DEUX DYNASTYUit mijn moeders (Martha Clothilde Deux 1921 - 2005) nalatenschap trof ik enkele met de handgeschreven genealogische papieren aan, enigzins verbaasd maar ook zeer blij met deze gegevens wil ik dit met jullie allen delen. Het zou en kan toch niet waar zijn dat wij nazaten zijn van Napoleon Bonaparte?

 Martha Clothilde Deux

Mijn moeder zelf heeft hier nooit over gesproken "althans niet met mijn persoon", helaas en jammer voor ons allen dat zij haar "geheim" en dus dit verhaal heeft meegenomen in haar graf, ik had graag hier meer van willen weten en ik denk met mij ook jullie allen....

Het verhaal::

Henriëtte Leclerque (Aimée) een bakkers dochter uit Parijs was de stammoeder van het geslacht Deux, zij was  de maîtresse van Napoleon Bonaparte die haar madame Deux noemde. Napoleon verwekte in 1787 een kind bij haar, Aimée was pas 14 jaar, zij noemde haar zoon François Tobias Deux (1798 - 1843), deze bastaard zoon werd door Napoleon op 8 jarige leeftijd met een Franse familie genaamd Dusantier (Dezentje) naar Oost-Indië gestuurd om daar bij de Susuhunan van Solo "in alle stilte" zich voor te bereiden op zijn Koningsschap aldaar.

wordt vervolg........