WELKOMDe stamboom telt in totaal 21175 personen.

Voornaam: Achternaam:
Volledige naamDe genealogie Jaasma - KoldenhofGenealogie Jaasma - Koldenhof.

Dit is de genealogie van de familie Jaasma- Koldenhof. Deze genealogie bevat duizenden namen. Dit zijn de namen die ik door opsporing heb kunnen vinden. Er zullen nog altijd wel meer namen in dit rijtje thuis horen. Een ieder die mij aanvullingen kan en wil gegeven kan deze aan mij doorsturen.

Ik heb de vrijheid genomen om breed terug tekeren naar het begin. Er zullen daardoor veel zijtakken zijn ontstaan die niet altijd uitgewerkt zijn. Ook zullen er linken voorkomen die in ander stambomen hun aansluiting vinden. Maar zijn we tenslotte niet allemaal familie van elkaar?

De oudste die er gevonden is bij de Jaasma is Wybe Joukes uit 1660. Uit ongeveer dezelfde tijd is de oudste bij één van de takken van de Koldenhof Gerrit Jansen. [ ca. 1694]. De andere Koldenhof tak [ Heimeriks] heeft als oudtse Teunis Heimerik.

In deze genealogie zullen een aantal personen voorkomen die schijnbaar niets met de familie te maken hebben. Alleen dat een zoon of een dochter getrouwd zal zijn met emand uit de genealogie. Ze kome veel voor als getuige bij huwelijken, geboortes en overlijdens.

Ook heb ik bij het nalopen van familienamen door toevoeging van één of twee namen soms complete families kunnen maken.

Na 1811 zijn er veel familienamen. Van de namen uit Friesland die achterhaald zijn staan de omschrijvingen op deze site vermeld. Zie hiervoor onder Geschiedenis van de achternaam.

Momenteel ben ik alle gegevens aan het controleren. Ook probeer ik ontbrekende gegevens bij elkaar te vinden. Ook zullen er een aantal akte's geplaatst worden.