»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

ONZE ZééR VERRE VOOROUDERS (NED) EUROPEANEN HEBBEN ZEVEN OERMOEDERS   

DE MAN ZAL ALS EERSTE UITSTERVEN .......       

> De Britse professor in de erfelijkheidsleer BRYAN SYKES heeft ontdekt dat alle Europeanen afstammen van slechts ZEVEN oermoeders . Bij toeval kwam hij erachter dat zogenaamd mitochondriaal DNA (M-DNA) ónveranderd overerft in de vrouwelijke lijn. Hij heeft er een boek over geschreven , getiteld : 'De zeven dochters van Eva' < uitgeverij De Kern ; tekstinformatie : www.oxfordancestors.com >

> Uit : Haagsche Courant , 17 sept. 2002 :

 

EUROPEANEN HEBBEN ZEVEN OERMOEDERS :

 

>>> Iedere Europeaan is via een ononderbroken vrouwelijke lijn 'familie' van een van de zeven oermoeders , die in de ijstijd de uitgestrekte vlakten van Europa bevolkten en later bewerkten - bijna iedereen is dus familie van elkaar .

De hele wereld telt 23 oermoeders - "en dan ga je elkaar toch anders bekijken", weet professor Bryan Sykes nu zeker na tien jaar onderzoek .

"Tot 1991 had ik als regulier medisch-geneticus veel onderzoek gedaan , onder meer naar erfelijke ziekten . Op een gegeven moment vroeg een vriend van me , een archeoloog , of ik DNA uit oude botten wilde halen . In de Italiaanse Alpen werd in 1991 het lichaam van IJsman Oetzi gevonden , dat meer dan 5000 jaar oud bleek te zijn . Omdat mijn onderzoeksgroep in Oxford de eerste ter wereld was die DNA had opgespoord in oude , menselijke botten , werd ik gevraagd of we wat zouden kunnen vinden . Verbazingwekkend genoeg vond ik hetzelfde DNA-patroon in monsters van moderne mensen . Een onafhankelijk team uit München was tot hetzelfde resultaat gekomen".

Sykes had er toen nog geen idee van dat hij een genetische reis terug in de tijd zou maken .

Na reacties van de pers ging hij het genetisch materiaal van de IJsman echter vergelijken met dat van Marie Moseley , een Ierse vriendin van hem .

Hij ontdekte dat zij precies hetzelfde DNA had - dus moest ze verwant zijn aan de IJsman .....

Tussen diens moeder en Marie moest een ónonderbroken genetische verbinding bestaan , die maar liefst 5000 jaar terugging ...

"Ik koos ervoor het zogenaamde mitochondriaal DNA (M-DNA) uit de oude botten te halen , omdat daarvan in elke cel wel honderd kopieën zitten .

Vrouwelijke eitjes zitten er vol mee , terwijl het in sperma níet voorkomt .

In tegenstelling tot zogenaamd nucleair DNA , waarmee individuen bijvoorbeeld bij forensisch onderzoek kunnen worden geïdentificeerd , blijkt dat M-DNA vrijwel onveranderd overerft in de vrouwelijke lijn .

Het heeft lang geduurd voordat ik me realiseerde dat de Europeanen níet van één moeder afstamden .

Pas drie jaar geleden , toen ik de verschillende DNA-groepen na testen bij duizenden mensen had geïdentificeerd , realiseerde ik me dat het ZEVEN moeders zijn , die tussen 45.000 en 10.000 geleden hebben geleefd .

Ik heb ze toen snel namen gegeven ,om er individuen van te maken :

URSULA , XENIA , HELENA , VELDA , TARA , KATRINE en JASMINE - ik zag dat als een logische stap .

Natuurlijk hadden ook hun moeders hetzelfde M-DNA , maar deze zeven vrouwen zie ik als de clanmoeders .

Tara , tot wier groep ik behoor , had evenals de andere vrouwen ten minste twee dochters .

