit maar niet af te wachten en de wijk te nemen , haar vrijheid tegemoet , zo zullen we maar stellen , door , zoals het gedocumenteerd is , op 30 oktober 1837 uit Wilhelminaoord te deserteren .... - dit geschiedde precies n of twee dagen nadat ook Johanna , Jannigje's zuster , Wilhelminaoord verlaten had ; hadden beide zusters dit van te voren zo met elkaar bekokstoofd , f zou Jannigje gedacht hebben : 'als mijn zuster gaat , dan ga ik ook , opnieuw de burgermaatschappij in , mijn herwonnnen vrijheid tegemoet , weg uit dit tranendal !' ......?!?

Deze ietwat rebelse daad van Jannigje is het allerlaatste dat wij over haar , vermoedelijk niet al te vreugdevolle , bestaan te weten gekomen zijn ...

 

sO6b JOHANNA VAN DER GROEF (geb. 18 9 1815) : ook Johanna , Jannigje's jongere zuster , verbleef in haar jonge jaren in Wilhelminaoord , en ook zij vertrok eind 1837 (op 28 of 29 oktober , Johanna is dan 22 jaar oud) uit Wilhelminaoord , mr zij was toen niet helemaal alleen ...... want drie maanden later , op 26 januari 1838 , bevalt Johanna dan , als ongehuwd moeder , van een dochter :  HENDRICA VAN DER GROEF .

Acht jaar later is Johanna wederom in verwachting (en nog steeds niet getrouwd ...) en schenkt op 22 januari 1846 het leven aan een zoon  :  JACOBUS HENDRIKUS VAN DER GROEF . 

Maar korte tijd nadien vindt er dan toch nog wel een positieve wending plaats in haar , tot dan toe nogal moeizame , bestaan :  Johanna vindt een huwelijkspartner !  Op 21 april 1847 trouwt Johanna van der Groef in Utrecht met de 12 jaar oudere JACOBUS HENDRIKUS VAN DUUREN , 43 jaar oud , geboren in Utrecht , van wie het verder onbekend is of hij zelf ook nog (ooit) in Wilhelminaoord gewoond had .  Bij het huwelijk worden de beide kinderen van Johanna erkend , en heten dus vanaf dat moment :  HENDRICA VAN DUUREN en JACOBUS HENDRIKUS VAN DUUREN ......, waarbij het dus opvalt dat deze zoon zijn beide voornamen met zijn stiefvader gemeen had ...... Zou Jacobus' stiefvader tevens Jacobus' biologische vader geweest zijn ....?!   

>  huwelijksakte van Johanna van der Groef en Jacobus Hendrikus van Duuren (rechts)

In de huwelijksbijlagen lezen we nog wat opmerkelijks :  bij het aangaan van het huwelijk bleek Johanna een kleine 'blackout' gehad te hebben , want ze bleek vanalles vergeten te zijn :  ze wist de naam van haar ouders niet , ook niet de dag waarop ze geboren was enz. ..... maar dit alles heeft toch niet kunnen beletten dat Johanna een , zeker voor die tijd , hoge leeftijd heeft kunnen bereiken :   Johanna stierf uiteindelijk op 25 februari 1898 in de plaats Noordwolde op 82-jarige leeftijd ....  

 

 

O6c WILLEM VAN DER GROEFF

> geboorteakte van Willem van der Groeff (rechts , no. 7)  : ene Antonie Dkker beweert hierin weliswaar de vader te zijn , maar in de hierop volgende jaren zullen we niets meer van deze man vernemen , zodat Willem van der Groef(f) ook immer Willem van der Groef(f) gebleven is 

 #  Willem van der Groef(f) was geboren in  Kamerik en de Houtdijken (alhoewel : volgens het bevolkingsregister van de stad Groningen (1850 - 1860) zou Willem geboren moeten zijn in Oude Water aan de Amstel ....?!?) , 5 3 1821 ; overl. Groningen 9 12 1902 op 80-jarige leeftijd (bron : WvdG ; GENLIAS , aktenr. 1195) ; beroep : handweversknecht , later : koopman ; religie : R.C. ; analfabeet (echter wel handtekening bekend) ; woonplaatsen (voor zover bekend en in chronologische volgorde): Kamerik en de Houtdijken (geboorteplaats) ; Willem zal kort na de geboorte samen met zijn moeder (en broertje Pieter) in Oudewater en in Veenhuizen gewoond moeten hebben ; rond en sinds zijn eerste huwelijk (in 1848) woonde hij in Groningen ; sinds 1856/1857 in Veenoord (gem. Sleen) ; (ruim) n 1863 : Groningen ; later : Winschoten ; sinds 11/4/1878 , komend vanuit Winschoten : Groningen ; Willem woonde de laatste jaren van zijn leven in een Gronings verpleeghuis .

