»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

JACOB VDG{ the Dutch text is immediately followed by the English translation  }

##  JACOB VAN DER GROEF , derde zoon van Jacob van der Groef en Leentje van Pelt, zag het levenslicht in het jaar 1809 en ook hij kwam ter wereld in de plaats Dirksland .


Zou zijn broer Teunis twee maal in het huwelijk treden en negen kinderen krijgen , Jacob zou zelfs DRIE maal in het huwelijksbootje stappen en de vader worden van in totaal ELF kinderen !


Evenals zijn broer Teunis was Jacob volledig analfabeet .
Zijn militaire dienst had Jacob voldaan bij het zgn. 'regiment ligte dragonders no. 5' ; op 29 februari 1832 was hij uit actieve dienst ontslagen .

Het beroep dat Jacob uitoefende kan als weinig verrassend beschouwd worden : Jacob verdiende zijn dagelijkse brood namelijk als ..... arbeider .

Twee weken voor zijn 24e verjaardag trad hij in het huwelijk met PIETERNELLA DONKERSLOOT , net als Jacob arbeider van beroep.
Om twee redenen zouden we dit eerste huwelijk van Jacob - er zouden er immers nog twee volgen - het belangrijkste kunnen noemen : veruit de meeste kinderen zijn uit dit eerste huwelijk geboren en , voor ons verre nazaten zeker net onbelangrijk .... , lle nu levende VDG-naamdragers , behorend tot deze tak van de familie , zijn de verre nazaten van Jacob en Pieternella .

Pieternella overleed op de laatste dag van het jaar 1852 in Sommelsdijk - ze was nog geen 40 jaar oud .

Twee jaren later , op 15 april 1854 , trad Jacob opnieuw in het huwelijk , met ADRIAANTJE DROOGER .
Een jaar nadien werd hun eerste kind , een dochter , geboren - het zou ook hun nige kind blijken te zijn ..... want moeder Adriaantje stierf tien dagen na de geboorte van haar kind , op de zeer jonge leeftijd van 24 jaar ...... en voor de tweede keer in zijn bestaan was Jacob nu weduwnaar geworden ....

Eind 1857 zou Jacob voor de derde maal aan een vrouw het zo belangrijke jawoord gaan geven : CORNELIA TULP , weduwe van de in 1851 overleden Jacob Spee , heette zijn derde en laatste bruid .
Dat ook Cornelia , arbeidster van beroep , van eenvoudige afkomst was , blijkt wel uit het aanhangsel dat indertijd bij de huwelijkspapieren was gevoegd : hierin staat namelijk vermeld dat voor dit huwelijk tussen Cornelia en Jacob , zowl ten behoeve van Cornelia ls ten behoeve van Jacob , een bewijs van onvermogen was afgegeven , wegens , zoals dat toentertijd standaard omschreven werd de " behoeftige omstandigheden" , waarin zij dus klaarblijkelijk beiden in verkeerden .

Jacob en Cornelia hebben  twee kinderen gekregen .
Jacob overleed eind 1886 in Nieuwe-Tonge , in de leeftijd van 77 jaar ; dus ondanks het zeer zware leven dat hij ongetwijfeld moet hebben gekend , heeft hij uiteindelijk toch nog wel een verhoudingsgewijs hoge leeftijd bereikt .

Ruim een jaar later emigreerde zijn weduwe Cornelia Tulp naar de Verenigde Staten - zij was op dat moment bijna 70 jaar oud .......!

 

                                                           *

 

>> THE HARSH LIFE OF  JACOB VAN DER GROEF  (1809 - 1886)

 

 

###  JACOB VAN DER GROEF ,  third son of  JACOB VAN DER GROEF  and of  LEENTJE VAN PELT ,  saw the light of day on january 12 , 1809 in the little place of Dirksland on the island of Goeree-Overflakkee in the country of the Netherlands .
Later he moved with his parents and brothers and sisters to an other small place on the island , Nieuwe-Yonge , where he would live for the rest of his , relatively long , life .

Jacob's brother Teunis married twice and had all together nine children , Jacob would "exceed this family-record" by marrying THREE times and by becoming the father of a total of ELEVEN children .

Jacob was labourer by profession and  -  like almost all the inhabitants of the island in those days -  protestant by religion .

Two weeks before his 24th birthday Jacob married  PIETERNELLA DONKERSLOOT , like Jacob also an islander of very humble descent , and thus , not very surprisingly , labourer by profession as well .

This frst marriage of Jacob  -  two more marriages were bound to follow later in his life -  could be viewed as his most important one , since most of Jacob's children were born of this first marriage nd a lot of present-day descendants of Jacob spring from this marriage , including the person who is contemplating this marriage at this very moment ........


Pieternella Donkersloot passed away on the last day of the year 1852 in Sommelsdijk , on the island of Goeree-Overflakkee  , not being older than 39 years of age .

Two years later , on april 15 , 1854 , Jacob married again :  the name of his second bride was  ADRIAANTJE DROOGER .
A year later their first child , a daughter , was born  -  it would turn out to be their nly child , since Adriaantje would already die ten days after the birth of this child , at the very young age of 24 ......... and once again Jacob was a widower ......

 


By the end of 1857 Jacob's third marriage would take place :  CORNELIA TULP ,  widow of Jacob Spee , was the name of the woman Jacob took to  -  his third  -  wife in that year .
We know that Cornelia , also labourer by profession , must have been a very poor woman as well , since in an appendix belonging to the marriage-certificate , was reported that both for Cornelia and Jacob a so-called 'certificate of insolvency' had to be surrendered , as a result of the "straitened circumstances" in which they both were living ......
Jacob and Cornelia became the parents of two children .

Jacob van der Groef finally passed away by the end of the year 1886 in Nieuwe-Tonge (Goeree-Overflakkee) , at the age of 77  -   so despite the very harsh life he undoubtedly must have known , Jacob still managed to reach that relatively high age  ( 'relatively high' , considering the period of time he was living in and the very severe conditions of living of those days ) .

More than a year later Jacob's widow Cornelia Tulp would emigrate to the United States at the age of almost 70 years ..........!!