GEBOORTE ACTEGeboorte Acte van Johannes Lambertus Kreleger 17 September 1849

   

 

 

Op heden den achttiende der maand September achttien honderd negen en veertig, is voor ons ambtenaar van der burgerlijke stand te Grave in het huis der gemeente, verschenen Reinier Johannes Kreleger 
van beroep Goudsmid oud zeven en twintig jaren, wonende te Grave, welke ons heeft verklaart, dat op den zeventiende dezer des, voormiddag ten tien ure, binnen deze gemeente is geboren een kind  van het mannelijke geslacht, uit Jacoba Henderika Auberta van
Boekel zonder beroep vier en dertig jaren, zijne echtgenoot, mede wonende te Grave welk kind zal genaamd worden Johannes Lambertus.

van welke verklaring wij deze acte hebben op gemaakt in tegenwoordigheid van Willem Lamers van beroep meester timmerman, oud vijftig jaren, wonende te Grave en van Johannes van Galen van beroep schoenmaker, oud drie en twintig jaren, wonende te Grave

En is deze acte na voorlezing door ons en de comparanten getekend.

R.J.Kreleger
W.Lamers
J van Galen.

 

    De Ambtenaar van den Burgerlijke stand,

  J.G.Gierenpenning.

 

 


Johannes Lambertus Kreleger

 

Bij het instructie Bataljon den 22 November 1865 als Soldaat vrij willeger
Den 1 januari 1867 Korporaal Titulair

Den 28 mei 1876 overgegaan bij het 5e Regiment Infanterie

Den 30 mei 1867 Korperaal

Den 8 maart 1871 Korperaal scherpschutter.

Den 11 november 1872 Soldaat

Den 1 mei 1873 overgegaan bij het Koloniaal Werfdepot met ene vrijwillige verbintenis voor 2 jaar.

Bij de Koloniale Troepen ingaande met den dag van ontscheping (met 200,-gratificatie) in Nederlands Indiė.

Den 4 juni 1873 geėmbarkeerd te Nieuwediep aan boord van het Stoomschip de Tromp

Den 29 juni 1873 ten gevolgen van schipbreuk gedebakeerd in Egypte.

Den 2 juli 1873 geėmbarkeerd aan boord van het Stoomschip Prins Henderik en 9 juli 1873 aangekomen te Aden en aldaar gedebarkeerd.

Den 30 juli 1873 geėmbarkeerd aan boord van het Stoomschip Indus .

Den 16 Augustus 1873 aan gekomen te Singapore en op data overgegaan aanboord van het Stoomschip Prins Alexander.  Den 19 Augustus 1873 geėmbarkeerd te Batavia en in gedeeld bij het 2e Bartaljon Infanterie.

In 1874 deel genomen aan de 2e Expeditie naar Atjeh (Noord-West gedeelte Sumatra).

Den 6 juli 1875 over gegaan bij het 13e Bartaljon Infanterie.

Den 24 Augustus 1875 paspoort naar Nederland gestuurd en 5 Oktober 1875 vertrokken met het Stoomschip Mendura

Bij het Koloniaal Werfdepot de 20 December 1875 wederom in de sterkte gebracht.

Den 14 januari 1876 de Atjeh mediale 1873/1874 ontvangen voor belangrijke krijgsverrichtingen.

Den 20 januari 1876 met paspoort wegens Expiratie van dienst bij het 5e Regiment Infanterie.

Den 8 februari 1876 ingedeeld als 2e plaatsvervanger voor Theodorus Schellekens van de lichting 1875 uit de gemeente Boxtel (NB) onder wiens 1e plaatsvervanger Antonio van Tilaart met grootverlof gaat.

Johannes Lambertus Kreleger vestigde zich te Nijmegen op 14 maart 1877 in de Dorpstraat nr. 68.

Den 22 maart 1877 over gegaan bij het Koloniaal Werfdepot met ene vrijwillige verbintenis voor 6 jaren bij de Koloniale Troepen.

Ingaande met de dag van aankomst met F300,- gratificatie en vertrekt op 14 mei 1877 naar Harderwijk (Werfdepot K.N.I.L).

Voor de 2e keer vertrokken op 19 mei 1877 naar Oost-Indiė met het Stoomschip Voorwaarts van af de rede 'Het Nieuwediep' te Den Helder.

Terug gekomen met het Stoomschip Soemba (Soenda) op 24 februari 1883 te Middelburg.

Voor de 3e keer vertrokken naar de Oost tussen 1884 en 1891 om daar te blijven en te trouwen met

Inl vr.Rakem