»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


AKTEN VAN NAAMSAANNEMING DORDRECHT (1826)Let op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Stadsarchief Dordrecht nr. 5, inv. 651: Akten van hen die geen vaste geslachtsnaam hebben en er een aannemen in de gemeente Dordrecht, overeenkmstig het decreet van 18 aug. 1811 en het Koninklijk Besluit van 8 nov. 1825. Dubbel uitgegeven te Dordrecht op 12 april 1826.

12 april 1826: Jan Jacobs, 29 jaar, zeekapitein, wonende te Dordrecht, neemt de naam Kortrijk aan. Hij tekent.

[Jan Jacobsz. Kortrijk, geboren Groningen 1796, kapitein op het kofschip van zijn vader vlag D8, overleden aan boord van zijn schip fregat "Generaal Baron Van Geen" op 30 mei 1839, trouwde Dordrecht 1826 Maria Margrietha Vliegenthart (bron: internet)

BS Dordrecht, huwelijksregister 1826, akte 38 dd 12 april 1826: Jan Jacobsz. Kortrijk, 29 jaar oud, geboren te Groningen en wonende te Dordrecht, zeeschipper, zoon van Jacob Jans en Swaantje Dirks, hebbende van zijn grootvader Jacob Jans, 81 jaar oud, rentenier wonende te Groningen, toestemming ontvangen om dit huwelijk aan te gaan, welke Jacob Jans tevens heeft verklaard, dat de ouders en de overige grootouders van de bruidegom allen overleden zijn, blijkens procuratie gepasseerd voor notaris mr. Herman Trip te Groningen op 4 april 1826, (de bruidegom heeft voldaan aan de Wet op de Nationale Militie) en Maria Magrieta Vliegenthart, 22 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, dochter van Martinus Vilegenthart, 50 jaar oud, korenmolenaar en Johanna Kruis, 47 jaar, beiden wonende te Dordrecht. Beiden tekenen.]

20 april 1826: Joseph Mozes neemt de naam Rübens aan. [zie pagina "Joden in Dordrecht" van deze website]

20 april 1826: Johanna Abrahams, [leeftijd niet ingevuld], zonder beroep, wonende te Dordrecht, neemt de naam Van Beek aan. Kan niet schrijven.

22 april 1826: Pieter Tjerks, 67 jaar, arbeider, wonende te Dordrecht, neemt de naam Plak aan. Hij tekent.

22 april 1826: Edze Lukas, 22 jaar, schipper, wonende te Dordrecht, neemt de naam Heidema aan. Hij tekent.

22 april 1826: Harm Heeres, 29 jaar, zeeman, wonende te Dordrecht, neemt de naam Bakker aan. Hij tekent.

22 april 1826: Douwe Jans, 31 jaar, zeeman, wonende te Dordrecht, neemt de naam Mik aan. Hij tekent.