GESCHIEDENIS DIESTSTRAATLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.markies.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Dieststraat ( het tieststraatje)

 Breda 1890/links boven Dieststraat

Rechtsonder de Akkerstraat waar de eerste (Johannes Petrus)Markies (winkelier/bierbrouwknecht)neerstreek te Breda in 1878, en daar woonde met zijn 10 kinderen en vrouw Johanna van Moergastel.

(De akkerstraat stond bekend als een straat vol krotwoningen gelegen achter de oude vest.)

 

 

hierboven het huis van Fam.Markies   ernaast het huis van Fam. Vermonden

 

 Adriana Johanna van Tankeren voor de winkel in de Dieststraat ( rechts op raam de tekst J. MARKIES)

In 1691 heeft het trouwboek van de Grote Kerk het al over Achter Diest.

Het trouwboek van 1737 noemt voor het eerst het Dieststraetie. De namen Donkstraat en Dieststraat

blijven elkaar een tijdlang afwisselen. Soms wordt de straat verdeeld in Dieststraat van de Haagdijk tot aan de Donkbrug, en Donkstraat van de brug tot aan de wal.

De naam Donkstraat komt voor het laatst voor in hetbevolkingsregister van 1848. Totdat de Donkvaart

aan de noordzijde van Haagdijk gedempt werd, in 1880, lag in de Dieststraat de Donkbrug.

De Donckbrugge wordt al genoemd in de acten magistraal van 1558. Ondanks de naamswijziging van

Donkstraat in Dieststraat bleef de Donkbrug tot aan Het einde toe ..haar naam behouden.

Diverse foto's :