»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

================= BUITENBEENTJES =================#&+%*"@&^!:($^#?#=&@>+%#

 

VAN DER GROEF :

(INCLUSIEF : 'DE DOZIES')

DE BUITENBEENTJES UIT DIRKSLAND EN OMSTREKEN

 

 found under the gooseberry bush ......???

 

>>>>> Nst de Jacob- en Zacharias-tak n nst de na zo'n twee eeuwen volledig van het genealogische toneel verdwenen Oudewater-tak die naar wij stellig aannemen ook van Flakkeese origine is geweest , duiken er van tijd tot tijd naamgenoten op met wie er , ook na diepgravende navorsing , geen enkele verwantschap kon worden vastgesteld en die deze naar alle waarschijnlijkheid ook nimmer gehad hebben .

In de zeer prille beginjaren van de 18e eeuw verschijnen in het "klein Parijs" van het toenmalige eiland Goeree - Overflakkee [ en dat kan , zoals wij allemaal weten , toch ? , natuurlijk maar n plaats geweest zijn : het pittoreske Dirksland ! ] , naast elkaar , schijnbaar vanuit het niets , mensen met de familienaam De Groef(f) of Van de(r) Groef(f) .

Maar naast Van de(r)/De Groef(f) kwamen in die oeroude genealogische begintijd nog vele andere , deels nogal sterk afwijkende , spellingsvarianten voor van de familienaam : 'het meest bont' wat dit betreft maakte ene Pieter Janse het wel : in verschillende aktes werd zijn achternaam opgeschreven als : Van der Groeve/Groese , De Groof / Gro(o)ve / Groow / Greeve / Groef / Groeve ..... nogal een ratjetoe dus ....

 

>>> Nu volgt een beschrijving van het leven , zoals dat er zeer globaal uitgezien moet hebben , van al deze Dirkslandse buitenbeentjes binnen de Van der Groef-familie , en daarna zullen ook nog de overige net-Dirkslandse VDG-buitenbeentjes 'een strenge genealogische vuurdoop dienen te ondergaan ....'

 

 

 

DE DIRKSLANDSE BUITENBEENTJES

 

B1a : WILLEM ENGELSE DE GROEFF of VAN DER STEL

WILLEM ENGELSE was de zoon van ENGEL JOOST die afkomstig was uit Dirksland .

Ooit , in december 1650 , was Engel Joost in Middelharnis in het huwelijk getreden met de weduwe HEIJLTJE WILLEMS GRAVE , afkomstig uit Middelharnis ; Heijltje was eerder getrouwd geweest (op 13 januari 1647) met de in Rotterdam geboren weduwnaar JAN CORN. KIP .

WILLEM ENGELSE heette in zijn jonge jaren nog helemaal geen De Groeff , maar VAN DER STEL ....!!

Want pas sinds het jaar 1677 zien we voor de allereerste keer de familienaam De Groeff opduiken .

Volgens zijn trouwakte kwam Willem uit Middelharnis .

Op 17 februari 1671 trad Willem in het huwelijk als WILLEM ENGELSE VAN DER STEL met MARTIJNTJE PIETERSE ROOTSANT , gedoopt te Melissant op 13 april 1648 , dochter van PIETER ROODSANT en TANNEKE WILLEMS < Rood(t)sand(t) is een bekende , zeer oude Flakkeese familienaam >

Op het moment waarop ze met elkaar in het huwelijk traden , woonden zij beiden in Dirksland .

Rond het jaar 1686 werden Willem en Martijntje aangenomen tot lidmaat der Dirkslandse Nederduits Gereformeerde Kerk .

In totaal hebben Willem en Martijntje NEGEN KINDEREN gekregen , zeven dochters en twee zonen , allen geboren in Dirksland .

Hier volgen hun eeuwenoude persoonsgegevens :

 

# 1) TANNETJE VAN DER STEL , gedoopt op 17 december 1671 en overleden (ruim) vr het jaar 1678 (!?)

# 2) MARIA VAN DER STEL , gedoopt op 18 januari 1674

# 3) H(E)ILTJE DE GROEFF , gedoopt op 21 november 1677

# 4) TANNETJE DE GROEFF , gedoopt op 21 november 1677

>> De registratie van de doop van deze meisjes-tweeling op 21 nov. 1677 markeert een mijlpaal in de ontstaansgeschiedenis van de familienaam [ in de ruimste zin dan ( dus inclusief alle spellingsvarianten ] , de llereerste keer namelijk dat de familienaam De Groeff opduikt op Flakkee !

 

# 5) PIETERNELLETJE DE GROEFF , gedoopt op 23 april 1679 , overleden vr 1681 (!?)

 

>> Een jaar later werd er wederom een tweeling geboren binnen dit gezin :

# 6) ENGEL DE GROEFF , gedoopt op 18 november 1680

# 7) PIETERNELLETJE DE GROEFF , gedoopt op 18 november 1680 , vermoedelijk overleden vr 1683

# 8) PIETERNELLA DE GROEFF , gedoopt op 21 juni 1682

# 9) PIETER DE GROEFF , gedoopt op 29 september 1686

 

 

> Een aantal malen hebben Willem en zijn vrouw Martijntje gefigureerd als DOOPGETUIGEN :

* in 1680 , en dan wordt Willem , tch weer ..., Willem Engelse VAN DER STEL genoemd

* in 1681 , dan heet Willem in de doopakte , abusievelijk , Willem DE GRAEF

* in dec. 1685 , dan ontbreekt Willem als doopgetuige [ negen maanden later zou hij toch nog wel voor de negende en tevens laatste keer zelf vader worden ] , maar echtgenote Martijntje gaf die bewuste dag wl acte de prsence - en in de doopakte werd haar naam als volgt genoteerd : DE GROUV - een schrijfwijze van de familienaam die we bij onze Van der Groef-stamvader JACOB , levend in dezelfde tijd en in dezelfde plaats , k zijn tegengekomen !

 

Willem moet ook nog een zuster gehad hebben , genaamd MAAIJTJE ENGELS VAN DER STEL

 

 

>>> Of er daadwerkelijk sprake geweest is van een familieband tussen Willem en ons aller Jacob is en blijft volkomen ongewis ; en dit geldt tevens voor de meesten van de overige naamgenoten die hierna allemaal , n voor n , onder het genealogische vergrootglas zullen worden gelegd , te beginnen met de zuster van bovengenoemde Willem :

 

B1b : MAIJTJE ENGELS VAN DER STEL was dus , naar alle waarschijnlijkheid , de zuster van Willem Engelse .

Maijtje trouwde voor de eerste maal in haar leven , vr 1685, met HENDRIK JANS. BLOEMENDAAL .

In juli 1685 trouwde Maijtje in Oude - Tonge voor de tweede maal in haar bestaan , met weduwnaar Mr. LEONARD VAN STRALEN , afkomstig van Dirksland .

