FAMILIE WIGBOUTgelijk het gras is ons kortstondig leven gelijk een bloem die op het veld wel sierlijk pronkt maar krachtloos is en teer zo wordt het ons noodlottig 't jeugdig leven verwoest voor immer prijs gegeven Draag 't troostloos lot berust u in de Heer

hippolytushoef,wieringen. familiegraf van de wigbouts met daarin de volgende graven;

ook te zien bij 'fotoalbums'

 de tekst;

Lieve vader, was dit uw loon, het einde uwer loopbaan schoon, trotserend veel gevaren. De zee als 't dierbaarst element, vanuit de wieg door u bemind,  herschapen in een ijsvloer. Moest laten daar uw leven. Wat zeemanskunst vermocht, moest worden prijsgegeven.

                   In onze stamboom zijn er nu 54 met de naam 'Wigbout'.

                   De oudste; Jacob Wigbout (ongeveer1780 ), gehuwd met Hendrikje Smit.Hun kinderen; Johanna, Jan Jacobszoon en Dieuwertje.  Hun nakomelingen zijn terug te zien als u "stamboom' aanklikt en hun naam intypt.       

       G.M Timmerman gehuwd met C.Wigbout. Deze grafsteen ligt in de vloer van het kerkje van Oosterland, Wieringen.