VOORGESLACHTUit het voorgeslacht zijn ons (1) bekend:

 • Henri, dictus "Stout" de Out-Hogarden, Ridder die in 1249 te Outgaarden woonde en wiens dochter trouwde met Ridder Simon de Quaderebben alias Querbs (5)

 • Godefridus van Autegarden, Schepen te Goedsenhoven 1280

 • Enguerrand, Johannis, Walteri, Inghelbramnus en Baldewini, allen genaamd "de Houtgarde", tussen 1297 en 1387 vermeld in het boek der Aalmoezeniers van de Abdij van Park (6)

 • Arnoldus de Bullekem, Schepen te Hoegaarden in 1299

 • Joannes, dictus "Strideken" te Authugardis, geciteerd in akten van 24 en 25 mei 1339 (7)

 • Arnoldus de Bollekeem de Outegarden, grondeigenaar 1366

 • Arnoldus de Bollekeem de Authugardis, cit. 1370

 • Godefridis de Authugardis, scrabini ville predicte Hakendover (8)

 • Balduinus de Athugardis, de jongere cit. 1370

 • Zeger van Autgarden, Kanunnik in St.-Germanus Tienen 1372

 • Henricus, alias "Billen" de Oudthugardis, cit. in 1385

 • Goudin de Outhugardis, vernoemd in Enkwest van Jan Zonder Vrees in 1410 (9)

 • Jan (I) van Autgaerden, pachter te Hoegaarden 1516. Vermoedelijk een nakomeling van Goudin

 • Jan en Gerard van Bulecom, cit. 1525

 • Goort, Ridder van Bellecom 1535-1569, laatste uit zijn geslacht

 • Jan (II) van Autgaerden, grondbezitter te Hoegaarden, overleden voor 13.3.1606, vermoedelijk zoon of kleinzoon van Jan (I)

 • Jan (III) van Autgaerden, grondeigenaar, overleden voor 1623, waar schijnlijk zoon van Jan (II), maar zeker de gemeenschappelijke voorvader van de takken Hoegaarden en Bierbeek

(1) Hubert Van Nerum, Het geslacht Van Autgaerden tussen Gete & Dijle (1990)
waaruit de onderstaande voetnootnummering is overgenomen:

(5) Archief van Vrouwenpark
(6) Goetschalckx en Archief Abdij van Park
(7) Archief van Vrouwenpark
(8) Archief Grauwzusters Tienen
(9) Geschiedenis van Hoegaarden (Vander Velpen)

 

Laatste wijziging op deze pagina: 10.02.2008
Copyright © 2003 - 2005 www.vanautgaerden.be
http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=220443&kid=121&pagina=tekstpagina