 

 

~~~ door de ooievaar gebracht ...?

found under the gooseberry bush ...??

 

 

B2a : FLIP HENDRIKS DE GROEFF :

De volgende De Groeff die we tegengekomen zijn , is FLIP HENDRIKS , over wie geschreven staat dat hij afkomstig was uit Dirksland en dat hij hier op de 26e maart 1685 in de echt verbonden was met MARITIE PIETERS , die net als Flip van Dirkslandse origine was .

Misschien was Flip wel de broer van DIRK :

 

B2b : DIRK HENDRIKS VAN DER GRAAF(F) :

Het is zeer wel mogelijk , maar tegelijkertijd ook weer geenszins zeker , dat DIRK HENDRIKS de broer is geweest van Flip Hendriks : ze behoorden tot dezelfde generatie en droegen hetzelfde patroniem ; toch wordt Dirk in de twee huwelijksaktes waarin zijn naam wordt vermeld steevast Van der Graaf(f) genoemd , dus overduidelijk met dubbel-aa geschreven .

Maar aangezien het ook bij andere naamdragers voorkwam dat ze de ene keer (van der) Groef(f) en de andere keer weer (van der) Graaf(f) genoemd werden , hebben we Dirk voor alle zekerheid maar in deze opsomming met allerhande buitenbeentjes opgenomen - we willen immers niemand buitensluiten , en bovendien : Dirk zou het ons , postuum , na enkele eeuwen , ook absoluut niet in dank afgenomen hebben indien we dat wel zouden hebben gedaan .......

En daarom vermelden wij hier en nu het volgende : DIRK HENDRIKS kwam uit Dirksland en trouwde met CHRISTINA GROENEWOUT .

Christina zal al vr het jaar 1732 overleden moeten zijn , want op 5 december 1731 trad Dirk ten tweede male in de echt ; dit tweede huwelijk vond plaats in Dirksland , en zijn tweede echtgenote heette ABIGAEL CASPERS , die al niet meer zo jong was toen zij met Dirk in het huwelijksbootje stapte : bijna 62 jaar was zij toen al , want op 1 januari 1670 was zij ooit in haar woonplaats Dirksland ten doop gehouden .....

Verwonderlijk is het dan ook niet dat ons van dit tweede huwelijk gn kinderen bekend zijn ; en bovendien zijn we ook niet gestuit op kinderen van Dirks eerste huwelijk en k al niet op enige kinderen uit het huwelijk van Dirks mogelijke broer Flip Hendriks , zodat het 'Hendriks van der Groef/Graaf - boek' nu reeds , ten eeuwigen dage en op deze plek , gesloten zal kunnen gaan worden .......

 

 

B3 : PIETER JANSE VAN DER GROEVE / (DE) GROOVE / DE GROEVE / DE GROOF enz . :

Ook deze bijzondere naamgenoot woonde in 'klein Parijs' , in het pittoreske Dirksland dus .

Pieters achternaam wordt in de aktes die wij over zijn bestaan van enkele eeuwen terug gevonden hebben , op alle mogelijke manieren gespeld , allemaal dicht tegen de spellingswijze van onze achternaam aanliggend .

Wat nu volgt is het resultaat van een ietwat moeizame reconstructie van Pieters levensloop van drie eeuwen terug :

PIETER JANSE ging op 13 maart 1702 in het Oostflakkeese plaatsje Ooltgensplaat in ondertrouw < pro deo , dus van enige welvaart ( of wat daar voor door had kunnen gaan ) was in zijn bestaan dus absoluut geen sprake ....>

Pieter had zijn jawoord gegeven en eeuwige trouw beloofd aan MARIA SIMONS BLANKENBIJL , die deze wereld in de loop der jaren met minstens vier en maximaal zeven kinderen zou gaan verrijken .

Van de nu volgende lijst met kinderen zijn de eerste vier zker ontsproten aan de echtverbintenis van Pieter en Maria ( en de laatste drie vermedelijk ook ) :

# 1) CATHARINA , gedoopt op 17 december 1702 in Dirksland

# 2) SIMON , gedoopt op 6 januari 1712 in Middelharnis en overleden vr 13 / 2 / 1715

# 3) SIMON , gedoopt op 13 februari 1715 in Middelharnis

# 4) PIETER , gedoopt op 21 februari 1720 te Middelharnis

# 5) MARIA PIETERS DE GROVE , gedoopt in Middelharnis (?) , trouwde op 19 oktober 1737 in haar woonplaats Middelharnis met JACOB DIRKSE CO(O)M / KO(O)M , weduwnaar , geboren en getogen in Middelharnis .

Maria en Jacob hebben minstens n zoon gekregen .

Ruim 13 jaar later , op 16 februari 1751 werd Maria in Middelharnis ter aarde besteld , en hier 'op 't kerkhof' begraven - haar echtgenoot Jacob Com was toen reeds overleden .

Tot slot kunnen wij over Maria vermelden dat haar naam wordt genoemd in 'testamenten (weesboek) < dec. 1712 - 28 juli 1755 >' van de gemeente Middelharnis ; hierin staat geschreven : " Maria Pieters de Grove : wed. kinderen van voogd voorzien , 289 ".

 

# 6) JAN PIETERS DE GROEVE , gedoopt te Middelharnis (?) , is altijd ongehuwd gebleven , en is uiteindelijk op de laatste dag van de maand januari in het jaar 1755 'op 't kerkhof' van Middelharnis begraven .

De begrafeniskosten bedroegen indertijd f 6,-

Bij (hoge) uitzondering zijn wij van deze bijna-naamgenoot op een testament gestuit < nr. 313 , gem. Middelharnis > - en wetend dat voor zijn teraardebestelling ook nog het , voor de meesten , onbetaalbaar hoge bedrag van f 6,- kon worden gefourneerd , kunnen we tot besluit - geheel en al in strijd met het 'gangbare patroon' van het leven van onze verre verwanten / naamdragers - als gelukkige conclusie trekken dat Jan Pieters de Groeve zijn leven van het wieg tot het graf nu eens net in voortdurende bittere armoede , en veelal dito ellende , heeft hoeven doormaken ......

 

# 7) SIMONIA PIETERSE DE GROEVE , gedoopt in Middelharnis (?) , trad op 18 september 1756 in Middelharnis in het huwelijk met een man wiens achternaam rechtstreeks getrokken moet zijn geweest uit het , in gereformeerde kringen zo verfoeide kaartspel ( een duvelsspel , toch ?!) , namelijk : JAN SCHOPPENBOER , die waarschijnlijk van buiten Goeree-Overflakkee afkomstig is geweest .

Simonia en Jan hebben n kind gekregen , een zoon : Jan(tje) Schoppenboer .

Twee jaar na zijn geboorte kwam Simonia al te overlijden en werd , net als haar broer Jan , begraven in Middelharnis , op 10 maart 1760 , mr - en dit in tegenstelling tot haar broer - werd het lichaam van Simonia die trieste dag wel weer "gewoon" , noodgedwongen , 'in onvermogen' op het kerkhof van Middelharnis bijgezet .

 

 

 

 

B4 : JOHANNIS JAC. (VAN DER GROEV) :

Wij nemen aan dat dze Johannis Jacobse de zoon is geweest van een ndere Jacob dan de Jacob Jacobse die getrouwd was met Lena Leendertse Soldaat en die gezamenlijk ons aller stamouders waren .

JOHANNIS JACOBSE kwam uit Dirksland , en moet zo rond het jaar 1690 geboren zijn .

De mooiste dag uit zijn leven (!?!) maakte hij mee op 29 december 1716 , toen hij in zijn woonplaats Dirksland in de echt verbonden werd met WILLEMIJNTJE GERRITS VAN DE WAART , Rotterdamse van geboorte .

Op tenminste n terrein kunnen wij Johannis als een laatbloeier beschouwen : pas sinds het jaar 1719 kreeg Johannis een achternaam 'toebedeeld ' , en werd pas sedert dat jaar 'officieel' JOHANNIS JAC. VAN DER GROEV genoemd .

 

Voor zover wij hebben kunnen traceren , zijn er uit het huwelijk van Johannis en Willemijntje drie kinderen geboren .