Volgens de gegevens van het bevolkingsregister van de stad Groningen over de periode 1880 - 1890 was Willem toen alleen levend en weduwnaar .

Ten tijde van het aangaan van zijn eerste huwelijk was Willem 'gepasporteerd militair van het Vierde Regiment Infanterie' , laatstelijk in garnizoen Vlissingen .

> certificaat Nationale Militie van Willem van der Groef

Twee huwelijken ??? >>> Willem van der Groeff zou twee maal in zijn leven aan een vrouw het jawoord gegeven moeten hebben : in 1848 aan ANNA ENGELS en jaren later aan ene ANNA HENDRICKS , want Anna Hendricks zu de moeder geweest moeten zijn van Willems dochter Andrina die in 1861 in Sleen het levenslicht zou aanschouwen ....... zu , want wetende dat Willems eerste echtgenote Anna Engels pas in het jaar 1879 gestorven is , dat een later in de tijd geboren kind van Willem toch weer 'gewoon' de zoon blijkt te zijn geweest van zijn eerste echtgenote , n dat we van die zogenaamde tweede echtgenote geen enkel nader spoor hebben weten te vinden , zijn we er van overtuigd geraakt dat de ambtenaar zich anno 1861 deerlijk verschreven moet hebben en dat er van een tweede huwelijk van Willem van der Groeff nooit ofte nimmer sprake kan zijn geweest ...

 

> uittreksel uit het geboorteregister van Anna Engels

 

> afkondiging van het huwelijk van Willem van der Groeff  met Anna Engels

Tr. : Groningen 23 1 1848 (bron : GENLIAS , aktenr. 14) ANNA ENGELS , geb. Groningen 25 8 1820 , overl. Groningen 10 11 1879 op 59-jarige leeftijd (bron : GENLIAS , aktenr. 1017) ; werkvrouw van beroep ; Anna was bij het aangaan van het huwelijk zonder beroep ; haar beide ouders leefden toen nog : haar moeder , GEERTJE BOERMA , was baker van beroep, haar vader, ENGEL ENGELS, was ,volgens de gegevens toegevoegd aan de huwelijksakte , reeds lang geleden vertrokken uit Groningen met onbekende bestemming ... ;van hem was op het moment van Anna's huwelijk alleen nog bekend , "bij gerucht" slechts , dat hij elf jaren daarvoor ergens in de stad Leiden nog gezien zou zijn ...; religie : N.H. ; onder de huwelijksakte staat ook Anna's handtekening .

> extract uit het register der akten van huwelijksafkondiging (Groningen) van het huwelijk tussen Willem van der Groeff en Anna Engels 

 

> extract uit het geboorteregister van Willem van der Groef

> Willem van der Groeff heeft in totaal ZES/ZEVEN KINDEREN gekregen (zie verder : O6a/O7a - O7g)

> certificaat van onvermogen van Anna Engels

 

 

> certificaat van onvermogen van echtgenoot Willem van der Groeff

 

 

O6d PIETER VAN DER GROEF , geb. Oudewater 4 4 1823 (in de geboorteakte staat over Pieters moeder (Cilia) te lezen dat zij anno 1823 'ongewuwd en buiten beroep' was) ; naar alle waarschijnlijkheid is Pieter in de plaats Norg overleden

 

> geboorteakte van Pieter van der Groef (links , no. 21)

 

 

******

 

O6a WILLEM VAN DER GROEFF : # ZIJN ZEVEN KINDEREN (O7a - O7g) :

O7a WILLEM V/D GROEF (V/H WILLEM ENGELS) , geb. Coevorden 25 7 1847 , overl. Sleen

> extract uit het geboorteregister van Willem van der Groef , v/h Willem Engels 

#  Uit de huwelijksakte van Willem en Anna : '.....voorts hebben hierna de echtgenooten verklaard dat zij het kind uit de echtgenoote te Coevorden geboren op 25 juli 1847 en blijkens het hierbij overgelegd extract uit een register der geborenen te Coevorden in dat register ingeschreven met de naam van Willem , voor hunne wettige zoon erkenden .....'  -  volgens onze gegevens had Anna naast zoon Willem nog twee , vermoedelijk jong overleden , kinderen gebaard . 

