FAM. RIKKERS1121  Akte van overdracht door de gezusters Hagewolt aan Hilbrand Rikkers en zijn vrouw Anna Sijncks van een erf op de Loo, 1696
Omvang 1 charter
Vindplaats Drents Archief
circa 1942-1943
Titel Vordering St. Jozefklokken [of] Klokkenroof St. Jozefkerk
Maker Thiadens
Productiedatum circa 1942-1943
Inhoud De laatste opnamen van het luiden van de klokken van de St. Jozefkerk aan de Radesingel te Groningen kerstmis 1942. Op 16 maart 1943 laten de Duitse bezetters deze klokken in beslag nemen. Werklieden demonteren de klokken en laden ze op een vrachtwagen met het opschrift "De vrolijke trekkers". Tenslotte nog een blik in de kerktoren nadat de klokken zijn verwijderd.
Vorm van de bronfilm 1 film, 16 mm
Kleur Zwartwit
Geluid Nee
Starttijd 01:54:38:00
Eindtijd 02:02:09:00
Titelgegevens door beschrijver
Vindplaats Groninger Archieven

deze klokken werden in 1908 geschonken door het echtpaar Rikkers - Lubbers..

648 Wellemtje Pieters en haar man Hindrik Rikkers, 1773-03-13
930 Jan Rikkers en zijn vrouw Aaltjen Arents, 1786-04-19

69 Schuldbekentenis ten bate van Hendrik Rikkers en ten laste van Bart Muis, 1807, met ondergeschreven kwijting voor de diaconie, 1828, en met kwitanties voor Bart Muis, voor gebouwde en ongebouwde eigendommen, 1813, 1814.
71 Schuldbekentenis ten bate van Jantien Geers te Roswinkel en ten laste van Pieter Rikkers, 1840
914 Akte van verkoop door Jan Alberts Noordervelt en zijn echtgenote Frouke Rikkers aan Wolters Hindriks en zijn echtgenote Boike Boijes van 10 grazen groenland te Leegkerk, 1759. Met dorsale kwijtingen, 1761, 1759-1761

Brieven van E.B. Rikkers, vroedvrouw te Scherpenzeel, betreffende de betaling van haar werkzaamheden te Renswoude, 1882-1883

Jaarverslag Rikkers-Lubbers Stichting, het Wapen va n Drenthe 1975, 1979.

F.P. Rikkers; instrument: contrabas; geb. datum: 13-02-1933; van 01-01-1955 tot - 1961

Akte van publieke verkoop door de erven Harm Hoijting en Bastina Rikkers; uittreksel voor Albert Batten als koper van enkele percelen weiland in het Moer onder Coevorden, 1873


Akte van verkoop en overdracht door Berentje Rikkers aan Redmer Tewes en zijn vrouw Derkjen Freriks van 14½ juk 4 roeden binnendijks land en 28 3/4 juk 58 roeden buitendijks land te Usquert, zijnde de helft van n plaats  1772