De persoonsgegevens van deze drie kinderen :

# 1) MARIE / MARIJ : Marie werd kort vr het huwelijk van haar ouders geboren en op 6 december 1716 in Dirksland gedoopt [ aangezien zij het eerste kind van Johannis geweest zou kunnen zijn , zu Marie dus tevens de voornaam geweest knnen zijn van de moeder van Johannis , wiens ouders dan resp. Jacob en Marie geheten zouden kunnen hebben ]

Twee maal in haar bestaan trad Marie in het huwelijk :

Op 19-jarige leeftijd trad zij , net in haar doopplaats Dirksland , maar in het naburige Sommelsdijk , op 5 januari 1736 in het huwelijk met JAN HOEKMAN .

Jan en Marij hebben vijf kinderen gekregen .

Ruim 13 jaar later , op 9 maart 1749 , trad Marie , inmiddels 32 jaar oud , opnieuw in het huwelijk : op deze winterdag schonk zij in Dirksland het jawoord aan de tien jaar jongere dorpsgenoot HENDRIK ABRAMSE SOLDAAT ; op 29 maart 1727 was Hendrik ooit in Dirksland gedoopt .

Hendrik en Marie hebben in de loop der jaren vier kinderen gekregen .

 

 

# 2) JACOB : Jacob , het tweede kind van Willemijntje en Johannis , kwam ter wereld in het jaar 1718 en werd op de 7e augustus van dat jaar in Dirksland gedoopt [ we beschikken niet over nadere gegevens - te vrezen valt dat Jacob al op zeer jonge leeftijd gestorven is ]

# 3) JACOMIJNTJE : Jacomijntje kwam een jaar later ter wereld en werd op 3 december 1719 eveneens in de plaats Dirksland ten doop gehouden [ en ook van deze dochter van Johannis en Willemijntje ontbreken enige nadere gegevens ; ook Jacomijntje zal dus wel , zo valt althans te vrezen , reeds in haar jonge kinderjaren overleden zijn ]

 

 

 

 

B5 : JACOB JACOBSE (VAN DER GROEF) :

Wederom een naamgenoot , met enige moeite opgediept uit de wat duistere en diepe krochten van onze zo gevarieerde VDG- stamboomgeschiedenis ......

Deze Jacob Jacobse zu n en dezelfde geweest knnen zijn als de voor ons allen zo belangrijke Jacob Jacobse , onze stamvader dus , mr om uiteenlopende redenen is dit niet heel erg waarschijnlijk .

Veel waarschijnlijker is dat hij de broer is geweest van bovengenoemde Johannis Jacobse .

We kunnen natuurlijk ook niet zo maar uitsluiten dat Jacob Jacobse de zoon geweest is van nog weer een ndere Jacob ......

Hoe dan ook : van wie Jacob dan precies de biologische zoon geweest moge zijn , hij groeide verder voorspoedig op en trad op jong-volwassen leeftijd in de echt met GEERTJE HENDRIKS , maar zou waarschijnlijk geen al te hoge leeftijd weten te bereiken , want vermoedelijk is Jacob al op 3 juli 1738 f op 19 september 1739 in Dirksland begraven .

Jacob en Geertje hadden minstens n dochter gekregen :

 

# LENA VAN DER GROEF kwam ter wereld in het jaar 1729 en werd op de 19e december van dat jaar in Dirksland gedoopt .

Zij trouwde in haar geboorteplaats op 14 januari 1754 met JAN KLEIJ(N)MAN .

Jan en Lena hebben zeven kinderen gekregen .

Beiden hebben ze een , zeker voor die tijd , hoge leeftijd bereikt : Lena overleed in Dirksland op 18 maart 1809 op 79-jarige leeftijd , en haar echtgenoot Jan stierf hier vier jaren later , op 14 juli 1813 .

 

 

 

 

B6 : ARY TEEUWISSE VAN DE(R) GREEF / GROEV / WEET (!?) :

Ook Ary kunnen we met recht beschouwen als n van onze zgn. VDG - vreemde eenden in de bijt .....

Evenals alle overige buitenbeentjes lijkt ook Ary min of meer uit de lucht te zijn komen vallen : nch een geboorteplaats of -datum , nch een overlijdensplaats of -datum kon van Ary worden aangetroffen .

In teruggevonden aktes kwamen wij Ary o.a. tegen als : VAN DER GREEF , mr het kan nog een stuk bonter , getuige de nu volgende 'spellingsvariant ' op zijn naam : VAN DER WEET ..... wat hier dan ook precies de betekenis van geweest moge zijn .....??

Op 9 februari 1724 trad deze Ary van der Greef , Groef of Weet in Dirksland in het huwelijk - pro deo , dus zo arm als een ..... < vul zelf maar in > - met AAGJE LEENDERTS SUIJKER , toen woonachtig in Dirksland , maar mogelijkerwijs geboren in het kleinere Stad aan 't Haringvliet .

Deze echtverbintenis zal vermoedelijk pas na enig f langdurig aandringen van de kant van Aagje tot stand gekomen zijn .......

Geruime tijd eerder was Aagje namelijk al bevallen van een dochter , ADRIANA : in Adriana's doopakte stuitten we op het volgende , tamelijk veelzeggende zinnetje tegen : ".......vader is : Ary Teeuwisse van der Weet , naar 's moeders seggen ......"

Maar uiteindelijk is het er toch nog , met enige aandrang wellicht ... , van gekomen en hebben ze elkaar , niet al te zeer van harte wellicht ...., in het stadhuis van Dirksland eeuwige trouw beloofd .

Pas vele jaren later zou er uit hun echtverbintenis nog een dochter geboren worden .

Voor zover we hebben weten te achterhalen , hebben Ary en Aagje dus twee dochters gekregen - hier volgen hun personalia :

# 1) ADRIANA , gedoopt op 2 mei 1723 in Dirksland < en dit was dus zo'n negen maanden vr de uiteindelijk huwelijksdag >

# 2) ANNETJE , gedoopt op 9 september 1730 in Dirksland .

 

 

 

>>>> In de 18e eeuw kwam in Dirksland ook nog een andere familienaam voor , die enige gelijkenis vertoonde met onze naam : ( Paulusse) VAN DER GREEP , in spelling en klank weliswaar tamelijk ver afstaand van Van der Groef , maar ook weer niet zo ver van de naam Van der Greef , een naam die we wel weer als een Dirkslandse spellingsvariant op onze familienaam dienen te beschouwen .

Mr , aangezien Van der Greep altijd als Van der Greep werd geschreven n de voornaam Paulus bij de onzen pas na een eeuw of wat ten tonele zal gaan verschijnen .....zullen we dze naam dus maar niet gaan opnemen in onze 'eregalerij van VDG - buitenbeentjes en allerhande naams-curiosa ...'

 

 

 

 

B7 : GILLIS ARENDSE VAN DE(R) GROEFF :

De enige plek waar wij GILLIS ARENDSE VAN DE(R) GROEFF hebben aangetroffen , is op een lijst met doopgetuigen uit het Dirksland van het jaar 1682 ..... en daarmee is deze Gillis echt de llereerste VAN DE(R) GROEFF die - schijnbaar vanuit het niets - opduikt in het 17e eeuwse Goeree - Overflakkee .

We kunnen dus stellen dat de geschiedenis van onze Dirkslandse achternaam Van der Groef helemaal teruggaat tot dit , voor ons , historische moment uit het jaar 1682 , waarmee onze Flakkees-Dirkslandse familienaam VAN DER GROEF(F) dus al minstens 325 oud is !!

Gillis werd op 18 april 1691 met attestatie aangenomen tot lidmaat der Dirkslandse Nederduits Gereformeerde Gemeente .

Een attestatie is een verklaring waarmee nieuw binnengekomen leden konden aantonen lidmaat van een vorige kerkgemeente geweest te zijn .

Kwam Gillis dan rechtstreeks uit het Zeeuws-Vlaamse Groede , oftewel uit De Grovv ....en verklaart dit dus tevens zjn familienaam ...... ?!?!?