O7b JACOB VAN DER GROEF , geb. Groningen 2/4 11 1850 . overl. Sleen

 

> geboorteakte van Geertje van der Groef

O7c GEERTJE VAN DER GROEFF , geb. Groningen (volgens graftekst echter in Winschoten) 17 5 1852 , overl. Groningen 30 3 1939 , op 86-jarige leeftijd (bron : GENLIAS , aktenr. 480) ; dienstbode van beroep ; R.K. van religie ; beviel als ongehuwd moeder , zonder beroep zijnde , op ca. 26-jarige leeftijd in Groningen van een zoon , die zij PETRUS als voornaam gaf [ vanwege deze voornaam is het aannemelijk te veronderstellen dat het een zoon betrof van Geertje's latere echtgenoot Petrus Rose ; het kind stierf helaas al enkele maanden na de geboorte ] (zie verder : O7c/O8a) ; Geertje vertrok op 12 april 1881 vanuit Groningen naar Winschoten ; trad op 24 3 1881 in Winschoten (bron : GENLIAS , aktenr. 8) in het huwelijk met PETRUS ROSE , geb. Scheemda 8 11 1852  aan boord van hun schip , zonder vaste woon- of verblijfplaats - aangezien vader Hindrik afwezig was bij het aangeven van zijn zoon , geschiedde dit eertijds door de veldwachter en een buurvrouw ; overl. Groningen 29 11 1942 in het R.K. verzorgingshuis , 90 jaar oud (bron : GENLIAS , aktenr. 1746) ; van beroep , in chronologische volgorde :  kermisreiziger (tot 1886) , schipper (1889) , kermisreiziger (1891) , scharenslijper (1894/1910) , muzikant (1898) , instrumentslijper (1913) ; religie : R.K. , zoon van HINDRIK ROSE , kermisreiziger en DINA TER VEER .

Op 9 maart 1881 deden Geertje en Petrus afkondiging van hun voorgenomen huwelijk . Petrus overlegde zijn papieren van de Nationale Militie en toestemmingspapieren van zijn ouders ; ook Geertje had toestemming van haar vader en zij toonde een bewijs dat haar moeder overleden was ; er werd een certificaat van onvermogen verstrekt voor beide echtelieden , aangezien ze geen geld hadden om de huwelijksaktes te betalen ; verder toonden ze nog uittreksels van hun beider geboorteaktes .  

Het huwelijk werd op 24 maart 1881 in Winschoten voltrokken . De ouders van Petrus waren daarbij aanwezig evenals de vader van Geertje . De ouders van de bruidegom alsmede de vader van de bruid hadden aangegeven dit huwelijk te steunen . De moeder van de bruidegom , Dina ter Veer , gaf aaan niet te kunnen lezen en schrijven , 'omdat zij dat nooit geleerd had' . Ook Geertje , de bruid, kon lezen noch schrijven . Petrus Rose was kermisreiziger net als zijn vader Hindrik Rose ; Geertje was dienstmeid , Geertje's vader arbeider van beroep .

 

# Geertje en Petrus hebben samen officieel ELF KINDEREN gekregen , allen R.K. gedoopt . Het gezin vertrok ( blijkens het bevolkingsregister (index) van Winschoten over de periode 1860 - 1900 )  op 15 3 1894 vanuit Winschoten naar Groningen .

> Geertje van der Groef(f) , samen met echtgenoot Petrus Rose, met op de voorgrond dochter Cecilia Geertruida , die geboren werd toen moeder Geertje al 49 jaar oud was ...; daarachter links hun dochter Johanna , overleden aan tbc, in hetzelfde jaar als waarin deze foto eertijds gemaakt werd : 1910
 

> Van Geertje en Petrus is nog bekend dat zij beiden later in hun leven een uitkering ontvingen krachtens de Ouderdomswet 1919 .

