»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

WELKOMDe stamboom telt in totaal 7 personen.

Voornaam: Achternaam:
Volledige naam >>> See 'Stamboom' for the English version <<<

  Heel hartelijk welkom op de stamboom-site van de familie 

VAN DER GROEF !

Deze digitale stamboom is  tot op heden de enige stamboom die uitsluitend is gericht op alle leden van de wijdverspreide Van der Groef - familie , wie zij ook zijn mogen en waar ter wereld zij ook wonen mogen ( in Nederland , Duitsland , Canada , USA , Argentini , ....) , want zij/wij zijn toch allen , langs de een of andere afstammingslijn , de zeer verre nazaten van dat illustere koppel , te weten :  Lena Leendertse Soldaat  en Jacob Jacobse , j.m. van de Grovv ,  die elkaar in het jaar 1696 in Dirksland ooit dat voor hen n ook voor ons zo belangrijke jawoord gegeven hadden .....

De persoonsgegevens van alle getraceerde VDG's staan inmiddels elders vermeld , mr ...... de Van der Groef-stamboom , dze stamboom dus , verschaft veel , hl veel extra informatie ( deels in het Nederlands en deels in de Engelse taal opgeschreven ) over onze gemeenschappelijke roemruchte historie n over talrijke bijzondere , tragische , interessante , buitenissige en ook alledaagse , maar daardoor niet minder belangwekkende , naamgenoten , uit het recente en (veel) minder recente verleden , en dat alles in de vorm van historische beschrijvingen en hopelijk boeiende levensverhalen .  Al deze achtergrondinformatie en uitgebreide levensbeschrijvingen zijn direct te vinden door het aanklikken in de linkerkolom van de desbetreffende verwijstekst .

En om al deze unieke VDG-persoonlijkheden ook nog een permanent gezicht te geven , is het 'Fotoalbum' rijkelijk gevuld  -  en zal zelfs nog rijker gevuld gaan worden  -  met portret- en familiefoto's en kopien van allerhande aktes e.d. , afkomstig van al die memorabele VDG's uit heden en (ver) verleden , die allemaal op hun eigen unieke wijze hun stempel gedrukt hebben op onze historie en die allen tezamen onze wijdvertakte en steeds maar verder uitdijende VDG-stamboom een herkenbaar en markant gezicht gegeven hebben , tot in lengte der dagen , maanden , jaren en eeuwen , wellicht ........

                                           Wim van der Groef

 

>>  Volgens de allerlaatste , officiele , gegevens van een telling van alle in Nederland voorkomende familienamen , waren er anno 2007 in ons land exact  240  naamgenoten (dus geboren en getogen VDG-babies , -kinderen , -jongeren , -ouderen , en -hoog tot -zeer hoog bejaarden) , n , volgens mijn eigen , net-officiele , berekening van het aantal VDG's buiten onze landsgrenzen (met name levend in Canada , Argentini en de Verenigde Staten)  -  daarbij gebruik makend van de allerlaatste internet-data , gecombineerd met de gegevens van de andere 'groene' VDG-stamboom  -  zullen er buiten Nederland ook nog eens zo'n 150 naamdragers rondlopen , ook al kan de ons allen zo vertrouwd in de oren liggende familienaam  dan wel op zeer uiteenlopende wijzen geschreven worden : van der Groef / Van der Groef / Van Der Groef / VanDerGroef / Vander Groef / VanderGroef / Vandergroef ..... maar het zijn toch echt allemaal , zonder ook maar n enkele  uitzondering ( mits alle officiele gegevens ons niet zullen bedriegen ... )  nazaten van dat o zo belangrijke Dirkslandse echtpaar , te weten ; Jacob Jacobse , jongeman van de Grovv en Lena Leendertse Soldaat , dat op 23 april 1696 , de dag van hun huwelijk , toch niet bevroed kan hebben ooit nog eens de stamouders te gaan worden van alleen al zo'n 400 wereldburgers met de familienaam Van der Groef , die allemaal , te zamen met de verwanten die ons zijn voorgegaan , op eigen ,  persoonlijke en dus volstrekt unieke wijze hun aandeel gehad hebben dan wel nog zullen gaan krijgen in de uitzonderlijke familie-geschiedschrijving van de voltallige Van der Groef-familie ....             totaal aantal VDG-naamdragers in Nederland per gemeente anno 2007  (hoe donkerder de kleur , hoe meer VDG's)  (240 personen)