Ook om nog een andere reden is deze Gillis Arendse van belang : hij zou namelijk zeer wel de vader geweest knnen zijn van .........:

 

 

B8 : ADRIANUS GILLIS. DE (d') GROEF(F) / GRAEF(F) / GROUV / GRAAV :

De levensloop van Adrianus Gillisse was zodanig dat hij de stamvader zu hebben knnen worden van vele , zr vele potentiele naamgenoten , tot in de huidige tijd , waardoor er thans niet slechts n , maar tw verschillende VDG-geslachtslijnen waren geweest , n teruggaand tot Jacob , en de andere dus tot Adrianus en Gilles , want ....... Adrianus zou later trouwen en de vader worden van maar liefst elf kinderen , drie dochters en acht zonen !

Enige tijd hebben we gedacht dat Adrianus met echtgenote en uitgebreide kinderschare als pioniers , als het ware in de voetsporen van de Zeeuwse Roosevelt's , naar 'the New World' voorgoed vertrokken waren , want een Nederlands-Flakkees vervolg leek er aanvankelijk niet te zijn op het bestaan van al deze mensen .... totdat we stuitten op de ene na de andere begrafenisakte , en we begrepen dat de verklaring die we voor dit verschijnsel zochten verre van avontuurlijk geweest kon zijn , doch slechts het resultaat van de rauwe en bittere realiteit van het veelal armoedige en trieste leven zoals dat er voor de meeste Flakkenaars moet hebben uitgezien in de 18e eeuw ......

Ons dwaalspoor werd nog enigszins versterkt door de vondst van een geschrift van een Amerikaanse familie uit deze zelfde periode , een familie die aanvankelijk Vandergroeft en later , tot in het heden , DeGrove genoemd moet zijn - 'zouden dit dan nog nazaten geweest kunnen zijn van Adrianus en zijn gezin ....??' , zo dachten wij eerst nog heel even , ttdat de ernst van de gezinssituatie pas goed tot ons begon door te dringen .....

Voor zover wij hebben weten te achterhalen , is er van deze elf kinderen later slechts n kind , een zoon , in het huwelijk getreden , en deze zoon moet na jaren huwelijk uiteindelijk een tweeling gekregen hebben , twee zonen , wier levenslot en mogelijke levensloop ons verder volkomen onbekend zijn , wat er naar alle waarschijnlijkheid op duidt dat ook deze twee zonen al op jeugdige leeftijd gestorven zullen zijn , waarmee deze ooit zeer veel belovende geslachtslijn vanaf dat moment definitief ten einde moet zijn geraakt .......

 

>> De achternaam van Adrianus Gilisse komen we in de akte een enkele keer als volgt gespeld tegen : d' Groef < zou dit dan toch nog kunnen duiden op een (verre) Franstalige achtergrond .......????? > Wij vermoeden tch van niet .....

 

ADRIANUS GILLIS. DE GROEF(F) was afkomstig van Dirksland , maar ook van hem hebben we geen doopakte aangetroffen .

Ergens zo rond het jaar 1695 zal Adrianus wel ter wereld gekomen zijn , want hij trouwde , in Dirksland , op 9 juni 1720 met JOBJE ARENDS VOGELAAR(S) .

Alhoewel Jobje op dat , in haar leven bijzondere , moment niet veel ouder geweest kan zijn dan een jaar of 22 , was zij medio 1720 toch al weduwvrouw : Jobje was eerder getrouwd geweest met HERMAN DE LEEUW .

Adrianus is anderhalf jaar na de geboorte van zijn elfde kind overleden , en is op 17 juli 1741 in zijn woonplaats Dirksland begraven .

Jobje , zijn weduwe , moet jaren later nogmaals , voor de derde maal dus in haar bestaan , in het huwelijk getreden zijn , met JAN SCHONENBERG .

Zij is uiteindelijk op 1 oktober 1763 , op ca. 65-jarige leeftijd in Dirksland begraven .

In Jobje's begrafenisakte staat vermeld : mem. = afkorting van : memorie , en dat betekent niets anders dan : kosteloos , pro deo , in onvermogen , van de armen , allerlei wijzen om tot uitdrukking te brengen dat de betrokkene en zijn of haar naaste verwanten z arm geweest moeten zijn dat er ook voor een zeer eenvoudige teraardebestelling het minimumbedrag van destijds ( drie gulden ) net betaald kon worden .....

 

 

DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE ELF KINDEREN VAN ADRIANUS GILLIS. DE GROUV EN JOBJE ARENDS VOGELAARS :

 

# 1) JOHANNA , gedoopt op 6 juli 1720 in Oude-Tonge   - geen nadere gegevens -

# 2) EGIDIUS / GILLES , gedoopt op 4 januari 1722 in Oude-Tonge en begraven op 28 januari 1746 in Dirksland , 24 jaar oud

# 3) ADRIAAN , gedoopt op 27 maart 1723 in Oude-Tonge  - geen nadere gevens -

 

> In de loop van 1723 of 1724 moeten vader Adrianus en moeder Jobje vanuit Oude-Tonge weer zijn teruggekeerd naar Dirksland , want vanaf eind 1724 zouden alle overige kinderen hier geboren worden :

 

# 4) JAN , op 26 november 1724 in Dirksland gedoopt , ging op 7 september 1770 in Ouddorp in ondertrouw met BERBEL CORN. TANIS , vermoedelijk ook Ouddorpse van geboorte ; en let wel : hun huwelijk werd indertijd afgesloten in de 4e classe , en dat betekent : raison van f 6,- ! - dus , in tegenstelling tot z vele streek- en tijdgenoten , waren Jan en Berbel nu eens net aangewezen op enige financiele ondersteuning om het huwelijk doorgang te kunnen verlenen - de allerergste armoede hadden zij klaarblijkelijk achter zich weten te laten .

>>> Van dit echtpaar zijn ons slechts twee kinderen bekend , een jongens-tweeling , die pas 12 jaar na dato geboren werd :

~ JAN , gedoopt op 21 oktober 1782 in Ouddorp , en

~ PIETER , die ook - het verbaast ons niets - op die zelfde 21e oktober ten doop gehouden werd .

Toen de tweeling geboren werd , was vader Jan al een , voor die jaren , oude man van bijna 58 , en moeder Berbel zal ongetwijfeld een stuk jonger geweest moeten zijn ......

Helaas zou er een jaar na de geboorte van deze twee kinderen al een eind komen aan het leven van Jan van der Groef , op 59- jarige leeftijd - op 12 oktober 1783 werd hij in Ouddorp ter aarde besteld .

Het zou nog meer dan 25 jaar duren alvorens ook aan Berbel's aardse bestaan een definitief einde komen zou : Berbel overleed op 23 januari 1819 in de haar zo vertrouwde Goereese plaats Ouddorp .

>> Zowel in zijn huwelijksakte als in de doopaktes zan zijn beide zoons wordt Jan VAN DER Groef genoemd , in tegenstelling tot zijn vader , die steevast DE Groef genoemd werd .

>> Noch de vader van Jan noch de vader van zijn echtgenote heette Jan of Pieter ; omdat dus geen van hun twee zonen genoemd was naar n van hun opa's - terwijl dat vroeger toch zr gebruikelijk was - n omdat er maar liefst twaalf jaren zaten tussen de huwelijksdag van Berbel en Jan en het moment van geboorte van de jongens-tweeling , gaan we er vanuit dat ook in die eerste twaalf huwelijksjaren meerdere kinderen geboren zullen zijn , die ofwel een zeer kort bestaan gekend hebben ofwel ergens biten het eiland het levenslicht mochten aanschouwen - f zouden Berbel en Jan misschien enige tijd als mennonieten , die alleen de doop op volwassen leeftijd kennen , door het leven zijn gegaan ....???

 

