COPYRIGHT 

 

De getoonde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieel- en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller van deze site.

 

copyright @ 2007 fam.Kreleger