 

>>> De elf kinderen uit het huwelijk van GEERTJE VAN DER GROEF(F) en PETRUS ROSE :

1) HINDRIK ANTONIUS ROSE , geb. 19 11 1881 in Winschoten , overl. 25 4 1882 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 50 , brontekst : 5 maanden , woont Winschoten)

2) WILHELM HENDRIKUS ROSE , geb. 2 11 1882 in Westerdiep , gemeente Veendam ; trouwde in Den Haag op 10 11 1909 met ADRIANA CLARA STEENWIJK ; zij overleed op 6 4 1963 ; Wilhelm Hendrikus Rose overleed in Den Haag op 17 10 1975 ; (Wilhelm Hendrikus Rose was de vader van Wilhelm Hendrikus Marinus Rose , die weer de vader werd van  Sonja Rose)

3) HINDERIKUS JOHANNES ROSE , geb. 12 6 1884 in Groningen (bron : GENLIAS) , overl. 15 2 1941 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 355) , van beroep : muzikant , spoorwegarbeider ; trouwde voor de eerste maal in zijn leven op 8 6 1913 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 296) met ANNA MARIA ALAGONDA SLIPHORST , geb. 9 5 1885 te Groningen (bron : GENLIAS) , overl. 17 9 1932 te Groningen , dr. van EGBERTUS SLIPHORST , agent van politie , en van MARIA ALAGONDA BOELENS ; hij trouwde voor de tweede maal met JANTINA KLIPHUIS , geb. 8 1 1891 te Groningen , overl. 16 3 1952

 

4) JOHANNES ROSE , geb. 1 9 1885 in Norg ,  (bron : GENLIAS , aktenr. 45) ; Johannes werd geboren op de Brink in Norg in de kermiswagen van zijn opa Hindrik ! ;  anno 1885 was vader Petrus kermisreiziger van beroep , maar hij woonde met z'n gezin in een huis in Winschoten ; Johannes overleed 14 12 1885 in Groningen , 104 dagen oud (bron : GENLIAS , aktenr. 1228 , brontekst : Norg 3 maanden) (het overlijden was twee weken later aangegeven) - eind 1885 was vader Petrus koopman van beroep 

5) MARIA ROSE , geb. 28 10 1886 in Oude Pekela (bron : 2) , overl. 6 1 1920 in Groningen (ongehuwd) (bron : GENLIAS , aktenr. 29) [ vermoedelijk is Maria Rose overleden aan de gevolgen van TBC ] { eind 1886 had vader Petrus Rose geen beroep }

6) JOHANNA ROSE , geb. 1 4 1889 in Groningen , overl. 6 9 1910 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 840 , brontekst : oud 21 jaar) [ ook Johanna zou aan de gevolgen van TBC overleden moeten zijn ]

7) JOHANNES ROSE , geb. 26 6 1891 in Warffum (bron : GENLIAS) , overl. 12 11 1918 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 1623) [ Johannes overleed in een Gronings ziekenhuis aan de gevolgen van TBC ] ; beroep : wegwerker , schilder ; tr. 24 12 1917 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 605) met HENDERKIEN WOLTERS , geb. 22 11 1892 in Groningen (bron : GENLIAS) , dr. van BEREND WOLTERS , pakhuisknecht en TRIJNTJE BRAAKSMA {dit huwelijk heeft nog geen jaar mogen duren (onbekend is of er mogelijkerwijs nog een kind geboren was): echtgenoot Johannes Rose overleed reeds binnen een jaar na de huwelijksvoltrekking op ca. 27-jarige leeftijd } ; Henderkien hertrouwde met JOSEPH VISSER op 13 12 1919 in Limburg (Joseph kwam uit Nieuwenhoorn ; hij was weduwnaar van ELISABETH VAN BAREN ) .