~~~ De levensgang van zowel Jan als Pieter is ons onbekend ; en dat wil in de genealogische praktijk van de levens uit vroeger eeuwen veelal zoveel zeggen dat zij vermoedelijk op zeer jonge leeftijd reeds aan hun levenseinde gekomen zijn - en zo eindigt dan in deze derde generatie , in deze plaats en op dit punt in de tijd (Ouddorp , eind 18e eeuw) deze in potentie zo veelbelovende geslachtslijn binnen onze VDG-familie .....

 

 

N hun zoon Jan hadden Adrianus Gillis. de Grouv en Jobje Arens. Vogelaars nog 7 kinderen gekregen , van wie ons ook veelal geen nadere gegevens bekend zijn :

 

# 5) NEELTJE , op 29 november 1726 in Dirksland gedoopt

# 6) ARENT , op 14 augustus 1728 in Dirksland gedoopt

# 7) GERRIT , op 5 augustus 1730 in Dirksland gedoopt en op 30 oktober 1732 in Dirksland op 2-jarige leeftijd begraven ......f ..... er bestaat nog een kans dat Gerrit vl ouder geworden is : in dat geval zou hij op 61-jarige leeftijd , op 26 oktober 1791 in de plaats Delfshaven begraven moeten zijn .... en voor deze Gerrit zullen we dus , met terugwerkende kracht , maar hopen dat hj de door ons aldaar getraceerde G. van der Groef inderdaad geweest zal zijn ......

 

# 8) KRIJN , op 14 februari 1734 in Dirksland gedoopt

# 9) JANNETJE , gedoopt op 27 april 1736 in Dirksland en hier vermoedelijk vijf maanden later , op 1 oktober van dat jaar , al weer begraven

# 10) CORNELIS , gedoopt op 21 januari 1738 in Dirksland

 

# 11) JACOBUS , het elfde en tevens laatst geboren kind van Jobje en Adrianus , op 27 januari 1740 in Dirksland gedoopt , is om een bijzondere reden voor ons allemaal van enig belang :

>>> Doopgetuige op die historische en gedenkwaardige 27e januari 1740 waren namelijk JACOB JAC. V/D GROEV en CORNELIA PAAIJS , en de namen van dit 'illustere koppel' zal bij ons allemaal ......dan wel bij een aantal van ons toch zeker wel een belletje doen rinkelen , want zij zijn immers de stamouders van de gehele Nieuwe-Tonge-tak van onze VDG-familie !

Nu we weten dat zij getween op die (koude ?) winterdag , eind januari 1740 , als doopgetuigen optraden , begint het vermoeden te rijzen dat er wel eens een familieband bestaan kan hebben tussen Adrianus en Jacob , temeer daar de baby JACOBUS werd gedoopt , en dus zeer wel genoemd kan zijn naar JACOB JACOBSE ....

Zouden Adrianus en Jacob dan (verre) neven van elkaar zijn geweest , die beiden nog waren opgegroeid in het Zeeuwse Groede (= de Grouv) en daar nog met elkaar op straat gespeeld hadden (en misschien zo af en toe daar ook nog wat kattekwaad hadden uitgehaald ....) ?!

En dan verbleven zij nu al weer enige tijd in het Flakkeese Dirksland met hun resp. ouders en kwamen vermoedelijk nog regelmatig bij elkaar over de vloer , al was het alleen maar om te verhalen over hun beider - in ieder geval (zeer) arme , maar desondanks misschien toch nog wel plezierige - kinder- en jeugdjaren in het Zeeuwse Groede ????!

Zou het daadwerkelijk z gegaan zijn ????

Jacobus was het elfde en laatste kind dat moeder Jobje ter wereld bracht - zeer naaste verwanten om nog te vernoemen waren er waarschijnlijk niet meer , zodat de keuze nu dan toch op (verre neef ?!) Jacob gevallen was ......

 

> Bekend is verder nog van deze kinderen dat n van hen ( op een moment waarop vader Adrianus zelf al overleden is ) op 27 februari 1743 in Dirksland begraven moet zijn .

Bij de bestudering van de voornamen van de elf kinderen van Adrianus en Jobje valt het volgende op - en dit is bij een zo'n uitgebeid gezin als dat van dit echtpaar welhaast uniek te noemen : alle elf kinderen droegen een andere voornaam , alhoewel toch met regelmaat een dood kind te betreuren was binnen het gezin ......

Andere gezinnen besloten dan vrijwel altijd de doopnaam van een jong gestorven kind opnieuw voor een pas geboren kind te gebruiken - Adrianus en zijn vrouw Jobje hadden echter , om voor ons niet te achterhalen motieven , besloten om lk pas geboren kind een andere , nieuwe doopnaam te geven .

Indien er daadwerkelijk sprake is geweest van een familierelatie , een zekere bloedlijn , tussen Jacob Jacobse en Adrianus Gillisse , dan is dit werkelijk ook de nige bloedband geweest die wij hebben weten vast te stellen tussen n van onze 'Van der Groef-buitenbeentjes' n onze hoofdtak , onze onmisbare levensader dus ...... zonder welke wij hier en nu van het hier en nu werkelijk geen enkele notie zouden kunnen hebben ..........

 

En wij vervolgen nu met .....:

 

B9 : (J)ANNETJE CORN. DE GRAEF(F) GRAAF(F) :

Hoewel Jannetje's achternaam net geschreven staat als De Groef en het om die reden dus absoluut mogelijk is dat we hier helemaal niet te maken hebben met 'n van de onzen' , is er 'uit veiligheidsoverwegingen ' toch maar voor gekozen om ook deze vrouw deelgenoot te maken van onze illustere , monumentale familiegeschiedenis ......en haar dan toch ook maar toe te voegen aan ons almaar groeiende lijstje met 'VDG-buitenissigen , temeer daar wij maar al te goed weten dat het ambtenarenkorps het in de afgelopen eeuwen veelal niet zo nauw nam met de juiste spelling van de namen , zodat ook Jannetje/Annetje een naamgenote zou hebben kunnen zijn , dus vandaar .....:

(J)ANNETJE CORNELISDR. DE GRAAF(F) / GRAEF(F) was afkomstig uit - het zal echt niemand verbazen - Dirksland , en trouwde hier op 11 maart 1703 met

JOHANNES BOGERTMAN , vermoedelijk afkomstig van buiten Flakkee - en hopelijk hebben zij nog samen een lang en gelukkig leven geleid ...........

 

 

 

 

>>>>> Met uitzondering van de Oudewater-tak , hebben wij nu BIJNA alle Flakkeese zijtakken van onze VDG-familie beschreven , met wie er mogelijkerwijs ooit enige verwantschap zal hebben bestaan , maar bij wie er in de meeste gevallen waarschijnlijk enkel en alleen een zogenaamde nms-verwantschap te constateren valt , waarmee dan slechts aangegeven werd dat zij allen van Zeeuws-Vlaamse De Groefse = Groedese origine waren .....

BIJNA , want nu volgt nog de beschrijving van enige bijzonder buitengewone en buitenissige buitenbeentjes binnen onze familie-clan ..... de zgn. BBBB'ERS dus ...:

 

Van onze stamvader , Jacob Jacobse , is bekend dat hij nst Jacobse en Van der Groef (op wat voor wijze dan ook gespeld ) k nog DOSIJ genoemd moet zijn : Jacobse verwijst uiteraard naar de voornaam van zijn vader , Van der Groef is zijn herkomstnaam (afkomstig uit De Groef=Groede) , en Dosij .....dat zal dan wel zijn BIJNAAM geweest zijn .

Ook voor de lokale generatiegenoten van Jacob , eveneens 'gezegend' met deze ietwat curieuze (bij)naam , hebben wij een plekje vrijgemaakt op deze lange lijst met allerhande "VDG-curiosa...." - en hier komen zij dan .....:

 

 

 

########### DE DOZIES ##########

D O S IJ - D O S Y - D O Z IJ - D O Z Y

 

 

 

BB 1 : FRANS DOZIJ

Deze Frans Dozij kwam net uit Dirksland - waarschijnlijk was hij afkomstig uit het Oostflakkeese Ooltgensplaat .

