GEVRAAGDLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Heb je een antwoord op een van de onderstaande vragen, stuur dan s.v.p een mail naar andredenhaan@gmail.com

1. aanvullingen en correcties op onderstaande stamreeks Greve

I. NN Greve

Kinderen:

a. Johan Greve, volgt IIa

b. Stephania Greve, volgt IIb

IIa. Johan Greve, geboren Harderwijk ca. 1635, trouwde Harderwijk/Nunspeet 1666 Lijsbet van Meverden geboren te Emmerich

Zoon: Willem Greve, volgt III

IIb. Stephania Greve, geboren Harderwijk ca. 1645, trouwde Harderwijk 10 sept. 1671 (att. naar Ermelo 10 sept. 1671) Johan Wolffsen Berger, won. te Harderwijk (1671)

Dochter:

Johanna Lubberta Wolffsen Berger, trouwde Willem Greve (= III)

III. Willem Greve, geboren ca. 1660 (buitenechtelijk?), student te Harderwijk 1680, trouwde Harderwijk 1700 (neef en nicht) Johanna Lubberta Wolfsen Berger

Zoon:

Johan Greve, volgt IV

IV. Johan Greve, geboren ca. 1700, studeerde rechten aan de Universiteit van Harderwijk (1721-1725), luitenant (1725), trouwde Hierden 1725 Helena Wilhelmina Ridder, gedoopt NG Harderwijk 22 mei 1707, overleden in of na 1768, dochter van Lambert Ridder en Charlotte Susanna Coltermans

Kinderen:

1. Wilhelmus Greve, gedoopt NG Harderwijk 27 dec. 1726

2. Johanna Lub. Greve, gedoopt NG Harderwijk 19 mei 1730

3. Agatha Cornelia Greve, gedoopt NG Harderwijk 16 sept. 1733

4. Wilhelmina Johanna Greve, gedoopt NG Harderwijk 20 april 1736

5. Lambert Greve, gedoopt NG Harderwijk 5 maart 1738, schoolmeester te Blaarthem-Gestel, trouwde NG Veldhoven 18 dec. 1762/2 jan. 1763 Willemina Walburg van Braam, gedoopt NG Bergen op Zoom, weduwe van Abraham Jongheer (1762), dochter van Gillis van Braam en Albertina Adriana van Rijssel

6 Willem Greve, geboren te Zutphen ca. 1740 (schatting), trouwde NG Veldhoven 18 dec. 1762/2 jan. 1763 Helena van Braam, gedoopt NG Bergen op Zoom 27 nov. 1739, dochter van Gillis van Braam en Albertina Adriana van Rijssel

7. Carel Greve, volgt V

V. Carel Greve, gedoopt NG Groenlo 14 juni 1744, woonde ca. 1770 in Gestel, in 1787 vermoedelijk in Maarheeze, overleden in Breukelen 8 sept.1808, trouwde NG Veldhoven 18 dec. 1762/2 jan. 1763 Pieternella van Braam, gedoopt NG Bergen op Zoom 4 juni 1730, overleden Maarheeze 24 april 1787, dochter van Gillis van Braam en Albertina Adriana van Rijssel.

Kinderen:

1. Helena Wilhelmina Greve, gedoopt NG Valkenswaard 16 okt. 1763, woonde in 1787 in Maarheeze, trouwde Budel 2/17 juni 1787 Hendrikus Jansz. Poots

2. Pieter Albertus Greve, gedoopt NG Veldhoven 20 jan. 1765 (getuige: weduwe Van Braam, de grootmoeder van het kind), begraven Gestel 21 maart 1765

3. Johannis (Johan) Greve, gedoopt NG Veldhoven 4 mei 1766 (getuige: de grootmoeder van vaderszijde), overleden Werkendam 31 juli 1856, trouwde ca. 1795 (schatting) Wilhelmina van Kooten

Kinderen:

a. Elisabeth Greve, geboren Werkendam 23 maart 1799

b. Wilhelmina Greve, geboren Werkendam 5 sept. 1803

4. Maria Greve, gedoopt NG Veldhoven 19 juni 1768 (getuigen: Carel Greve uit Gestel en mevr. van Braam, grootmoeder van het kind)

5. Jacob Pieter Greve, gedoopt NG Veldhoven 8 febr. 1770 (getuige: Karel Greve)

 

2. gegevens betreffende:

Gerrit Hendrik Sanner, geboren Dordrecht 5 nov. 1909, winkelbediende, bouwvakarbeider, betonvlechter, lid van de Landwacht, leider van de "bloedgroep Norg" (ca. 1944), gefusilleerd Groningen 1 mei 1947

- vestigt zich op 27 april 1931 te Dubbeldam, komende uit Dordrecht (Bevolkingsregister Dubbeldam)

- vertrekt naar 's-Gravenhage op 13 febr. 1932 (idem)

- G.H. Sanner ... . Member of the Landwacht, leader of the "blood-squad" near the village of Norg. [terechtgesteld op] 1-5-47 (Bron: Axis History Forum [internet])

- Bloedploeg Norg. Eén van de beruchtste groepen Landwachters.

