FAM.MINDERHOUTAkte waarbij Laurens Calant aan Pieter Janesse Minderhout een huis met toebehoren aan het Hoveniershof overdraagt, 29 mei 1769; met dorsale aantekening van Jacob Louw Kaland dat de akte is afgelost, 1800 juli 4
60 Akte waarbij Pieter Jannisse Minderhout en Lous Louwers Wittewrongel te Westkapelle, verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Houterman te Zoutelande, nu te Vlissingen, een geldbedrag onder verband van een stuk zaailand in Westkapelle en Westkapelle-Buiten in onder meer Adriaan Pier Willemsblok, 1790 mei 1; gecancelleerd 1800 juli 4
73 Akte waarbij Pieter Louis de Jonge te Westkapelle aan Pieter Janesse Minderhout overdraagt een stuk zaailand in Westkapelle-Buiten in Adr. Pier Willemsblok, 16 maart 1765; met dorsale aantekening van overdracht aan Willem Pieter Minderhout, 1800 juli 4
74 Akte waarbij Jacob Sanders, burgemeester van Westkapelle, en gehuwd met Adriana Dekker, enig erfgename van Adriaan Dekker bij publieke veiling op 29 oktober 1783 overdraagt aan Pieter Janisse Minderhout te Westkapelle een stuk bos in Westkapelle-Buiten in Michiel Jan Bouwensblok, 1783 nov. 15; met dorsale aantekening van aflossing door Cornelis Jan Baard, 1800 juli 4
350 Stukken betreffende het legaat aan de gemeente door Roeland Pieter Minderhout, 1851
483 Onderhandse akte waarbij Jakob Minderhout Jz (A 120) de gemeente vergunt het riool- en regenwater te lozen via zijn perceel B 3333, 1927
Stukken betreffende de financiŽle administratie van Jacobus Minderhout (geboren 24 januari 1883) uit Oost-Souburg, winkelier en bedrijfsleider van het CoŲperatief slachthuis te Vlissingen, 1936-1948

 

Stukken betr. (her)bouw pand Jodengang no. 58 (?) (2 woonhuizen + schuurtjes); eig. fa. De Rijk en Minderhout (4 tek.), 1952 sept. 17-1954 sept. 24; z.j.