OVER DEZE SITEOver deze site

Sinds midden jaren negentig ben ik bezig met genealogie. Zoals bijna iedereen begon ik met het vergaren van gegevens voor mijn kwartierstaat. Inmiddels zijn mijn voorouders inde kwartierstaat, bekend tot en met - in alle gevallen - de achtste generatie. Voor veel kwartieren komen daar nog één of meerdere generaties bij.

Als volgende stap ben ik me gaan richten op het bij elkaar zoeken van gegevens van de naamdragende afstammelingen van mijn oud overgrootvader Gerrit Boom (n ( 1791-1874) die nog als Gerrit Hambrugge werd geboren. Zij zijn compleet en sterker nog, ik heb - op twee van zijn dochter na - inmiddels ook van hen allemaal foto's. Omdat mijn echte interesse niet ligt in het verzamelen van zoveel mogelijk namen met uitsluitend doop of geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens, probeer ik het beeld van hun leven zo compleet mogelijk te krijgen. Inmiddels zijn de pagina's woonplekken en begraven af !. Bladzijdes als werk en in de toekomst hobbies en annecdotes zullen nog volgen. Ik heb inmiddels veel gegevens op dat gebied.

Met deze site werd begonnen in september 2007. Ik maak gebruik van de mogelijkheden die www.uwstamboomonline.nl daarvoor biedt.

Inmiddels heeft de genealogie mij in contact gebracht met veel - tot dan toe niet bekende - familieleden.

Veel dank ben ik verschuldigd aan anderen die inmiddels gegevens op het internet hebben staan, aan de medewerkers van archieven, waarbij met name het Historisch Centrum Overijssel voor mij van groot belang waren.

Ook de vrijwilligers van de werkgroep genealogie van het Stadsmuseum Almelo hebben mij erg geholpen. Speciale dank ben ik daarbij Jan Nijhoff en Jan Harzevoort verschuldigd.

Vele anderen blijven hier ongenoemd; niet omdat zij niet van belang waren, maar omdat de lijst anders erg groot zou worden.

Naast het doen van archiefonderzoek heeft met name het "veldonderzoek" - dat al tot veel foto's heeft geleid - mij veel plezier en voldoening gegeven.

Mijn interesse in genealogie is ontstaan door mijn algemene interesse in geschiedenis; wat is dan mooier om meer van de geschiedenis te leren, dan het onderozeken van je eigen familie.

En dan tot slot:   je kunt het heden alleen begrijpen als je wat van de geschiedenis snapt !