Frans ging op 13 april 1708 in Den Bommel in ondertrouw ~ en dat is al wat wij over Frans' bestaan vertellen kunnen .

 

BB 2 : JAN CORNELIS. DOZIJ

Jan Corn. Dozy moet zo rond het jaar 1675 ter wereld gekomen zijn , en voor zover bekend kwam hij wl uit klein Parijs, uit Dirksland dus .

Jan is tw maal getrouwd geweest , en uit beide huwelijken was n dochter geboren , zodat het voor de kansen op een eeuwen durend uitgebreid Dosy-nageslacht natuurlijk al wel snel bekeken was .......

Jan was op 22 december 1699 in Dirksland in ondertrouw gegaan met KLIJNTJE THOMAS .

Een jaar later , op 14 november 1700 vond in Dirksland de doop plaats van hun enige dochter , JACOMIJNTJE .

Zes jaar nadien vond Jans tweede huwelijk plaats , wederom in Dirksland ; zijn nieuwe bruid heette PIETERTJE ARENT(S) .

Ook zij kregen dus een dochter : op 27 maart 1707 werd in Dirksland hun dochter KLIJNTJE ten doop gehouden .

De dochter die uit Jans eerste huwelijk geboren was , JACOMIJNTJE JANS. DOSIJ , zou op 3 mei 1722 in het plaatsje Herkingen nog in het huwelijksbootje stappen .

We veronderstellen dat Jacomijntje Jansdr. Dosij de laatst levende 'enige echte Dosij' geweest zal zijn op het eiland Goeree-Overflakkee .

En vanaf het moment van haar verscheiden verdween ook meteen de familienaam Dosij/Dosy/Dozij/Dozy voor altijd en eeuwig uit alle verdere annalen van de roemruchte geschiedenis van het eiland Goeree-Overflakkee .........

 

 

 

>>>> Zo ...........hebben we daarmee nu echt lle , en daarmee bedoelen we dus ook echt LLE levens van naamgenoten n bijna-naamgenoten uit Dirksland en naaste omgeving middels 'diepgravende analyse en nadere beschouwing' volledig kunnen blootleggen .....???!!

Ook al hebben we de aktes grondig - daadwerkelijk dus van voor tot achter en van A tot Z , maar eerst en vooral natuurlijk bij de letter G - aan verificatie en falsificatie onderworpen , tch kunnen we niet uitsluiten dat een enkeling aan onze aandacht zal zijn ontsnapt en door de mazen van het VDG-net zal zijn gezwommen .........en dan hebben we het toch nog toe alleen nog maar over onze Dirkslandse broeders , want hoe zit het eigenlijk met de biten-Dirkslandse , biten-Flakkeese naamgenoten in den lande : zijn die er ook nog geweest en waren die ook nog aan ons verwant ?????

Allereerst moeten we het dan hebben over onze VAN DER GROEF-OUDEWATER-TAK , waarvan wij inmiddels hebben vastgesteld dat deze , naar alle waarschijnlijkheid , inderdaad van Flakkeese origine moet zijn geweest , maar die z wijdvertakt zou raken , dat deze in een apart hoofdstuk nog aan bod zal komen .

Maar nst de VDG-naamdragers uit het Utrechts/Zuid-Hollandse Oudewater , zijn er nog veel meer geweest , veelal plotseling de kop opstekend als een soort van VDG-deus ex machina ...., De Groefen en Van der Groefen , met wie er geen enkele band , laat staan enige verwantschap , kon worden vastgesteld .

Uiteraard willen we niemand 'onrecht aan doen en tot in alle eeuwigheid uit het oog verliezen...' , en daarom hebben we besloten om ook aan deze 'memorabele memorabilia' , van vlees en bloed wel te verstaan , enige korte woorden te wijden ....... :

 

 

> In verschillende plaatsen biten Flakkee , maar bnnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland , kwam in de 18e eeuw de achternaam Van der Groef(f) enkele malen voor - vermoedelijk betrof het in alle gevallen slechts een zgn. variant op de familienaam Van der Graaf(f) :

 

 

ADRIAANTJE MEERTENSE / MARTENSDR. VAN DE GROEF :

Zij was een jongedochter van Giesenkerk ; Adriaantje trouwde op 7 december 1728 in het nabijgelegen Giesendam < pro deo , dus zeer breed had zij het dus ook niet ....> met Pieter Dirkz. van den Boogaart , jongeman van Ottoland (?) - bekend is verder nog van dit paar dat zij een jaar later in Hardingsveld een zoon kregen : Dirk .

 

 

ADRIAANTJE V. DER GROEFF :

[ mogelijkerwijs betreft het hier dezelfde Adriaantje als hierboven ]

Zij trouwde op enig moment met iemand die toch ook wel een tamelijk bekend klinkende en vertrouwd voorkomende achternaam droeg ......:

HENDRIK GIJSBERTS / GIJSBREGTS VAN DER GROEFF .

Adriaantje en Hendrik hebben een dochter gekregen :

PIETERTJE VAN DER GROEFF , op 15 november 1739 in Hardingsveld (Nederhardingsveld) gedoopt .

 

 

ELISABETH HENDRIKSE VAN DER GROEFF / GRAAF :

geboren en wonende in Lekkerkerk [ in Lekkerkerk kwam / komt (?) de familienaam Van der Graaf veel voor ] , trouwde op 16 december 1764 in Nieuwerkerk a/d IJssel met Hendrik Pieterse , visser van beroep , geboren en wonende in Nieuwerkerk a/d IJssel - en ook dit echtpaar trouwde , noodgedwongen , pro deo ....

 

 

JACOB WILLEMSZ. VAN DER GROEF / GRAAF :

Jacob ging op 23 februari 1743 in Ameide Tienhoven in ondertrouw als Jacob Willemsz. van der ........Groef , maar trouwde een maand later , op 17 maart 1743 in Ameide Tienhoven als Jacob Willemsz. van der ........Graaf .

 

 

JANNETJE / JANNIGJE HENDRIKSE VAN DER GROEFF :

jongedochter van Streefkerk , ging op 10 februari 1753 als Jannetje Hendrikse VAN DER GROEF in de plaats Streefkerk in ondertrouw met weduwnaar Cornelis Stolker , geboren te Lekkerkerk ; een week eerder , op 2 februari , was van dit huwelijk aangifte gedaan : in de akte die bij deze eerdere gelegenheid was opgesteld werd Jannetje's naam als volgt opgeschreven : Jannetje Heijdr. DE GRAEF ......

 

 

 

>>>> Met de volgende naamgenoten raken we steeds verder van huis ........:

 

een kind van ARY VAN DER GROEF , begraven op 11 september 1706 in Rotterdam , in de 'Kikkersteeg in 't midden'.

 

 

BARBARA VAN DER GROEF , geboren ca. 1712 , Kralingen , Rotterdam , gehuwd ( maar naam van echtgenoot onbekend) .

 

 

GEERTRUIJT VAN DER GROEFF , geboren in 1676 in Arnhem , getrouwd met Peter Brouwer , geboren ca. 1674 in Arnhem .

# Is de spelling van Geertruijts achternaam geheel en al correct , dan dienen wij haar te beschouwen als de allereerste en dus alleroudste Van der Groef(f)-naamgenoot in Nederland en omstreken .......alhoewel .......zie straks verder bij JOHAN VANDE GROEF ....

