NAAMSVERMELDINGJanneke Cornelis 't Appelwyfke, lidmaat Arnemuiden 1584 (Lidmatenlijst Arnemuiden P3)

Een stamreeks gaat terug tot Pieter Adriaensz Appelcooper (Monnickendam 1666) = Pieter Adriaensz alias Pieter Appel (Monnickendam 1671). Hij bracht zijn koopwaar, manden met appels, uit de Purmer per damschuit naar de Appelmarkt aan 't Singel in Amsterdam [Appel-1979,p37].

Simon Jacobsz Appel uit Wormer (1685-1738), burgemeester en vroedschap te Wormer, secretaris Waterschap Enge Wormer [Gerrit Jan Honig, Uit den gulden Bijkorf, genealogisch-historisch-economisch studien over de Zaansche families, 1952]

Conrad Appel, Afkomstig uit Eichelsachsen, vestigde zich in 1739 in 's Heerendijk [P.M. Peucker, 's Heerendijk. Hernhutters in Ijselstein, 1736-1770,z.p. 1991,p 188]

Cornelis Jansz. Appel Broek in Waterland 1742 [PQ Broek in waterland 1742, p 408]

Jan Lieuwes uit Stavoren nam in 1811 de familienaam Appel aan, mede voor zijn kinderen Johannes 32 jaar, Lieuwe 24 jaar, en voor Jelle 20 jaar (Mairie Stavoren, fol 33) [Informant: Hans van der Woude (hansvdwoude@planet.nl), 17-5-2001; Ryksargyf-RFF]

Leonie Appel-Baudoin, geb 11-3-1890, won. Ten Hovestraat 2, Den Haag [Volkstelling-1947]

Overgenomen van de Nederlandse Familienamen Databank.