TINY KAMPS 

In onze stamboom vindt u 91 mensen met de naam Kamps.

Wat we hier verder 'opslaan' zijn stukjes uit archieven waar de naam Kamps in voorkomt;

 

Coevorden, stad en heerlijkheid;

Inventarisnummer 1030: stukken betreffende contentieuze zaken behandeld door het stadsgerecht, 1544-1809;

1795 Klaas Scheerman tegen Klaas Veldkamp: belediging.

 

Akte van erfdienstbaarheid en ruiling tussen Jan Veldkamp en diens vrouw Wilhelmina Weg te Bedum, als eigenaren van eeen behuizing met het erf aan de provinciale trekweg te Bedum, kad. sectie D nr. 1124, groot 00.90.00 ha, kad. gem. Bedum sectie D nrs. 1122 en 1123, ter ener zijde en Ekke Tillema ter andere zijde, als eigenaar van een behuizing en het recht van beklemming vallende op 00.04.08 ha grond, kad. gem. Bedum sectie D nr. 1121, waarbij een gedeelte van de genoemde percelen wordt geruild en waarbij tevens erdienstbaarheid wordt geregeld, verleden voor Samuel van Meerten, notaris te Onderdendam, 1879. Grosse

Stukken betreffende een geschil tussen enerzijds de kerkvoogdij en ds. P.C. Froon en anderzijds D. Veldkamp te Schoonebeek inzake het recht van overpad op pastorieveengronden, 1856
 
DopelingAlbertijn
Doopdatum10-12-1697
VaderHindrik Alberts Kamps Beroep/functie: schoolmeester
Kerkelijke gemeenteObergum & Maarhuizen
Kerkelijke gezindteNederlands Hervormd
Toegangsnummer124 Beschrijving van de doop- trouw- en begraafboeken, enz. in de provincies Groningen en Drente, dagtekende van voor de invoering van de Burgerlijke Stand.
 
13-7-1727 ; Beerta
DopelingFenje
Doopdatum13-7-1727
VaderGeerd Hendriks
MoederWie Kamps
Kerkelijke gemeenteBeerta
Kerkelijke gezindteNederlands Hervormd
Toegangsnummer124 Beschrijving van de doop- trouw- en begraafboeken, enz. in de provincies Groningen en Drente, dagtekende van voor de invoering van de Burgerlijke Stand.
98Akte van ruiling tussen Harm Draaijers en Hindrik Kamps te Wachtum, waarbij Draaijers afstaat een stuk hooiland in de gemeente Dalen genaamd de Achterste Dammaat (sectie C nr. 2301) en verkrijgt een derde deel van een stuk hooiland onder Wachtum genaamd het Stroomstuk (Dalen sectie B nr. 74), 1870.
 
114Akte van ruiling, koop en verkoop tussen Harm Draaijers, Jan Roelof van der Molen te Vries, Geert Beyering te Zwiggelte, Jan Huizing te Grolloo, Willem Naber te Schoonloo, de weduwe Harm Meyering te Westdorp en Gerrit Kamps te Westdorp, waarbij geruild en verkocht worden een perceel heideveld onder Westdorp genaamd het Stroetenslag (Borger sectie E nrs. 1445, 722 en 1462), een huis met schuur en bouwland (Borger sectie E nr. 1270), een perceel groenland genaamd het Gorentje (Borger sectie E nr. 114), een huis met hof (Borger sectie E nr. 1334) en een perceel weiland genaamd de Schutmaat (Borger sectie E nr. 196), 1927.

Akte van ruiling tussen Harm Meijering te Eext en Berend Kamps te Anderen, waarbij de eerste verkrijgt een perceel hooiland en de tweede een perceel weiland in de gemeente Anloo, 1842

NotariŽle akte van vestiging van erfdienstbaarheid van overweg over goederen behorend tot de havezate Paasloo onder Oldemarkt door mr. Wijncko Johannes Tonckens c.s. ten behoeve van Wicher Kamps te Paaslo, 1870; met notariŽle akte van opzegging van deze erfdienstbaarheid, 1910.


Akte van verkoop door Roelof Kamps te Erm aan Hendrik Mensingh te Oosterhesselen van een kleine boerderij met toebehoren te Erm, 1893

Stukken betreffende de aanstelling van Arent Kamps tot voorzanger-schoolmeester te Gasselter- Nijveen, ter vervanging van B. de Beij, 1808-1809

Akte van publieke verkoop door Willem van der Wolde en Petronella Wichers, echtelieden, en Lukas Kamps en Trientje van der Veen, echtelieden, aan Berend Kremer, Hendrik Wind en Burghard van Bekkem van een dubbele behuizing aan de Wipstraat noordzijde nrs. 10 en 12, 1904. Met retroactum, 1897

1578 september 23
Anna toe Teckenborch, gravin toe Benthem verklaart, dat zij in een erfwissel heeft overgedragen aan Roeleff Entens, Michel Kamps en Jurgen van Vullen, voogden van het Sunt Jurgens Gasthues tho Helpman, 13 mannemat Hoeijlander gelegen tho Helpman streckende bij de wijert langes en elven drijkantich stucke landes achter de Wijart [achtijn mannemat landes ende drenvorndel gekocht door Anna van Luijrt Huingha].

Akte van publieke verkoop van onroerende goederen, gelegen te Aalden, gemeente Zweeloo, door de erfgenamen van wijlen Hendrik Kamps aldaar, 1866