»

»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


GENEALOGIE DORDRECHTLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Parentelen, stamreeksen en kwartierstaten van Dordtse families.

De aangehaalde akten bevinden zich in het Regionaal Archief Dordrecht, tenzij anders is aangegeven.


Regionaal Archief Dordrecht, Stek 13 (jan. 2013)

Vanaf november 2014 bevindt het RAD zich in het Hof

Regionaal Archief Dordrecht, Het Hof (aug. 2015)

Raadpleeg de website van RAD voor openingstijden en informatie over het aanvragen van stukken.


NB:

Genealogisch onderzoek in Dordrecht wordt enigszins bemoeilijkt door het ontbreken van de namen van doopgetuigen in de oudste Nederduits Gereformeerde doopboeken. Ook ontbreken veel andere gegevens: in de oudste doopboeken wordt vaak alleen de naam van de vader vermeld. Soms worden de namen van geen van beide ouders genoemd. Ook komt het vaak voor dat de naam van de dopeling zelf niet is ingevuld. Bovendien mogen we aannemen, dat tenminste tot aan het midden van de zeventiende eeuw tamelijk veel dopen helemaal niet zijn opgetekend. Uit testamenten e.d. blijkt namelijk, dat er in een gezin meer kinderen waren dan in de doopboeken zijn terug te vinden, terwijl er geen reden is om er van uit te gaan, dat die kinderen ongedoopt zijn gebleven of elders zijn gedoopt.

Voor niet-gereformeerden ("onderscheiden gezindten") gold na de Hervorming de verplichting vóór het kerkelijk huwelijk in ondertrouw te gaan ten overstaan van  het Gerecht. Vanaf 1691 moesten ook de gereformeerden (van de Nederduitse, Waalse en Engels/Schotse gemeenten) eerst voor schepenen trouwen. Die huwelijken werden in een apart register opgetekend. Na de Bataafse Revolutie van 1795 verdween dit onderscheid. De trouwboeken van het Gerecht geven veel meer informatie (plaats van herkomst, woonplaats, straatnaam, getuigen etc.) dan de kerkelijke registers.

Testamenten van personen, die zijn overleden te Dordrecht tussen 1625 en 1811, zijn over het algemeen vrij gemakkelijk te achterhalen via de Weesboeken en in sommige gevallen via de dodenregisters van de Weeskamer. (Zie inventaris van het archief van de Weeskamer = archief 10, weesboeken en dodenregisters zijn geklapperd, klappers staan op microfiche.)

Pas na 1704 wordt van buitenechtelijke kinderen expressis verbis gezegd dat zij onecht ("spurius" of "spuria") waren, maar helaas niet van allemaal. (*) In de zeventiende-eeuwse acta van Gereformeerde Kerkenraad van Dordrecht (SA Dordrecht, archief 27) is echter tamelijk veel informatie over "in onecht geteelde" kinderen te vinden, aangezien in een aantal gevallen de moeders - en soms ook de vermeende vaders -  werden gesommeerd voor de kerkenraad te compareren om zich ten overstaan van predikanten en ouderlingen voor de begane "ontucht" te verantwoorden.

De toevoegingen Grote Kerk, Nieuwkerk en Augustijnenkerk aan de door mij vermelde begraafinschrijvingen betekenen niet dat betreffende personen in die kerken zijn begraven, maar dat ze voorkomen in het begraafboek van de genoemde kerk. Na 1704 werd er, afgezien van de graven in de kerken zelf, niet meer begraven op het kerkhof van de Grote Kerk, maar alleen op dat van de Nieuwkerk.

* Bijvoorbeeld niet van Adriaan, zoon van Jacob Roket en Margrita Helena 't Hooft, gedoopt NG 17 nov. 1731. Zijn ouders trouwden pas in juli 1732.

 

Inhoud: zie de lijst in het blauwe gedeelte hiernaast, ga naar "Genealogie Dordrecht", klik vervolgens de gewenste pagina aan om hem te bekijken.