HOEVEELLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.zoutewelle.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Hoeveel Zoutewelle's zijn er ?

De naam Zoutewelle is geen gebruikelijke naam; een beperkt kliekje. In het verleden zijn er verschillende volkstellingen gehouden, onder andere die van 1947. Deze leverde 154 in Nederland wonende Zoutewelle's op. Na de babyboom van na de tweede wereldoorlog is dit aantal aanzienlijk toegenomen. Het telefoonregister van 2002 levert 184 families op onder de naam Zoutewelle.

aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

Groningen 0
Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 9
Utrecht 0
Amsterdam 0
Noord-Holland 5
Noord-Holland totaal 5
Den Haag 4
Rotterdam 53
Zuid-Holland 63
Zuid-Holland totaal 120
Zeeland 14
Noord-Brabant 6
Limburg 0
totaal 154

______________________________________________________________________________________