Ik schaam me er niet voor dat ik ze namen heb gegeven .

Tot nu toe gebeurde dat niet in de genetische wetenschap , maar ik vond dat te steriel wanneer het gaat over een belangrijke zaak als de geschiedenis van de menselijke soort .

Door het geven van namen toon je meer respect".

Engelse kranten waren er als de kippen bij om foto's van bekende vrouwen te plaatsen bij het verhaal over Sykes' ontdekking , want daar zijn we allen ook (verre) familie van .

In de laatste hoofdstukken van zijn boek 'De zeven dochters van Eva' beschrijft Sykes hoe de oermoeders geleefd moeten hebben .

Critici vinden het jammer dat de professor daarmee ineens overstapt van wetenschap op speculatie .

Toch bereikt Sykes daarmee dat het behandelde in de wetenschappelijke eerdere hoofdstukken gaat leven - en ook die zijn allesbehalve saai .

Hij wijdt een heel hoofdstuk , 'De tsaar en ik' , aan hoe DNA-onderzoek op een monster van de vermoorde tsarina - na jaren van discussie - uiteindelijk heeft bewezen dat Anna Anderson níet Anastasia Romanova was , maar familie van een vrouw die in een gesticht zat .....

 

 

M o t o r o n g e l u k

Sykes beschrijft heel beeldend hoe hij na een motorongeluk in 1990 veel langer dan verwacht op het Cookeiland Rarotonga moest blijven en het idee groeide voor eens en altijd te bewijzen van wie de bevolking afstamde : van Zuid-Amerikanen , zoals Thor Heyerdahl beweerde , of van Aziaten .

Dankzij DNA-onderzoek op meegenomen bloedmonsters kon hij bewijzen dat ze uit Azië kwamen .

Sykes , die toen nog geen idee had dat dit de eerste stap in zijn onderzoek naar onze afkomst zou zijn , maakte een einde aan eeuwenlange discussies .

"Als ik dat ongeluk niet had gehad , zou ik dat nooit hebben onderzocht .

Ik kon eigenlijk niet geloven hoe fantastisch deze ontdekking was .

Zeker voor de mensen daar , die nu eindelijk wisten waar hun wortels lagen .

Er is daar heel wat gemengd bloed , soms zijn die mensen voor 40 procent Europees , maar het M-DNA geeft áltijd de originele afstamming van moeder op moeder weer ".

 

Wie het boek leest komt verder tot de ontdekking dat de moderne Europeaan afstamt van de Cro-Magnonmens .

Van de Neanderthaler zijn geen genetische sporen gevonden , wat niet wil zeggen dat beide mensensoorten nooit hebben gepaard .

"Misschien waren hun nakomelingen net als bij muilezels (nakomelingen van een paard en een ezel) wel onvruchtbaar".

 

"Het is wonderbaarlijk hoeveel mensen hun DNA laten testen om uit te vinden van wie ze afstammen en van wie ze familie zijn - duizenden !!

De geschiedenis gaat leven , ze voelen zich met elkaar en hun oorsprong verbonden", zegt Sykes die net een boek over mannen afheeft ............

 

*

> > Het duurt nog even , maar uiteindelijk zullen de mannen uitsterven ......

Op korte termijn zal het al mogelijk zijn dat twee vrouwen een kind krijgen waaraan géén man te pas is gekomen . Prof Bryan Sykes legt het allemaal uit in zijn jongste boek over Adams vloek : 'Een toekomst zonder mannen' < uitgeverij De Kern >

> Uit : Haagsche Courant , 29 maart 2004 :

 

DE MAN ZAL ALS EERSTE UITSTERVEN :

 

>>> De man sterft uit . Het welhaast onomkeerbare proces is al begonnen en uiteindelijk zullen vrouwen de evolutionaire strijd tussen de seksen winnen .

