EEN TENTOONSTELLING IN ALMELOEen tentoonstelling in Almelo

Omdat de maker van deze site genealogie niet zo zeer bedrijft met het doel om zoveel mogelijk namen en data te verzamelen, maar vooral wil uitzoeken wat de manier was waarop zijn (verre ) voorouders leefden, was hij direct ge´teresseerd toen hij hoorde dat er in het voorjaar van 2006 een tentoonstelling in Almelo zou plaatsvinden.

Als redelijk actief lid van de NGV afdeling Twente en als dankbaar gebruiker van alle informatie die de werkgroep genealogie van de ""stichting museum voor heemkunde Almelo " hem al verstrekt had, wilde hij dan ook graag een bijdrage leveren aan de tentoonstelling, die zou gaan over genealogie in Twente - met een accent op Almelo. De naam van de tentoonstelling was "Op zoek naar je voorouders" en zou duren van 21 februari tot en met 29 april 2006. Uiteindelijk werd het een flink succes en werd de tentoonstelling met drie weken verlengd.

Als snel ontstond het idee om gebruik te maken van de - toch wel unieke - hoeveelheid foto's die inmiddels van de familie Boom beschikbaar waren. Besloten werd dan ook om een fotocollage te maken van Gerrit Boom geboren Hambrugge en - op twee van zijn dochters na - al zijn naamdragende afstammelingen. Maker zorgde voor de foto's, neef Willem Boom (Wim Hans), die grafisch ontwerper is, werkte avonden lang aan de passe-partouts per gezin  met namen, partgners en geboorte en overlijdensdata van de betrokkenen.

Een grote plaat hout van het museum, een stuk blauwe stof en klittenband uit winkels in Utrecht en oranje lint en spelden uit een winkel in Almelo waren de overige benodigdheden. Met behulp van een bestuurslid van de NGV Twente werd vervolgens in iets meer dan een halve dag de collage vervaardigd.Toen deze hing vond iedereen het een spectaculair stuk werk. Dat de collage bijna naast de kast met soms kostbare en unieke zaken rond de geschiedenis van het geslacht Van Rechteren Limpurg hing, vervulde maker met een zekere trots.

Op de foto hierboven, in het gezicht kijkend: Han Boom, Yvonne Boom-Poorter, Gerrit Boom, Dini Boom-Warmelink, Helmoed Boom en Maud Boom. Gerrit en Helmoed gaven een toelichting bij het tableau en bij de voorwerpen in de vitrine.

In de vitrine onder de fotocollage lagen stukken van de familie Boom zoals het fluwelen fotoalbum, het militaire zakboekje van Gerrit Boom (geboren 1825), het gouden horloge voor het 40-jarig dienstjubileum bij de NKS van Gerrit Boom (geboren 1853), een zilveren zakhorloge met inscriptie van Jan Hendrik Willem Boom, de blauwdruk van het huis dat hij liet bouwen, de originele rekening voor de feestavond bij zijn huwelijk, het ereteken voor orde en vrede van Jan Gerrit Boom, een kopie inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de firma Smit, Klifman & Boom waarin Jan Hendrik Boom firmant was enz. In de kast naast het spreekgestoelte lagen zaken van de graven van Rechteren Limpurg, waaronder het originele stuk rond de verheffing van de van Rechterens tot erfelijk Graaf van het Heilige Roomse Rijk in 1705. Dit stuk wordt, voor het huisarchief van de graven, bewaard in het HCO te Zwolle en komt maar eens per 50 jaar in de openbaarheid.

Die trots werd nog groter toen, onder de titel "op het spoor van de voorouders", op 22 maart 2006 een artikel in de Twentse Courant Tubantia verscheen dat handelde over de tentoonstelling. Over de bijdrage van maker stond geschreven:

"Niet iedereen zal zoveel fraai materiaal voorhanden hebben om een familiegeschiedenis aan te kleden als de graaf van Almelo. Maar genealogie vervaagt rangen en standen. Per definitie is elk stamboomonderzoek waardevol en boeiend. Als de expositie in Almelo iets duidelijk maakt, is het dat wel. Daarvoor hoef je alleen maar een blik te werpen op de imponerende wije waarop Gerrit (moet zijn Helmoed) Boom zijn Twentse afstamming zichtbaar heeft gemaakt. Letterlijk, want het is hem gelukt van iedereen (op twee personen na) uit zijn familie, zeven generaties diep, aan afbeelding te krijgen en die weer te geven, teruggaand tot 1791. De totale familie kijkt zo, bijna trots, vanaf een groot paneel aan de want de expositieruimte in. Als voorbeeld voor waar genealogie  toe kan leiden"

Toen de tentoonstelling op 18 februari 2006 werd geopend door drs. B. Looper, de toenmalige directeur van het Historisch Centrum Overijsel (HCO) te Zwolle,  in aanwezigheid van Mr. A.F.L. Graaf van Rechteren Limpurg, was de maker van deze site daarbij aanwezig. Dat gold overigens ook voor Willem Boom en voor Gerrit Boom uit Heemstede, de bezitter van het fotoalbum dat een flink deel van de eerste generatie Booms had geleverd.

Op een zaterdag in april 2006 werd de tentoonstelling bezocht door een groot deel van de Boom familie die op deze site wordt behandeld. De twee Booms van de nu oudste generatie, Gerrit en Ali, waren aanwezig en op twee personen na (Jan Hendrik die op dienstreis in China was en Maria Adelheid of Annemarie die een verplichte en reeds lang geplande bijscholing had) gold dat ook voor alle leden van de nu middelste generatie en de meeste van hun partners. Van de jongste generatie waren met name de jongsten goed vertegenwoordigd. Na afloop werd nog een bezoek gebracht aan de Herengracht, waarbij binnen werd gekeken bij ÚÚn van de ateliers waar vroeger Booms woonden, waarna de bijeenkomst aan de Markt werd afgesloten.

 

Op de foto: op het stoepje, achter van links naar rechts Gerard Boom en Willem Boom. Staand van links naar rechts: Anna Boom, Maud Boom, Hans Boom, Frank van Nieuwenhuijsen, Lotje Boom, Johan Veenhuis, Helmoed Boom, Han Boom, Erwin Boom, Anke Veenhuis-Boom, Dini Boom-Warmelink, Gerrit Boom, Corrie Schoemaker-Boom, Alice van Dusschoten-Boom, Anita Boom-Wessels, Yvonne Boom - de Poorter, Johanna Margaretha van der Vossen-Boom, Yorinde Boom, op de eerste rij van links naar rechts Merlin Boom, Munk Boom, Wiske Boom en Bas Boom.

Van de vorige foto staan hier alleen de echte Booms voor huisje 3, met huisnummer 6 op de Herengracht. Van v'ˇˇr 1850 tot ongeveer 1960 woonden Booms op de Herengracht in dit huisje, in huisje 6, met huisnummer 12 en in de voorgangers van deze huisjes die in 1888 werden vervangen.

De tentoonstelling was een suces, werd met 3 weken verlengd en trok ruim 1.300 bezoekers. Na afloop kon maker van deze site concluderen dat er veel tijd in deelnamer aan de tentoonstelling was gaan zitten maar dat het een fantastiche mogelijkheid was geweest om mee te werken aan het "tot leven wekken"van familiegeschiedenis.