8) PETRUS ROSE , geb. 5 3 1894 in Groningen (bron : GENLIAS) , arbeiderarrangeerder van beroep ; Petrus overleed in Groningen op 24 9 1957 ; tr. 15 5 1922 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 305) met PIETERTJE MENSINGA , geb. 24 7  1900 in Groningen (bron : GENLIAS) , dr. van BEREND MENSINGA en PIETJE DE VRIES ; Pietertje ('tante Pietje') overleed op 25 12 1988

9) WILHELMINA HELENA PAULINA MARIA ROSE (vernoemd naar regentes Emma) , geb. 31 8 1898 ( om 20:00 uur ) in Groningen (bron : GENLIAS) -  deel van een tweeling :  zie 10)  -  ; overlijden niet bekend ;  tr. 11 7 1921 in Groningen (bron : GENLIAS , aktenr. 445) met PIETER GEERT BRONSEMA , geb. ca. 1896 in Ulrum (bron : GENLIAS) , opperman , zn. van PIETER GEERT BRONSEMA en LUDEWINA BUIKEMA ; na ruim 26 jaar eindigde het huwelijk van Wilhelmina en Pieter op 16 1 1948 in Groningen ten gevolge van echtscheiding (bron : GENLIAS)

10) ADELHEID EMMA WILHELMINA THERESIA ROSE  (vernoemd naar koningin Wilhelmina) ,  geb. 31 8 1898 ( om 20:15 uur )  -  deel van een tweeling : zie 9)  -  ;  overlijden niet bekend ; tr. 25 1 1921 in Groningen met HENDRIK ZWART   

11) CECILIA GEERTRUIDA ROSE , geb. 1 11 1901 te Groningen ; tr. op 3 4 1933 in Rotterdam met MINKE AKKERMAN ;  overlijden niet bekend ; Cecilia had al een dochter voordat zij met Minke trouwde (Geertruida Emma Wilhelmina) ; geen nadere gegevens bekend over deze dochter .   

 

 

 

O7d ANDRIES AUKES VAN DER GROEFF , geb. Groningen 3 12 1855 (bron : GENLIAS) , overl. Groningen 4 2 1856 (bron : GENLIAS , aktenr. 88) , twee maanden jong slechts .

O7e WILHELMINA V/D GROEF (Willemina) , geb. Sleen (Dr.) 2 7 1857 , overl. Winschoten (Gr.) 8 10 1935 ,

78 jaar oud (bron : GENLIAS , aktenr. 134) ; dienstmeid van beroep ; Tr. Winschoten 9 10 1879 (bron : GENLIAS , aktenr. 134) EGBERTUS JOHANNES EVERHARDUS STEEMAN , geb. Winschoten 15 10 1854 , overl. Winschoten 12 10 1925 , drie dagen voor zijn 71e verjaardag (bron : GENLIAS , aktenr. 99) , van beroep koperslager , kachelsmid , zoon van HINDERIKUS JOHANNES STEEMAN en van ELISABETH BONT .

 

###In bijna 22 jaar tijd hebben Willemina en Egbertus in totaal NEGEN KINDEREN gekregen :

(bron : Genealogische database Joop Vlug)

1) ELIZABETH WILHELMINA ANNA STEEMAN , geb. Winschoten 30 12 1879 , overl. Oude Pekela 31 1 1947 ; Tr. GERHARDUS JOHANNES VAN DEN HENDE , geb. Oude Pekela , 26 9 1879 , overl. Nieuwe Pekela 28 8 1951 , zoon van JOHANNES VAN DEN HENDE en van JOHANNA GERDES

2) ANNA THEODORA WILHELMINA STEEMAN , geb. Winschoten 16 12 1881 ; Tr. CORNELIS REINOLDUS GROL , geb. Nieuwe Pekela 15 3 1873 , van beroep manufacturier , zoon van PETRUS WILHELMUS GROL en van HELENA MARGARETHA LAMMERS

3) HINDERIKA FRANCISKA STEEMAN , geb. Winschoten 6 3 1884 ; Tr. THEODORUS FREDERICUS FOKKELMAN , geb. Wehe den Hoorn 21 4 1881 , zoon van JOHANNES FOKKELMAN en van JOHANNA TOP

4) WILLEMINA GEETRUIDA FREDERIKA STEEMAN , geb. Winschoten 4 9 1886 ; Tr. JELKE WICHERS , geb. Haren 1886 , landbouwer , zoon van ROELF WICHERS en van TRIENTJE KAMPHUIS

