FAMILIEBERICHTENFamilieberichten

Op deze pagina zijn familieberichten verzameld. Het gaat dan vooral om overlijdensberichten maar in een paar generaties ook om huwelijksaankondigingen of vermeldingen van geboortes. Deze laatste groepen worden nog uitgebreid. Begonnen is met het verzamelen van datgene wat de maker al thuis had. Tevens zijn  bezoeken aan het Verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging in Weesp gebracht. Ook komt een aantal advertenties uit de verzameling van het Centraal Bureau voor Genealogie. De rouwkaarten van Jan Hendrik Willem Boom (1886) en zijn nageslacht zijn in het bezit van de maker van deze site. De aankondigingen van het nageslacht van Gerrit Boom (1825) zijn het bezit van Gerrit Boom (1930). Extra informatie werd gevonden bij de historische Vereniging Old Hengel, waar de advertentie van Gerrit Boom (1853) en zijn echtgenote Anna Alieda Boom - Wevers op  microfiches van de Nieuwe Hengelosche Courant kon worden gevonden en met name in het archief van dagblad Twentsche Courant/Tubantia. Hier zijn onder meer fiches van het Dagblad van Het Oosten, van het Twentsch Zondagsblad en van het Twentsch Nieuwsblad aanwezig.Voor Jan Hendrik Boom is een mogelijke vindplaats de Twentsche Courant die ten tijde van zijn overlijden in 1875 al bestond. Vanaf 18 december 1881 verscheen het - met name  op Almelo gerichte - Twentsch Zondagsblad.

Generatie I

Als eerste generatie is gekozen voor die van de kinderen van Gerrit Boom, geboren Hambrugge. Van hem zelf zal er vast geen advertentie bestaan. Almelo kende nog geen eigen periodiek, en Gerrit had ooit zelf opgegeven niet te kunnen lezen.  Van  dochter Dina Voerhuis - Boom werd de aankondiging van het 40-jarig huwelijk gevonden. .Aanwezig zijn uit deze generatie de overlijdensadvertenties van Gerrit Boom (geb. 1825) en zijn echtgenote Lammigje Boom - Kok, van Geesje Ten Cate - Boom en van Isaac ten Cate, van Geertruid Veneman-Boom en haar man Hendrikus Veneman, van Bernardus Mannes Voerhuis en van Janna Vonke-Boom. Ontbrekend zijn (nog) de mogelijke advertenties van Jan Hendrik Boom van Hermina Ezendam-Boom, van Herman Vonke en van Dina Voerhuis - Boom.

 

 

 

Generatie I - naamdragende zijtakken

Jan Hendrik Hambrugge, later Boom, die in 1826 overleed had drie zonen en twee dochters. Die zonen, waarvan Gerrit Boom (geb. 1791) in zekere zin een centrale persoon op deze site is, waren verder Gerrit Jan  en Hendrik. Beiden hadden ook nageslacht. Bij de volwassen geworden kinderen van Hendrik en Gerrit Jan doet zich iets opvallends voor ten opzichte van overlijdensadvertenties.

Hendrik woonde in Stad Almelo en had drie dochters die volwassen werden en trouwden. Van Gertruid Kippers - Boom, van Maria Sijlva Boom en van Everdina Frederika Veneman- Boom en van Johannes Sijlva en Gerrit Jan Veneman, die ook allen in de Stad woonden werden adverties gevonden. Alleen van Jan Kippers, die al in 1883 overleed, ontbreekt de advertentie.

 

Van de andere zijtak geldt dat Gerrit Jan in tegenstelling tot zijn broers boer bleef. Hij woonde op Het Jagershuis in Ambt Almelo. Hier werden in het geheel geen overlijdensadvertenties van de kinderen gevonden. Al die kinderen waren overigens landbouwer.  De maker van de site vermoedt dat dit wel eens zou kunnen komen doordat het aloude gebruik dat de noabers rond gingen om het overlijden van de buur te melden bij diens familie en bekenden nog langer heeft standgehouden en het "moderne" plaatsen van advertenties op zich liet wachten. Van Geertruid Fikkert - Boom (overleden 1871) die nog overleed voor het Twentsch Zondagsblad in 1881 begon te verschijnen en van de, in de tijd van die krant (1881-1934) overleden Hendrik Fikkert (1893), Jannes Boom (1885), Janna Boom - Hemmink (1892), Hendrina Tijhof - Boom (1915),Jan Tijhof (1918), Geeze Veerenhuis - Boom (1923) en Jannes Veerenhuis (1903) zijn zoals gezegd dus geen advertenties gevonden.

Omdat Gerrit Jan alleen dochters die volwassen werden had, en Hendrik maar één zoon had (Jannes), die zelf geen kinderen kreeg, stierven hiermee de naamdragende zijtakken Boom van deze familie uit.

Generatie II

Van alle zes volwassen kinderen geworden van Jan Hendrik Boom (geb. 1821), werden advertenties gevonden. Van de partners Johannes Nijkamp en Albertus Knoop en  van Jentje Boom - Tabois, de eerste echtgenote van Gerrit Boom, die al in 1879 overleed, zijn nog geen advertenties gevonden.  Van het nageslacht van Gerrit Boom zijn ook de nodige advertenties en aankondigingen bewaard gebleven. Van de zeven kinderen van Gerrit Boom (geb. 1821) en de partners van de twee gehuwden van die zeven, ontbreekt alleen de advertentie van Femia Boom.  Johannes Nijkamp en Albertus Knoop waren beiden ver in de tachtig en weduwnaar; mogelijk was de bekendenkring van beiden inmiddels dermate uitgedund dat een advertentie niet meer opportuun werd gevonden. Voor Albertus Knoop kwam daar nog bij dat hij overleed in 1944, vlak voor het Dagblad van het Oosten helemaal ophield te verschijnen. Voor Jentje Boom - Tabois geldt dat er, toen zij overleed, nog helemaal geen Almelose krant bestond. Almelo was de plaats waar zij vandaan kwam en ook overleed. Ook Hengelo, waar zij met Gerrit Boom woonde, had in 1879 nog geen eigen krant. Mogelijk kan nog een advertentie worden gevonden in de Twentsche Courant. Waarom er geem advertentie kon worden gevonden van Femia Boom weet de maker van de site niet. Van al haar zes broers en zussen en de partners van de twee getrouwden alsmede van haar beide ouders zijn er wel advertenties of aankondigingen.

 

 

 

 

 

 

Generatie III

Van deze generatie ontbreekt slechts de overlijdensaankondiging van  Clasina Elisa Boom-Post. Waarschijnlijk zal deze nog gevonden kunnen worden in Het Dagblad van Het Oosten; van deze krant ontbreken echter zowel in het archief van TC Tubantia als bij de Bibliotheek te Almelo de microfiches van het jaar van haar overliijden (1963).

 

 

 

 
Generatie IV
 
Van alle tot nu toe overleden leden van deze generatie is de overlijdenskaart of advertentie aanwezig.