 

 

GILLIS FRANCOIS VAN DE GROEF :

van professie : 'procureur geregte van Utrecht', midden 18e eeuw - een zeer geleerde en in zijn tijd zonder enige twijfel zeer gerespecteerde , maar tegelijkertijd , uit hoofde van zijn functie , vermoedelijk ook wel zo nu en dan , door die of gene , zeer gevreesde naamgenoot ...... , die tevens wellicht de enige kapitaalkrachtige naamgenoot is geweest uit ons 18e en 19e eeuwse naamdragers-verleden ........

 

 

>>>> En dan vervolgen wij nu met een aantal BIJNA - naamgenoten :

 

ADOLPH PIETERZEN VAN DER GROEFT :

Adolph's naam komt voor in de publicatie 'A history of the DeGrove Family in America , Jacksonville , Florida , 1989' .

Adolph leefde in het Amerika van de 19e eeuw en moet de voorvader geweest zijn van o.a. Henry Dorris DeGrove (spreek uit : 'DeGroef') , de auteur van deze publicatie - van 'Van der Groeft' werd het dus op zeker moment 'DeGrove' .....

> En naast deze ietwat merkwaardige spelling van de familienaam - hoe , waar en waarom deze dan ook zo ontstaan moge zijn - kwam er in n publicatie ng een vreemde variant op onze familienaam voor , maar deze keer wel met zekerheid van Flakkeese herkomst , namelijk :

VAN DER GROEFS :

We hebben echter vast weten te stellen dat dze naam een volkomen imaginaire naamsvariant is geweest : vanwege een druk- of spellingsfout is deze - niet bestaande en nooit bestaan hebbende - familienaam in 1947 in het uitgebreide Repertorium van Familienamen verschenen , zij het slechts met n enkele vertegenwoordiger : een man , vrouw of kind die/dat in jaar 1947 in het Flakkeese Sommelsdijk gewoond zou moeten hebben , maar dus wel gewoon Van der Groef geheten moet hebben .

 

VAN DER GROEFF :

Voor deze spellingsvariant geldt weer een geheel ander verhaal : 'Van der Groeff' kwam naast 'Van der Groef' in het verleden vrij veel voor , in een tijdsperiode waarin de spelling van alle familienamen nog niet geheel en al vastlag .

Uiteindelijk heeft dan toch deze wat chiquere variant op de achternaam het in de loop van enkele decennia moeten afleggen tegen onze enkelvoudige en dus wat meer eenvoudige , 'n-f-is-meer-dan-genoeg' variant op de familienaam , en , jammer of niet , daar zullen wij het dus toch tot in lengte der zeer vele dagen met z'n allen maar mee moeten zien te rooien ........

 

 

DE GROEF / DE GROEVE :

Deze familienaam kwam in de provincie Zeeland begin 18e eeuw een enkele maal voor - enige getraceerde representanten :

* KAREL DE GROEF , getrouwd op 21 mei 1724 in de plaats Biervliet met Petronella Koesement .

* MARINUS DE GROEVE , geboren rond het jaar 1698 in de plaats Poortvliet , hier ook , zo rond het jaar 1719 in de echt verbonden ; en uit dit huwelijk is nog een dochter bekend :

# ELIZABET MARINUS. DE GROEVE , geboren in of rond 1720 in Poortvliet .

 

 

>>> De achternaam DE GROEF was en is een tamelijk algemene Belgisch/Vlaamse familienaam , die k nog voorkwam n voorkomt bij onze oosterburen ; vermoedelijk betreft het hier verre nazaten van n of meerdere Vlaamse De Groefen die in een grijs verleden naar Duitsland vertrokken waren en daar voor het nodige nageslacht gezorgd hebben .

Maar ook buiten de grenzen van ons werelddeel duikt deze naam nog zo hier en daar op : in Zuid-Amerika en in de USA , zij het in veel mindere mate dan onze familienaam - gespeld als VanderGroef of Vandergroef of Van Der Groef of Van der Groef of als Vander Groef en een enkele maal toch wel weer gewoon als van der Groef ....

Buiten Zeeland kwam en komt de naam De Groef in ons land slechts zr sporadisch voor : in 1947 kwam deze naam zegge en schrijve n maal voor ; in de gemeente Baarn - en vermoedelijk betrof het hier een 'verdwaalde Vlaming ...'

Er bestaat thans zelfs nog een zeer geringe kans dat enkele of meerdere Vlaamse De Groefen de verre nazaten zijn van een van origine Nederlandse Van der Groef ....

Nog vr de invoering van de Burgerlijke Stand - in een tijd waarin de natie Belgi als staatkundige eenhuid nog niet bestond - vertrok er een Van der Groef vanuit de plaats Oudewater naar het zeer zuidelijke Menen/Menin , nog nt gelegen in Vlaanderen , tegen de Franse grens aan ; deze naamgenoot was militair en werd dus blijkbaar (gedwongen) overgeplaatst naar deze zuidelijke plaats .

Onze naamgenoot was getrouwd , en in Menen werden in de loop der jaren enkele kinderen geboren : minstens drie dochters , maar , wie weet , ook nog n of meer zonen .

De achternaam van onze (volledige) naamgenoot bleek , volgens de aktes die uit die tijd bewaard gebleven zijn , bij aankomst in Menen veranderd te zijn van VAN DER GROEF in : DE GROEF ........

Maar als n van zijn dochters op jong volwassen leeftijd vanuit haar geboortegrond Menen vertrekt naar het Flakkeese Sommelsdijk om daar in het huwelijk te treden , dn wordt haar naam , DE GROEF dus , weer 'opnieuw' omgezet in : VAN DER GROEF , en zijn we weer , in dubbel opzicht , terug bij de bron van onze familienaam .....

Indien er nog zonen geboren waren in het gezin van 'onze militair' en indien deze zoon of zonen later ook zelf nog kinderen gekregen mocht(en) hebben enz . enz. , tja , dn zou het mogelijk knnen zijn dat er in het huidige Belgi De Groefen rondlopen , wier genealogische oer-wortels in het Midden-Nederlandse Oudewater en , nog verder terug in de tijd , ergens op het Flakkeese land moeten liggen , en wier Noord-Nederlandse oer-naam dus eigenlijk Van der Groef moet zijn geweest !

 

 

GROEVE en DE GROEVE anno 2000 :

Deze beide familienamen komen in het Nederland van de 21e eeuw nauwelijks nog voor , en zijn ook , voor zover bekend , in geen enkel opzicht aan onze naam verwant .

In 1922 overleed ene De Groeve in Nederlands Indi , in de plaats Salatiga ; deze man moet hier bij leven - dit moet zo door het lot beschikt zijn geweest ... - opzichter der begraafplaatsen geweest zijn ..........

 

 

>> Ook de achternaam GROEF(F) kwam in Nederland , met name in de 18e eeuw , zo nu en dan voor , o.a. in de plaats Gouda :

* LEENDERT GROEF , gedoopt vr het jaar 1724 in Gouda .

* JOHANNA GROEF(F) , gedoopt rond 1747 in Gouda , later getrouwd op 27 juli 1777 in Gouda met Barend van den Ring .

* MARTIJNTJE GROEF , gedoopt in 1750 in Gouda , en op 14 mei 1780 getrouwd met Hendrik van Gog(h) ; voor zover bekend hebben zij n zoon gekregen , Arend van Gog ; Martijntje is overleden op 11 juli 1813 in Gouda .

 

 

>>> Vanaf ca. 1600 tot in de 19e eeuw kwam de naam (DE) GROEF(F) ook in de provincie Noord-Holland van tijd tot tijd voor , o.a. in de hoofdstad , maar ook nog in het uiterste noorden van de provincie , in Den Helder n op het eiland Texel , zoals :

* JAN GROEF , gedoopt op 6 juli 1773 in het Texelse Oudeschild , en op 7 februari 1800 in Den Burg in het huwelijk getreden met Grietje Corn. Zijm .

