FAM VAN UDENLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.heijdenvander.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

De Familie Van Uden 

afb: Ernst van Mackelenbergh, Rosmalen Hoofdmenu
afb. Ernst van Mackelenbergh, Rosmalen

Priesterwijding, Petrus, Dymphna

De sacramentenreeks wordt ook in dit venster vervolgd met een historische voorstelling van de sacramentstoediening, en we1 van een zeer uitzonderlijke: de heilige Ansfried die tot priester wordt gezalfd en daarbij tegelijkertijd wordt aangesteld als bisschop over het bisdom Utrecht. Aartsbisschop Evergerus van Keulen wijdt Ansfried door hem beide handen op het hoofd te leggen. Ansfridus is nederig voor Evergerus neergeknield en houdt zijn handen samengevouwen; hij is a1 gekleed in de priesterlijke gewaden, om zijn linkerarm hangt de manipel. Over zijn schouders draagt Ansfried het pallium, de witte met zwarte kruisjes geborduurde wollen band die als waardigheidsteken is voorbehouden aan aartsbisschoppen en die - uitzonderingsgewijs - op verzoek van de keizer ook aan andere bisschoppen uitgereikt kon worden.
Deze priesterwijding en bisschopszalving vond plaats in het voorjaar van 995 in de dom van Aken. De architectuur in het venster verwijst dan ook naar dit bouwwerk. Achter de geknielde Ansfried zit keizer Otto I11 op een troon, naast hem staat een gekroonde figuur met helm en zwaard in de handen; zijn wapenrok met het wapen van Cuyck: op goud twee rode dwarsbalken, vergezeld van drie en twee (één onzichtbaar) en drie (één gedeeltelijk zichtbaar) rode merlen.
Aartsbisschop Evergerus wordt geassisteerd door een grote groep monniken die brandende kaarsen, processiekruis en kromstaf, en een opengeslagen boek vasthouden. Een van hen staat juist achter Ansfried gereed met de mijter voor de nieuw gewijde bisschop. De tekst in het opengeslagen boek is als volgt: Beatus Ansfridus Taxandriae comes praesente Othone III imperatore sacerdotio initiatus anno 995. Post in episcopum Ultrajectensis consecratus, 'De zalige Ansfridus, graaf van Taxandrië, in het jaar 995 priester gewijd in aanwezigheid van keizer Otto III. Daarna werd hij tot bisschop van Utrecht gewijd'.
Tegen het altaar achter Evergerus hangt het wapenschild van Son, een stralende zon van goud op een blauw schild. Onder in het venster het alliantiewapen van de stichters, waarmee ook het schild tegen het altaar wordt verklaard, nl. de wapens van de familie Van Son-Koene. Dit alliantiewapen is identiek aan dat op venster 5 dat ook door deze familie, mevr. Dymphna Th. van Son-Koene en haar zooo, priester, Petrus
M. Koene, werd bekostigd.
De naamheiligen van de schenkers staan links en rechts van de priester- en bisschopswijding: links de apostel Petrus, rechts de heilige Dymphna met op een banderol de woorden Benedicta tu inter Mulieres, 'gij zijt gezegend onder de vrouwen'.
In de venstertop werd dit raam nog op twee tekstbanden gedateerd: Anno Domini - MDCCCLXXIV.

Op het kleine ovale schildje linksonder is het raam opnieuw gedateerd en ook gesigneerd: L.C. Hezenmans invt J. B. Capronnier delt et pinxit 1874.

literatuur: Bloys 1924, blz 280-281 nr 20; Peeters 1985, blz 330 nr 38
datering: 1874/1877
ontwerper: Hezenmans
glazenier: Capronnier
archief: Nom.Ben., blz 12 verso: Familie van Son (f 3400,-)
tekening: 2.38: 657, 658, 659 (?)

Bron: De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch

Deze pagina is gevuld met foto,s en gegevens over mijn geliefde Oma Adriana van Uden.

met 1 het familiewapen

2 Adriana zelf met met Karel van Leerdam

3 Haar ouders Everardus van Uden en Anthonia van de Loo

4 Hun Gezin Ter gelegenheid van het huwelijk van Adriana van Uden met Karel van Leerdam.

5 van Links naar rechts  Gerardus-Cornelia-Willem-Adriana-Henrika

  Een dochter:Maria helaas nog geen foto was een kloosterzuster en was ingetreden als zuster Everarda bij de zusters van Liefde te Tilburg.

 

Opa van Uden had samen met zijn zoons een Metselbedrijf .

Een van de bekendste gebouwen waar ze aan meewerkten was de Koepelgevangenis te Breda

 

zijn laatste bouwwerk was de fontein bij de zusters van liefde te Tilburg waar hij zijn laatste dagen sleet. Mijn moeder Wil van Leerdam voor Opa van Uden tijdens een bruiloft bij de Fam. de Kuijer Te Tilburg.