GERARDUS MATTHESIUS (1851) EN CATHARINA CORNELIA MOERKERK (1853)September 1874

Vlak na hun huwelijk vestigden Gerardus Matthesius en Catharina Cornelia Moerkerk zich aan de Egelantiersgracht 376 (bij hernummering is dit 149 geworden). Hier wordt hun eerst kind geboren, Gerardus Maria (23-11-1874).

 

Maart 1875

Het gezin verhuist naar de Bloemstraat 33. Hun tweede kind wordt hier geboren, Christiaan Frederik (04-02-1876).

 

September 1876

De Bloemstraat wordt verlaten voor de Reestraat 26.

 

Mei 1877

Het gezin verhuist vervolgens naar de Marnixstraat 245, waar hun derde kind geboren wordt, Antonius Hendrikus (04-07-1877).

 

November 1877

Een klein half jaar later verhuizen zij opnieuw, nu naar de Oude Looijerstraat 421.

 

 

April 1879

De Oude Looijerstraat wordt verruild voor de Rozenstraat 23. Op dit adres wordt hun vierde kind geboren, Catharina Cornelia (24-04-1879). Een paar maanden later (augustus) trekt Wilhelmus Adrianus Matthesius (geb. 1860), een broer van Gerardus, bij het gezin in. Een jaar later (23-07-1880) overlijdt hun zoon Christiaan Frederik.

 

Februari 1881

Het hele gezin, samen met broer Wilhelmus Adrianus verhuist nu naar Haarlemmerweg 1A.

 

Oktober 1881

Opnieuw keren zij terug naar de Rozenstraat, maar nu naar nummer 67, en zonder broer Wilhelmus Adrianus die op de Haarlemmerweg 1A blijft wonen tot januari 1882. Ook hij keert terug naar de Rozenstraat, maar wel naar nummer 85. Op 16-05-1882 wordt op nummer 67 hun dochter Johanna Maria geboren.

 

Oktober 1882

Een jaar later verlaat moeder Catharina Cornelia Moerkerk samen met haar twee dochters Catharina Cornelia en Johanna Maria het gezin en verhuizen naar de Lindenstraat 83. Wilhelmus Adrianus trekt weer in bij zijn broer en zijn zoons.

 

November 1882

Het gezin verenigd zich weer in de Violettenstraat 5.

 

Februari 1883

Na een paar maanden in de Violettenstraat te hebben gewoond verlaten zij dit adres en verhuizen naar de Maadelievenstraat 16.

 

Juni 1883

De Maadelievenstraat wordt vervolgens verruild voor de Egelantierstraat 242. Een jaar later wordt hun dochter Cornelia Maria Berta geboren, op 26 juni 1884; na twee maanden overlijdt zij. Op dit adres wordt de volgende dochter Maria Catharina Cornelia geboren (04 april 1886), en hun zoon Christiaan Hendrik op 31 maart 1888. Een klein jaar later overlijdt deze jongste zoon (22-02-1889).

 

September 1891

Het gezin verhuist nu naar de Lindenstraat 29.

 

Januari 1892

Lindenstraat 29 wordt verlaten Lindenstraat 2. Hier wordt de laatste dochter, Veronica, geboren (30-04-1892).

 

September 1893

Opnieuw verhuist het gezin, maar nu naar Lindenstraat 237, om vervolgens dit te verlaten voor Lindenstraat 28.