GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE STEENVOORDENDe oorsprong van de naam Steenvoorden

Wie zich met deze zaak bezighoudt, vraagt zich af wat de naam Steenvoorde beteknt. Steenvoorde wil zegge: "het steen aan de voorde" Dit houdt in aan een doorwaadbare plaaats zo omstreek in het midden van de dertiende eeuw een stenen huis moet hebben gestaan te midden van een nogal belangrijk gebied. Rijdwijk en de Waterlose een belangrijke afwatering van het veen en klei gebied. Een plek war de kruisvaders van Sint JAn eens hun klooster hadden ligt het fundament van het kasteel Steenvoorde.

Het pad er naartoe ligt er nog en in de zomer loopt men er graag. Bron: Dr. J.G.N Renaud. Archeologisch onderzoek naar het Kasteel van Steenvoorde.

De Familie Stamvaders:

De familie naam en oorsprong gaat terug tot het jaar 1100-1209 met de stamouder Wiliam van Steinvoirde en zijn zoon Dieric (geb 1207) van Steinvoirde of zij al tot het Riddergilde behoorde is niet zeker. Immers in die tijd werden welgestelde en invloedrijke boeren ookwel tot de adelstand verheven. Wel dat de Ridder Steenvoirde de woordvoerder van de Graaf van Egmond was. Deze Gerard van Steenvoorde of Gerard van Leyden anno 1346 heeft een vooraanstaande plaats gehad in de ontwikkeling van Leyden.

In eerdere studies werd steeds aangenomen dat het eerste gebruik van de naam Steenvoorde ontstond nadat Jan I, zoon van Gerard van Leyden( 1289) deze naam ontleende aan het landgoed dat zijn vader in Rijswijk verworven had. Het lijkt er nu op dat eerder het omgekeerde is, namelijk dat het landgoed de naam van de familie hheft aangenomen.

In de middeleeuwen bestonden geen officiŽle namen. Deze zijn pas verplicht gesteld door Napoleon rond 1800. Het feit dat de familie al sinds 1125 de naam Steenvoorde voerde betekent dat ze zeker in de vroegste tijd een zekere maatschappelijke status hadden, en konden lezen en schrijven.

In Noord Frankrijk( Frans-Vlaanderen) is ook een plaat Steenvoorde tot op heden is er geen enkelverband aangetoond tussen deze plaats en de familienaam. In eerste instantie werd verondersteld dat de huidige Steenvoorde'ns afstammelingen waren van vluchtelingen uit deze plaats. Deze gedachte vond zijn oordsprong in het feit dat Johanna Steenvoorden(1850-1935) beweerde dat alle Steenvoorden's uit Frankrijk kwamen. Hoe zij hierbij kwam is niet bekend. Wel is bekend dat zij als een van de weinige uit haar tijd (ne milieu) kon lezen en schrijven, zij had hier haar bijnaam malle Ant aan te danken en mogelijk heeft zij iets gelezen dat haar aan het denken heeft gezet. In ieder geval hebben meerdere Steenvoordens de plaats Steenvoorde bezocht en wat onderzoek in die richting gedaa. Het belangrijkste tastbare resultaat is het hier opgenomen verhaal, dat inderdaad melding maakt van een aantal vluchtelingen(16) uit de periode 1566-1580). Pas toen het onderzoek naar de stamvader van de Familie verder vorderde bleek dat er (nog) geen relatie bestond tussen de familie Steenvoorde en de Franse plaats Steenvoorde. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er thans geen andere Steenvoordens zijn waarvan de stamvader wel uit deze plaats afkomstig iss. Het was niet ongebruikelijk dat als je in vroegere dagen van woonplaats veranderde je naam automatisch verlengd werd met het toevoegsel van en vervolgens de plaatsnaam. In dit geval dus van Steenvoorde.

Zie F.Claes, Herkomstnamen en immigratie in dienst tot 1400 Naamkunde 30 1998 pag.109.

Schrijfwijze van de familie naam: Varianten en of samenstellingen:

Ludolf de Stenuorde (oorkonde Doetinchem anno1230) in onderzoek instituut Meertens

Steenvoorde, Van Steenvoorde, Steenvoorden, Van Steenvoorden, Van Steenvoorn, Steenvoort, Van Steijnvoort, Van Steinfoorn, Steinfort, Steinffurth, Steenvoord, Steinvoorn, Van Steinvoorn, Steinfoort, Steinfoorte, Steinvoren, Van Steinvoren, Stembert, Stembord, Stemfoort, Stempher, Van Stempher, Stemvers, Stenfert, Stenvers, Van Stijnvoort, Van Steinvoordt

De beroepen die we tegen komen zijn die van Ridder, Leenheer verschillende Schouten, Bouwmeesters (vele kerken, Wees en Gsthuizen, Abdijen c.q. kloosters, Boerderijen en Herenhuizen. Samen met Jeanne Van Eeden opzoek naar Afbeeldingen.

Bronnen:Een grote koppeling is tot standgekomen met hulp van het onderzoek van de gebroeders Steenvoorde (Henk, Roland, Leen en Ferry uit Noordwijk) onderzoek op basis van door de heer Zwolsman ingesteld historisch onderzoek naar de oorsprong van de familie in verband met de bouw van de wijk Steenvoorde in Rijswijk. Alsmede van de gids Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families waarbij in het bijzonder de familie van Adrianus Theodorus Zeestraaten met hulp van Rosa op der Heijde.

op dit moment concentreer ik me op moederszijde Bon, MŲlller, Baars, Mans en Vaderslijn en aangetrouwden zoals Overwater, Wolkers, Martens, van Egmond en Sterk vanuit Amsterdam.