ONTWIKKELING VAN DE ACHTERNAAM LELIEVELD, UPDATE 16-10-2017Evolutie van de achternaam

 

Generatie I, Pieter, wordt geboren als Pieter Lelivelt. Hij brengt 4 naamdragers voort. Hun namen worden in de geboorteakte als volgt geschreven (cursief heeft geen naamdragers):

 

IIa David Leliveld

            IIIa Pieter Lelivelt

                        IVa David Nicolaas Lelijveld

                                   Va Leendert Johannes Lelijveld

                                               Geen naamdragers

                                   Vb Johannes Lelijveld

                                               VIa David Nicolaas Lelijveld

                                               VIc Johannes Wilhelm Lelijveld

                                   Vc Cornelis Johannes Lelijveld

                                               Geen naamdragers

                                   Vd Jacob Philippus Lelijveld

                                               VId David Nicolaas Lelijveld

                                               VIe Hendrik Lelijveld

                                   Ve Hermanus Lelijveld

                                               Geen naamdragers

                        IVb Leendert Johannes Lelijveld

                                   Vf Pieter Philippus Lelijveld

                                               Geen naamdragers

                                   Vg Leonardus Lelijveld

                                               VIg Leonardus Johannes Lelijveld

                                               VIh Albertus Johannes Lelijveld

                                               VIi Eduard Lelijveld

                                   Vh Jacob Lelijveld

                                               Geen naamdragers

                        IVc Philippus Evert Lelijveld

                                   Geen naamdragers

            IIIb Klaas Lelijveld

                        IVd David Pieter Lelijveld

                                   Vi Nicolaas Lelijveld

                                               VIj Nicolaas Johannes Lelijveld

                                               VIk Johannes Anton Lelijveld

                                   Vj Lucas Lelijveld

                                               VIl Hendrik Jan Lelijveld

                                   Vk Adrianus Lelijveld

                                               VIm Adrianus Lelijveld

                                   Vl Pieter Lelijveld

                                               Geen naamdragers

            IIIc Johanna Lelijveld

                        Geen naamdragers

 

IIb Joannes Leliveld

            Geen naamdragers

 

IIc Pieter Leliveld

            IIId Pieter Lelijveld

                        IVe Petrus Franciscus Leliveld

                                   Vm Petrus Jacobus Cornelis Lelieveld

                                               VIn Petrus Cornelis Leonardus Lelieveld

                                               VIo Leonardus Petrus Lelieveld

                                               VIp Jacobus Johannes Lelieveld

                                               VIq Gerardus Leonardus Lelieveld

                                   Vn Jacobus Johannes Lelieveld

                                               Geen naamdragers

                                   Vo Cornelis Leonardus Leliveld

                                               Geen naamdragers

            IIIe Frans Lelieveld

                        IVf Petrus Leliveld

                                   Vp Martinus Jacobus Lelieveld

                                               Geen naamdragers

                                   Vq Franciscus Bernardus Lelieveld

                                               Geen naamdragers

                        IVg Cornelis Johannes Lelieveld

                                   Vr Franciscus Leliveld

                                               VIs Cornelis Johannes Leliveld

                                               VIt Gerardus Antonius Leliveld

                                               VIu Anthonius Johannes Leliveld

                                               VIv Cornelis Adrianus Leliveld

                                   Vs Johannes Nicolaas Leliveld

                                               Geen naamdragers

                                   Vt Jacobus Hendrikus Leliveld

                                  

                        IVh Hendrikus Lelieveld

                                   Vu Franciscus Gerardus Lelieveld

                                   Vv Petrus Wilhelmus Lelieveld

                                   Vw Leonardus Johannes Lelieveld

                        IVi Laurentius Petrus Lelieveld

                                   Vx Franciscus Wilhelmus Jacobus Lelieveld

                                   Vy Wilhelmus Petrus Lelieveld

                                   Vz Jacobus Laurentius Lelieveld

                                   Vaa Laurentius Christianus Hendricus Lelieveld

            IIIf Gerrit Lelieveld

                        Geen naamdragers

            IIIg Cornelis Lelieveld

                        IVj Hendrik Leendert Lelieveld

                                   Vab Cornelis Gerardus Lelieveld

                        IVk Cornelis Lelieveld

                                   Vac Cornelis Jacobus Petrus Lelieveld

                                   Vad Jacobus Johannes Lelieveld

                                   Vae Hendrikus Jacobus Lelieveld

                        IVl Petrus Franciscus Lelieveld

                                   Vaf Hendrikus Cornelis Lelieveld

                                   Vag Cornelis Leonardus Lelieveld

                                   Vah Jacobus Cornelis Lelieveld

            IIIh Willem Lelieveld

                        IVm Petrus Lelieveld

                                   Vai Wilhelmus Hendrikus Lelieveld

                                   Vaj Hendrikus Lelieveld

                        IVn Hermanus Cornelis Lelieveld

                                   Vak Wilhelmus Cornelis Lelieveld

                                   Val Hermanus Hendrikus Lelieveld

                                   Vam Cornelis Marinus Lelieveld

                                   Van Frederikus Gerardus Lelieveld

                        IVo Henderika Maria Lelieveld

                                   Vao Wihelmus Petrus Lelieveld

                        IVp Daniel Lelieveld

                                   Vap Nicolaas Cornelis Marinus Lelieveld

                                   Vaq Petrus Johannes Lelieveld

                                   Var Johannes Petrus Lelieveld

                        IVq Wilhelmus Cornelis Lelieveld

                                   Vas Wilhelmus Petrus Lelieveld

                                   Vat Theodorus Johannes Lelieveld

                                   Vau Petrus Antonius Lelieveld

                                   Vav Hermanus Marinus Lelieveld

                                   Vaw Gerardus Johannes Theodorus Lelieveld

                                   Vax DaniŽl Lelieveld

            IIIi Gulijn Lelijveld

                        IVr Petrus Franciscus Lelieveld

                                   Vay Gulijn Johannes Hendricus Lelieveld

                                   Vaz Johannes Marinus Lelieveld

                                   Vaaa Petrus Carolus Lelieveld

                                   Vaab Marinus Theodorus Lelieveld

                        IVs Hendrik Lelieveld             

                                   Geen naamdragers

 

IId Jacobus Lelivelt

IIIj Jacobus Lelijveld

IVt Jacobus Johannes Lelijveld

            Geen naamdragers

IVu Adrianus Lelijveld

            Vaac Johannes Franciscus Lelijveld

IVv Johannes Lelijveld

            Vaad Casper Jacobus Lelijveld

            Vaae Jakobus Lelijveld

            Vaaf Johannes Marinus Lelijveld