Prof. Bryan Sykes , hoogleraar in de genetica in Oxford , zegt de bewijzen in handen te hebben , maar blijkt tegelijk zichtbaar onbewogen onder dit doodvonnis .....

Het zal dan ook nog wel meer dan honderdduizend jaar duren voor het wordt voltrokken ; en niet alle wetenschappers zijn het met hem eens dat het zo zal gaan .

Tussen mannen en vrouwen bestaat een miniem genetisch verschil , dat echter zowel uiterlijk als innerlijk allesbepalend is .

Vrouwen hebben twee x-chromosomen , mannen een x- en een y-chromosoom.

Juist de genen in dat y-chromosoom - waarvan een meestergen na zes weken zwangerschap een kettingreactie in gang zet die het embryo aanzet de mannelijke kenmerken te ontwikkelen - zijn volgens Sykes aan het degenereren .

Van het y-chromosoom hebben mannen er maar één .

Beschadigingen worden daarom steeds van vader op zoon doorgegeven .

Een wetenschappelijk onderbouwd verhaal over 'de laatste man' is wellicht het volgende boek dat Sykes internationaal gaat uitbrengen .

"Je zou denken dat het voor die laatste man een eldorado is , hij heeft dan een oneindige voorraad vrouwen tot zijn beschikking , maar ik denk eerder dat je hem voor moet stellen als degene die achterin het aerobics-klasje staat en volkomen wordt genegeerd."

Hij speelt met de gedachte dat op te schrijven .

Een roman zal het niet worden , dat is zijn stijl niet zo , maar hij zal de wetenschappelijke gegevens wel weer in een toegankelijke verhaalvorm gieten .

"Dit wordt me niet door alle collega-wetenschappers in dank afgenoemen", zegt hij met hetzelfde gevoel voor humor dat in zijn boeken is terug te vinden .

"Maar ik wil de wetenschap juist beschikbaar maken voor veel mensen."

Twee jaar geleden is Sykes' eerste werk , 'De zeven dochters van Eva' - over zogenaamd mitochondriaal DNA (mDNA) dat onveranderd wordt doorgegeven in de vrouwelijke lijn - verschenen en in twintig landen een succes geworden .

De conclusie dat vrijwel alle Europeanen afstammen van zeven vrouwen is destijds aardig ingeslagen .

"Ik denk dat hetzelfde geldt voor TWAALF mannen."

Het verhaal over wat een man een man maakt en waarom het dreigt mis te gaan met hem , 'Een toekomst zonder mannen', is nu in het Nederlands uitgebracht .

De Nederlandse titel is in het Engels slechts de ondertitel .

"Adam's curse (Adams vloek) geeft veel beter aan waar het om gaat" , zegt Sykes .

"Nog voor ik 'Zeven dochters' schreef , kreeg ik in 1998 een uitnodiging van een bedrijf om een lezing te geven .

De voorzitter van de onderneming was Sir Richard Sykes en veel mensen vroegen of we familie waren .

Aanvankelijk stond ik daar niet zo bij stil , maar uiteindelijk besloot ik een genetische test te doen .

Het y-chromosoom , het stukje DNA dat iedere vader doorgeeft aan zijn zoon , bleek volledig overeen te komen .

Daarna ben ik aan mannen met dezelfde achteraam , wier adressen ik willekeurig uit het telefoonboek haalde , brieven gaan schrijven .

Er zijn ongeveer tienduizend mannen met die naam in Groot-Brtittannië .

Zeventig procent bleek hetzelfde y-chromosoom te hebben en nog eens een klein percentage week daar maar heel weinig af ."

Uieindelijk is Sykes naar Flockton in Yorkshire gegaan , waar hij de plek heeft gevonden waar de voorvader van al deze mensen zo'n zevenhonderd jaar geleden op een boederij heeft gewoond .

 

S t r o o m p j e

"Er wonen nog steeds een heleboel Sykes's in en bij Flockton - een enorme verrassing dat het er zoveel zijn met hetzelfde chromosoom .

