FAM. REMMELTS     geesje remmelts

In deze stamboom vindt u 38 personen met de naam Remmelts.

Remmelts

Remmelt Jans
tr. Hylle ?
1 Oproep door Remmelt Jans van eventueel belanghebbenden bij een door hem van Jan Naemynck gekocht stuk land (te Havelte), 1640
2 Kwitantie van S. Pauli voor Remmelt Jans en Hendrick Jans wegens betaling van door hen en anderen in 1645 gedane verteringen, 1646
3 Schuldbekentenis door Remmelt Jans en zijn vrouw Hylle aan Jan Tijmens, met aantekening van aflossing, 1647
4 Gerechtelijk aanbod van Remmelt Jans aan de gezworenen van Uffelte om te bewijzen dat hij niet vaker dan toegestaan in de marke heeft geweid, 1656
5 Meetcedel van een perceel in de Dwingeler made op de Twijlinckhorst, 1649
Jan Remmels
tr. Grietien Lambers
6 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jan Remmels en Grietien Lambers, afschrift, z.j. (c. 1648)
454 Aankondiging van de geboorte van Abrahamine Remmelts, dochter van A.E.M. Oosting en Remmelt Remmelts, 1932
-- Stukken betreffende de vervolging door of vanwege de drost van Salland van diverse personen wegens verschillende delicten; Van Hendrikje Remmelts, vrouw van Gerrit Rutgers op het Goldstein te Dalfsen, wegens het schieten met een snaphaan op Klaas Everts de Grave, 1724
-- Stukken betreffende de vervolging door of vanwege de drost van Salland van diverse personen wegens verschillende delicten; Van Gerrit Pauwels van het Nierveer te Dalfsen wegens de mishandeling van Hendrikje Remmelts op het Goldstein te Dalfsen, 1724
1522 augustus 4 (des maendages post vincula Petri)
Johan Daemszoen, Henrick Jacobssoen, Johan Altenszoen, Henrick Ladewichs, Henrick van Zuyrbeke, Willem Goerssoen en Meews Egberszoen, schepenen van Vollenhoe, oorkonden, dat ten overstaan van hen Henrick van Aken en zijn vrouw Golde aan Hermen Benedictus Wynter hadden overgedragen een losse en wederkoop van een gouden Rijnse gulden, gaande uit een huis en hof in de stadsvrijheid in de Nyestrate, waar Henrick en Golde nu in wonen, belend ten oosten door Claes Bartolszoen en ten westen de stadssteeg, strekkende met het noordeinde aan de schuur van Willem Remmelts en ten zuiden aan de Nyestrate, welke losse en wederkoop zij eertijds van Hermen Benedictus hadden gekocht, waarvoor kwijting verleend wordt.
Elting
Hendrik Remmelts
70 Akte van overdracht door de erfgenamen van J.B. Schevola te Roden aan Hendrik Remmelts te Sandebuur van twee boerenplaatsen te Roderwolde, 1751
71 Schuldbekentenis van Hendrik Remmelts te Sandebuur aan Tonnis Tonnis te Foxwolde ter grootte van fl. 300, onder verband van al zijn roerende en onroerende goederen, 1751
72 Akte van overdracht door de erven van R.P. Rieskema aan Hendrik Remmelts en Jan Eijlerts te Roderwolde van twee matten hooiland op de Matsloot, 1776
73 Akte van overdracht door Egbert Clasen als voogd over de minderjarige kinderen van Conraad Onstee en Anna Barkman aan Jacob Bult te Foxwolde en Hendrik Remmelts te Roderwolde van vier matten hooiland in het Gouwland, 1778
74 Akte van overdracht door Jantien Folkerts te Roden, weduwe Wilhelmus Atlas, aan Hindrik Remmelts te Roderwolde van anderhalve mat hooiland in de Blauwe Venne te Roden, 1776
75 Akte van overdracht door Harm, Niessyn, Jantien en Hindrikjen Derks aan Hindrik Remmelts te Roderwolde van 9 grazen hooiland onder Roderwolde, 1783
Overeenkomst tussen Evert Peters en Jan Remmelts, Jan Jans en Arent Jans te Broekhuizen (ruinerwold) over de scheiding en deling van het Broek, 1653; afschrift, 1741