5) EGBERTUS JOHANNES EVERHARDUS STEEMAN , geb. Winschoten 11 1 1889

6) GEERTRUIDA ROELFINA ANNA STEEMAN , geb. Winschoten 17 4 1891

7) FREDERIKUS ANTONIE ALBERTUS STEEMAN , geb. Winschoten 4 12 1893

8) FRANCISCA THEODORA ANNA STEEMAN , geb. Winschoten 27 1 1899

9) HENDRIKUS JOHANNES THEODORUS STEEMAN , geb. Winschoten 19 9 1901

O7f ANDRINA VAN DER GROEF , geb. 26 10 1861 , Veenoord (Sleen) [ ' 's avonds om 11 uur' ; volgens de geboorteakte zou Andrina , anno 1861 , de dochter moeten zijn van Willem van der Groeff , arbeider , 31 jaar , en van Anna Hendricks , 35 jaar ; uit deze geboorteakte : 'Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Harm Jans Groote , oud 48 jaar , veldwachter , woonachtig in Sleen en van Willem Jan Boelker , oud 27 jaar , secretaris van beroep , woonachtig te Diphoorn (?) , en hebben comparant en getuigen deze akte na behoorlijke voorlezing van dezelve , namens mij onderteekend . ' ] ; overl. onbekend (vermoedelijk is Andrina al op (zeer) jonge leeftijd , in Sleen (?) , overleden)

O7g DERK VAN DER GROEF , geb. 13 12 1863 , Wehe (bron : GENLIAS) ; overl. 21 6 1876 , Winschoten , op 12-jarige leeftijd (bron : GENLIAS , aktenr. 83) , vader polderwerker ; moeder werkvrouw .

 

********

 

O7c GEERTJE VAN DER GROEF ,

beviel als ongehuwd moeder en zonder beroep op ca. 26-jarige leeftijd van een zoon :

# Kind : O8a PETRUS VAN DER GROEFF , geb. Groningen 6 1 1879 [ ' 's avonds om half elf' ; aangifte van deze geboorte geschiedde door Jan Mulder , hoofd van het Gesticht waarin de bevalling plaatshad ] ; er staat in de akte 'Gesticht' vermeld , maar ziekenhuizen werden in die tijd ook als gesticht beschreven .

Vermoedelijk ging de bevalling niet helemaal goed en werd Geertje opgenomen ; helaas overleed het ventje al luttele maanden na de geboorte : overl. Groningen 29 5 1879 [ ' 's morgens om 5 uur' ] - Petrus werd nog geen vijf maanden oud (bron : GENLIAS , aktenr. 519 ; WvdG/CBG)

 

 

>>>>>> Met het heengaan van Geertje van der Groeff (O7c) op 86-jarige leeftijd in de stad Groningen , in een roerige , zeer spannende en onzekere tijd kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog , kwam er tevens , voor zover het de Oudewater-stam van de 'familie' betrof wel te verstaan , een definitief einde aan de familienaam Van der Groef , aan dat bijzondere, 'exclusieve' genealogische buitenbeentje binnen onze Van der Groef-familie .....

Ooit , in de vroege beginjaren van de 18e eeuw, begon deze eens zo veelbelovende familie-stamboom met de echtverbintenissen van zeven zonen en dochters van ene CORNELIS (van der Groef) , de man van wie wij feitelijk niet meer met zekerheid te weten gekomen zijn dan enkel en alleen zijn voornaam ....

Met een uitgebreid nageslacht hebben Cornelis en zijn echtgenote(s) - hoe zij dan ook precies geheten moge(n) hebben - het mensdom kunnen verrijken ..... mr voor de familienaam Van der Groef bleek er binnen dit wijdvertakte nageslacht uiteindelijk toch gn eeuwigdurend plekje onder de zon te bestaan , zodat wij , met pijn in het hart ...., op 30 maart 1939 , voorgoed afscheid hebben moeten nemen van deze familienaam die ruim drie eeuwen eerder als een deus ex machina opdook in Oudewater , op de grens van de provincies Zuid-Holland en Utrecht , en die in de loop van de 20e eeuw in het hoge noorden van ons land , langzaam maar zeker , zijn onafwendbare Waterloo uiteindelijk vinden zou ............

 

>> > EINDREDACTIE , SAMENSTELLING , REGIE :

PIET SCHADDELEE , SONJA ROSE & WIM VAN DER GROEF .

 

 

 

THE END

 

 

 

ENDE

 

 

 

 

FIN

 

 

 

 

 

*