Sykes betekent letterlijk stroompje , en in de dertiende eeuw waren er meestal meer mensen die van iets dat belangrijk was hun achternaam maakten , zónder dat ze familie van elkaar waren .

Maar in dit geval was dat maar één man en daar hebben we geluk mee gehad !"

Het is dit toevallig op gang gekomen onderzoek dat tot alle andere conclusies in 'Een toekomst zoder mannen' heeft geleid .

In het verlengde daarvan is bijvoorbeeld gebleken dat 16 miljoen mensen op Aarde hetzelfde y-chromosoom hebben als de veroveraar Dzenghis Khan uit de twaalfde eeuw .

Sykes concludeert dat seks in feite een zeer inefficiënte manier van voortplanting is - mannelijke dieren moeten op allerlei manieren bewijzen dat hun genen goed en sterk zijn , denk aan de pauwenstaart - en dat er soorten zijn die seks hebben afgeschaft en vervangen door een kloonsysteem .

Tegelijk zijn die soorten , waaronder een bepaalde soort hagedis , veel gevoeliger voor virussen .

Omdat elk individu hetzelfde is , zal er niemand aan ontsnappen .

"Ik voorspel dat het nog tijdens mijn leven mogelijk wordt dat twee vrouwen een kind krijgen waar géén man , ook niet via kunstmatige inseminatie , aan te pas komt .

De benodigde chromosomen worden uit een eitje van de andere vrouw gehaald en ingebracht ; de nakomelingen zijn altijd meisjes , maar géén klonen ."

 

De oorlog tussen verschillende onderdelen van het genoom (het geheel van alle genen van een individu , die gezamenlijk alle erfelijke informatie bevatten) is een belangrijk onderdeel in het boek .

Het mDNA en andere cytoplasmatische genen hebben absoluut geen belangstelling voor mannen , het voortbrengen van zonen is voor hen doelloos .

Aan zonen worden deze genen dan ook absoluut níet doorgegeven .

Sykes gaat ook in op de vraag waarom het y-chromosoom degenereert .

Zou temperatuurverandering daar wat mee te makem hebben ?

En hij wijdt een hoofdstuk aan homoseksualiteit .

"Homoseksuele mannen kunnen een voorbeeld zijn van genetisch altruïsme : ze hebben het vermogen zich te reproduceren wellicht verloren om te kunnen helpen bij de opvoeding van hun zusjes .

mDNA is er op ingesteld , dat zie je ook bij dieren , om mannelijke foetussen te vermoorden om zo het y-chromosoom te kunnen beheersen ; bij homoseksuelen is dat waarschijnlijk geneutraliseerd ."

Sykes beseft dat het een controversiële opvatting is , waarvoor nog geen harde bewijzen zijn .

Hij zegt er onmiddellijk bij dat het natuurlijk niet voor alle homoseksuele mannen geldt en dat hij aan zijn theorie de voorkeur geeft boven die welke zegt dat homoseksualitiet een genetische ziekte is .

 

Sykes is in zijn boek heel gedetailleerd in zijn uitleg over de werking van chromosomen , het onderzoek ernaar en de consequenties .

Toch is hij erin geslaagd het voor geïnteresseerde leken begrijpelijk te houden én er zelfs spanning in te brengen , zodanig dat er steeds de behoefte is verder te willen lezen - dat komt ook door het feit dat hij het allemaal wat persoonlijk maakt .

"Puristen zullen het lang niet altijd met mij eens zijn , ze zullen me niet accuraat genoeg vinden , maar wanneer je veel mensen wilt bereiken , moet je niet alles met cijfers willen staven", zegt Bryan Sykes , die in elk geval 'steeds meer van het schrijven gaat genieten ' - en misschien heeft dat dan ook wel altijd in zijn genen gezeten .......

 

 

 

 

 

*