Geruime tijd kwam (DE) GROEF(F) , broederlijk en natuurlijk ook zusterlijk ..., voor nst (DE) GROOF(F) , en moet dan ook beschouwd worden als een variant , een zogeheten 'dichterlijke ambtelijke variant ....' op deze laatste naam - of zou het eerder andersom geweest zijn ??!

Over het leven van de familie(s) (De) Groof(f) zijn reeds verschillende publicaties verschenen , waaruit zonneklaar blijkt dat de spellingswijze (De) Groof(f) het in de loop der jaren duidelijk gewonnen heeft van (De) Groef(f) ......

 

 

>>>> In een aantal zeer oude aktes van geheel andere plaatsen in Nederland hebben wij de achternaam GROEF ook nog enige malen aangetroffen :

* In de plaats Nijmegen kwam de naam GROEF rondom het jaartal 1620 in totaal drie keer voor .

* In de plaats Elburg troffen wij in een akte uit ca. 1800 n maal de naam GROEF aan .

 

>>>> En dan kwamen wij ook nog tegen :

* GERRITJE DE GROEF : zij werd op 15 juni 1796 in het Gelderse Nijkerk gedoopt - n ook nog , na enig diepgravend speurwerk ....... nou ja , eigenlijk min of meer bij toeval dus ...... stuitten wij op de volgende 'ware naamgenoten' , die ook weer , naar onze vaste overtuiging , slechts de spelling van hun achternaam met ons gemeen gehad zullen hebben :

>>> Uit het gemeentearchief van onze hoofdstad :

* JOHANNA VAN DER GROEF , echtgenote van ene Carel Turenhout , wier dochter Johanna ('Uit het gasthuis') op 11 april 1749 in de Oude Kerk van Amsterdam door pastor Adrianus Buurt hervormd gedoopt werd .

* TRIJNTJE V.D. GROEF , die samen met Frans Sieferman op 24 dec. 1777 in Amsterdam getuige was bij de doop van Jan Sieferman , zoon van Jan Sieferman en van Catharina van Hulster ; deze doopplechtigheid werd uitgevoerd door pastor Johannes Casparus Onstein in Amsterdam , in de kerk op het Knisperspad , en deze kerk was/is uiteraard een rooms-katholieke kerk - want wie zou dat nou niet geweten hebben ......?! -

en dat versterkt ons dan weer in de overtuiging dat er met Trijntje v.d. Groef , met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid , geen enkele bloedband ooit bestaan zal hebben .....

 

>>>> En dan troffen wij ook nog aan - ja, inderdaad , er komt niet erg gauw een eind aan deze opsomming van al die bijzondere , buitengewone en ietwat buitenissige VDG-naamdragers ....... :

# JOHAN VANDE GROEF , de tweede notabele binnen "onze familie" uit een zeer grijs en lang vervlogen verleden , zeer zeker een notabele uit die tijd ,want zijn naam wordt speciaal vermeld op een gedenksteen uit het jaar 1658 in het Zuid-Hollandse plaatsje Schoonhoven , als "Out Burgemeester ende Regent van de Kerck ....."

Wetend dat in 1658 onze familienaam nog helemaal niet bestond en dat onze verre Flakkeese voorouders slechts met de grootst mogelijke moeite het hoofd boven water hebben kunnen houden en de touwtjes aan elkaar hebben weten te knopen , zullen we er ook hier maar weer van uitgaan van doen te hebben met een zgn. imaginaire verwant die ook met terugwerkende kracht geen erezetel zal kunnen en mogen verkrijgen binnen ons 'riante Van Der Groef - huis met al zijn honderden - eenvoudige - vertrekken ......'

 

 

>>>> Op de valreep liepen wij nog tegen het lijf ...... :

# CORNELIS VAN DE_GROEF , bouwman van beroep , woonachtig in het Brabantse plaatsje Haps , getrouwd met dorpsgenote Angenes Toonen Kerkhof ; samen hadden zij twee dochters gekregen :

* JOHANNA VAN DE_GROEF , geboren op maandag 24 mei 1819 in Haps (akte nr. 15) , en

* FRANCIN VAN DE_GROEF , geboren op dinsdag 12 maart 1816 in Haps ( akte nr. 5) .

 

 

>>>>> Tot besluit enige 'VARIA CURIOSA PLURALIA....' :

JAN GROEFFS , weduwnaar (10 jan. 1676) , woonplaats : Meullestech , achter Roosendaal .

HESSEL GROEFT : Hessel wordt vermeld in het Trouwboek der Ned. Hervormde Gemeente van het Betuwe Tiel over de periode 1668 - 1704 .

HESSEL HESSELSEN GROEFT : wordt eveneens vermeld in dit Trouwboek .

 

 

DE GROEF VAN ERKELENS : oud Nederlands adellijk geslacht , uit de provincie Gelderland afkomstig ; wordt nog wel eens melding van gemaakt in uiteenlopende genealogien ; de allerlaatste geboren en getogen De Groef van Erkelens leefde echter al weer zo'n ruim vier eeuwen terug .......

 

 

}} In ons land komen nog enkele achternamen voor die voor enige verwarring kunnen zorgen met onze eigen familienaam :

VAN DE GROEP : deze naam komt met name voor in Spakenburg/Bunschoten e.o..

VAN DER KROEF : in de USA zelfs een keer verhaspeld tot : Vandamkroef !

 

}}} En dan heb je verder natuurlijk ook nog :

DE GROFF , (DE) GROVE , (DE) GROOF , DE GROUW , GROEVER , GROFFEN , GROVEN , GROFFY , GROFS , GROFSMID , GROFSTEIN , GRO(E)VENSTEIN .......etc. etc.........

 

>>> Op Goeree-Overflakkee kwam lang geleden , voor een periode van zo'n 300 jaar , de geslachtsnaam GROVERT / GROFFERT / GROFVERT voor .

Deze van origine Flakkeese familienaam komt heden ten dage enkel nog in de Verenigde Saten voor : in Nederland stierf de laatste naamdraagster alweer zo'n kleine eeuw geleden .

De Grovert's /Groffert's / Grofvert's kwamen oorspronkelijk uit het Flakkeese Middelharnis , waar de naam incidenteel ook nog gespeld kon worden als DE GRAUW of als DE GRAUWERT .

De stamvader van dit geslacht heette JACOB .

Wetend dat een van de eerste naamgenoten uit ons aller Dirkslandse De Groef/Van der Groef - verleden , in Middelharnis had gewoond , en wetend dat onze familiehistorie in het midden van de 17e eeuw een aanvang neemt met aartsvader JACOB ..... , lk er in eerste instantie een verband te bestaan tussen de oer-oude De Groefen en Van der Groefen n de al even oer-oude De Grauwert's , Grovert's enz. , zeker toen we inzage kregen in de huwelijksakte van Jacob Jacobse , Jacobs oudste zoon , waarin vermeld staat dat hij 'een jongeman van De Grovv' zou moeten zijn ........

Nadere studie bracht echter aan het licht dat er naar alle waarschijnlijkheid geen enkel (dwars)verband bestaat tussen alle Grovert's etc. en alle Van der Groefen etc., zodat onze speurtocht naar familiegeschiedenissen in onze genealogische tijdcapsule ver terug in de tijd vooralsnog stranden zou in het jaar 1696 , in het kleine pittoreske plaatsje Dirksland , waar op de 23e april , op een hopelijk stralende lentedag , twee geliefden , Jacob Jacobse , jongeman van de Grovv en Lena Leendertse Soldaat , in aanwezigheid van hun dierbaren , en ten overstaan van hun God , elkaar voor de rest van hun verdere leven , op plechtige wijze , eeuwige trouw zouden gaan beloven ... en aldus geschiedde .......

 

 

 

*