Bestond in hoofdzaak uit 'Lünebergers', landwachters die na Dolle Dinsdag (5 september 1944) hals over kop naar Duitsland waren gevlucht in de verwachting dat de geallieerden spoedig heel Nederland zouden hebben bevrijd; zij werden echter door de Duitsers regelrecht teruggestuurd. Een aantal van hen bleef in Drenthe hangen en maakte zich opnieuw verdienstelijk voor de Sicherheitsdienst. De ploeg in Norg wist vele verzetslieden en onderduikers op te sporen door de martelpraktijken die zij toepasten in een gevorderde villa. Berucht was de 'badkuipmethode' waarbij verdachten net zo lang werden ondergedompeld in ijskoud water tot zij bekenden. Daarna werden zij overgedragen aan het noordelijke SD hoofdkwartier in het Scholtenshuis aan de Grote Markt te Groningen. Van daaruit werden met enige regelmaat groepen verdachten meegevoerd naar de bossen bij Norg om aldaar te worden gefusilleerd. ( -  Bron: Encyclopedie Drenthe Online [internet])

3. gegevens betreffende de in de hieronder staande akte vermelde Isaac Valckenaar. Mr. Isaac Valckenaer en Anne Marie van der Meij lieten in 1797 (Leiden Waals) een zoon Isaac dopen. Ik zou graag weten waar en wanneer zij getrouwd zijn.

 - 8 juni 1830: de erfgenamen van Sara Margaretha van der Meij, overleden te Rotterdam op 14 juli 1825, weduwe van Justus van der Meij, hebben gemachtigd Marinus Hoog en diens zoon Petrus Gerardus Johannes Hoog om de hierna te noemen onroerende goederen te verkopen. De erfgenamen zijn: de dochter van wijlen Jan de Visser, de kinderen en kleinkinderen van Jacobus de Visser, Johannes Huibert Lentfrinck, de kinderen van wijlen Jan Pieter Vermeulen, de kinderen en kleinkinderen van wijlen Adriaan Herbert Vermeulen, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Hendrik Vermeulen (het recht op bepaalde revenuen zijn gegeven aan Cornelia Geertruida Vermeulen) en de kinderen en kleinkinderen van Isaac Valckenaar. Tot de onverdeelde boedel behoren: een bouwmanswoning, genaamd "Dijkenzigt", bestaande uit een huis, koepel, en een grote schuur, staande in Numanspolder, getekend nr. 135A, met 1 bunder 46 roeden 50 ellen werf, tuin, boomgaard, vijver en iepenbomen (kadastrale nummers 677 t/m 783), alsmede diverse percelen land, waaronder stukken land genaamd "de Torenstee" en "de Kooi". Deze goederen, die afkomstig zijn uit de nalatenschap van Joan van der Linden van Slingelandt, Catharina van der Linden, echtgenote van Hendrik van der Meij, en Anna Margaretha van der Linden, die ongehuwd is overleden, alsmede een gedeelte van de ambachtsportiën uit de nalatenschap van ds. Van Velsen, zijn sedert het overlijden van Adolph Herbert van der Meij van der Linden en daarna van Herberta Maria van der Meij in eigendom "gedevolveerd" op Sara Margaretha van der Meij, weduwe van Justus van der Meij, en zijn na het overlijden op 31 juni 1827van Maria van Ourijk, weduwe van Adolph Herbert van der Meij van der Linden, die er het vruchtgebruik van had, gekomen aan de hiervoor genoemde erfgenamen. De Rechtbank te Rotterdam heeft bij vonnis dd 15 febr. 1830 autorisatie verleent voor de verkoop van genoemde goederen. Alle 14 percelen, inclusief de bouwmanswoning etc., worden op 8 juni 1830 gemijnd door Huibert Schuiten, boekhouder te Dordrecht, ten behoeve van Adriana Crena, weduwe van David van Poulien van Nuland, wonende te Dordrecht, voor een somma van 50.150 gl. De heren Hoog tekenen op 16 aug. 1830 voor de ontvangst van dit bedrag. (Fichescollectie Streekmuseum Hoekse Waard te Heinenoord)